help
Bepaling maatgevende randvoorwaarden meetpaal Texel [Boek]
Camarena Calderon, A. \ Caires, S. \ 2016
Dit rapport beschrijft de bepaling van de maatgevende hydraulische en meteorologische randvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een te realiseren meetpaal nabij Texel. Uitkomsten dienen als input voor het ontwerp van de meetpaal.
help
Saline seepage in deltaic areas : preferential groundwater discharge through boils and interactions between thin rainwater lenses and upward saline seepage [Proefschrift]
Louw, P.G.B. de \ 2013
Zoute kwel in delta’s. Preferente kwel via wellen en interacties tussen dunne regenwaterlenzen en zoute kwel.
help
Gedrag van verdroogde kades : fase B, C, D: onstaan en gevaar van krimpscheuren in klei- en veenkades [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ Frissel, J.Y. \ Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ 2013
Het beschreven onderzoek in dit rapport is onderdeel van het onderzoeksproject ‘gedrag van verdroogde kades’ van het Hoogheemraadschap Delfland. Het onderzoek van Alterra is een bureau- en modelonderzoek en is gericht op scheuren door krimp, die onts ...
help
Voor hoeveel natuur is er ruimte in de uiterwaarden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Makaske, A. \ 2013
In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier worden grote delen van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas op een meer natuurlijke manier beheerd. Gemaaid grasland maakt plaats voor ruig terrein. Dat leidt echter ook tot minder capaciteit v ...
help
Rivierregulerende constructies hebben effect op ecologie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Veenhof, R. \ Lenders, H.J.R. \ Termes, A.P.P. \ 2013
Om gebruik te maken van het zelfregulerende karakter van een rivier, worden constructies aangelegd die de hydromorfologie beïnvloeden. Recent afstudeeronderzoek laat zien dat deze constructie ook effect hebben op de ecologie, hoewel vaak zeer lokaal
help
Influence of soil structure and root water uptake strategy on unsaturated flow in heterogeneous media \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Kuhlmann, A. \ Neuweiler, I. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Helmig, R. \ 2012
help
Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwatertransportsystemen [Boek]
Tukker, M. \ 2012
Het handboek 'Hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwaterpersleidingen' geeft een samenhangend overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen en beheren van afvalwatertransportsystemen. Bij het ontwerp focussen de opstellers zich ...
help
Voor een gelijkmatige opkweek : monitoring van de horizontale temperatuurverschillen bij plantenkwekerij Van der Lugt [Boek]
Raaphorst, M. \ cop. 2012
De horizontale temperatuurverdeling in een afdeling van een opkweekbedrijf van groenteplanten is gedurende een maand gemonitord. Het temperatuurverschil tussen de warmste en de koudste plek bedroeg gemiddeld niet meer dan 1 °C. De belangrijkste oorza ...
help
Leaching of plant protection to field ditches in the Netherlands : development of a drainpipe scenario for arable land [Boek]
Tiktak, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Hendriks, R.F.A. \ Linden, A.M.A. van der \ cop. 2012
In the current Dutch authorisation procedure for calculating exposure of surface water organisms to plant protection products, deposition of drift is considered to be the only source. Drainage from agriclutural fields is being ignored. Because draina ...
help
Heterogenous water flow and pesticide transport in cultivated sandy soils : description of model concepts [Boek]
Leistra, M. \ Boesten, J.J.T.I. \ 2011
There is ample experimental evidence that complications in water flow and pesticide transport can occur in cultivated humic-sandy and loamy-sandy soils. As a result, pesticide leaching to groundwater and water courses can be higher than expected. We ...
help
De honderdste verjaardag van de afvoerreeks Borgharen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roode, M. van \ Veen, R. van der \ 2011
De afvoermeetreeks bij Borgharen viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Een bijzonderheid, zeker gezien het feit dat er bij Borgharen geen afvoeren (Q) maar waterstanden (h) worden geregistreerd. Deze waterstanden worden middels een Q/h-relatie o ...
help
Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Twente: "Te weinig interesse voor risico's van leven beneden NAP" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Het waterbeheer staat deze jaren bol van de nijpende vraagstukken. De drinkwatervoorziening in de megasteden, de aanleg van goed werkende riolering, bestrijding van grote droogte, het hanteren van enorme waterafvoeren, bescherming tegen tsunami's, om ...
help
Nog steeds fosfaat in vaatwasmiddel \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Smit, B. \ 2011
help
Lysimeter als meetinstrument voor emissies in grondgebonden glastuinbouw : modelmatige inventarisatie van randvoorwaarden en knelpunten voor een robuuste en betrouwbare lysimeter voor emissiemeting [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Assinck, F.B.T. \ Voogt, W. \ 2010
Het doel van dit project is komen tot een inventarisatie van randvoorwaarden en knelpunten voor een robuuste en betrouwbare lysimeter ter bepaling van de uitspoeling van water en nutriënten. Aansluitend ligt er de wens vanuit de teler om de lysimeter ...
help
A quantification of phosphorus flows in the Netherlands through agricultural production, industrial processing and households [Boek]
Smit, A.L. \ Middelkoop, J.C. van \ Dijk, W. van \ Reuler, H. van \ Buck, A.J. de \ Sanden, P.A.C.M. van de \ 2010
To investigate the possibilities for a more sustainable use of phosphorus it was necessary to have a complete picture of the national phosphorus flows in the Netherlands. In this report a material flow analysis was performed by dividing the national ...
help
Vanuit de diepzee direct het oerwoud in \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2010
Daktuinen kennen we al langer. Maar een complete jungle op het dak, inclusief een metershoge waterval en dichte begroeiing met tropische planten en bomen, dat blijft toch verrassen. Wie dat wil, kan voor een ‘jungle-expeditie op hoogte’ terecht op he ...
help
Stationary flow solution for water levels in open channels [Boek]
Opheusden, J.H.J. van \ Molenaar, J. \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2010
We study stationary flow in open discharge channels. A model is derived from basic principles, which is solved numerically for the water level and discharge as a function of position along the channel. The model describes the effect of external inflo ...
help
Calculation method of flux measurements by static chambers [Poster]
Kroon, P. \ Hensen, A. \ 2009
Poster presented at the NitroEurope Meeting in Gothenburg, sweden, in 2009.
help
Development of model for macropore flow of plant protection products in soil : theme: risk assessment procedures for pesticide registration BO-06-010-004 [Poster]
Boesten, J. \ Tiktak, A. \ Hendriks, R. \ [2009]
Poster presenting a model for preferential flow of water that was developed (i.e. part of the water flow model SWAP). Main assumption is that the macropores in the soil can be divided into a bypass domain and an internal catchment domain
help
Energie uit water : een zee van mogelijkheden [Boek]
Benner, J.H.B. \ Schepers, B.L. \ Spaans, F. \ 2009
De watersector ziet de (inter)nationale ambities van overheden en marktpartijen op het gebied van energie en milieu en onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie daarvan. CE Delft is gevraagd inzicht te geven in de belangrijkste e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.