Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 99 / 99

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="telemetrie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Overstekend wild \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Kouwen, M. \ 2015
Een Groningse paling heeft het zuiden van Nederland bereikt en lost daarmee weer een stukje van de palingpuzzel op. Bionieuws maakt een reconstructie en kijkt alvast vooruit. Op 22 oktober 2014 werd een paling met zender bij Delfzijl losgelaten. Via ...
help
Activiteiten van een Wilde kat in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dekker, J.J.A. \ Janssen, R. \ Linnartz, L. \ Brouns, A. \ Mulder, J.L. \ 2015
In Limburg werd in 2006 een wilde kat (Felis sylvestris) via een cameraval gesignaleerd. Daarna bleef het stil. Pas in 2013 nam het aantal waarnemingen toe. In datzelfde jaar startte ARK Natuurontwikkeling met subsidie van de provincie Limburg met ee ...
help
Broedstations voor ringers en vogelaars \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
2015
Veldstations bloeiden op of stierven een zachte dood. Een rondgang langs de historie en hoogtepunten van Nederlandse biologische stations en hun markante bewoners. Op deze plek aandacht voor het Ornithologisch Station. Vanaf Texel via Arnhem en Heter ...
help
Neus voor truffels, niet voor eikels \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Wilde zwijnen hebben een goede neus voor truffels. Maar niet voor eikels, denkt promovendus Lennart Suselbeek. Op zoek naar eikels doen ze maar wat, blijkt uit onderzoek naar hoe wilde zwijnen naar verstopte eikels zoeken. Suselbeek komt tot die conc ...
help
Vismigratie Noord-Nederland in beeld : uniek onderzoek Gronings-Drentse waterschappen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2014
Vissen gedijen het best in vrijheid. Hoe meer ruimte ze krijgen om hun eigen weg te kiezen door beken, sloten, kanalen en meren, hoe beter het is: voor de vis zelf, voor andere diersoorten en uiteindelijk ook voor mensen. Dat is tenminste de theorie.
help
De Groenling als stand-, zwerf- en trekvogel in Leek (Zuidwest-Groningen) \ Limosa [Artikel]
Koopman, K. \ 2014
De groenling is in vrijwel geheel Nederland een talrijke broedvogel, vooral in bebouwde kommen. Ook in Leek kunnen in het voorjaar het gesnerp en de baltsvluchten van Groenlingen veelvuldig worden waargenomen. Sinds 1990 worden hier jaarrond vogels g ...
help
Fijnmazige positiebepalingen van individuen in groepen: de principes en drie toepassingen van TOA-tracking \ Limosa [Artikel]
Piersma, T. \ MacCurdy, R.B. \ Gabrielson, R.M. \ Cluderay, J. \ Dekinga, A. \ Spaulding, E.L. \ Oudman, T. \ Onrust, J. \ Gils, J.A. van \ Winkler, D.W. \ Bijleveld, A.I. \ 2014
Op het wad, maar ook in weilanden en bossen, leven sommige vogels in dichte groepen. Een groep biedt veiligheid en de kans om kunsten van elkaar af te kijken. Bovendien heeft het gedrag van het ene individu grote invloed op dat van het andere. Om dez ...
help
Trekroutes en overwinteringsgebieden van Nederlandse Gierzwaluwen ontrafeld met geolocators \ Limosa [Artikel]
Klaassen, R. \ Klaassen, H. \ Berghuis, A. \ Berghuis, M. \ Schreven, K. \ Horst, Y. van der \ Verkade, H. \ Kearsley, L. \ 2014
In de zomer zijn Gierzwaluwen moeilijk te missen wanneer groepen met grote snelheid en luid gierend door het luchtruim nabij broedkolonies vliegen. Veel mensen hebben dan ook 'iets' met Gierzwaluwen en proberen de soort te helpen door het veilig stel ...
help
Regionale telemetrie in samenwerkingsverband \ H2O online [Artikel]
Leneman, A. \ 2014
Er is al veel gezegd en geschreven over de besparingen die gemeenten en waterschappen gezamenlijk dienen te realiseren in de (afval)waterketen. Door gezamenlijk te meten en monitoren kunnen belangrijke stappen worden gezet om de gestelde doelen te ve ...
help
GPS-loggers onthullen gedrag Grauwe kiekendieven in Oost-Groningse akkerland \ De levende natuur [Artikel]
Klaassen, R.H.G. \ Schlaich, A. \ Franken, M.S. \ Bouten, W. \ Koks, B.J. \ 2014
UvA-BiTS GPS-loggers zijn een geavanceerd, technisch hulpmiddel waarmee we de bewegingen van vogels als de Grauwe kiekendief (Circus pygargus) in groot detail kunnen volgen. Dit levert fraaie plaatjes op van het terreingebruik van deze elegante roofv ...
help
Waterpeil een sleutelfactor in de levenscyclus van de grote modderkruiper \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ 2014
Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is de grote modderkruiper, waarvoor de Nederlandse poldergebieden belangrijk leefgebied vormen, sterk achteruitgegaan. Kennis over de ecologie van de soort is gebrekkig, zodat het onduidelijk is welke herstelmaat ...
help
Bird tracking : zender- en loggeronderzoek aan vogels in Nederland \ Limosa [Artikel]
Klaassen, R. \ Reneerkens, J. \ 2014
De mens is altijd gefascineerd geweest door vogels, vanwege het feit dat ze kunnen vliegen en door de indrukwekkende reizen die ze maken. Het is voor velen een droom om op de rug van een vogel mee te vliegen om, net als Niels Holgersson, 'wonderbaarl ...
help
Foerageerlocaties van Purperreigers in Nederland: ligging, omvang en plaatstrouw in beeld door satellietzenders \ Limosa [Artikel]
Winden, J. van der \ Poot, M.J.M. \ Horssen, P.W. van \ 2014
Purperreigers die langs sloten in het veenweidegebied foerageren, broeden ergens in een moeras. Maar hoe ver hebben ze dan gevlogen om daar te komen? Satellietzenders op de ruggen van de reigers geven hierover informatie. Maar de zenders openbaren me ...
help
Dispersie van jonge Oehoes in beeld gebracht met satellietzenders en GPS-loggers \ Limosa [Artikel]
Wassink, G. \ 2014
Recentelijk heeft de Oehoe zich (weer) in Nederland gevestigd als broedvogel. Limburg werd vanaf 1997 gekoloniseerd, de Achterhoek volgde in 2007. Om meer te weten te komen over de dispersie van de in Nederland geboren jonge Oehoes zijn sinds vogels ...
help
GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen \ Limosa [Artikel]
Gasteren, H. van \ Both, I. \ Shamoun-Baranes, J. \ Laloë, J.O. \ Bouten, W. \ 2014
Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrek ...
help
Nieuwe ontdekkingen en mogelijkheden in het onderzoek aan Scholeksters dankzij het UvA Bird Tracking Systeem \ Limosa [Artikel]
Ens, B.J. \ Bom, R.A. \ Dokter, A.M. \ Oosterbeek, K. \ Jong, J. de \ Bouten, W. \ 2014
Dankzij hun voorkeur voor open gebieden, hun opvallende gedrag en eenvoudig te meten voedselbronnen behoren Scholeksters tot de best bestudeerde wadvogels ter wereld. Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheden om hun gedrag en ecologie te bestuderen ...
help
Specialistisch gedrag door een generalist: een kustbroedende Aalscholver foerageert uitsluitend in het binnenland \ Limosa [Artikel]
Fijn, R.C. \ Poot, M.J.M. \ Rijn, S.H.M. van \ Eerden, M.R. van \ Boudewijn, T.J. \ 2014
Aalscholvers staan bekend als veelzijdige vissers die uit de voeten kunnen met veel verschillende foerageeromstandigheden en een breed spectrum aan prooivissen. Als je echter heel goed gaat 'kijken', zoals tegenwoordig kan met behulp van GPS-loggers, ...
help
Pleisterplaatsen van geloggerde Kleine Zwanen \ Limosa [Artikel]
Nolet, B. \ Kölzsch, A. \ Oosterbeek, K. \ Vries, P. de \ 2014
Bepalen welke gebieden de belangrijkste pleisterplaatsen van trekvogels zijn, gebeurt doorgaans aan de hand van getelde aantallen. Nu we individuele vogels met high-tech middelen op hun trek kunnen volgen, kunnen we ook vanuit het perspectief van de ...
help
Twee Nederlandse Tapuiten in de Sahel: trekroutes en winterlocaties ontrafeld \ Limosa [Artikel]
Oosten, H.H. van \ Versluijs, R. \ Wijk, R. van \ 2014
Tapuiten zijn sterk afgenomen in Nederland zonder dat de onderliggende oorzaken goed bekend zijn. Stichting Bargerveen en Sovon doen onderzoek in de Nederlandse broedgebieden, maar gezien de grootschalige veranderingen in de Afrikaanse Sahel zou de v ...
help
Mysterie veenreuzen ontmaskerd \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoorweg, M. K. \ Schaub, B. E. M. \ 2014
De Westeinderplassen blijken een ‘hotspot’ voor de Europese Meerval (Silurus glanis). Al jaren worden vangstmeldingen gedaan, maar over de biologie en de populatiegrootte van deze bijzondere vissoort was tot voor kort weinig bekend.
help
Almere en Urk: een onverwachte samenwerking? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hof, A. \ Meijer, C. \ 2014
Op het eerste gezicht zijn er meer voor de handliggende samenwerkingsverbanden te bedenken dan die tussen de beide gemeenten. Toch hebben Urk en Almere elkaar gevonden op het gebied van rioolbeheer. Het resultaat van samenwerken in de afvalwaterketen ...
help
Actief sturen met telemetrie en PLC's in gemeente Heemskerk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Belterman, C. \ 2014
Sinds de komst van telemetrie-toepassingen wordt er steeds meer gemeten in rioolstelsels. In eerste instantie ging het vooral om kwantitatieve metingen, maar tegenwoordig gaat het ook steeds vaker om de kwaliteit van het afvalwater. Voorbeelden daarv ...
help
Radiotelemetrie om de mobiliteit van insecten te volgen [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lahr, J. \ Kats, R.J.M. van \ 2014
Radiotelemetrie is een methode om de mobiliteit van organismen in kaart te brengen. De methode wordt al veel toegepast bij vogels en zoogdieren. De ontwikkeling van de techniek maakt het thans mogelijk om ook individuele insecten met zeer kleine zend ...
help
Nieuw rugzakje voor zangvogels \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Kouwen, M. \ 2014
Brutale koolmezen hebben vaker sociaal contact met soortgenoten dan schuwe dieren. Toch zijn schuwe koolmezen niet minder succesvol. Wellicht zijn schuwe dieren juist oplettender, zoals bij brandganzen bekend is. Dat blijkt uit onderzoek van NIOO. Ge ...
help
Habitat use by female Geoffroy's bats (Myotis emarginatus) at its two northernmost maternity roosts at the implications for their conservation \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Dekker, J.J.A. \ Regelink, J.R. \ Jansen, E.A. \ Brinkmann, R. \ Limpens, H.J.G.A. \ 2013
Ten behoeve van beheer van twee kraamverblijven met een Natura 2000 status, Lilbosch en Maria-Hoop, werd het habitatgebruik van de daar levende ingekorven vleermuizen (Myotis emarginatus) onderzocht. Dit gebeurde door zeven dieren uit te rusten met e ...
help
Gevaarlijke reizen van roofvogels minder gevaarlijk dan gedacht \ Nature Today [Artikel]
Klaassen, R. \ Koks, B. \ 2013
Op dit moment zijn trekvogels weer bezig met hun gevaarlijke reizen naar het zuiden. Gevaarlijk? Dat is vooral onze antropocentrische visie op de lange tochten naar Afrika waarbij ook nog eens barrières als de Middellandse Zee en de Sahara overgestok ...
help
Luzerne + braak = vogelakker : zoeken naar combinaties van natuurbeheer in agrarisch gebied \ Nature Today [Artikel]
Vlaanderen, O. \ Koks, B. \ 2013
Door het lobbywerk van de Werkgroep Grauwe Kiekendief is in 2010 één van de vier nationale pilots rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Oost-Groningen geland. In nauw overleg met de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) wiste ...
help
Overwinterende Blauwe Kiekendieven in het Limburgse heuvelland: vormen hamsterreservaten een ecologische val? [thema akkervogels] \ Limosa [Artikel]
Boer, P. de \ Voskamp, P.J. \ Rijn, S. van \ 2013
De percelen met overstaand graan en ander akkerbouwgewassen in de Limburgse hamsterreservaten herbergen naast veel zaadetende akkervogels ook grote aantallen muizen, en zijn daarmee gewild als jaaggebied voor allerlei roofvogels. Na de inrichting van ...
help
Kijken in elkaars keuken is uitgekookt idee : intensieve samenwerking waterketen Noord-Veluwe \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
Acht gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe werken in de regio Noord-Veluwe al geruime tijd samen op het gebied van water en riolering. Dat gebeurt o.a. door volledige openheid van zaken te geven en andere partijen een kijkje in de eigen keuken ...
help
Vissen met tunnelvisie : onderzoek vispasseerbaarheid via PIT-telemetrie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Spierts, I. \ Beers, M. \ 2013
In de Beneden Donge belemmerde de sifon onder het Wilhelminakanaal mogelijk het migreren van vissen. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta onderzocht adviesbureau ATKB de vispasseerbaarheid van de sifon.
help
Ecologenteam UVA in finale van Academische jaarprijs 2013 : wat spoken die vogels daar uit? \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Strien, W. van \ 2013
Amsterdamse geo-ecologen proberen uit te vogelen waar gezenderde kokmeeuwen, kiekendieven en gutto's zich precies bevinden. Dit publieksproject dingt mee in de finale van de Academische Jaarprijs
help
Stoere blankvoorn kiest de luwte \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2012
Sommige blankvoorns en brasems vertonen migratiegedrag. Waarom ze dat doen wordt steeds duidelijker door zenderonderzoek. Studies aan partial migration leveren nieuwe inzichten over de invloed van vissengedrag op ecologische processen en waterbeheer.
help
Van ei tot kogel : het leven van een paar grauwe ganzen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Voslamber, B. \ 2012
Veel boeren ondervinden last van de grote populatie ganzen. Door onderzoek naar individuele ganzen, hoopt SOVON een bijdrage te leveren aan de oplossing. Een verslag van het leven van een succesvol ganzenpaar.
help
Van verborgen data naar gedeelde informatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Valster, N. \ Boomgaard, M. \ 2012
Bij de waterschappen in Nederland wordt via meetnetten en telemetriesystemen een enorme hoeveelheid meetdata gegenereerd en voor kortere of langere periode opgeslagen. Deze metingen kunnen betrekking hebben op neerslag, oppervlaktewater (kwantiteit/k ...
help
Samenwerking : meet- en informatiesysteem Apeldoorn \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Jong, A. de \ Gemert, M. van \ Pott, M. \ Ruijter-ter Steege, J. de \ 2012
Meten in rioolsystemen is een relatief nieuwe markt welke nog sterk in ontwikkeling is. Diverse bedrijven met verschillende achtergronden bieden (totaal)oplossingen aan. Sommige bedrijven doen dit vanuit kennis, anderen vanuit ervaring met meten en f ...
help
Hoe lopen de hazen? : achtergrond \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2012
Op Schiermonnikoog lopen tien hazen rond met een zendertje om de nek. Niet voor hun lol, maar voor de wetenschap. De dieren zijn onderdeel van een proef van VHLdocent en promovendus Martijn Weterings. Hij wil precies weten hoe de hazen lopen.
help
De toekomst van vleermuizen in Nederland : internationaal jaar van de vleermuizen \ Zoogdier [Artikel]
Limpens, H. \ 2012
In het kader van het jaar van de vleermuizen heeft de auteur in twee eerdere artikelen overdacht hoe het gaat met de vleermuizen in Nederland. In het eerste artikel lag de focus op de trends in aantallen, voorkomen en verspreiding van soorten. In het ...
help
Koning van de Weeribben : de herintroductie van de otter \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Zanderink, R. \ Smid, G. \ Leest, K. van der \ 2011
Vanaf 2002 tot werd een dertigtal otters uit Wit-Rusland, Rusland, Letland Tsjechië, Zweden en Duitsland in de Weerribben - Wieden in de Kop van Overijssel en de Rottige Meente in Zuidwest-Friesland uitgezet. Na quarantaine werden de dieren door mede ...
help
Genetica in het natuurbeheer : een onderschat werkinstrument \ De levende natuur [Artikel]
Koelewijn, H.P. \ Kuiters, A.T. \ 2011
DNA is bij uitstek geschikt om gebruikt te worden voor individuele herkenning, een toepassing die ook steeds meer zijn weg vindt in het natuurbeheer. In kleine populaties met een gering aantal individuen kan genetische monitoring de oplossing zijn om ...
help
Forensische DNA-methoden in het boerenland : was het misvormde ei van zendergrutto Heidenskip? \ Limosa [Artikel]
Velde, M. van der \ Galama, Y. \ Hooijmeijer, J. \ Trimbos, K. \ Piersma, T. \ 2011
Twee jaar na het succesvolle onderzoek aan de trek van Grutto's met geïmplanteerde satellietzenders, diende zich afgelopen voorjaar een nieuw hoofdstuk aan met de vondst van een opmerkelijk grutto-ei. In dit artikel laten we zien hoe we met forensisc ...
help
Wolven niet te stoppen \ Zoogdier [Artikel]
Vermeulen, R. \ Linnartz, L. \ Oude Tijdhof, A. \ 2010
Het gaat goed met de wolven in Europa. Onder andere in Zweden, Polen, Duitsland, Spanje en Italië zijn groeiende populaties. Wanneer wolven twee jaar oud zijn, worden ze volwassen en verlaten de roedel. Ze zwerven dan letterlijk alle kanten uit op zo ...
help
Gemeenten maken gebruik van rioolradar: integratie in veel telemetriesystemen mogelijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schuttenhelm, R. \ 2010
Veel gemeenten weten uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om neerslag adequaat te verwerken. Sinds kort bestaat daar een extra hulpmiddel voor: de 'rioolradar'. Gemeenten kunnen nu beschikken over informatie die voor elk individueel bemalingsgebi ...
help
Datavalidatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Immink, A. \ 2010
Er is een steeds grotere vraag naar historische data en deze worden voor vele doeleinden gebruikt. Het maakt niet uit waar data voor gebruikt worden, feit is dat de data alleen waarde hebben als het goede data zijn. Goede data zijn data, die overeenk ...
help
In de weer met Sensor Web Enablement \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Grothe, M. \ Jirka, S. \ 2010
De laatste jaren heeft het gebruik van meetnetten of sensornetwerken voor het meten van vele uiteenlopende verschijnselen een enorme vlucht genomen. Meetinstrumenten of sensoren worden gebruikt voor het meten van biologische, chemische en meteorologi ...
help
Slaapplaatsen en foerageergebieden van Purperreigers in het Groene Hart in de nazomer \ Limosa [Artikel]
Winden, J. van der \ Horssen, P.W. van \ Poot, M.J.M. \ 2010
Ondanks hun grootte zijn Purperreigers geen opvallende vogels. Dat geldt voor de broedtijd, maar nog meer voor de periode daarna. Recent lieten trektellingen zien dat de bulk van de vogels eind augustus uit ons land wegtrekt, maar waar houden ze zich ...
help
Van de Hunze en de sterren \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bilt, E.W.G. van der \ 2010
Vanaf begin jaren negentig zet Het Drentse Landschap zich intensief in om van de Hunze weer een natuurlijke beek te maken. Een van de meest bijzondere projecten in het Hunzedal is het LOFAR project dat op 12 juni door de koningin in werking werd gest ...
help
Limburgse Grauwe Ganzen: standvogels of trekkers? \ Limburgse vogels [Artikel]
Voslamber, B. \ 2010
Evenals in de rest van ons land is de opmars van Grauwe Ganzen niet aan Limburg voorbijgegaan. De eerste vogels werden in 1981 broedend aangetroffen. Sindsdien groeide de populatie gestaag. Zet deze ontwikkeling recent nog door? Vanaf 2005 worden Gra ...
help
Kwelmoeras vol hightech \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Koops, L. \ 2009
In het Drentse land is een opmerkelijk project in ontwikkeling: Lofar. De grootste radio-telescoop ter wereld. En daaronder: 400 hectare natuur. Vaststaat dat Astron de antennestations niet zal omrasteren. Het gehele gebied blijft toegankelijk; recre ...
help
Onderzoek aan meeuwen met satellietzenders \ Limosa [Artikel]
Ens, B.J. \ Bairlein, F. \ Camphuysen, K.C.J. \ Boer, P. de \ Exo, K.M. \ Gallego, N. \ Klaassen, R.H.G. \ Oosterbeek, K. \ Shamoun-Baranes, J. \ 2009
In een door ESA gefinacierd project project zijn we nagegaan welke zenders geschikt zijn om verschillende vliegbewegingen te volgen en hoe die gegevens een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van aanvaringsrisico's tussen vogels en (militaire ...
help
Hulp op afstand bespaart sores, tijd en geld \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Sleegers, J. \ 2008
Voordat een teler iets opmerkt heeft de leverancier de storing al verholpen, dat is de ultieme toepassing van telemetrie. Veel apparatuur op een glastuinbouwbedrijf is op afstand bestuurbaar. Het stelt wel eisen aan het op het bedrijf gebruikte compu ...
help
Alles onder controle vanuit een luie strandstoel \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lier, A. van \ 2008
Een tuinder kan bij wijze van spreken vanuit een luie strandstoel contact houden met zijn bedrijf. Op zijn vakantieadres kan hij op de computerschermen het bedrijf overnemen of direct contact maken met de klimaatsoftware en het is zelfs mogelijk het ...
help
Kennismanagement voor waterschapsbrede informatiesystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, J. de \ Loos, S. \ Peters, A. \ Bemmel, F. van \ 2008
Binnen een waterschap zijn doorgaans verschillende systemen aanwezig voor het beheer van meetgegevens. Deze systemen hebben specifieke taken: een telemetriesysteem voor het operationele beheer van het watersysteem, een systeem voor de langetermijnops ...
help
ICT hard nodig voor slim waterbeheer : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Het moderniseren van het waterbeheer met telemetrie verhoogt het inzicht in het functioneren van de natte infrastructuur. Met monitoring en anticiperend beheer komen gegevens beschikbaar over het rendement en energieverbruik van polder- en boezemgema ...
help
Geen knoppen, geen displays, geen schakelaars : discussie over trends in telemetrie [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Nimwegen, J.M. van \ 2007
In het huidige rioolbeheer vragen waterschappen meer en meer exacte gegevens van de gemeenten en gemeenten op hun beurt zoeken naar wegen om hun rioolstelsels optimaal te gebruiken. Telemetrie kan hierin een belangrijke rol spelen bij het onderhoud. ...
help
Veldkalibratie binnen handbereik? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Filius, P. \ Kate, H. ten \ 2007
Met het beschikbaar komen van draagbare digitale akoestische en elektromagnetische stroomsnelheidsmeters is een nieuwe snelle manier van veldkalibratie van stuwen, gemalen en inlaten mogelijk geworden. Door veldkalibratie uit te voeren kunnen de peil ...
help
BOA en telemetrie, hoe kom je tot deze combinatie? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Immink, A. \ 2007
Telemetrie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een bredere toepassing. Het wordt ook gebruikt om kunstwerkten te voorzien van lokale 'intelligentie', zodat ze automatisch geregeld worden. Zoals het opstarten van gemalen, stuwen di ...
help
De oudste droogmakerij voorzien van de nieuwste technologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ketwich, H. van \ Stronks-Jansen, M. \ 2007
Bij de oudste droogmakerij in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland (namelijk de Zoetermeerse polder) is als eerste een nieuw besturingssysteem geïntrocudeerd. Zo kunnen met een druk op de knop kunnen de pompen van meerdere gemalen in wer ...
help
Telemetrie helpt Rotterdam bij beperken grote investeringen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hart, R.T. van der \ Kok, C.P. \ 2006
Door de afvoer van afval- en hemelwater slim te reguleren wil Rotterdam de bouw van grotere gemalen of het verhogen van pompcapaciteiten beperken. Een uitgebreid telemetriesysteem bewaakt en bestuurt de riolering
help
Rheden automatiseert rioolsysteem : waterschappen delen meetgegevens met gemeente : dossier: Riolering + telemetrie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leeuw, G. de \ 2006
De gemeente Rheden wil met praktijkonderzoek het werkelijke systeemgedrag van de riolering vastleggen. Een telemetriesysteem vergroot het inzicht in het functioneren van het rioolstelsel, zodat maatregelen beter op elkaar zijn af te stemmen
help
Breda legt flexibel telemetriesysteem aan : database voorziet in historie van rioolstelsel : dossier: Riolering + telemetrie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meissen, P.M. \ 2006
Het telemetriesysteem voor de riolering, dat Breda bezig is aan te leggen, heeft het principe van een blokkendoos. Hiermee is het mogelijk telkens losse meetinstallaties toe te voegen. Een goed beheer van alle verkregen informatie is hierbij van bela ...
help
Nederland helpt Roemenië met telemetrie grillige rivieren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mars, J.F. \ Raalten, D.W. van \ 2006
Nederland financiert 2 projecten in Roemenië om hoogwater te bestrijden. De installatie van 5 meetstations is een 1e stap in automatische monitoring
help
Draadloos netwerk levert schat aan gegevens \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ 2006
Voor siertelers komt er een nieuwe ontwikkeling aan: een draadloos netwerk in de kas waaraan ze allerhande meetapparatuur kunnen hangen. Bijvoorbeeld voor het meten van temperatuur en vochtigheid van kaslucht en teeltmedium. De techniek is overal toe ...
help
Met draadloze mini-sensoren klimaat verschillen meten : ongewenste temperatuurverschillen voorkomen \ Onder glas [Artikel]
Os, E. van \ Tuijl, B. van \ 2006
Presentatie van draadloze meetsystemen voor temperatuur, RV en CO² in de glastuinbouw
help
Open telemetrie: niet meer afhankelijk van leverancier [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veurman, B. \ 2005
Waterschap Rijn en IJssel heeft een beheersgebied van ruim 200.000 hectare met daarin circa 3500 kilometer watergang. Zo'n 115 stuwen en gemalen zijn voorzien van telemetrie (beheer op afstand). Deze was tot voor kort decentraal (per afdeling) gerege ...
help
GIN-themamiddag terrestrische laserscanning \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Heuvel, F. van den \ 2005
Na de opkomst van laserscanning vanuit vliegtuigen een kleine tien jaar geleden, is in de laatste jaren ook de belangstelling voor de laserscanning op de grond sterk toegenomen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal aanbieders van deze technie ...
help
Na Dwingeloo en Westerbork komt LOFAR \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Gardenier, D. \ 2005
Waar in 1956 de radiotelescoop in Dwingeloo in gebruik genomen werd, en in 1970 die van Westerbork gereed kwam, zo is momenteel de LOFAR (low frequency array) in aanbouw. Deze bestaat niet uit schotels, maar uit (25.000) kleine antennes. Daarvan kome ...
help
Chips in het aardappelveld \ Aardappelwereld [Artikel]
Langedijk, P. \ 2005
Enkele honderden chips en sensoren die het microklimaat in een aardappelveld zo nauwkeurig meten dat er een veel efficiëntere, en dus goedkopere phytophthorabestrijding mogelijk is? Het lijkt een scenario voor de verre toekomst, maar het kan binnen t ...
help
Nieuwe diensten TNO rond databestand met ondergrondgegevens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, H. \ 2005
Nu het zijn bestand met data en informatie van de ondergrond van Nederland (DINO) goed heeft gevuld, richt TNO zich meer en meer op het ontwikkelen van specialistische bodem- en grondwaterdiensten. Zo kregen bewoners van Noord-Brabant deze zomer voor ...
help
TNO ontwikkelt nieuwe diensten rond database met ondergrondgegevens : dagelijks een sms-je naar DINO \ VI matrix [Artikel]
Leenaers, H. \ 2005
NITG TNO ontwikkelde voor de Provincie Noord-Brabant een webapplicatie, waardoor grondwaterstanden voor een groot publiek online beschikbaar komen. Uitleg over de techniek, die zorgt, dat waterstandsgegevens via telemetrie en een online koppeling met ...
help
Telemetrie in Noord-Brabant : grondwaterstanden op internet \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Meij, H. van der \ Beliën, W. \ 2005
Op veel plaatsen in Nederland vinden metingen plaats van de grondwaterstand en de stijghoogte. Onlangs ontwikkelde NITG in opdracht van de provincie Noord-Brabant een on line koppeling van 25 meetpunten met DINO, die vervolgens via internet te zien z ...
help
Heelal èn aarde zijn te monitoren met één ICT-infrastructuuur : wie luisteren wil, hoeft niet te voelen \ VI matrix [Artikel]
Berkel, F. van \ 2005
Low frequency array (Lofar) is een unieke Nederlandse vinding. Deze sensor, wijd verspreid opgesteld in Noord Nederland in 50 veldjes van 100 x 100 meter, geeft een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het heelal, maar geeft ook informatie over de ...
help
In het spoor van de wolf \ Wildlife magazine : een wereld aan wildlife [Artikel]
Wijk, B. van \ 2005
Beschrijving van onderzoek naar het natuurlijk gedrag van wolven met behulp van radiotelemetrie (zenders)
help
Lofar en de snelle opkomst van de sensortechnologie \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Gardenier, D. \ 2005
Dit is het tweede artikel in een korte serie over LOFAR (Low Frequency Array), de revolutionaire radiotelescoop die in Noord-Nederland wordt gebouwd. In het eerste artikel, in Noorderbreedte 2005/1, is de astronomische en technische achtergrond van h ...
help
Schubben vertellen het levensverhaal van de zalm \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2004
Van december 1996 tot eind 2000 is een telemetrisch onderzoek naar de migratie van salmoniden (familie van de zalmen; met de in Nederland voorkomende soorten zalm en zeeforel) in de Nederlandse rivieren uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het vastl ...
help
Gezenderde barbelen in de Grensmaas : telemetrie \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2004
Sinds kort zwemmen er barbelen met zendertjes in de Grensmaas. Deze vissen moeten de onderzoeksinstituten RIZA en RIVO en de Rijkswaterstaat Directie Limburg meer inzicht verschaffen in de wijze waarop barbelen hun leefgebied precies gebruiken
help
Optimaal automatiseren begint bij de bron \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Nijhof, G. \ 2003
Waterschap Groot Salland gaat over een beheersgebied met 78 stuwen en gemalen. Deze waren voorzien van Regflex telemetrie-onderstations. Bij sommige objecten dienden de onderstations alleen voor het loggen van data, bij andere waren deze geïntegreerd ...
help
Mollen : een halve eeuw wroeten \ Zoogdier [Artikel]
Haeck, J. \ 2003
Recente inzichten m.b.t. de leefwijze van de mol (populatie-opbouw en leeftijdsverdeling; dispersie; ruimtelijke verdeling van territoria en territoriumgedrag; activiteitenpatroon; hoeveelheid voedsel en prooidieren in de gangen), en beschrijving van ...
help
Meervleermuizen nemen heel Zuid-Holland over: resultaten van een tweede jaar telemetrie onderzoek aan vleermuizen in Nederland \ Zoogdier [Artikel]
Haarsma, A-J \ 2003
In 2003 werd voor het tweede achtereenvolgende jaar gekeken naar meervleermuizen in Zuid-Holland. Hoe gebruiken ze het landschap? En hoe zit dat met hun zomer- en winterverblijfplaatsen?
help
Telemetrie en merken: mogelijkheden en onmogelijkheden \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Mercelis, S. \ 2002
Van methoden voor het verzamelen van gegevens van dieren in het veld worden naast telemetrie verschillende alternatieve methoden genoemd, waaronder GPS
help
Praktische toepassingen van telemetrie in het dierecologisch onderzoek \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Jansman, H.A.H. \ Müskens, G.J.D.M. \ 2002
Ervaringen vanuit Alterra met het gebruik van zenders, transponders en cameradetectie voor dierecologisch onderzoek; bij steenmarter, das, boommarter, bunzing, Noordse woelmuis; rode eekhoorn; bever; muskusrat; beverrat; otter en hamster
help
Telemetrie en merken: praktische toepassingen bij eekhoorns en muskusratten : merken voor herkenning op korte afstand \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Verbeylen, G. \ 2002
Ervaringen met de verschillende mogelijkheden om rode eekhoorns te merken en te zenderen op de Universiteit Antwerpen worden hier gegeven, welke ook bruikbaar zijn voor muskusratten
help
Real Time Control zorgt voor betere benutting rioolstelsel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hartman, E.C. \ 2002
De werking en voordelen van een telemetriesysteem met centrale sturing bij de benutting van een rioolstelsel
help
Wegenkaart van de zeeforeltrek gereed : terugblik met Bram bij de Vaate op vijf jaar project Migratie Zeeforel \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2002
Het RIZA onderzocht vijf jaar lang de paaitrek van de zeeforel in de Nederlandse rivieren, met behulp van geïmplanteerde transponders en een infrastructuur van detectiestations. De voornaamste uitkomsten en feiten wat betreft de intrek op verschillen ...
help
Optimaal waterbeheer gepresenteerd op een gebruikersvriendelijke manier : Centrale Automatisering Waterbeheersing: een uniek systeem voor beheer oppervlaktewater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kolk, H. van der \ 2002
Ontwerp en mogelijkheden van het voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelde nieuwe waterbeheersingssysteem. Het systeem maakt het mogelijk het hoofdwaterstelsel automatisch te beheersen; de waterbeheerders kunnen ook zelf gebiedsregeli ...
help
Een wijk vol mannen : resultaten van het eerste telemetrische onderzoek naar vleermuizen in Nederland \ Zoogdier [Artikel]
Haarsma, A-J. \ 2002
In het Groene Hart is in 2002 onderzoek gestart naar het landschapsgebruik en de habitatvoorkeur van de meervleermuis (Myotis dasycneme). Hoofddoel is vinden en beschermen van de verblijfplaatsen in Zuid-Holland. Door ringen en zenderen is informatie ...
help
Radio-telemetrie: wondermiddel of niet? [themanummer Vleermuizen en Vlaanderen] \ Zoogdier [Artikel]
Verkern, S. \ Wijden, B. van der \ Verhagen, R. \ 2001
De mogelijkheden en beperkingen van radio-telemetrie, in vergelijking met de vleermuisdetector, voor het opsporen van vleermuizenkolonies. Een en ander geïllustreerd met de resultaten van beide technieken bij onderzoek naar koloniebomen van watervlee ...
help
Draadloos telemetrie netwerk: betrouwbare gegevensoverdracht tegen lage investering \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Nederhoed, R. \ 2000
Uitleg van de voordelen, werking en toepasbaarheid van een draadloos ICY-netwerk, oftewel een Radio Telemetry Local Area Network (RTLAN)
help
Telemetrie als ondersteuning voor peilbeheer, niet een doel op zich!!! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Brake, R.S.M. ter \ 2000
help
Nieuwe methoden voor bosstatistieken? : hoogte van bomen bepaald met remote sensing \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Sanders, M.E. \ 2000
Een nieuwe techniek voor hoogtemeting, laser-altimetrie, wordt gebruikt voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en levert tevens gegevens op over boomhoogten die geschikter zijn voor invoer in bossuccessie- en productiemodellen dan de hoogten ...
help
Opgewonden vissen: een nieuwe onderzoeksrichting \ Aquacultuur [Artikel]
Ginniken, V. van \ Snelderwaard, P. \ Linden, R. van der \ Kramer, K. \ 2000
Telemetrie bij vissen. Verslag van veelbelovende voorexperimenten met een ingebouwde zender bij vissen, waarmee cardiovasculaire reacties kunnen worden geregistreerd (bloeddruk; hartslagfrequentie; lichaamstemperatuur; activiteit). De experimenten ha ...
help
De satelliet als meetinstrument voor het waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bastiaanssen, W.G.M. \ Soeterik, K.L. \ 1999
Beschrijving van een methode om met behulp van door satellieten geregistreerde temperatuurpatronen de actuele verdamping in gebieden te berekenen. Kaarten van bodemvocht en verdamping kunnen door beleidsmakers en waterschappen gebruikt worden om meer ...
help
Zeehonden tellen : twintig jaar onderzoek [van de stand in de Waddenzee] \ Waddenbulletin [Artikel]
Abrahamse, J. \ 1992
Reportage van een telling vanuit de lucht
help
Methodes voor het tellen van zeevogels op zee : een pleidooi voor vergelijkend onderzoek \ Sula; orgaan van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ) en het Nederlands Stookolieslachtoffer-onderzoek (NSO) [Artikel]
Franeker, J.A. van \ 1990
help
Hoe krijg je een koolmees in de computer? \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Noppert, F. \ Voorhaar, P. \ Oelering, M. \ 1989
Automatische registratie van het aantal passages van voederende spreeuwen en koolmezen door het vlieggat van hun nestkasten
help
Voorlopige ervaring met een buffy coat-analyser bij paarden \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Velde, L.F. van de \ 1989
Met de buffy coat-analyser kan de hoeveelheid van verschillende bloedcellen in het bloed worden bepaald
help
De ontwikkeling van eenvoudige en betrouwbare waarnemingsmethoden en hun praktische toepassingsmogelijkheden, in het bijzonder voor bladluizen in wintertarwe in Nederland \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Mantel, W.P. \ 1988
Bespreking van voorwaarden en criteria, die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van eenvoudige en betrouwbare waarnemingsmethoden en voorbeelden waarin praktische toepassing reeds plaatsvindt
help
Over de methodiek voor het inventariseren van rietzangvogels \ De graspieper [Artikel]
Hut, R.M.G. van der \ 1986
help
Een vinger aan de pols bij onze wintervogels \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Kwak, R. \ Daemen, B. \ Bekhuis, J. \ 1984
help
Bepaling van het aeroob mesofiel kiemgetal van rauwe vis binnen 24 uur \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Toepoel, L. \ 1980
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.