help
Ontwerpen met open ruimte in peri-urbane gebieden \ Agora [Artikel]
Rijsbosch, L. \ 2016
De open ruimte in peri-urbane gebieden staat onder druk. Ze wordt steeds meer ingenomen door bebouwing maar wordt ook intern geclaimd door verschillende actoren die er hun plaats zoeken. Kan de creatie van een productief landschap een toekomstperspec ...
help
Let's go urban : dichter bij de stad \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
Het groen onderwijs wil graag stedelijke jongeren binnenhalen. In de Randstad gaat dat soms vanzelf, maar daarbuiten blijft de afstand tussen groen onderwijs en stad groot. Dat neemt niet weg dat er volop initiatieven zijn.
help
Rotterdam: a city and mainport on the edge of a delta \ European planning studies [Wetenschappelijk artikel]
Meyer, H. \ Nillisen, A.L. \ Zonneveld, W. \ 2012
Within Europe, Rotterdam is by far the largest port and supplier of fossil energy sources. City and port have a “sandwich” position in the low lands between a sea with a rising level and rivers with increasing peak discharges. It is certainly no exag ...
help
Integraal plan helpt Millinxbuurt : groene revival van een Rotterdamse achterstandswijk \ De groene stad [Artikel]
Hendriks, J. \ 2012
De Rotterdamse Millinxbuurt stond lange tijd te boek als een 'no-go-area'. Met behulp van een integrale aanpak keerde de gemeente het tij. De aanleg van een wijkpark speelde hierin een belangrijke rol. Graffiti, vandalisme en criminaliteit hebben inm ...
help
Groenbewust stedelijk vernieuwen [Poster]
Goorbergh, F. van den \ [2012]
Het programmaonderdeel Groenbewust Stedelijke Vernieuwing mobiliseert groene kennis en de toepassing daarvan in de stedelijke omgeving door het betrekken van burgers bij het vergroenen van hun omgeving en door vergroening van het onderwijs in stedeli ...
help
Self-organization in urban regeneration : a two case comparative research \ 9th meeting of AESOP Thematic group on Complexity and Planning. Selforganization and spatial planning. Istanbul, 29th-30th April 2011 [Congresverslag]
Meerkerk, I. van \ Boonstra, B. \ Edelenbos, J. \ 2011
In this paper urban regeneration projects are approached as local self-organizing processes, in which different local actors like commercial actors, non-for-profit organizations and residents redevelop urban areas. We elaborate on the functioning of ...
help
Supply chain innovation within housing renovation : approaches and expectations in the Dutch housing association sector \ MISBE2011: management and innovation for a sustainable built environment, 20 – 23 June 2011, Amsterdam, The Netherlands [Congresverslag]
Gruis, V.H. \ Roders, M.J. \ Straub, A. \ 2011
Supply chain partnerships within housing refurbishment have not been given much specific attention which may be found surprising because the refurbishment market is becoming of increasing importance compared to new construction and has specific chara ...
help
Stedelijke vernieuwing in Rotterdam-Zuid \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Helm, P. van der \ Vrieze, R. de \ Joffers, A. \ Taapken, V. \ 2011
Met het rapport van Wim Deetman en Jan Mans over de vernieuwing van Rotterdam-Zuid, lijkt een oude fout in de Rotterdamse wijkaanpak herhaald te worden. Door alle heil te verwachten van rigoureus fysiek ingrijpen zijn er straks misschien wel opgeknap ...
help
... als ik weer ga bouwen, begin ik niet met het fundament maar met de rook die uit de schoorsteen kringelt ... [Boek]
Philippa, M. \ Visschedijk, P. \ cop. 2011
‘... als ik weer ga bouwen, begin ik niet met het fundament, maar met de rook die uit de schoorsteen kringelt’. Dit is de titel van een boekje, waarin wordt teruggeblikt op 10 jaar Groen in en om de Stad (GIOS). Tien jaar die gekenmerkt worden door e ...
help
Perceptions of ethnic hospitality entrepreneurs in changing neighbourhoods [Studentenverslag]
Derriks, T. \ 2011
help
Terug op de kaart : geheime Russische stad Perm op zoek naar verborgen kwaliteiten \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Berkers, M. \ 2010
Perm, de meest oostelijke stad van Europa, onder de Sovjets een geheime stad voor wapenindustrie en gevangenkampen, staat voor een vernieuwing. Vanuit de lucht heeft de stad grote kwaliteiten. Maar op de grond blijkt hoe weerbarstig het is deze tenvo ...
help
Mooi & duurzaam Schiebroek-Zuid : visieboek [Boek]
Bosschaert, T. \ 2010
Voor u ligt de uitwerking van de dromen van de inwoners van Schiebroek, die Except met kennis en ervaring heeft vertaald naar een pakkende toekomstvisie. Een visie waardoor Vestia Rotterdam Noord zich graag laat inspireren in de komende jaren. Een mo ...
help
Evenwicht tussen grijs en groen aan Utrechtse grachten : waar mogelijk stadsbomen sparen bij restauratie \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, K. \ 2010
Vanaf eind 2010 krijgen de werven langs de Utrechtse grachten een grote opknapbeurt, die in totaal meer dan vijf jaar duurt. De werven worden aangetast door de wortels van de talloze bomen die erop staan. Weg- en waterbouwkundige Ton van Riezen legt ...
help
Voortbestaan Westelijk Havengebied onder druk : een niet te versmaden woningbouwlocatie [: thema: Amsterdam] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Simons, J. \ 2010
De Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 is er helder over: Amsterdam heeft 70.000 woningen en bijbehorende voorzieningen nodig tot 2040. Het Amsterdamse college wil dat het Westelijk Havengebied hiervoor inschikt, zodat de transformatie net zo’n suc ...
help
Van groeigemeente naar groengemeente \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2010
Kort nadat de dorpen Jutphaas en Vreeswijs in 1971 werden samengevoegd tot één nieuwe ‘groeigemeente’, kon ‘het grote bouwen’ beginnen. Nu, bijna dertig jaar later, blijkt Nieuwegein een wel erg versteende stad te zijn geworden. Maar dit probleem wor ...
help
Between dreams and reality : urban governance in the process of Dutch urban restructuring [Proefschrift]
Kokx, A. \ 2010
The ambition to redevelop post-World-War Two [post-WWII] neighbourhoods (built between 1950-1975) is derived from the slow degradation process that often affected them during the last decades. The urban-restructuring processes mostly take place throu ...
help
Groenbewust stedelijk vernieuwen! [Boek]
[2010]
Groene kennis toepassen in de stedelijke omgeving. Burgers daarbij betrekken. Het onderwijs in stedelijke vernieuwing duurzaam vergroenen en aantrekkelijk maken! Dat zijn de kernthema’s van dit KIGO-project. HBO, MBO, voortgezet en basisonderwijs, ma ...
help
Tussenrapportage groenbewust stedelijke vernieuwing, 25 februari 2010; Kigo 2009/14-061 [Boek]
2010
Het programmaonderdeel Groenbewust Stedelijke Vernieuwing mobiliseert groen kennis en de toepassing daarvan in de stedelijke omgeving door het betrekken van burgers bij het vergroenen van hun omgeving en door vergroening van het onderwijs in stedelij ...
help
Stedelijk water is moneymaker : ontbreken grachtjes op IJburg ‘gemiste kans’ [: thema: Amsterdam] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Jager, J. \ 2010
Het Oostelijk Havengebied veranderde van pleisterplaats voor krakers tot woonparadijs voor de Amsterdamse creatieve middenklasse. Als woongebied bleken de in onbruik geraakte oostelijke haveneilanden midden jaren negentig een regelrechte hit. De geme ...
help
Groningen groeit \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Leenes, J. \ 2010
Bedrijventerrein Westpoort, het nieuwe woongebied Meerstad: deze recente grootschalige uitbreidingen aan de west- en oostkant van Groningen roepen de vraag op of het ideaalbeeld van de ‘compacte stad’ nog wordt gekoesterd.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.