help
Spuittechniek [Presentatie]
Dijk, B. van \ Weerts, L. \ 2013
Powerpoint presentatie over de spuittechniek van onkruiden in buxus, waarbij aandacht voor het spuitmoment, het watergebruik, de spuitkdruk en de waterkwaliteit.
help
"Afstemming voorkomt bijensterfte" : Gerrit Volkerink uit Heino roept loonwerkers en imkers op om elkaar op te zoeken \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2013
Imkers en gewasbescherming verdragen elkaar niet. Strijden is volgens loonwerker en imker Gerrit Volkerink uit Heino niet de oplossing. Met elkaar om tafel om af te stemmen wanneer en waar wordt gespoten, is volgens hem de beste weg. Hij heeft daar z ...
help
Extra aandacht nodig bij reinigen veldspuit \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Krebbers, H. \ Huiting, H. \ Werd, R. de \ 2011
aterschappen vinden nog steeds te hoge gehalten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Dit kan komen door spuiters met te weinig aandacht voor de juiste spuittechniek. Of de maatregelen, waaronder driftarme doppen, zijn niet effectief ...
help
Spuit niet bij windstil weer [thema: gewasbescherming] \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Knuivers, M. \ 2010
Temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en wind hebben een grote invloed op de effectiviteit van bespuitingen. Een frissen kijk op ideaal spuitweer.
help
Richtlijn spuittechniek sierteelt : onderhoud en afstelling van rug- en lansspuiten [Brochure]
Instituut voor Landbouwkundig en VisserijOnderzoek, Technologie & Voeding, Agrotechniek \ Proefcentrum voor Sierteelt \ [ca. 2009]
Pamflet over het nut van onderhoud en afstelling van spuitapparatuur en de werkwijze bij rug- en lansspuiten. Met een checklist voor controle van correct werken
help
Richtlijn spuittechniek sierteelt : onderhoud en calibratie van spuitbomen [Brochure]
Instituut voor Landbouwkundig en VisserijOnderzoek, Technologie & Voeding, Agrotechniek \ Proefcentrum voor Sierteelt \ [ca. 2009]
Over onderhoud en calibratie van spuitapparatuur en een checklist met vragen ter controle van de spuitapparatuur
help
Richtlijn spuittechniek sierteelt : wettelijk kader voor het gebruik van fytoproducten: opslag en vervoer [Brochure]
Instituut voor Landbouwkundig en VisserijOnderzoek, Technologie & Voeding, Agrotechniek \ Proefcentrum voor Sierteelt \ [ca. 2009]
De opslag en het gebruik van fytoproducten is in België onderworpen aan een aantal wetgevingen. Alle bestrijdingsmiddelen worden onderverdeeld in klassen naargelang de gevarencategorie. Afhankelijk van de klasse varieert ook de wetgeving rond de opsl ...
help
Spuitmiddelen in veilige ruimte \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Smits, M. \ 2009
Voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen gelden verschillende regels. In de praktijk is gezond verstand leidend; Zo ook bij deze drie akkerbouwers
help
Meer spuitdoppen erkend binnen Lozingenbesluit \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Wenneker, M. \ 2007
In 2007 worden nieuwe maatregelen ingevoerd voor het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij. Om aan de doelstelling van dit Lozingenbesluit te kunnen voldoen, namelijk 90% vermindering van de spuitdrift naar het oppervlaktewater, zijn nieuwe maa ...
help
Effect breedte spuitvrije zone, doptype en luchtondersteuning op de drift [Boek]
Stallinga, H. \ Zande, J.C. van de \ Michielsen, J.M.G.P. \ Velde, P. van \ 2007
help
Lozingenbesluit kent nieuwe regels per 23 mei 2007 \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2007
De wijzigingen binnen het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij zullen op 23 mei 2007 ingegaan. Voor de fruitteelt is het Lozingenbesluit aangepast omdat bij de evaluatie in 2004 bleek dat de doelstelling om de drift naar het oppervlaktewater met ...
help
Lozingenbesluit verandert sterk \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2007
Op korte termijn wordt een aantal belangrijke veranderingen in het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij doorgevoerd. Het doel van deze veranderingen is om de drift naar het oppervlaktewater verder terug te dringen. In 2000 is het Lozingenbeslu ...
help
Spuiten bij weer en wind \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouma, E. \ 2007
Iedereen die spuit kent het dilemma. De bespuiting is onder goede omstandigheden uitgevoerd en kort daarna regent het. Of dit een probleem is, hangt sterk van de soort bespuiting af. In dit artikel een overzicht van de afspoelingsgevoeligheid van de ...
help
Gebruik van stofmasker bij het uitspuiten van varkensstal [Brochure]
[ca. 2005]
Blootstelling aan stof en nevel tijdens het uitspuiten van varkensstallen kan leiden tot gezondheidsklachten. Agrarisch stof en nevel kan bij inademing diep in de longen doordringen en daar schade aanrichten. Werkgevers hebben de plicht om blootstell ...
help
Gewasbescherming met de paplepel ingegoten; thema jubileum 60 jaar G&F \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Verstegen, S. \ 2005
Het begon met de Bordeauxse pap, later gevolgd door breedwerkende insecticiden als nicotinepreparaten en DDT. Van veiligheidsmaatregelen voor de toepasser had nog niemand gehoord en voor de eindgebruiker was er 'geen gevaar voor vergiftiging'. Nu zij ...
help
Voorzichtig met spuiten \ Tuin en park techniek [Artikel]
Oorspronk, L. van \ 2004
Chemische bestrijding van onkruid op verhardingen brengt milieu- en gezondheidsrisico's met zich mee. Daarom zijn er voorwaarden en beperkingen gesteld aan het gebruik. In dit artikel aandacht voor de gebruiksvoorschriften in de woonomgeving (met een ...
help
Teeltvrije zones blijven gelijk : Lozingenbesluit open teelt en veehouderij niet aangescherpt \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Steinbusch, M. \ 2004
Uitleg over de regelgeving voor het spuiten en de teeltvrije zones langs oppervlaktewater, volgens het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij. Aan de orde komen de gedragsregels voor zorgvuldig spuiten langs oppervlaktewater, het vullen en reinige ...
help
Netjes omgaan met biomiddelen : allergische reacties komen nog zelden voor \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Langen, E. \ 2003
Stigas en het Kenniscentrum voor Arbeid en Longaandoeningen onderzochten op 24 glastuinbouwbedrijven de risico's van het werken met biologische gewasbeschermingsmiddelen en natuurlijke vijanden. Bij het uitzetten van micro-organismen (bacteriën, schi ...
help
'Ach, daar ga je niet dood van' : FNV: werkgevers en werknemers onderschatten risico's middelen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Sleegers, J. \ 2003
Hoeveel gaat er mis bij het werken met bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw? Bij instanties als het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Productschap Tuinbouw zijn weinig ongelukken bekend; maar er wordt ook geen gericht onderzoek naar ge ...
help
'Als je neergaat, ben je te laat' : adembescherming verdient meer aandacht \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Geus, C. de \ 2002
Bespreking van beschermingsmiddelen en -maatregelen bij spuiten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.