help
Meststof Pentakeep-super is vooral groeiregulator : plantversterkende werking van aminozuren onder de loep \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Berg, G. van den \ 2007
Pentakeep-super is een vloeibare samengestelde meststof, waaraan het aminozuur 5-aminolevulinezuur is toegevoegd. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het aminozuur een groeiregulerende en stressdempende werking heeft.
help
CZAV komt met normlijn Mijnakker : Akkerbouwer Kees de Koning uit Kamperland bespaart derde stikstofgift in tarwe \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]Bijbehorende website
Hurkens, Y. \ 2009
Twee jaar geleden staken vier akkerbouwers uit het Zeeuwse Kamperland de koppen bij elkaar en ze voegden hun bedrijven samen tot één bedrijf met de naam Nieuw Kampen. Uit de beelden van Mijnakker bleek dat het perceel van het bedrijf Nieuw Campen er ...
help
Meer uit fosfaat met zure meststof : Dossier meststoffen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Berg, G. van den \ 2007
Bemesten moet meer dan ooit op het scherpst van de snede. Door milieu-eisen, voedselveiligheid en de schaarste aan grondstoffen zijn meststoffen een kritische factor in de dicerse teelten. Verzurende meststoffen zijn in. Ze kunnen zelf neergeslagen f ...
help
Teelt op hogere zandgrond zit in de verdrukking \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Haan, J. de \ 2007
Als aan de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water moet worden voldaan, is het de vraag of van zandgrond goede vollegrondsgroente kan komen. Daarvoor is relatief veel stikstof en fosfaat nodig, terwijl hiervan maar weinig met het marktbare produc ...
help
Vloeibare meststoffen hebben incidenteel meerwaarde \ PPO-bulletin. Akkerbouw [Artikel]
Clevering, O.A. \ 2001
Samenstelling en eigenschappen van vloeibare meststoffen (stikstof-, fosfaat- en kalimeststoffen), en resultaten van onderzoek naar de toepassing van vloeibare urean, ureum, ammoniak, ammoniumwater en NP-meststoffen in verschillende soorten akkerbouw ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.