Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 82

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="tendensen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Toekomstvisie waterketen [Boek]
Setten, T. van \ 2016
Op het 5e Kiwa Watersymposium, dat op 12 april 2016 bij Waternet in Amsterdam, werd gehouden, stond de toekomst van de waterketen centraal. Welke trends en ontwikkelingen doen zich voor en hoe beïnvloeden ze de waterketen? Welke risico’s zijn eraan v ...
help
Stand zeespiegel langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
De zeespiegel voor de Nederlandse kust is in 125 jaar gelijkmatig gestegen met circa 23 cm, ofwel een verandering met 1,9 mm per jaar. Dit komt in grote lijnen overeen met de wereldwijde stijging van de zeespiegel van circa 22 cm over dezelfde period ...
help
Scenario’s drinkwatervraag 2015-2040 en beschikbaarheid bronnen : verkenning grondwatervoorraden voor drinkwater [Boek]
Aa, N.G.F.M. van der \ Tangena, B.H. \ Wuijts, S. \ Nijs, A.C.M. de \ 2015
Het RIVM heeft voor drie toekomstscenario’s voor de vraag naar drinkwater in 2040 berekend in hoeverre er voldoende productiecapaciteit is om aan die vraag te voldoen. Daaruit blijkt dat er alleen een tekort optreedt bij het scenario met de maximale ...
help
Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRW-meetlocaties [Boek]
Duijnhoven, Nanette van \ Klein, Janneke \ Rozemeijer, Joachim \ Loos, Sibren \ 2015
In dit onderzoek is met behulp van monitoringsdata ‘the gap’ voor nutriënten in beeld gebracht. ‘The gap’ is het gat tussen de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de huidige waterkwaliteit. Voor het in beeld krijgen van de ‘nutriënten-gap’ is de to ...
help
Development of flood exposure in the Netherlands during the 20th and 21st century \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
Moel, H. de \ Aerts, J.C.J.H. \ Koomen, E. \ 2011
Flood risks of deltaic areas increase because of population growth, economic development, land subsidence and climatic changes such as sea-level rise. In this study, we analyze trends in floodexposure by combining spatially explicit historical, prese ...
help
Trendberichten tonen mogelijkheden en bedreigingen voor de watersector : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Segrave, A. \ Büscher, C.B \ Frijns, J. \ 2011
De watersector heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen als nanotechnologie, wellness, Wikileaks én de noodzaak om meer rekening te houden met duurzaamheid. Het is belangrijk om deze veranderingen vroegtijdig te signaleren, zodat de sector zich optim ...
help
Trendanalyse Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
Leunk, I. \ Loon, A. van \ 2011
Vooral in de periode 1970 – 1990 is de grondwaterstand op veel locaties gedaald. In de periode 1995 – 2010 treden veel minder trends op en zien we zowel dalingen als stijgingen van de grondwaterstand. Er zijn geen duidelijk onderscheidende gebieden g ...
help
Water 2020 : toekomstvisie watersector : working paper [Boek]
Netherlands Water Partnership \ 2010
Voorliggende Working Paper is bedoeld voor alle partijen in de watersector. Het is het startpunt voor een gesprek over een nieuwe, gezamenlijke toekomstvisie. Inhoud van de * Het eerste hoofdstuk beschrijft hoe, door wereldwijde trends, onze concurre ...
help
Nieuwe trends vragen om de kunst van het sensibiliseren \ WT-afvalwater [Artikel]
Luijendijk, E. \ 2010
Begrippen als duurzaamheid en klimaatverandering hebben de afgelopen jaren hun intrede gedaan. Het zijn begrippen die vragen om een transitie in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Nieuwe technieken en concepten zijn nodig om deze leefomgeving d ...
help
Grondwaterkwaliteit in Overijssel verbetert iets door mestbeleid [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gooijer, J. \ Hoek, D. \ Vugt, A. van \ 2010
De Provincie Overijssel heeft een grondwaterkwaliteitsmeetnet, waarmee ze de toestand en de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit volgt. Op basis van metingen tussen 1993 en 2008 voerde Witteveen+Bos een evaluatie uit. Hoewel de landbouw de kwalite ...
help
Studie brengt trends in afvoerregime Rijn in kaart \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Het complete rapport "Das Abflussregime des Rheins und seiner Nebenflüsse im 20. Jahrhundert"
Buiteveld, H. \ Lammersen, R. \ Belz, J.U. \ 2009
Na 3 jaar studie heeft de Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR) de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar het afvoerregime van de Rijn en zijn zijrivieren. De studie betrof onder andere de gemiddelde afvoeren, lage ...
help
Evaluatie basismeetnet waterkwaliteit Hollands Noorderkwartier : trendanalyse hydrobiologie, temperatuur en waterchemie 1982-2007 [Boek]
Dam, H. van \ 2009
Gegevens uit het biologisch basismeetnet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden in onderlinge samenhang verwerkt. De oppervlaktewateren (ca 90% sloten) zijn grotendeels verzoet en zeer rijk aan totaal-fosfaat (0,72 mg P/l) en totaa ...
help
Trends en ontwikkelingen waterkwaliteit : periode 1996-2004, Waterschap De Dommel [Boek]
Lüers, F. \ Scheepens, M. \ cop. 2008
Hoofddoel van dit rapport is het identificeren van trends in de resultaten van het routinematige meetprogramma en om te toetsen of het huidige Meetplan Integraal Waterbeheer (MIW) voldoende informatie genereerd. De nadruk ligt op constateringen, niet ...
help
Waterdistributie van de toekomst : op tijd voorbereid [Boek]
Vloerbergh, I.N. \ 2008
Voor de drinkwatersector zijn sinds 2003 een aantal toekomstverkenningen gemaakt om te kijken welke trends en ontwikkelingen de maatschappij beïnvloeden en wat de gevolgen ervan zijn op het gebied van de drinkwatervoorziening in Nederland. Door de tr ...
help
Het waterrapport 2006-2008 [Boek]
Vergouwen, M. \ Waterschap Rijn en IJssel \ [2008]
In het stroomgebied van Waterschap Rijn en IJssel is er afgezien van extremen nauwelijks nog kans is op wateroverlast. Diepe beken en sloten garanderen een snelle afvoer van overtollig regenwater. De keerzijde hiervan is dat er zomers vaak te weinig ...
help
Prognose landelijke drinkwatervraag t/m 2025 [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Geudens, P.J.J.G. \ 2008
In dit rapport is een prognose uitgewerkt van het Nederlandse drinkwatergebruik tot en met het jaar 2025. Daarbij is dezelfde aanpak gehanteerd als bij het opstellen van de twee vorige landelijke prognoses, in 2002 en 2005. Er zijn drie mogelijke ont ...
help
Experiment met de realiteit [Video]
NatuurMedia \ Alterra \ cop. 2008
Onderzoekers van Alterra (Wageningen UR) bestuderen de gevolgen van zeespiegelstijging in een bijzonder experiment op ware grootte: op Ameland is door gaswinning de bodem de laatste jaren 30 cm gezakt, evenveel als de zee op korte termijn omhoog drei ...
help
Stofstromen van stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei : analyse van de huidige toestand van de meetpunten, een balans van de vrachten van stikstof en fosfaat en een trendanalyse per stroomgebied [Studentenverslag]
Goerke, B. \ 2008
Dit rapport is tot stand gekomen na onderzoek naar de toestand van de nutriënten stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei, en wel het gebied van de Eeuwselse Loop, de Niers en de Oostrumse beek. De reden voor dit ...
help
Techneau faciliteert inspelen op mondiale watertrends \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]het complete rapport Global trends affecting the water cycle
Segrave, A. \ Koerselman, W. \ Hoven, T. van den \ 2008
In onze maatschappij zien we veel ontwikkelingen die van grote betekenis (kunnen) zijn voor de watersector. Het is belangrijk om die ontwikkelingen te onderkennen en er tijdig op in te spelen. Het recent uitgekomen Techneau-rapport 'Global trends aff ...
help
Trenddag Nederlandse drinkwatersector: handvatten voor actie rond uitdagingen voor de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voorhoeve, D. \ 2007
Deskundigen uit de drinkwatersector analyseerden op 4 oktober 2007 in het 'Huis van de toekomst' in Amsterdam met een aantal externe experts de consequenties en mogelijkheden van verschillende trends en veranderingen die in de nabije toekomst de sect ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.