help
Prijs vastzetten geeft rust : risicomanagement inzetten tegen schommelende melkprijs \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2013
De volatiliteit van melk- en voerprijzen gaat de komende jaren toenemen en dat heeft gevolgen voor de kasstroom. Melkveehouders, die zich hiertegen willen wapenen, kunnen hun prijzen vastzetten. Maar de kans op hoge winsten sluiten ze daarmee uit.
help
Termijnmarkten: zegen of vloek? \ Management&techniek [Artikel]
Vandycke, E. \ 2013
De grondstoffenprijzen zijn historisch hoog. Toch evolueren de varkensprijzen niet mee. Hierdoor staan de saldo’s in de varkenshouderij al meerdere jaren zwaar onder druk. Kan de varkenshouder zich hiertegen wapenen via de werking van termijnmarkten?
help
De witte motor in termijnmarkt" : risicomanagement in de Nederlandse zuivel vanuit een marketing/finance approach [Studentenverslag]
Boots, B. \ Nielen, N. \ 2013
In deze thesis staat de ontwikkeling van een termijnmarkt voor de zuivelindustrie centraal. Er is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van termijnmarkten. In geen enkel onderzoek echter, zijn Nederlandse melkveehouders op een dergelijke grote s ...
help
Prijsrisico's afdekken : termijnmarkten in de zuivel zijn een oriëntatie waard : special Koe en geld \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2008
Wat te doen als melk- en voerprijzen meer gaan schommelen? Deskundigen uit de melkveehouderij vertellen hoe melkveehouders weerstand kunnen bieden aan fluctuerende prijzen
help
Termijnmarkt geeft grip op opbrengst : papieren handel kan risicoverlagend werken [: thema]: Afzetstrategie \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Lamers, J. \ 2007
Varkenshouders zijn bij levering van hun biggen of vleesvarkens meestal afhankelijk van de marktprijs op dat moment. Die onzekerheid is te beperken via de papieren handel op de varkenstermijnmarkt. Bij een juiste aanpak kan dat geld opleveren en het ...
help
Ingedekt tegen dalende prijs : termijnhandel stelt inkomsten veilig \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Hove, G. ten \ 2007
Varkenshouders zijn doodsbenauwd voor prijsstijginen die an hen voorbijgaan. Met het echte gevaar is prijsval. Een tijdig belletje naar de termijnmarktmakelaar kan onheil voorkomen
help
Geen garantie voor zuiver Co2 \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2007
Vorige zomer kregen veel glastuinders niet genoeg zuivere CO2 geleverd. Dit jaar zal dat niet veel anders zijn. De vraag is sterk toegenomen, vooral in de zomer en de Co2-leveranciers zitten aan hun maximale capaciteit. Pieklevering in de zomer kunne ...
help
Voorraden beperkt, spanning loopt op \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Werkman, R. \ 2007
Overzicht van de frites-aardappelmarkt. De beschikbaarheid van aardappelem is lager dan in andere jaren. In mei en juni 2007 wordt schaarste voorzien
help
Amsterdam stopt, verder in Hannover \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Oonk-Nooren, K. \ 2006
Euronext sopt met de aardappeltermijnmarkt. Telers hebben voor komend seizoen een goed alternatief in Duitsland, de Warenterminbörse in Hannover
help
BAMM wil met nieuwe marktvorm huidige impasse doorbreken \ Aardappelwereld [Artikel]
Delleman, J. \ 2005
Telervereniging BAMM discussieerde over toekomstige vermarktingsmogelijkheden. Agro Trade belichtte een andere manier van vermarkten en risico afdekken. Aangezien er nog maar weinig teeltcontracten zijn afgesloten voor oogst 2005 is het tijd om nieuw ...
help
'Termijnmarkt in piepercontract' : pleidooi voor termijnnotering als referentie voor prijs bij levering \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Lijster, E. de \ 2005
Telers en afnemers kunnen in een aardappelcontract als referentie heel goed de gemiddelde prijs van de termijnmarkt in de week van levering hanteren. Volgens Menno Kaan, directeur van bemiddelingsbureau Agro Trade, bevordert dit een gezondere marktwe ...
help
Donkere wolken boven contract: leveringscondities voor 2005 verder aangescherpt \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ Nooren, K. \ 2005
Na jaren van groei stabiliseert de vraag naar fritesaardappelen, terwijl door betere rassen en teelttechniek het aanbod zachtjes groeit. Dat heeft consequenties voor de contracten die verwerkers aanbieden. Meer dan ooit hangt voor veel telers het ren ...
help
Nieuw dienstencentrum voor agrarisch risicomanagement \ Aardappelwereld [Artikel]
Hanse, L. \ 2005
Begin 2005 hebben de termijnmarktmakelaars Kees Maas en Edwin Burgers het initiatief genomen om een DienstenCentrum Agrarische markten op te richten. Het is een in Lelystad gevestigde onderneming die zich specialiseert in risicomanagement binnen de a ...
help
Risico afdekken met aardappeltermijnmarkt \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Oonk-Nooren, K. \ 2005
In 2004 zijn de aardappelopties geherintroduceerd. Telers kunnen het risico van de aardappelteelt indekken zonder het traditionele contract en ze kunnen profiteren van prijsstijgingen. Een aantal tips voor het handelen in termijncontracten. Wat zijn ...
help
Snelle oogst, stille markt : in oktober onverwacht weinig transacties \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oonk-Nooren, K. \ 2005
Eind oktober 2005 komen de hooggespannen verwachtingen voor een goede aardappelprijs nog niet uit. De telersprijs ligt tussen de €9 en €11 per 100 kg. Ook de termijnmarkt is stabiel. Een marktoverzicht
help
'Een contract is heilig": weet als telers waar je voor tekent bij het afsluiten van termijncontracten \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Zwet, C. van der \ 2005
Telers en kopers die via het bemiddelingsbureau zaken doen, sluiten termijncontracten af om de afspraken vast te leggen. Vaak gaat dit goed, maar soms ontstaan er conflicten. Om die te voorkomen, is het van belang dat beide partijen heldere en haalba ...
help
Stemming positiever : fritesaardappelen brengen €10 à €11 op \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oonk-Nooren, K. \ 2005
De stemming op de aardappelmarkt is positiever, dankzij een opleving in november 2005. De kans is groot dat de prijs verder oploopt. De verwachtingswaarde is €4 per 100 kilo. De kwaliteitsproblemen zijn nog niet voorbij
help
Joost Pennings, hoogleraar marktkunde en besliskunde: 'Profijt halen uit termijnmarkt' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2004
Professor in de VS en Nederland over de vermarkting van akkerbouwproducten, het belang van financiële instrumenten als opties om prijsrisico's af te dekken, en de verschillen tussen het Nederlandse en het Amerikaanse landbouwbedrijf. Nederlandse akke ...
help
'Aardappeloptie brengt weer leven in de markt' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2004
Om meer greep te krijgen op de markt is het voor aardappeltelers noodzakelijk om minder op contract af te zetten en meer vrije aardappelen aan te houden. Maar aardappelen zomaar vrijhouden is alleen geschikt voor boeren die vast slapen. Een goed alte ...
help
Markt met grote prijsverschillen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Nooren, K. \ 2004
In cijfers en grafieken de prijsontwikkeling van fritesaardappelen (beursprijzen en termijnprijzen) en de hoeveelheden verwerkte verse aardappelen dit seizoen. Door groeiende kwaliteitsproblemen kent de huidige aardappelmarkt grote prijsverschillen; ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.