help
Een nieuwe, behulpzame blik op de openbare ruimte \ Stadswerk magazine [Artikel]
Loeffen, M. \ 2019
Voor de Future Green City is connectiviteit een sleutelbegrip. Hoe kunnen slim verbonden systemen inrichting en gebruik van de fysieke leefomgeving verbeteren? En hoe blijven we de ‘systeemwereld’ van de (overheids)professional verbinden met de belev ...
help
From Sustainability-as-usual to Sustainability Excellence in Local Bioenergy Business \ Journal of sustainable development of energy, water and environment systems [Artikel]
Kasurinen, H. \ Uusitalo, V. \ Väisänen, S. \ Soukka, R. \ Havukainen, J. \ 2018
Bioenergy business operators can significantly contribute to the sustainability of bioenergy systems. While research has addressed the maturity of corporate responsibility for sustainability, the maturity levels of bioenergy business have not been de ...
help
Nat zandlandschap van de 21e eeuw \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, M.G.C. \ Jansen, A.M.J. \ Tweel-Groot, L. van \ 2016
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom h ...
help
Hoe nat was de berg? : hydro-ecologische systeemanalyse ten behoeve van lokaliseren voormalige en actuele vochtige heide op de Archemerberg [Boek]
Bouwman, J.H. \ Smeenge, H. \ Jansen, A.J.M. \ 2016
De hydro-ecologische systeemanalyse van de Archemerberg geeft inzicht in het voorkomen van vochtige heide in het verleden en de mogelijkheden voor ontwikkeling en versterking van deze waarden in de huidige situatie vanuit het inzicht in het hydro-eco ...
help
Hydro-ecologische systeemanalyse Beerzerveld : de noodzaak van interne enexterne maatregelen [Boek]
Kieskamp, A.A.M. \ Jansen, A.J.M. \ Sevink, J. \ Eysink, A.T.W. \ Horsthuis, M.A.P. \ Thielemans, J.H.J. \ Takman, B. \ 2015
Hoofdstuk 2 geeft de werkwijze weer. In hoofdstuk 3 is een landschappelijke beschrijving van het Beerzerveld, die de ontstaansgeschiedenis inclusief geologie en reliëf beschrijft, waarna de bodem, hydrologie en vegetatie worden toegelicht. Hoofdstuk ...
help
Samenvatting rapport “Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal” [Brochure]
[ca. 2015]
De aanleiding voor het onderzoek ‘Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal’ betreft de voorgenomen verruiming van het traject Delden – Enschede en de zijtak naar Almelo en de op dit moment reeds ervaren kweloverlast als gevolg van d ...
help
System robustness analysis in support of flood and drought risk management [Proefschrift]
Mens, M.J.P. \ 2015
Floods and droughts cause increasingly large impacts on societies worldwide. The probability of these extreme events is also expected to increase due to climate change. Water management primarily tries to protect against floods and droughts, for exam ...
help
Hoe de blauwalg duurzaam verdwijnt uit de Melanen : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Munoz, E. \ 2015
De recreatieplassen – voormalige vennen – Groote en Kleine Melanen in Bergen op Zoom worden al jaren geplaagd door blauwalg. De gemeente Bergen op Zoom en waterschap Brabantse Delta slaan daarom de handen ineen om dit probleem aan te pakken. Dit gebe ...
help
Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemen : visie op aquatisch ecosysteem functioneren en afgeleide parameters voor modelontwikkeling en waterbeheer [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2015
Het doel van de KRW is het in waterlichamen bereiken van de goede ecologische toestand met, vanuit oogpunt van natuurbeleid, een hoge biodiversiteit. Om deze doelen te halen worden maatregelen uitgevoerd. Bij het nemen van maatregelen worden de omsta ...
help
Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie : toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1,2 en 3 in de praktijk [Boek]
Schep, S. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2015
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Essentieel voor verbetering waterkwaliteit : ecologische watersysteemanalyse \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Veld, D. ter \ 2015
Waterbeheerders werken continu aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Om hen hierin te ondersteunen ontwikkelt STOWA een nieuwe methodiek voor het uitvoeren van een (ecologische) watersysteemanalyse. Deze methodiek, met negen sleutelfactoren, leid ...
help
Ecologische sleutelfactoren in het kort [Boek]
Veld, Dorien ter \ Wal, Bas van der \ 2015
We weten dat in elk watersysteem meerdere factoren op elkaar inspelen. Om waterbeheerders te ondersteunen bij het krijgen van inzicht in het systeemfunctioneren, ontwikkelde Stichting Toegepast onderzoek Waterbeheer (STOWA) een nieuwe methodiek voor ...
help
Kringlooptoets : een instrument om de effectiviteit van maatregelen systematisch te onderzoeken [Presentatie]
2015
College over systeemanalyse of kringloop van nutrienten binnen veehouderij.
help
Ecohydrologische systeemanalyse dal van de Glanerbeek : verkenning van de mogelijkheden voor herstel en uitbreiding van heischrale graslanden in het natura200-gebied Aamsveen : definitief rapport [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van 't \ Jansen, A.J.M. \ 2015
Wat is de oorzaak van de verzuring en daarmee de sterke achteruitgang in de kwaliteiten van de heischrale graslanden? Waar liggen in het gebied mogelijkheden voor herstel heischrale graslanden op bestaande of nieuw te ontwikkelen locaties? Om de onde ...
help
Toolkit for a systems analysis framework of the EU bioeconomy : overview of WP2 in the EU FP 7 SAT-BBE project: systems analysis tools framework for the EU Bio-Based Economy Strategy [Boek]
Leeuwen, M. van \ Meijl, H. van \ Smeets, E. \ 2014
The objective of the SAT-BBE project is to describe, monitor and model the bioeconomy part of the economic system, by the development of an appropriate conceptual toolkit. In WP1, the concepts of bioeconomy and non-bioeconomy sectors have been define ...
help
Systeemanalyse Grote Maarsseveense Plas en Maarsseveense Zodden tbv. WGP Noorderpark [Boek]
Stroom, J.M. \ 2014
De Grote Maarsseveense Plas, de Maarsseveense Zodden en de Kleine Maarsseveense Plas staan in open verbinding met elkaar en vormen samen het peilvak de Maarsseveense Plassen in het Noorderpark. De Grote en de Kleine Plas zijn diepe zandwinputten en d ...
help
Livestock technology [Collegedictaat]
Groot Koerkamp, P.W.G \ Snoek, J.W. \ Pompe, J.C.A.M. \ Vroegindeweij, B.A \ Vries, J.W. de \ [2014]
Developments in livestock production systems are driven by (internal) farm and sector opportunities, market & consumer demands, national and international legislation and societal issues, as covered by the sustainability concept People, Planet & Prof ...
help
Innovative water system governance arrangements : an evaluation of three projects in which authorities and local stakeholders cooperate [Studentenverslag]
Dongen, E. van \ 2014
In recent years, the Netherlands has been confronted with periods of extreme drought on the one hand, and waterlogging on the other. Current water management in the Netherlands is the collective responsibility of the central government, the provinces ...
help
Overview of the Systems Analysis Framework for the EU Bioeconomy [Boek]
Leeuwen, M. van \ Meijl, H. van \ Smeets, E. \ Tabeau, E. \ 2013
In November 2012 the Systems Analysis Tools Framework for the EU Bio-Based Economy Strategy project (SAT-BBE) was launched with the purpose to design an analysis tool useful to monitoring the evolution and impacts of the bioeconomy. In the SAT-BBE pr ...
help
Enhancing flood risk system robustness in practice \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Schielen, R.M.J. \ 2013
We consider robust (fluvial) flood risk systems to have the ability to remain functioning under a range of river discharges. To understand system robustness, it is thus useful to analyze how the flood impact varies over a range of possible events. We ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.