Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="teelt in rijen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Automatisch onkruid bestrijden in de gewasrij : rapport PPL Fase4C-II: doorontwikkelen van hardware en software [Boek]
Hemming, J. \ Nieuwenhuizen, A. \ Struik, L. \ 2012
Alle in deze fase geplande activiteiten zijn uitgevoerd volgens projectplan. Het user interface is aangepast voor gemakkelijk gebruik door de eindgebruiker en geheel in de huisstijl van Steketee. Er is overgestapt naar een ander type microcontroller ...
help
Rijenbemesting in relatie tot schilkwaliteit tafelaardappelen, 2010 [Boek]
Slabbekoorn, H. \ 2011
De consument wil een stabiele, goede kwaliteit verse aardappel gedurende het gehele seizoen. Met kwaliteit bedoelen we presentatie, inwendige kwaliteit, smaak en geschiktheid voor consumptietoepassing. Om op heterogene kleipercelen een homogener kwal ...
help
40 kg paprika : een project gefinancierd door het Productschap Tuinbouw [Boek]
Eveleens, B. \ Lagas, P. \ Driever, S. \ Zwinkels, J. \ Bij de Vaate, J. \ Kaarsemaker, R. \ 2010
Het doel van het onderzoek is een productieverhoging bij paprika. Het project omvat een praktijkdeel en een teeltproef in een onderzoekskas. In de praktijk wordt bij 3 ondernemers een gewasmodel in combinatie met gewasregistratie ingezet om de balans ...
help
Toepassing van grasstroken onder laanbomen : een inventarisatie van de ervaringen van boomtelers en van de uit onderzoek en demonstraties beschikbare informatie - Deel 1: Literatuur en onderzoeksgegevens [Boek]
Smits, A.P. \ Sluis, B.J. van der \ Nouwens, F.H.C. \ 2010
Een effectieve wijze van onkruidbestrijding in de laanboomteelt is de toepassing van grasstroken tussen de rijen. Hierdoor kan flink bespaard worden op het verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen omdat een groot deel van het totale middelenverbruik in ...
help
Stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt : resultaten van demonstraties op een zestal laanboombedrijven op klei en op zand [Boek]
Nouwens, F. \ Pronk, A. \ Reuler, H. van \ 2009
Het doel van het project is om de toepassing van vanggewassen op praktijkbedrijven te demonstreren. Hiertoe zijn een zestal grootschalige demonstraties op praktijkpercelen in regio Opheusden (rivierengebied) en omgeving Haaren (Noord-Brabant) uitgevo ...
help
Demo ruggenteelt met fertigatie in prei [Boek]
Haan, J.J. de \ Wilms, J.A.M. \ Geel, W.C.A. van \ 2008
In 2007 is in een demo op proefboerderij Vredepeel nagegaan of fertigatie in combinatie met teelt op ruggen, al dan niet afgedekt met folie, leidt tot een hogere opbrengst en/of productkwaliteit. Daarbij is de gangbare teeltwijze vergeleken met twee ...
help
Mogelijkheden voor verhoging van de stikstofefficiëntie : deskstudie in het kader van het project Nutriënten Waterproof, LNV-programma’s systeeminnovatie open teelten (400-I en 400-III) [Boek]
Kroonen-Backbier, B. \ Molema, G.-J. \ Achten, V. \ Grashoff, K. \ 2004
Het doel van deze deskstudie is in kaart brengen van de mogelijkheden van geleide bemestingsstrategieën. Deze strategieën moeten leiden tot minimale emissies van nutriënten. De strategieën dienen vervolgens te worden uitgewerkt voor de diverse system ...
help
Implementatie, demonstratie en communicatie geïntegreerde mechanische onkruidbestrijding in de vollegrondsgroententeelt [Boek]
Biemans, H. \ Bleeker, P. \ Hermans, M. \ Joosten, D. \ Korver, R. \ Oers, C. van \ Weide, R. van der \ 2004
In de vollegrondsgroenteteelt is men in veel teelten nog afhankelijk van chemische onkruidbestrijding. De mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding zijn nog onderbelicht. In 2002 is er binnen het project Ruimte voor Groenten ervaring opgedaan ...
help
Kraamkamer van duurzaamheid : de innovatieve kracht van biologische landbouw voor verduurzaming van de gangbare landbouw [Boek]
Teenstra, E. \ 2004
Velen dichten de biologische landbouw een grote rol toe in de verduurzaming van de gangbare landbouw. Maar hoe groot is nu die innovatieve kracht van de biologische landbouw en welke invloed heeft dit op een aantal duurzaamheidthema’s? Dit zijn de vr ...
help
Chemische onkruidbestrijding in wortelen [Boek]
Hoek, J. \ Zeeland, M.G. van \ 2002
Onkruidbestrijding is in wortelen heel belangrijk en vergt de eerste helft van het groeiseizoen (mei en juni) veel aandacht van de telers. Een deel van het onkruid kan mechanisch worden bestreden. Vooral bij de teelt van grovere peen kan tussen de ge ...
help
North American agroforestry: an integrated science and practice [Boek]
Garrett, H.E. \ Rietveld, W.J. \ Kral, D.M. \ Viney, M.K. \ Fisher, R.F. \ 2000
help
Nitraatuitspoeling bij herfsttoediening van dierlijke mest : verslag van een onderzoek naar het effect van toedieningstijdstip en gebruik van een nitrificatieremmer of wintergewas op de nitraatuitspoeling en de gewasgroei [Boek]
Corre, W.J. \ 1994
help
Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmais = Nitrogen losses of silage maize as affected by winter catch crops [Boek]
Schroeder, J. \ Holte, L. ten \ Dijk, W. van \ 1992
help
Cover crops manual [Boek]
University of California at Davis \ 1989
The manual includes information about 31 species of plants used as cover crop, green manure or living mulch, as well as general backgrounds. 51 characteristics are given of identification, environmental requirements, growth and management, and uses a ...
help
Improved production systems as an alternative to shifting cultivation [Boek]
Food and Agriculture Organization of the United Nations \ 1984
Eight papers from an informal meeting, dealing with examples from Asia, Africa and Latin-America
help
Der Zwischenfruchtbau : seine Auswirkung auf Bodenfruchtbarkeit, Futterwirtschaft und Betriebsorganisation [Boek]
Renius, W. \ [1961]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.