Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 141

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="tendensen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Water 2020 : toekomstvisie watersector : working paper [Boek]
Netherlands Water Partnership \ 2010
Voorliggende Working Paper is bedoeld voor alle partijen in de watersector. Het is het startpunt voor een gesprek over een nieuwe, gezamenlijke toekomstvisie. Inhoud van de * Het eerste hoofdstuk beschrijft hoe, door wereldwijde trends, onze concurre ...
help
Trendtuinen tonen de tijdgeest \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2010
We verlangen naar authenticiteit, zijn ecologisch bewust en treden de toekomst positief tegemoet. Dit is helemaal 2011 volgens trendwatcher Aafje Nijman. Ontwerper Ton Vissers vertaalde die tijdgeest in drie trendtuinen.
help
Grondwaterkwaliteit in Overijssel verbetert iets door mestbeleid [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gooijer, J. \ Hoek, D. \ Vugt, A. van \ 2010
De Provincie Overijssel heeft een grondwaterkwaliteitsmeetnet, waarmee ze de toestand en de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit volgt. Op basis van metingen tussen 1993 en 2008 voerde Witteveen+Bos een evaluatie uit. Hoewel de landbouw de kwalite ...
help
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2009 / 2010 \ Trendrapport toerisme en recreatie ... / NRIT, Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme [Jaarverslag]
2010
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd' voert u uitgebreid langs de belangrijkste ontwikkelingen van 2009 en geeft een korte doorkijk naar de toekomst. Het rapport dat dit jaar voor de 29ste keer verschijnt, heeft een frisse uitstraling gekre ...
help
Nieuwe diensten in de multifunctionele landbouw = New services within multifunctional agriculture [Boek]
Caron-Flinterman, F. \ Alebeek, F. van \ Jong, D. de \ 2010
Dit rapport beoogt in kaart te brengen welke mogelijke nieuwe ontwikkelingen binnen de multifunctionele landbouw zich op termijn zouden kunnen doorontwikkelen tot een perspectiefvolle nieuwe sector of deelsector.
help
Trends in carbon stocks in Dutch soils: datasets and modeling results [Boek]
Chardon, W.J. \ Heesmans, H. \ Kuikman, P.J. \ 2009
Observations on trends in soil organic carbon (SOC) in agricultural soils is an important basis for mandatory reporting of emission of greenhouse gases from land use. A decrease indicates that these soils are a source of CO2, an increase that they ar ...
help
Evaluatie basismeetnet waterkwaliteit Hollands Noorderkwartier : trendanalyse hydrobiologie, temperatuur en waterchemie 1982-2007 [Boek]
Dam, H. van \ 2009
Gegevens uit het biologisch basismeetnet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden in onderlinge samenhang verwerkt. De oppervlaktewateren (ca 90% sloten) zijn grotendeels verzoet en zeer rijk aan totaal-fosfaat (0,72 mg P/l) en totaa ...
help
Trends en ontwikkelingen waterkwaliteit : periode 1996-2004, Waterschap De Dommel [Boek]
Lüers, F. \ Scheepens, M. \ cop. 2008
Hoofddoel van dit rapport is het identificeren van trends in de resultaten van het routinematige meetprogramma en om te toetsen of het huidige Meetplan Integraal Waterbeheer (MIW) voldoende informatie genereerd. De nadruk ligt op constateringen, niet ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 2005 en 2006 \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Postma, J. \ 2008
Ieder jaar organiseert SOVON Vogelonderzoek Nederland het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels, waarmee de aantallen en verspreiding van kolonievogels en zeldzame broedvogels wordt gevolgd. In dit artikel worden de resultaten voor Friesland uit 2005 ...
help
Experiment met de realiteit [Video]
NatuurMedia \ Alterra \ cop. 2008
Onderzoekers van Alterra (Wageningen UR) bestuderen de gevolgen van zeespiegelstijging in een bijzonder experiment op ware grootte: op Ameland is door gaswinning de bodem de laatste jaren 30 cm gezakt, evenveel als de zee op korte termijn omhoog drei ...
help
Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag-Nederland \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Turnhout, C. van \ Plate, C. \ 2008
De Punt-Transect-Tellingen (PTT) van wintervogels behoren tot de oudste natuurmeetnetten in Nederland. Anders dan de meeste andere vogeltellingen in de winter richt het PTT-project zich vooral op soorten die buiten de vele Nederlandse wetlands voorko ...
help
Third Places revisited \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Gadet, J. \ 2008
Met toenemende telecommunicatiemiddelen hoeven mensen in principe voor hun werk de deur niet meer uit. Paradoxaal genoeg is de behoefte aan fysieke contacten met deze toename van telecommunicatie middelen juist toegenoemen. Liever worden publieke rui ...
help
Moderne architectuur in de schaduw van het modernisme \ Bulletin K.N.O.B. / Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Artikel]
Rossem, V. van \ 2008
Aandacht voor de kijk op architectuur rond negentienhonderd, met name in Amsterdam. Een deel van de historische werkelijkheid was namelijk uit de architectuurgeschiedenis verdwenen. De banvloek die Berlage in 1900 had uitgesproken over neostijlen ver ...
help
Extreme future sea levels [Presentatie]
Marinova, N. \ [2008]
Powerpoint presentation about sea level rise in the future: Outline: *IPCC projection; *Observations; *Paleo-climate * Storm surges; * Methodology
help
Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels [Boek]
Aarts, B.G.W. \ Bremer, L. van den \ Winden, E.A.J. van \ Zoetebier, T.K.G. \ 2008
Voor dit WOT rapport zijn door SOVON gegevens verzameld over het voorkomen van kenmerkende vogelsoorten aan de Nederlandse kust, zijnde tevens Natura 2000-gebieden. Het betreft de Waddenzee, Noordzeekust, Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde en Gr ...
help
Stofstromen van stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei : analyse van de huidige toestand van de meetpunten, een balans van de vrachten van stikstof en fosfaat en een trendanalyse per stroomgebied [Studentenverslag]
Goerke, B. \ 2008
Dit rapport is tot stand gekomen na onderzoek naar de toestand van de nutriënten stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei, en wel het gebied van de Eeuwselse Loop, de Niers en de Oostrumse beek. De reden voor dit ...
help
Stijltuinen: weer natuur in de tuin \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
2008
Groen is in en dat is te zien aan de drie stijltuinen voor 2009 die Stichting Tuinpromotie Nederland (STN) heeft laten aanleggen in de Tuinen van Appeltern. Er staan meer planten in en de materialen en accessoires hebben een natuurlijke uitstraling
help
Bodemdaling als model voor zeespiegelrijzing: monitoring Ameland-Oost opnieuw bezien [Presentatie]
Dobben, H. van \ Slim, P. \ [2008]
Powerpresentatie 'Bodemdaling als model voor zeespiegelrijzing: monitoring Ameland-Oost opnieuw bezien', opzet en resultaten van het onderzoek
help
Heritage interests as a context of landscape ecology : is the WLO really developing into a community of Landscape Scientists \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Zande, A.N. van der \ 2007
Landscape ecology in the Netherlands from the very start in 1972 has been positioned on the nature-culture continuum, being an exponent of the dominant Van Leeuwen-Westhof paradigm. Gradually the wilderness paradigm and the (eco)system approach becam ...
help
Landscapes in the Dutch National Ecological Network \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Renes, J. \ 2007
This article focuses on the impact of the ecological networks (NEN) on cultural landscapes. It states that the landscape is often wrongly neglected in discussions on the NEN, in favour of ‘new nature’. The old, ecologically rich cultural landscapes, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.