help
Biologische stabiliteit ps Witharen nafiltraat, Archemerberg reinwater en Hammerflier reinwater [Boek]
Verschoor, Anthony \ Kardinaal, Edwin \ 2018
Routinematige metingen door drinkwaterbedrijven geven voor bepaalde locaties onvoldoende garantie dat het geproduceerde drinkwater biologisch stabiel is. Daarom heeft KWR nieuwe meetmethodes ontwikkeld om specifiek de biologische activiteit te kunnen ...
help
Zandsproeien in teensloot langs Nauernasche Vaart; innovatieve methode voor stabiliteitsverbetering kades en dijken \ H2O online [Artikel]
Pottuijt, B. \ Hoogendoorn, T. \ 2016
In de Zaanstreek is de nieuwe zandsproeitechniek toegepast voor de verbetering van de stabiliteit van de kade langs de Nauernasche Vaart. Hierbij wordt zeer gecontroleerd een laag zand aangebracht op de laag baggerspecie in de teensloot parallel aan ...
help
Verslag symposium Leendert de Boerspolder : nieuw geteste rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit waterkeringen [Brochure]
2016
Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef die in oktober 2015 werd uitgevoerd in de Leendert de Boerspolder. De proef met een kleidijk op veen bood onderzoekers een unieke kans meer te weten ...
help
Methodiek jaarrapportage Rijn-Maasmonding : onderdeel van "Advies beheer rivierbodem RMM" [Boek]
Duin, Olav van \ Huismans, Ymkje \ Wiersma, Ane \ 2016
In dit rapport wordt beschreven wat de methodiek van de jaarrapportage ten behoeve van het beheer van de Rijn-Maasmonding is. Het uitgangspunt hierbij was de aanpak die door Aad Fioole (RWS-CIV) ontwikkeld is en gebruikt wordt. Deze aanpak is in dive ...
help
Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder geeft vertrouwen in nieuwe stabiliteitsanalyse \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Bij de dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder is een nieuwe beoordelingsmethode voor de stabiliteit van waterkeringen getest. In deze methode is veel kennis over de sterkte van veen en de stabiliteit van veenkaden verwerkt, die is ontwikkeld ...
help
Reliability of a dike influenced by an building : development of a probabilistic method for slope stability of a dike containing a building inside the soil profile [Boek]
Jongerius, Y.R. \ 2016
Op veel plekken in Nederland zijn in het verleden gebouwen op en langs de dijken gebouwd. Echter is het onduidelijk hoe dit de betrouwbaarheid van de dijk beïnvloedt. Daarom wordt in dit onderzoek getracht de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: ...
help
Notitie ‘historische sets’ partiële veiligheidsfactoren [Boek]
Hemert, H. van \ 2015
Binnen het Ontwikkelingsprogramma (ORK-II) is aandacht besteed aan partiele veiligheidsfactoren. Hierbij is onder andere een overzicht opgesteld van alle partiele veiligheidsfactoren, per toetsspoor. Naar aanleiding van dit overzicht heeft de Bgroep ...
help
Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mulder, C. \ Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Verweij, W. \ 2015
In het (inter)nationale biodiversiteitsbeleid definieert men natuur vooral in termen van soorten en ecosystemen. Met de groeiende aandacht voor de functionele diversiteit van planten en dieren is echter het besef doorgedrongen, dat kwalificaties als: ...
help
Aardbevingsbestendige keringen : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nieuwenhuis, J.-W. \ 2015
Ook de (natte) infrastructuur in Groningen kan schade ondervinden van aardbevingen en bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning. Daarom is waterschap Noorderzijlvest versneld gestart met de voorbereidingen van dijkverbeteringen.
help
Samen naar een beter resultaat : omgevingsmanagement vergroot kans op succesvolle dijkversterking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rieter, M. \ Hoeve, M. \ 2015
Een goed gevoerd omgevingsmanagement vergroot de kans op het succesvol uitvoeren van een dijkversterking. De dijkversterking bij Den oever door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier illustreert dat.
help
Kennisdag Inspectie Waterkeringen [Video]
2015
'Zorgplicht... Laat u niet gek maken!’ Dit is de boodschap tijdens de 12e Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 19 maart 2015 te Arnhem. Zorgplicht voor waterkeringen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden, waaraan ieder ...
help
Is het nog wel nodig? Regionale dijkversterkingen in de 21ste eeuw \ H2O online [Artikel]
Zeeberg, J.J. \ Zantvoort, M. \ Rijneker, B. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
Sinds de deltabeslissing Waterveiligheid uit 2014 gelden er nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Centraal staat het Lokaal Individueel Risico (LIR), dat wordt bepaald door de kans op overstroming en de gevolgen ervan. ...
help
JLD-dijkstabilisator \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Karsten, J. \ 2015
De JLD-dijkstabilisator, een innovatief dijkverbeteringstechniek, wordt sinds november 2014 beproefd. Samen met de partners Antea Group en Wiertsema & Partners is met Deltares, die namens de opdrachtgever Waterschap Rivierenland de ontwikkeling begel ...
help
Vijzelen woningen voor dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Leeuwen, M. van \ Giessen, H.J. van der \ 2015
Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) voert in opdracht van Waterschap Rivierenland de dijkverbetering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer uit. Daarbij moeten er 55 woningen worden geamoveerd om plaats te maken voor de aanleg van een steunb ...
help
The natural occurrence of chloramphenicol in crops [Boek]
Berendsen, B. \ Zuidema, T. \ Jong, J. de \ 2015
Unexpected findings of the banned antibiotic chloramphenicol in products of animal origin, feed and straw prompted urgent investigation. Therefore a monitoring study in straw was carried out. The monitoring showed that in 37 sample chloramphenicol wa ...
help
Workshop WTI Primaire Waterkeringen 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
Presentaties van de bijeenkomst WTI - Wettelijk Toets Instrumentarium Primaire Waterkeringen - gehouden bij Deltares op woensdag 18 november 2015. Een samenwerking van STOWA - RWS - Werkgroep WTI en Deltares: P01 Inleiding | Harry Stevens - RWS P02 T ...
help
Transition structures in grass covered slopes of primary flood defences tested with the wave impact generator [Congresverslag]
Steeg, P. van \ Labrujere, A. \ Mom, R. \ 2015
The stability of grass covered slopes on primary flood defences under wave attack is an important aspect with respect to the strength of the entire dike. In a grass slope many transitions to objects (poles, stairs, fences, buildings et cetera) or oth ...
help
Improved biostability assessment of drinking water with a suite of test methods at a water supply treating eutrophic lake water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Kooij, D. van der \ Martijn, B. \ Schaap, P.G. \ Hoogenboezem, W. \ Veenendaal, H.R. \ Wielen, P.W.J.J. van der \ 2015
Assessment of drinking-water biostability is generally based on measuring bacterial growth in short-term batch tests. However, microbial growth in the distribution system is affected by multiple interactions between water, biofilms and sediments. The ...
help
Rijnland en STOWA maken kennis met ontpolderingswerk: stresstest veenkaden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Hoe sterk zijn veenkaden nu echt? Het is een vraag waarop waterkeringbeheerders dolgraag het antwoord willen weten, zeker na de veenkadendoorbraken in 2003. Een voorgenomen ontpoldering in het beheersgebied van Rijnland biedt een fantastische kans da ...
help
Hoe veilig zijn onze dijken? : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2014
"3 miljoen Nederlanders wonen achter zwakke dijken", vertelde RTL Nieuws niet lang geleden. Wat is er aan de hand? Is het een probleem? En zo ja, waarom komt dat dan pas nu aan het licht?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.