help
Mogelijkheden en risico's van termijnmarkten \ Management&techniek [Artikel]
Huyghe, F. \ 2015
Meer en meer akkerbouwers, maar ook varkenshouders, kijken naar de termijnmarkt als mogelijkheid om hun prijsrisico in te dekken. Welke zijn precies de mogelijkheden van deze ‘virtuele’ markt?
help
Pootaardappelen : onderdeel uitgangsmaterialen : akkerbouw en fytosanitaire wetgeving [Video]
2015
Twee video's over de fytosanitaire wetgeving bij uitgangsmaterialen in de pootaardappelteelt gemaakt tijdens de themadagen pootgoedteelt. De video's zijn onderdeel van de module Pootgoedteelt, een initiatief van het Centrum voor Innovatief Vakmanscha ...
help
Het is vijf weken heavy: een geweldige tijd \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2014
In de serie 'een dag op stap met' kunnen we de export natuurlijk niet overslaan. Want juist in deze periode is het lekker druk. In juli begint het seizoen wat op gang te komen, en begin augustus, als wij Florex in Grootebroek bezoeken, draaien de exp ...
help
Termijnmarkt grondstoffen kan varkensprijs bepalen : focus op termijnhandel \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
Het handelen op termijnmarkten is onbekend terrein voor varkenshouders. Voor grondstoffen is er een levendige handel, maar de termijnhandel voor levende varkens is op sterven na dood. Pogingen door DLV om die weer nieuw leven in te blazen, blijken vr ...
help
The viability of an onion futures contract [Studentenverslag]
Vette, P. \ 2014
In terms of global production volumes, onions are an important vegetable crop. The Netherlands is a large producer and exporter of onions. The prices of onions are characterized by strong volatility. An onion futures contract is of interest for the c ...
help
Termijnmarkten: zegen of vloek? \ Management&techniek [Artikel]
Vandycke, E. \ 2013
De grondstoffenprijzen zijn historisch hoog. Toch evolueren de varkensprijzen niet mee. Hierdoor staan de saldo’s in de varkenshouderij al meerdere jaren zwaar onder druk. Kan de varkenshouder zich hiertegen wapenen via de werking van termijnmarkten?
help
Risicomanagement geen overbodige luxe \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Potters, A. \ 2013
Risico's horen bij ondernemen. Alles afdekken is onmogelijk en ook niet nodig. Toch is in deze tijd van grote en gespecialiseerde varkenshouderijen een zekere mate van risicomanagement geen overbodige luxe. Termijnmarkten zijn in opkomst omdat deze k ...
help
Prijzen vastzetten biedt zekerheid : ondernemers kunnen hun cashflow beschermen op de termijnmarkt \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2013
Op de termijnmarkt kunnen bedrijven hun prijzen vastzetten. Daarmee schermen ze hun liquiditeitspositie af van schommelingen van in- en verkoopprijzen. Maar zijn de markten diep genoeg om dit te realiseren?
help
De witte motor in termijnmarkt" : risicomanagement in de Nederlandse zuivel vanuit een marketing/finance approach [Studentenverslag]
Boots, B. \ Nielen, N. \ 2013
In deze thesis staat de ontwikkeling van een termijnmarkt voor de zuivelindustrie centraal. Er is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van termijnmarkten. In geen enkel onderzoek echter, zijn Nederlandse melkveehouders op een dergelijke grote s ...
help
Onverantwoord om prijsrisico's niet af te dekken \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2013
Leveren voor vaste prijscontracten is niet winstgevend; meestal haal je net je kosten eruit. Maar alles aan de markt overlaten brengt grote risico’s met zich mee – in een slecht jaar kan de prijs zomaar naar de bodem zakken. Aardappelteler Jan van Ke ...
help
‘Voor oogst ken ik mijn opbrengstprijs’ : Countus-regiodirecteur Roelof Tuin: ‘Boeren laten geld liggen’ \ Plattelands post : magazine [Artikel]
Wijbenga, J. \ 2012
Michiel Stehouwer stond afgelopen jaar met plezier aan de band tijdens het uitschuren. “De fabriek bood 5,75 euro per 100 kilo voor onze fritesaardappelen, maar ik kreeg er € 13,75 voor. Die acht euro extra heb ik verdiend op de termijnmarkt.”
help
Emotievrij beslissen of bingo spelen : hoe verkopen ondernemers hun producten op de agrarische markt \ Boerenbusiness [Artikel]
Lijster, E. de \ Mensink, D. \ Plegt, K. \ 2012
Wat zijn de belangrijkste drijfveren van agrarische ondernemers om bepaalde verkoopbeslissingen te nemen? Spelen zij op safe, gaan zij voor maximale winst, blijven zij trouw aan één afnemer of laten zij zich leiden door hun buurman? Uit een benchmark ...
help
Emotie levert teler €3 op : termijnmarkt daalt in seizoen richting dagprijs \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2012
De spelers op de aardappelmarkt zijn optimistisch. Daardoor noteert de termijnmarkt gemiddeld €3 per 100 kilo hoger dan de landbouwbeurzen.
help
Voedselprijzen en speculatie op agrarische termijnmarkten : literatuurstudie en interviews [Boek]
Meijerink, G.W. \ Shutes, K. \ Herder, A. \ gelder, J.-W. van \ 2012
Het LEI heeft informatie over kapitaalstromen op financiële termijnmarkten voor agrarische goederen bij elkaar gebracht. Daarnaast heeft het een literatuuronderzoek gedaan waarbij zowel kwantitatieve (21) als kwalitatieve (19) studies en opiniestukke ...
help
Termijnmarkt beheerst grondstoffenhandel : Radar Automation organiseert seminar over termijnmarkt \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Verharen, J. \ 2011
Volgens Ivo Reekmans, werkzaam bij Radar Automation, moeten alle mengvoerfabrikanten de termijnmarkt op. "Momenteel worden initiatieven ontwikkeld om de kleinere bedrijven eveneens de kans te geven van de termijnmarkt gebruik te maken." Zowel koper a ...
help
Agricultural Futures Markets and Index Fund Investment [Studentenverslag]
Wit, A. \ 2011
The main objective of this thesis is to investigate whether index fund investment did disturb the functioning of agricultural futures markets.
help
Melkprijs vastleggen : termijnmarkten spelen in vrije markt grote rol bij risiciomanagement melkprijs \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2011
Graan, varkens en aardappelen kunnen niet meer zonder, maar melk? In Europa komt de termijnmarkt voor zuivel amper van de grond, terwijl die in Amerika een belangrijke rol speelt bij het risicomanagement. Een kijkje achter de schermen, een gesprek me ...
help
Graantermijnmarkt trekt \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Drenth, H. \ 2008
De krappe graanvoorraden zorgen begin 2008 voor een levendige handel. De prijzen liggen op een hoger niveau dan in 2007 en schommelen sterker. Niet alleen telers maar ook speculanten willen hiervan graag een graantje meepikken. De interesse in de gra ...
help
'Schakel emoties uit bij verkoop van product' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2008
Eind 2008 staat op de aardappeltermijnmarkt van Hannover het aprilcontract voor 2010 op bijna 14 euro. Die zekerheid kun je nu al grijpen, wijst Kees Maas. Volgens de directeur van adviesbureau DCA-Markt hebben telers mogelijkheden genoeg om hun prij ...
help
Prijsrisico's afdekken : termijnmarkten in de zuivel zijn een oriëntatie waard : special Koe en geld \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2008
Wat te doen als melk- en voerprijzen meer gaan schommelen? Deskundigen uit de melkveehouderij vertellen hoe melkveehouders weerstand kunnen bieden aan fluctuerende prijzen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.