help
Plantenextract kan helpen tegen MRSA-bacterie \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2018
Wat vroeger gebruikelijk was, is dat nu niet meer: de plantenwereld die helpt om ziekten bij mensen aan te pakken. In het Erasmus MC voert universitair docent Willem van Wamel proeven uit om onder meer de MRSA-bacterie te bestrijden. Met plantenextra ...
help
MRSA in pig farms: human epidemiology [Proefschrift]
Cleef, B.A.G.L. van \ 2016
Kluytmans, J.A.J.W. [Promotor]---Voss, A. [Promotor]---Benthem, B.H.B. van [Copromotor]
help
Transmissie en persistentie van diergerelateerde MRSA bij dierenartsen en hun huisgenoten : onderzoek in het kort \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Bosch, T. \ Verkade, E. \ Luit, M. van \ Landman, F. \ Kluytmans, J. \ Schouls, L.M. \ 2015
In deze studie zijn dierenartsen en hun huisgenoten gedurende 2 jaar herhaaldelijk gescreend op de aanwezigheid van S. aureus. De hierbij gevonden LA-MRSA-isolaten werden geanalyseerd met de hoogresolutietechniek whole genome mapping. LA-MRSA bleek w ...
help
Landelijk antibiogram \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Wiegel, J. \ 2015
In 2014 is de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gestart met de monitoringspilot ‘Landelijk antibiogram’. De pilot is opgezet om een systematiek te ontwikkelen waarmee de dierenarts beschikt over actuele, betrouwbare, landelijke gegevens over de gevo ...
help
Minder S. aureus in 2014 \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Scherpenzeel, C. \ 2015
Het percentage tankmelkonderzoeken met een gunstige uitslag voor de mastitisverwekker Staphylococcus aureus, is in 2014 substantieel gestegen. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is de introductie van het S. ...
help
Staphylococcus aureus onverdacht via tankmelk : gezondheidsdienst voor Dieren geeft tankmelkabonnement uiergezondheid opwaardering met unieke onverdachtstatus voor mastitiskiemen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2014
De nieuwe onverdachtstatus voor Staphylococcus aureus is voor melkveehouders een extra impuls om de uiergezondheid aan te pakken. Melkveebedrijven waar de kiem geen problemen geeft, hebben de beste resultaten met selectief droogzetten.
help
Binnenkort certificaat voor S. aureus-onverdachte bedrijven \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Pasman, Y. \ Swinkels, J. \ 2014
Een veehouder, die gebruik maakt van GD Tankmelk Uiergezondheid en een heel jaar weinig Staphylococcus aureus (S. aureus) in de tankmelk heeft, krijgt binnenkort de 'S. aureus-onverdacht status'. De status is een extra stimulans om besmetting met de ...
help
Verlengd behandelen niet altijd zinvol : economisch resultaat van langer behandelen duidelijkst op probleembedrijven \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Swinkels, J. \ 2014
Melkveehouders kiezen geregeld voor het verlengd behandelen van mastitis. Dat lijkt zinvol, maar dat is niet altijd zo. Jantijn Swinkels, dierenarts bij GD, deed een promotieonderzoek naar de effecten en opbrengsten van verlengd behandelen.
help
Vanuit de monitoring: hoogcelgetalmelk voeren is een risico \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Smolenaars, A. \ 2014
Melk van koeien met uiergezondheidsproblemen kan een risico vormen voor jonge kalfjes. Bij de GD Veekijker zijn enkele gevallen gemeld van sterfte bij jonge kalveren, mogelijk als gevolg van infecties opgelopen via hoogcelgetal- of mastitismelk.
help
Advies over de risico's van ESBL en MRSA in voedsel [Boek]
Opperhuizen, A. \ 2013
Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering over de risico's van ESBL's en MRSA in voedsel.
help
Oorzaken van mastitisverwekkers in tankmelk \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Miltenburg, H. \ 2013
Bijna 3.000 melkveebedrijven laten hun tankmelk 10 keer per jaar door de GD onderzoeken op 7 verschillende (groepen) mastitisverwekkers. Zij maken gebruik van het GD Tankmelkabonnement Uiergezondheid (TMU). Op bijna 900 van deze bedrijven is een enqu ...
help
Dossier MRSA in de varkenshouderij \ Management&techniek [Artikel]
Butaye, P. \ Crombé, F. \ Debleecker, Y. \ De Man, I. \ Delputte, P. \ Heyndrickx, M. \ Pletinckx, L. \ Rasschaert, G. \ Verhegghe, M. \ 2012
Drie artikelen over MRSA in de varkenshouderij: 1) Situatie op Vlaamse bedrijven. 2) Hoe verloopt de besmetting en verspreiding van MRSA? 3) Helpt reinigen en ontsmetten?
help
Surveillance van MRSA in Nederland in 2011 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Haenen, A. \ Pluister, G.N. \ Luit, M. van \ Bosch, T. \ Heck, M.E.O.C. \ Greeff, S. de \ Neeling, A.J. de \ 2012
Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle bèta-lactam-antibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende ...
help
Varkenshouder blijft geval apart bij opname : geen eenduidige regel ziekenhuizen voor patiënten met MRSA-bacterie \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2012
Varkenshouders ontkomen de eerste jaren niet aan een speciale behandeling bij ziekenhuisopname omdat ze mogelijk MRSA-bacteriën bij zich hebben. Werken met een MRSA-vrij verklaring vindt de overheid onverantwoord. Wel komt er een kennisnetwerk van me ...
help
Antibioticaresistentie in de biologische varkenshouderij : komt MRSA ook voor bij biologische varkens en hun verzorgers? [Boek]
Vijver, L. van de \ Verwer, C. \ Bondt, N. \ Mevius, D. \ cop. 2012
Dit onderzoek bevestigt de verwachting dat binnen de biologische varkenshouderij MRSA minder frequent voorkomt dan in de gangbare varkenshouderij. Toch blijkt MRSA ook in de biologische varkenshouderij voor te komen en het is daarom van belang om eve ...
help
Twee langlopende studies naar MRSA afgerond \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wolf, P. van der \ Broens, E. \ Graat, L. \ Meijerink, M. \ 2012
In de afgelopen jaren heeft de GD gewerkt aan twee langlopende studies naar het verloop van MRSA-besmettingen in individuele varkens en op varkensbedrijven als geheel. De eerste studie vond plaats op dierniveau; op vier varkensbedrijven waarvan beken ...
help
Betekent werken met varkensvlees ook een verhoogd risico op MRSA? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Oomen, T. \ 2012
Een vraag uit een verloskundigenpraktijk. Tijdens het intakegesprek van elke zwangere vrouw wordt een standaardvragenlijst afgenomen, waarin ook wordt gevraagd of zij in contact komt met levende varkens of vleeskalveren of in de afgelopen 6 maanden i ...
help
Feiten en fabels over MRSA : onduidelijkheid en onwetendheid leidt vaak tot vervelende ervaringen \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Waninge, A. \ 2012
Over MRSA en de varkenshouderij wordt veel geproken. Voor mensen die er mee te maken krijgen is het vaak een emotioneel onderwerp. Er circuleren ook veel spookverhalen. Feiten en fabels op een rij.
help
MRSA op varkensbedrijven: de nieuwste inzichten \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wolf, P. van der \ Meijerink, M. \ Broens, E. \ 2012
De MRSA-bacterie op varkensbedrijven heeft zich in de afgelopen jaren in een snel tempo verspreid binnen de varkenshouderij in Nederland. Om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van MRSA en de risiscofactoren heeft de GD meegewerkt aan een groots ...
help
Een risicoprofiel voor MRSA en ESBL \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Mevius, D. \ 2012
Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR, onderzoekt de ontwikkeling van de antibioticaresistente MRSA-bacterie en ESBL-vormende bacteriën en de gevaren voor de volksgezondheid. Want de resistentie bacteriën kunnen zich op vele manie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.