help
Virusdetectie in nematoden uit bodemmonsters : thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-013 [Poster]
Martin, W. \ Dees, R. \ Bergervoet, J. \ Vlugt, R. van der \ Kock, M. de \ [2011]
Poster met onderzoeksinformatie over de detectie van Arabismozaïekvirus (ArMV) en Tabaksratelvirus (TRV) en hun verspreiders Paratrichodorus- en Trichodorus-nematoden in bodemmonsters.
help
Zonder risico's virusvrij telen van bloembollen en vaste planten [Poster]
Kock, M. de \ [2010]
Nieuwe analysemethodes gaan uitwijzen of nematoden in de grond besmet zijn met twee virussen. Toepassing van de methode kan ertoe leiden dat telers van bloembollen en vaste planten minder grondontsmettingsmiddelen gebruiken en alleen dure teeltmaatre ...
help
Hoek, H. \ 2008
Aardappelen en schorseneren zijn in Nederland gevoelig voor het vrijlevende wortelaaltje, Trichodorus similis, over schadegevoeligheid van gewassen is weinig bekend, daardoor zet Praktijkonderzoek Plant en Omgeving het onderzoek naar het aaltje in 20 ...
help
Trichodorusaaltjes en ratelvirus : een lastig duo \ BloembollenVisie [Artikel]
Diepen, G. van \ 2008
In tal van bolgewassen kan Tabaksratelvirus (TVR) schade aanrichten. Dit virus wordt in de grond overgebracht door Trichodorusaaltjes. In dit artikel komen de belangrijkste aspecten van aaltje en virus aan bod, evenals tips om de kans op een aantasti ...
help
Hoek, H. \ Schepel, E. \ 2007
Trichodoriden zijn aaltjes die in veel gewassen opbrengts- en kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken. In aardappelen, tulpen en gladiolen kunnen deze aaltjes bovendien tabaksratelvirus overbrengen. Voor telers de kunst om de schade te beperken
help
Tabaksratelvirus (TRV) in aardappel [Boek]
Hoek, H. \ [ca. 2007]
Presentatie door Hans Hoek van PPO-AGV Lelystad, over de Tabaksratelvirus (TRV) in aardappel. Er wordt onder andere ingegaan op; de Tabaksratelvirus (TRV) en kringerigheid; Trichodoriden als virusvector; waarom is onderzoek nodig?; de opzet en uitvoe ...
help
Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus [Boek]
Schepel, E.G. \ 2007
In 2006 heeft HLB in Wijster een veldproef uitgevoerd in opdracht van het HPA. De proef is onderdeel van het project Beheersing Trichodoriden dat wordt uitgevoerd in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing. Het doel van de proef was het bepalen ...
help
Trichodorus primitivus in Noord-Nederland : resultaten van kasproeven in 2004 en 2005 naar de waardplantstatus van verschillende gewassen voor het aaltje Trichodorus primitivus en tabaksratelvirus (TRV) [Boek]
Brommer, E. \ Gastel, A.W.W. van \ Hoek, J. \ 2006
In 2004 en 2005 zijn door het PPO twee kasproeven uitgevoerd om de waardplantstatus van diverse gewassen voor het trichodoride aaltje Trichodorus primitivus vast te stellen en na te gaan wat de waardplant-status was voor (het serotype van) tabaksrate ...
help
Tabaksratelvirus in aardappel : tabaksratelvirus als oorzaak van kringerigheid en opbrengstreductie in aardappelrassen [Boek]
Molendijk, L.P.G. \ Hartsema, O. \ Zoon, F.C. \ Gastel, A.W.W. van \ Hoek, J. \ 2006
Tabaksratelvirus (TRV) behoort tot de zogenaamde ‘tobravirussen’ en komt bij een zeer groot aantal plantensoorten voor. TRV wordt van de ene naar de andere plant overgebracht door aaltjes die behoren tot de geslachten Trichodorus en Paratrichodorus. ...
help
TRV kan twee jaar aanwezig zijn in ogenschijnlijk gezonde gladiolen \ BloembollenVisie [Artikel]
De Werd, R. \ Hiddink, G. \ Kok, H. \ 2006
Tabaksratelvirus (TRV) kan grote schade veroorzaken in onder meer de teelt van gladiool. Besmette aaltjes kunnen een partij flink aantasten. PPO Bloembollen onderzocht hoe het viruspercentage zich ontwikkelt als een partij één jaar op besmette en ver ...
help
Virusoverdracht blijft probleem \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hoek, H. \ Molendijk, L. \ 2006
Paratrichodorus teres kan bij aardappelen en tulpen het tabasratelvirus overbrengen. Bij ardappelen ontstaat kringerigheid in de knollen en bij de tulp ontstaat ratel in het gewas. Het gebruik van bladrammenas als groenbemester helpt om de kringerigh ...
help
Detectie van tabaksratelvirus en aardappelzwabbertopvirus in pootaardappelen : themanummer plantenvirussen : ken uw vijanden! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bovenkamp, G.W. van den \ 2006
Het Tabaksratelvirus (TRV), onder meer veroorzaker van stengelbont (plant) en kringerigheid (knol) bij aardappelen, is een tobravirus dat reeds lang in Nederland is gevestigd. Toch is TVR, bij de teelt van pootaardappelen, tijdens de veldkeuring zeld ...
help
Tabaksratelvirus in Gladiool : overdracht en bestrijding [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Hiddink, G.A. \ Bruggen, A.S. van \ 2005
In de teelt van gladiolen is TabaksRatelVirus (TRV) een groot probleem. Door virusaantasting ontstaat verminderde groei en uiteindelijk een lagere bloemproductie en een verminderde bloemkwaliteit. Infectie met TRV leidt ook tot lagere kwalificering v ...
help
Beheersing Paratrichodorus en Trichodorus spp. en de overdracht van tabaksratelvirus op dekzandgronden : resultaten van drie veldproeven ter bepaling van waardplantstatus van groenbemesters en de schadegevoeligheid van aardappel, suikerbiet en peen [Boek]
Brommer, E. \ Molendijk, L.P.G. \ 2005
project rapport 523335
help
Tabaksratelvirus in aardappel : tabaksratelvirus als oorzaak van kringerigheid en opbrengstreductie in aardappelrassen [Boek]
Molendijk, L.P.G. \ Hartsema, O. \ Zoon, F.C. \ Gastel, A.W.W. van \ Hoek, J. \ 2005
help
Korte teelt bladrammenas beperkt ratelvirusaantasting: onderzoek TRV \ BloembollenVisie [Artikel]
Bruggen, A.S. van \ Boer, A. de \ 2003
Geïntegreerde bestrijding plantenvirussen in bloembollen: tussenteelt van bladrammenas vermindert ratelvirus-aantasting
help
Kringerigheid in de aardappelteelt : tabaksratelvirus: een bedreiging voor de aardappelteelt op lichte grond \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Hartsema, O. \ 2002
Beschrijving van de symptomen van Tabaksratelvirus-besmetting in aardappelen (kringerigheid, stippen, stengelbont), overdracht van het virus door vrijlevende aaltjes (Trichodorus en Paratrichodorus), vermeerdering en waardplanten, en de mogelijkheden ...
help
Voorvrucht en ratelvirus : bladrammenas reduceert ratel van verschillende trichodoride aaltjes \ Vakwerk [Artikel]
Bruggen, A.S. van \ Boer, F.A. de \ 2001
Tussenteelt van bladrammenas vermindert de aantasting door tabaksratelvirus in bloembolgewassen aanzienlijk. In tabel wordt aantasting weergegeven na tussenteelt van verschillende gewassen
help
Ratelvirus en voorvrucht : bladrammenas beperkt ratel van aantal trichodoriden \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Bruggen, A.S. \ Boer, F.A. de \ Zoon, F.C. \ 2001
Effect van voorvrucht (gele mosterd, Dahlia Nignon, mais, Italiaans en Westerwolds raaigras, rode kool, waspeen en bladrammenas)) op de aaltjespopulatie en virus in de grond. Overzicht van primaire aantasting door tabaksratelvirus in gladiolen 'Peter ...
help
KNPV-werkgroep Trichodoriden en tabaksratelvirus : samenvattingen van de voordrachten gehouden op de vergadering van 14 maart 2000 te Oosterbeek \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2000
Titels van de voordrachten op deze vergadering: 1) Nauwkeurigheid van tellen van nematoden uit suspensies; 2) Kwantitatieve detectie van tabaksratelvirus (TRV) in trichodoride vectoraaltjes met behulp van Taqman RT-PCR; 3) Onderzoek ter verbetering v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.