help
Van keukentafel naar erftransformatie : ruimtelijke kwaliteit in het metropolitaan landelijkgebied door middel van uitnodigingsplanologie [Studentenverslag]
Zwiggelaar, B.J. \ 2016
In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre uitnodigingsplanologie een bruikbaar governancemodel is voor het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in het metropolitane landelijk gebied. Met behulp van casusonderzoek naar de ervenconsulent ...
help
Climate-responsive urban edges : designing thermally comfortable locations for urban growth at the peri-urban zone from the city of Utrecht, the Netherlands [Studentenverslag]
Lensink, R. \ 2015
In this thesis, locations for climate-responsive urban growth are proposed for the city of Utrecht. These locations are designed from the perspective of future inhabitants’ thermal comfort. Urban climate knowledge was the starting point for design an ...
help
Behoud weidevogels Midden-Delfland [Boek]
Teunissen, W. \ 2014
Midden-Delfland wordt door velen gezien als een weidevogeloase binnen de zuidelijke Randstad. In het verleden was de oprukkende Randstad een grote bedreiging, dit laatste is een halt toegeroepen en nu biedt diezelfde Randstad mogelijkheden om Midden- ...
help
Hollandse bollen voor kleur en fleur in openbaar groen : 'kleur voor de deur' met Holland CitiFlower \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
2013
Holland Citiflower hanteert het concept "Kleur voor de deur", hierbij worden openbare groenstroken voor een bepaalde periode van de gemeente in gebruik overgenomen. Holland Citiflower beplant de groenvoorziening met meerdere soorten bloembollen. Waar ...
help
De Amstelscheg : een toegankelijk landschap [Studentenverslag]
Tijs, M. \ 2013
De Amstelscheg is één van de acht groene scheggen die als een wig in het stedelijk gebied van Amsterdam dringt. Het veenweidegebied reikt bijna tot in het centrum van Amsterdam. De Amstel verbindt het buitengebied met het IJ en brengt hiermee het lan ...
help
Inpassing van stedelijke uitloopfuncties in overgangszones : een onderzoek naar de inpassingsprincipes voor stedelijke uitloopfuncties in overgangszones van stad naar veenweidegebied of droogmakerij, waarbij het landschap beleefbaar blijft [Studentenverslag]
Rijpert, J. \ Tijs, M. \ Scharff, J. \ 2013
Het veldonderzoek vond plaats in de overgangszones van drie steden: Gouda en Alphen aan den Rijn in het veenweidelandschap, Zoetermeer in het droogmakerijlandschap
help
Gewasbescherming en omwonenden : een goede buur is beter … [Brochure]
[ca. 2013]
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet zonder risico’s. Het is daarom begrijpelijk dat mensen kritisch zijn over het gebruik van deze middelen in hun directe omgeving, vooral als het gewassen betreft die vaker bespoten moeten worden. Deze ...
help
ZDF is al twee keer geweest, WDR drie keer, maar de NOS nul keer : Wethouder Jan van der Meer: ‘Nijmegen omarmt de Waal’ \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Kuijpers, H. \ 2013
Een stad is natuurlijk nooit af, maar dat neemt niet weg dat echt grote binnenstedelijke projecten in Nederland zeldzaam zijn. Een duidelijke uitzondering is op dit moment Nijmegen, waar een groot aantal projecten wordt uitgevoerd die de eeuwenlange ...
help
Re-linking the rural landscape with the urban fabric [Studentenverslag]
Duijf, J. \ Maaswinkel, W. \ 2013
The study deals with design approaches for the left over rural landscapes which have been fragmentized by urban development and are in need of a new economic foundation to provide them with a sustainable framework for future developments while preser ...
help
Stadsrand omvormen tot duurzaam energiebos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oorschot, J. \ Nieland, E.J. \ Hof, H. \ Snoep, M. \ 2012
Vier adviesbureaus presenteerden in februari 2012 het resultaat van een vakoverschrijdend onderzoek ‘Energieke integratie van stad en landschap’, in het kader van het project Mooi Nederland van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit proj ...
help
Groene begraafplaatsen : van oude gebruiken naar nieuwe noden \ Groencontact [Artikel]
Vermander, C. \ Druart, H. \ Farla, N. \ Storms, J. \ Vande Kerckhove, A. \ Decock, A. \ 2012
"De begraafplaats is één van die zeldzame plaatsen die zich vandaag weten te onttrekken aan de gebruikelijke ruimteclaims die voortkomen uit private belangen. Logisch, want als 'ruimte van verlies' - verlies van tijd, macht, middelen - valt er op de ...
help
Nieuwe begraafplaats van Wevelgem : landschap biedt kader voor individueel rouwproces \ Groencontact [Artikel]
Vermander, C. \ 2012
Recentelijk werd de begraafplaats van Wevelgem uitgebreid met een landschappelijke zone van circa 20.800 m2. Omwille van zijn specifieke kwaliteiten werd aan deze vernieuwde begraafplaats de vijfjaarlijkse Arthur Olivierprijs toegekend. Bij de uitbre ...
help
Heikikkers in Meerstad : toepassing van het model LARCH op de heikikker (Rana arvalis) in het project Meerstad als onderbouwing voor een duurzame instandhouding van deze soort [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Pouwels, R. \ Jansman, H.A.H. \ 2012
Ten oosten van de stad Groningen wordt het gebied Meerstad ontwikkeld voor 6500 woningen in het concept ‘wonen op en aan het water’. In het ontwikkelingsgebied komt de beschermde heikikker voor. Bij de ontwikkeling van Meerstad gaat leefgebied van de ...
help
Met de fiets naar het buitengebied kan vaak aantrekkelijker \ CROW et cetera : tijdschrift voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte [Artikel]
Oosten, T. \ 2012
Provincie Zuid-Holland en Zoetermeer doen proef met behulp van CROW-publicatie 301 "Recreatieve stad-land-verbindingen'. Dat richt zich specifiek op barrières voor recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone. Uitgangspunt is: hoe ontsluiten we de ...
help
Van Eesterenmuseum en de Tuinen van West \ GroenLokaal [Artikel]
2012
Tussen de westelijke tuinsteden en de ringvaart van de Haarlemmermeer liggen vier kleine polders. Een paar decennia geleden werd duidelijk dat het gebied van betekenis kan zijn voor de stad. 'Tuinen van West' is de naam van het groene gebied dat Stad ...
help
Eén voor allen, allen voor één : stadsrand Enschede [het groene vakgebied] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bieleman, I. \ Wolfswinkel, K. van \ 2012
Voor hun studie Ruimtelijk Ordening en Planologie aan Saxion Hogeschool Deventer deden Ivonne Bieleman en Karin van Wolfswinkel onderzoek naar het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit in stadsranden. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de ge ...
help
Stadsrandbos Kortrijk : tussen ontwerp en onderzoek \ Ruimte : vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning [Artikel]
Vanempten, E. \ Cox, V. \ 2012
In de Kortrijkse buitenwijk Marke moet een stadsrandbos komen. Een internationale workshop ging op zoek naar wat zo’n stadsrandbos in de 21ste eeuw dan wel betekent. Experts en leden van de dorpsraad werden uitgenodigd om actief deel te nemen aan een ...
help
Gebiedsvisie Deltapoort 2025 [Boek]
H+N+S Landschapsarchitecten \ 2012
De samenwerkende partners in Deltapoort zijn eind 2010 gestart met het opstellen van een Gebiedsvisie voor Deltapoort (IJsselmonde-Oost). De ambitie van de stuurgroep is om de komende jaren te investeren in de ruimtelijke kwaliteit van Deltapoort om ...
help
The consequences of the economic crisis on property developments at greenfield locations [Studentenverslag]
Heegde, H. ter \ 2012
The economic crisis that originated in 2008 has its impact upon different aspects in society, including the land use planning field. This thesis focuses upon the specific profession of property development that makes part of the overarching science o ...
help
Connecting left over rural landscape to the metropolitan network [Studentenverslag]
Maaswinkel, W. \ 2012
The city and the rural landscape cannot be seen as two separate entities anymore. Urbanization has generated an urban network that covers the entire green space and separates it into larger and smaller parts. The originally continuous green space is ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.