help
Monitoring landbouwkundige risico’s bij actief bodembeheer in Krimpenerwaard : monitoringsplan en nulmeting [Boek]
Groenenberg, J.E. \ Rietra, R.P.J.J. \ 2016
In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgerichte bodembeheerplan vo ...
help
Onderhoud van stortplaatsen en IBC-saneringslocaties : hoe kan de landbouw hieraan bijdragen? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hoebeke, R. \ 2014
Na het afwerken van een stortplaats of een IBC-saneringslocatie (Isoleren, Beheersen en Controleren; Vlaams: een saneringsberging), stelt zich het probleem hoe om te gaan met de leeflaag. Om hierop antwoord te geven, is het belangrijk om een aantal a ...
help
Banscheiding is weer leefgebied van bijzondere planten en dieren : hoogwaardige natuurontwikkeling op voormalige stortplaats in het Ilperveld \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hogeweg, N. \ Egbring, G. \ Riet, B. van de \ Westendorp, P-J. \ 2013
De Banscheiding is een oude en bijzondere watergang in het Natura 2000-gebied 'het Ilperveld'. Door ernstige chemische vervuiling van de waterbodem en oevers was sanering nodig. Hierbij is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde en het opt ...
help
(On)opvallend afval : onderzoek naar herinrichtingsprincipes van voormalige stortplaatsen in het Nederlandse landschap [Studentenverslag]
Meiden, M. van der \ Welink, J. \ Ram, J. \ 2012
het gebied Bonnenen Oranjebuitenpolder bij Hoek van Holland dit ontwerpondersteunend onderzoek uitgevoerd. Voor het gebied Bonnen- en Oranjebuitenpolder bij Hoek van Holland dit ontwerpondersteunend onderzoek uitgevoerd. In het ontwerpgebied liggen t ...
help
Vlagheide en de zoektocht naar het geld voor de uitvoering \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Prins, J.P. \ 2012
In Landwerk nr. 5 van 2011 heeft de auteur een beeld geschetst van de organisatie en aanpak van de herontwikkeling van de voormalige vuilstort Vlagheide en omgeving (ca 1000 ha). De vraag aan het eind was of de uitgangspunten in de huidige tijd voldo ...
help
De 'Natural Catch' bij stortplaats Kanaalpolder : zuiverende kwelsloot zorgt voor ontkoppeling van de pluim \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verschoor, T.J. \ Praamstra, T.F. \ Stook, P.J. \ 2012
Zo'n 3 jaar geleden is door diverse partijen geconstateerd dat de stort Kanaalpolder (Philippine, nabij Terneuzen) een probleem vormde nadat omwonenden klaagden over stank en Waterschap haar nabijgelegen oppervlaktewater in kwaliteit achteruit zag ga ...
help
Kunst op de stort de De Keijenberg \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hoorn, W. van \ Visser, A. de \ Bouter, P. \ 2012
Voormalige stortplaats De Keijenberg was dit jaar de plek waar Stichting 14karaats haar beelden heeft geplaatst. De Stichting streeft er naar haar interesse in het landschap aan anderen te tonen door het maken en plaatsen van beeldende kunst en het m ...
help
Landfill restoration and redevelopment by landscape design : a design research of a former landfill in Barneveld [Studentenverslag]
Liu, H. \ 2012
The objective of this thesis is to figure out the possible combinations of the existed landfill landscape design approaches, by reviewing the former waste related designs and transforming projects. The closed landfills in the Netherlands take up amou ...
help
Zwerven over de giftbelt \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2011
Op de zwaar vervuilde stortplaats in de Volgermeer is een waterrijk natuurgebied aangelegd. In de jarenlange no go area mag je sinds kort naar hartenlust zwerven. Ook nu weer leunt de regio zwaar op het vroegere zwarte goud.
help
Tweede leven voor stortplaatsen \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2011
Voormalige stortplaatsen; ze zij er in soorten en maten. Groot en klein, hoog en ondergronds. Soma zijn het kale plekken in het landschap die erom vragen iets mee te doen : bouwen, natuur ontwikkelen, duurzame energie opwekken, een park aanleggen en ...
help
Vlagheide in beweging : over herontwikkeling van een voormalige vuilstortlocatie in tijden van crisis \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Prins, P. \ 2011
Ongeveer twee jaar voor de crisis uitbrak, stelden drie Brabantse gemeenteraden het Intergemeenschappelijke Masterplan Vlagheide e.o. vast, Sindsdien werken de gemeenten, samen met de maatschappelijke organisatie en vele particulieren initiatiefnemer ...
help
Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2010) [Boek]
Klink, A. \ 2011
De Delgromij (inmiddels Kaliwaal bv) heeft voor de Kaliwaal bij Beneden Leeuwen een plan gemaakt. In dit plan wordt voorzien in de berging van baggerspecie. De vulfase is in december 2003 van start gegaan. Na de consolidatie van het slib zal, afhanke ...
help
ELFM - Enhanced Landfill Mining - de uitdaging voor de toekomst? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Behets, T. \ Umans, L. \ 2011
Enhanced Landfill Mining is het ontgraven van stortplaatsen om zo de aanwezige materialen te herwaarderen naar energie enerzijds en gerecycleerde materialen anderzijds. Op deze manier wordt een oplossing geformuleerd voor verschillende problemen: gro ...
help
Na 30 jaar 3 meter hoger : jubileumuitgave gifbelt Volgermeer \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Zanderink, R. \ 2011
Waar kunnen we de Nieuwe Wildernis beter mee afsluiten dan met het feit dat de grootste gifbelt van Nederland de Volgermeerpolder, na 30 jaar weer natuurgebied zou kunnen gaan worden? Kan gaan worden, want de media waren er ietwat voorbarig mee toen ...
help
Praktijkproef met afzinken HDPE-folie voor Volgermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Verkerk, A.J. \ Gerritsen, R.H. \ 2010
De voormalige stortplaats Volgermeer bij Amsterdam krijgt een bovenafdichting van HDPE-folie over een oppervlakte van 1 miljoen m2. Tijdens een praktijkproef is onderzocht of de gekozen werkmethode ook voldoet bij de watergangen.
help
Monitoring van ecologische risico's bij actief bodembeheer in de Krimpenerwaard : nulmeting [Boek]
Faber, J.H. \ Lange, H.J. de \ Hout, A. van der \ Pol, J.J.C. van der \ 2009
In de Krimpenerwaard liggen 5500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreininging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voorziet ...
help
Besluit Bodemkwaliteit : Nuchter verstand heeft weer de overhand [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Moerman, A. \ Mooi, R. \ 2008
Het Besluit Bodemkwaliteit is wat betreft de natte toepassingen op 1 januari 2008 in werking getreden. De bedoeling is dat het bodembeheer gemakkelijker, simpeler, praktischer en goedkoper wordt. De laatste decennia was een woud aan regelgeving rondo ...
help
Nazorg in de praktijk : onderzoek naar aantasting damwand op de nazorglocatie Merwedepolder \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Crul, R.A. \ Meurs, G.A.M. \ 2008
Op de voormalige stortplaats Merwedepolder te Dordrecht is onderzoek uitgevoerd naar de mate van corrosie van een damwandplank. De resultaten van dit onderzoek geven een indicatie van de staat en levensduur van het damwandscherm, dat twintig jaar gel ...
help
ENBB : beoordeling Enkadrain op stortplaatsen i.r.t. levenduur van 100 jaar [Boek]
Boels, D. \ Breen, J. \ Ommeren, C. van \ Zon, W. van der \ 2007
Afdichtingsmateriaal Enkadrain dient als bovenafdekking van stortplaatsen. De mat dient als alternatief voor de drainage die in het Stortbesluit is voorgeschreven. Het uitgangspunt voor een levensduur van 100 jaar is dat de hemelwaterafvoer gedurende ...
help
Equistort : stortplaats voor overwegend anorganisch afval [Boek]
Zomeren, A. van \ Sloot, H.A. van der \ 2006
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.