Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 213

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="synecologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vegetatiecomplexen en hun binding aan fysiotopen \ Stratiotes [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ 2007
In deze beschouwing (een vervolg op het voorgaande artikel van De Waal) wordt nader ingegaan op de samenhang tussen fysiotopen en de daaraan verbonden begroeiingen, en wordt deze verbondenheid met een aantal voorbeelden toegelicht. En wel uit verschi ...
help
Connecting is easy, separating is difficult \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Jong, T.M. de \ 2007
Connectivity was and still is a leading principle in the design of the National Ecological Network. Van Leeuwen, a Dutch ecologist, showed the importance of boundaries and environmental gradients for the diversity of species. De Jong explains some of ...
help
Fysiotopen van Nederland : een nieuwe standplaatsindeling op basis van abiotische kenmerken \ Stratiotes [Artikel]
Waal, R.W. de \ 2007
In een eerder artikel in Stratiotes (Schaminée, Hennekes, 2003) is de rol van de fysiotoop-indeling besproken in het biologische informatiesysteem SynBioSys. In dit artikel worden de uitgangspunten en de achtergronden van deze indeling toegelicht
help
Selectie van ecologische relevante bodemeigenschappen - Een verkennend onderzoek aan de hand van 92 SBB-referentiepunten [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Brouwer, E. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Waal, R.W. de \ 2006
Het belangrijkste doel van dit onderzoek was te achterhalen welke kenmerken van de bodem en het bodemvocht het meest ‘verklarend’ zijn voor de variatie in soortensamenstelling en vegetatietypen van een set van 92 referentiepunten, beschreven in diver ...
help
Lamsoor-roest-meeldauw: een zoutbestendig pathosysteem \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Zadoks, J.C. \ 2005
Algemene beschouwing van onderzoek naar Lamsoorvelden (Limonium vulgare) op de Boschplaat op Terschelling
help
Abiotische typering van bostypen in Nederland : vochtregime, zuurgraad, voedselrijkdom en humusvorm [Boek]
Waal, R.W. de \ Hommel, P.W.F.M. \ 2005
Volgens de systematiek van de Staatsbosbeheer -catalogus van vegetatietypen telt Nederland exact 100 verschillende bostypen. Voor elk van deze typen werd een inschatting gemaakt van de abiotische randvoorwaarden met betrekking tot vochtregime, zuurgr ...
help
SynBioSys Europe : een biologisch informatiesysteem ten behoeve van het Europese natuurbeleid \ Stratiotes [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ Hennekes, S.M. \ 2004
Terwijl de Nederlandse versie van SynBioSys zich in essentie op twee verschillende niveaus richt, te weten dat van de vegetatie en het landschap, zo kent het Europese systeem een driedeling: species, vegetation en landscape. Dit artikel geeft een ove ...
help
Van bomen naar bossen : het bosbeheer en -beleid van Natuurmonumenten geëvalueerd \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dirks, P. \ Ploeg, N. van der \ 2004
Een evaluatie van twintig jaar bosbeleid en bosbeheer in de terreinen van Natuurmonumenten, met vooral aandacht voor de ontwikkeling van de natuurwaarden in de bossen. Sinds 1984 is doelstelling houtproductie vervangen door het streven naar meer natu ...
help
SynBioSys : de ontwikkeling van een biologisch informatiesysteem ten behoeve van natuurbeheer, natuurbeleid en natuurontwikkeling \ Stratiotes [Artikel]Bijbehorende website
Schaminée, J.H.J. \ Hennekes, S.M. \ 2003
Eeen vijftal jaren geleden is begonnen met de opzet van "syntaxonomisch biologisch systeem" (synbiosys) via het computerprogramma Turboveg. De basis van de gegevens zijn ontleend aan de "Landelijke vegetatie Databank" (LVD), waarin momenteel meer dan ...
help
INDICA: instrument voor analyse milieu met indicatorsoorten : van onderzoek naar een kennissysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Doomerik, E. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ 2002
Het door Kiwa ontwikkelde computerprogramma INDICA maakt het mogelijk om met behulp van plantensoorten die als indicatoren voor verdroging, verzuring en eutrofiëring fungeren de milieuomstandigheden van natuurterreinen te analyseren. Het vormt één va ...
help
Natuurbeheer per computer \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2001
In het computerprogramma Synbiosys zijn zo'n 340.000 vegetatieopnames opgeslagen, naast 17.000 literatuurverwijzingen en 1200 foto's met verklarende teksten. Het is een handig instrument voor de beheerders en de beleidsmakers
help
Spontane bosontwikkeling en beheer - de intuïtie voorbij \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Kint, V. \ 2001
Analyse van de structuur en structuurevolutie in vier bosreservaten op arme zandgronden (Tongerense heide, Lheebroek, Galgenberg, Noordhout), en adviezen voor een bosbeheer dat zich richt op het stimuleren van spontane bosontwikkeling
help
Pionierplanten helpen klimop in nieuwe aanleg \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Stolk, T. \ 2000
Klimop in een vak in de volle zon hoeft geen probleem te zijn , maar lastig is de start van de aanplant. Combinatie met pionierplanten als Lamiastrum galeobdolon (gele dovenetel) en niet te dichte sierheesters kan helpen. In feite een systeem van wij ...
help
Computerprogramma ontsluit plantensociologische kennis : SynBioSys kietelt creativiteit van planologen, landschapsarchitecten en beleidsmakers \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2000
In SynBioSys zijn zo'n 340.000 vegetatieopnames opgeslagen, naast 17.000 literatuurverwijzingen en 1200 foto's met verklarende teksten. Voor de toekomst liggen hier kansen voor snelle inventarisaties voor beleidsmakers. Aanleiding tot dit artikel zij ...
help
Naturschutz praktisch : ein Handbuch für den ökologischen Landbau [Boek]
Elsen, T. van \ Daniel, G. \ 2000
help
Dynamics of plant communities in field boundaries : restoration of biodiversity [Proefschrift]
Schippers, P. \ 2000
help
Een nieuw overzicht van bosgemeenschappen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Siebel, H.N. \ 1999
Een indeling in vegetatietypen vormt in Nederland vaak de basis voor het bosbeheer (natuurbeheer). Wat betreft de indeling in bosgemeenschappen zijn er belangrijke verschillen tussen de systematiek uit 'Bosgemeenschappen' en die uit het recent versch ...
help
Marsilea quadrifolia L. (Klaverbladvaren) nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Drok, W-J. A. \ Weeda, E.J. \ 1999
In 1998 is deze watervaren, bekend als aquariumplant, aangetroffen in een uiterwaard van de Waal in de Bommelerwaard. Dit is 190 km noordelijker dan de tot dusver noordelijkste vindplaats. Verspreiding, achteruitgang, ecologie en plantensociologische ...
help
Weidekervel-torkruid (Oenanthe silaifolia M. Bieb.): terug van weggeweest \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Schaminee, J.H.J. \ Duistermaat, H. \ Veen, J. de \ 1999
Een sinds 1899 als uitgestorven beschouwde inheemse plant van natte graslanden werd opnieuw ontdekt op een kleidam langs de Maas bij Stevensweert (Limburg). Beschrijving, historisch voorkomen in Nederland, groeiplaats, en plantensociologische positie
help
Beheer en beleidsinstrumentarium voor A-locaties : wie A zegt moet ook... \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Wijk, M.N. van \ Jagt, J.L. van der \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.