help
Monitoring and statistical modelling of sedimentation in gully pots \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Post, J.A.B. \ Pothof, I.W.M. \ Dirksen, J. \ Baars, E.J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
Gully pots are essential assets designed to relief the downstream system by trapping solids and attached pollutants suspended in runoff. This study applied a methodology to develop a quantitative gully pot sedimentation and blockage model. To this en ...
help
How much Biodiversity is in Natura 2000? : the “Umbrella Effect” of the European Natura 2000 protected area network : technical report [Boek]
Sluis, Theo van der \ Foppen, Ruud \ Gillings, Simon \ Groen, Thomas \ Henkens, René \ Hennekens, Stephan \ Huskens, Kim \ Noble, David \ Ottburg, Fabrice \ Santini, Luca \ Sierdsema, Henk \ Kleunen, Andre van \ Schaminee, Joop \ Swaay, Chris van \ Toxopeus, Bert \ Wallis de Vries, Michiel \ Jones-Walters, Lawrence \ 2016
In order to assess the significance of the presumed “umbrella effect” of Natura 2000 areas the European Commission initiated a study, in 2013, to address the following questions: 1) Which are, amongst the species regularly occurring within the Europe ...
help
Computermodellen nieuw hulpmiddel waterzuivering : thema watertechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, R. \ Hoek, J.P. van der \ 2015
Het is ondoenlijk om voor elk nieuw stofje in drinkwaterbronnen of afvalwater te testen hoe dit stofje het beste verwijderd kan worden. Mogelijk bieden QSAR's uitkomst, nieuwe methoden waarmee statische verbanden tussen chemische eigenschappen van ee ...
help
Zeespiegelmonitor 2014 : rekenmethode voor huidige en toekomstige zeespiegelstijging [Boek]
Baart, F. \ 2015
Dit rapport beschrijft de methode om de huidige zeespiegel te beschrijven. De methode is veranderd ten opzichte van de vorige methode doordat het statistisch model gebruik maakt van de heranalyse van wind gegevens en rekening houdt met mogelijke niet ...
help
The urban heat island effect of Amsterdam: observations and models in 2014 and projections of the future urban climate [Studentenverslag]
Pas, W.W.J. van der \ 2015
In 2014, 24 weather stations were installed in Amsterdam as part of the “Summer in the city” project from the Netherlands eScience Center to quantify the Urban Heat Island effect of the city. In June, July and August, an average UHI intensity of 0.67 ...
help
Vegetation structure classes and their relationship with tick occurrences in Amsterdam [Studentenverslag]
Gao, X. \ 2015
Tick-borne diseases and tick bites are an increasing concern in the Netherlands. Among all the environmental factors, vegetation plays an important role in tick life circle by providing shelter, water, a place for seeking hosts, etc. Knowledge about ...
help
Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer : hoe waterschappen bezig zijn met het presenteren en interpreteren van statistische informatie over onzekerheid [Studentenverslag]
Verstoep, J. \ 2015
Waterschappen komen veel in aanraking met onzekerheid in het strategisch waterbeheer, maar nauwelijks wordt onzekerheid meegenomen in besluitvorming. Dit heeft veelal te maken met gebrek aan tijd, geld en kennis. Daarnaast zijn de huidige presentatie ...
help
Characterizing small green landscape elements from airborne LiDAR dat [Studentenverslag]
Kort, Annemieke de \ 2015
Degradation of small green landscape elements is an occurring problem in the Netherlands. To tackle the problem, a new management system to restore nature is in development. In this thesis research, a data processing model was developed to support th ...
help
Vlakdekkende tijdreeksanalyse: een data-gedreven methode voor het projecteren van grondwaterstandreeksen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Loon, A. van \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2015
Tijdreeksanalyse maakt het mogelijk om ter plaatse van een peilbuis de respons van de grondwaterstand op invloeden, zoals neerslag en verdamping, te bepalen. Vlakdekkende tijdreeksanalyse beschrijft de ruimtelijke samenhang van die respons, zodat ook ...
help
Honderdtonner meer persistent dan laatrijp : stieren met veel honderdtonners hebben hogere fokwaarden voor klauwgezondheid en celgetal, niet voor vruchtbaarheid en gewicht \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2014
De teller van Nederlandse en Vlaamse honderdtonners is inmiddels de 27.000 stuks gepasseerd. De hierdoor ontstane database gebruikte oud NRS-onderzoeker Ite Hamming om 'de hondertonner' verder te typeren met daarbij speciale aandacht voor laatrijphei ...
help
Impact of weather conditions on pipe failure: a statistical analysis \ Journal of water supply : research and technology : aqua [Wetenschappelijk artikel]
Wols, B.A. \ Thienen, P. van \ 2014
The occurrence of pipe failures in drinking water distribution networks may be influenced by weather conditions. In this work, a statistical analysis is performed to study the correlations between weather parameters and pipe failure in the Netherland ...
help
Spatial precipitation patterns and trends in The Netherlands during 1951–2009 \ International journal of climatology : a journal of the Royal Meteorological Society [Wetenschappelijk artikel]
Daniels, E.E. \ Lenderink, G. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ 2014
Significant increases in precipitation have been observed in The Netherlands over the last century. At the same time persistent spatial variations are apparent. The objective of this study is to analyse and explain these spatial patterns, focussing o ...
help
Neerschalen van ruimtelijke informatie : perceelsinformatie uit kaarten voor postcodegebieden [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Brus, J.D. \ Orton, T.G. \ Walvoort, D.J.J. \ Reijneveld, J.A. \ Oenema, O. \ Knotters, M. \ 2014
Kaarten kunnen informatie geven over grotere eenheden, bijvoorbeeld postcodegebieden, of nog kleinere, zoals percelen. Met een variant op een interpolatietechniek is het mogelijk informatie te verkrijgen over een kleiner gebied. We illustreren dit aa ...
help
Trendanalyse van historische gegevens : handleiding voor het gebruik van monitoringsgegevens [Boek]
Adamse, P. \ 2014
Het doel van dit rapport is om aan te geven welke technieken gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen in het achtergrondniveau van contaminanten in diervoeders en diervoederproducten. Beschreven is tevens met welke factoren rekening gehouden moet ...
help
Trendanalyse van contaminanten in diervoeders : mogelijkheden en problemen bij het gebruik van historische monitoringsgegens [Boek]
Adamse, P. \ Boer, W.J. de \ 2014
Voor het verkrijgen van inzicht in het basisniveau van een contaminant in een diervoeder kan gebruik worden gemaakt van monitoringsgegevens. Zowel de gegevens als de te gebruiken technieken moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. In een vorig ra ...
help
Sectorbreed aan de slag met levensduur : ruim twee jaar verschil in levensduur van de koe tussen de 25 procent slechtste en de 25 procent beste melkveebedrijven \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2013
Wat voor actie is er nodig om de levensduur van de Nederlandse melkkoe te vergroten? Onderzoekers werkten aan een stappenplan. De ideeën gaan van het ontwikkelen van betere kengetallen tot het geven van (financiële) prikkels om de levensduur te verho ...
help
Statische analyse van de eerste twee monitoringscampanges (to|) binnen het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) [Boek]
Derweduwen, J. \ De Backer, A. \ Van Hoey, G. \ Hillewaert, H. \ Wittoeck, J. \ Hostens, K. \ 2013
Fluxys LNG NV bouwt in de haven van Zeebrugge een nieuwe gasinstallatie waarbij zeewater gebruikt wordt om vloeibaar gas op te warmen. Bij intake wordt het zeewater gechloreerd en na gebruik wordt het gechloreerde zeewater geloosd in het dok. De moge ...
help
SST and circulation trend biases cause an underestimation of European precipitation trends \ Climate dynamics : observational, theoretical and computational research on the climate system [Wetenschappelijk artikel]
Haren, R. van \ Oldenborgh, G.J. van \ Lenderink, G. \ Collins, M. \ Hazeleger, W. \ 2013
Clear precipitation trends have been observed in Europe over the past century. In winter, precipitation has increased in north-western Europe. In summer, there has been an increase along many coasts in the same area. Over the second half of the past ...
help
Methode voor het genereren van uurneerslagreeksen in een toekomstig klimaat [Boek]
Bessembinder, J. \ 2012
Het stedelijk en landelijk watersysteem in Zuid-Holland reageert snel op neerslag door het grote percentage verhard oppervlak. Om de gevolgen van hevige neerslag goed te kunnen inschatten heeft men daarom neerslaggegevens per uur nodig. In Zuid-Holla ...
help
Levensproductie in de lift, minder melk per lactatie : Kees Kortleve prijkt voor het derde jaar op rij in top tien levensproductieklassement, nu als aanvoerder \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2012
Drie jaar op rij nam de levensproductie licht af. De afgevoerde koeien in het jongste boekjaar doorbreken die trend. De mpr-cijfers van CRV tonen ook een hogere levensproductie per dag. Tegelijkertijd daalde de productie per lactatie.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.