Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 219

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stofbestrijding"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Leeskamer onder de loep : vier pootaardappeltelers benoemen hun eisen en wensen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, a. van \ 2015
Aan welke eisen moet een goede leeskamer voldoen? Met die vraag ging Akker langs bij vier pootaardappeltelers. Comfortabel zitten, goed licht boven de leestafel en een fatsoenlijke stofbestrijding is voor alle vier telers een basisvoorwaarde. Maar ze ...
help
Schoongeveegd : overzicht rolbezems \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Hoenderken, J. \ 2015
Natte grond op de verharding is gevaarlijk en opgedroogd kan het stof veroorzaken. Vuil op de werkvloer is bovendien een potentiële infectiebron van schimmmels en bacteriën. De rolbezem is een uitstekend hulpmiddel om vuil op te ruimenen het gevaar v ...
help
Bovengemiddelde gezondheidsrisico’s in varkenshouderij : focus op persoonlijke bescherming \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
Rugklachten en longklachten zijn in de varkenshouderij geen onbekenden. Bijna de helft van varkenshouders of medewerkers in de sector heeft rugklachten en één op de zes verzorgers kampt, al dan niet onopgemerkt, met problemen aan de luchtwegen. De be ...
help
Dossche Mills tevreden over tweede productielijn Flinn \ Solids processing Benelux [Artikel]
Aiking, E. \ 2014
De Belgische leverancier van bakkerij- en voedingsmiddelengrondstoffen Dossche Mills investeerde in 2013 in een tweede Flour Innovations-lijn, Flinn 2, bestemd voor de productie van hoge kwaliteit bloem voor diverse nichemarkten. Typhoon uit Beveren- ...
help
Veehouders bijten in het stof \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2013
Stofbelasting in varkens- en pluimveestallen kan luchtwegproblemen bij veehouders en hun medewerkers veroorzaken. Longarts Jos Rooijackers schat het percentage varkenshouders met longklachten op zo’n 25 procent. Wat kan deze longarts voor veehouders ...
help
Stof tot nadenken \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2013
Het stof in de stal leidt niet alleen tot longklachten onder veehouders, ook de varkens doet het geen goed. Tevens bindt het stof gemakkelijk ziektekiemen, geur en ammoniak aan zich. Reden genoeg om de lucht in de stal zo schoon mogelijk te houden.
help
Standtijd omhoog, energieverbruik omlaag : filtratie-symposium bij Lampe Technical Textiles \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Nederhoff, T. \ 2012
Bij de keuze van een filtermedium voor ontstoffing zijn er honderden mogelijkheden. Maar het filtermedium is slechts een kleine schakel in het geheel. “Optimalisatie van de filterinstallatie kan onder andere leiden tot een langere standtijd van het f ...
help
Duurzaam naar topopbrengst : Aardappeldemodag \ Aardappelwereld [Artikel]
2012
Het thema van de Aardappeldemodag 2012 is 'Duurzaam naar topopbrengst'. In drie vragen aan de hoofdsponsoren maakt Aardappelwerled magazine duidelijk in hoeverre diverse bedrijven in de aardappelsector met het thema aan de slag zijn. In dit artikel i ...
help
Minder stof uit volière \ De pluimveehouderij [Artikel]
Harn, J. van \ Ellen, H. \ Ogink, N. \ 2012
Een waterfilm op het strooisel is effectief tegen fijnstofemissie uit volièrestallen. De ammoniakemissie stijgt echter wel. Dat blijkt uit oriënterend Wagenings onderzoek.
help
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: effecten van de aanbrengfrequentie van een waterfilm op het strooisel bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust from poultry housings: effects of the frequency of water sprayin on the litter floor in aviary housing systems for laying hens [Boek]
Harn, J. van \ Ellen, H.H. \ Huis in 't Veld, J.W.H. \ Ogink, N.W.M. \ 2012
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van het frequenter aanbrengen van een waterfilm (300 ml/m2) op de fijnstof- en ammoniakemissie uit leghennenstallen. De hypothese hierbij was dat het frequenter aanbrengen van een ...
help
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: effect van een waterfilm op het strooisel op de fijnstofemissie bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust emission from poultry: effect of water spraying on bedding material on the fine dust emission in aviary housing systems for layers [Boek]
Harn, J. van \ Ellen, H.E. \ Emous, R.A. van \ Mosquera Losada, J. \ Nijeboer, G.M. \ Gerrits, F.A. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2012
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de effecten van het aanbrengen van een waterfilm op het strooisel op de fijnstof-, ammoniak- en geuremissie bij leghennen in volièresystemen.
help
Gericht en effectief ontstoffen : Rijk Zwaan spaart energie en ontziet proces \ Solids processing Benelux [Artikel]
Bol, J. \ 2011
Rijk Zwaan Seeds & Services in De Lier is een wereldwijd opererend bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling en teelt van groentezaden. Waar stof ontstaat tijdens het productieproces, moet het worden afgezogen voor het behoud van apparatuur en mach ...
help
Stofbeheersing en - bestrijding : stofkatern 2011 [: bijlage in Bulk, De Molenaar en Recycling Magazine] \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Hooijer, F. \ Verleg, J. \ Kempen, P. van \ Meinen, H. \ Wijnands, W. \ Sterren, M. van der \ Landweer, J. \ Lampe, J. \ Castagna, M. \ Wijbenga, J. \ 2011
Reeks artikelen over stofbeheersing en -bestrijding: 1) 'Concentraties ruim beneden kritische waarde' : Stuvex onderzoekt stofgedrag in graansilo's 2) Stofemissies binnen norm : Martens Greenpower gebruikt elektrostatisch filter 3) Kracht van sinterl ...
help
Veilig schoonblazen met perslucht \ Tuin en park techniek [Artikel]
2011
Vuile machines, schoenzolen en kleding blazen we even snel schoon met perslucht. Let op: gezondheidsrisico’s als oogletsel, lawaaidoofheid en inademen van giftige deeltjes liggen op de loer!
help
Fijnstofemissie uit stallen: nertsen = Dust emission from animal houses: minks [Boek]
Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Winkel, A. \ Huis in 't Veld, J.W.H. \ Dousma, F. \ Ogink, N.W.M. \ Groenestein, C.M. \ 2011
In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit nertsenstallen. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald.
help
Fijnstofemissie uit stallen: luchtwassers = Dust emission from animal houses: air scrubbing techniques [Boek]
Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Melse, R.W. \ Winkel, A. \ Nijeboer, G.M. \ Ploegaert, J.P.M. \ Ogink, N.W.M. \ Aarnink, A.J.A. \ 2011
In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit varkens- en pluimveestallen voorzien van een wasser. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald.
help
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit pluimveehouderij: ontwerp van stallen met integratie van fijnstofarme technieken en nieuwe inrichtingsconcepten = Measures to reduce fine dust emission from poultry facilities: design of poultry houses with integration of fine dust measurements and new layout concepts [Boek]
Emous, R.A. van \ Winkel, A. \ Ellen, H.H. \ Ogink, N.W.M. \ 2011
Deze studie geeft een overzicht van de mogelijkheden om fijnstofarme technieken efficiënter in bestaande en nieuwe pluimveestallen te implementeren. Verder zijn verschillende fijnstofarme inrichtingsconcepten beschreven.
help
BBT fijn stof : beschrijving systemen en kosten [Boek]
Ellen, H. \ Vermeij, I. \ Winkel, A. \ Emous, R. van \ 2011
Voor de reductie van de emissie van fijnstof uit pluimveestallen zijn technieken ontwikkeld en in ontwikkeling. In dit rapport worden de technieken kort beschreven. Aangegeven is bij welke pluimveecategorieën ze toepasbaar zijn en of er ook effecten ...
help
Stofreductie in varkenshouderij [Video]
2011
Video over het terugdringen van stof in de varkenshouderij.
help
Plan van aanpak voor ontwikkeling van fijnstofreductiemethoden in varkensstallen = Plan of action for development of dust reduction principles inside pig houses [Boek]
Winkel, A. \ Smolders, M.M.A.H.H. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2011
In deze studie is een beoordeling verricht van opties voor stofreductie in varkensstallen. Voor opties met voldoende perspectief wordt ontwikkeling en onderzoek voorgesteld om te komen tot effectieve, gevalideerde, inpasbare en marktrijpe oplossingen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.