Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 129

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="thanatephorus cucumeris"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Rhizoctonia solani in potatoes and its control : specific recommendations for seed production in Punjab (India) [Boek]
Brink, L. van den \ Wustman, R. \ 2014
During visits of Wageningen UR researchers to potato production fields in Punjab (India) in 2013 and 2014, it appeared that many plant had severe incidences of Rhizoctonia solani. Rhizoctonia has become a serious problem in the Punjab seed production ...
help
KNPV-Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van de presentaties gehouden op 21 maart 2013 in Impuls, Wageningen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2013
Samenvattingen va de volgende presentaties: possible stimulation by mycophagous Collimonas bacteria of arbuscular mycorrhizal fungi functioning; de genoomsequentie van drie Pseudomonas-stammen uit de WCS-collectie; bodemweerbaarheid en andere bodempa ...
help
Beheersing van Rhizoctonia solani door verhoogde bodemweerbaarheid \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Hanse, B. \ Schilder, M. \ 2013
In de afgelopen jaren is uitgebreid gezocht naar een methodiek die wel de ziektewering tegen Rhizoctonia betrouwbaar kan stimuleren. Hierbij is ontdekt dat de antagonistische bacteriegroep Lysobacter spp., die van nature in diverse Nederlandse gronde ...
help
Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoegen van reststromen : 'Cash from trash' : eindrapport SKB-Duurzame ontwikkeling ondergrond project 2031 [Boek]
Postma, J. \ Schilder, M. \ Hanse, B. \ Hendrickx, W. \ Venhuizen, A. \ 2013
Dit rapport bevat de resultaten van twee jaar onderzoek naar praktijktoepasbare methoden om de ziektewering in de bodem tegen Rhizoctonia solani, een belangrijke gewasbelager, te verhogen. Het huidige SKB project is gestart om goedkope effectieve res ...
help
Oligotrophic bacteria and root disease suppression in organically managed soils [Proefschrift]
Senechkin, I.V. \ 2013
help
Bestrijding Rhizoctonia solani in zomerbloemen [Boek]
Bulle, A. \ Breeuwsma, S. \ 2012
Rhizoctonia solani (dradenschimmel) is een bodemschimmel die in veel zomerbloemgewassen ernstige schade kan veroorzaken. Jonge scheuten worden vanuit de grond door de schimmel aangetast. Aangetaste planten worden geel, blijven achter in groei en ster ...
help
De rol van Collimonas sp. 343 in de onderdrukking van Rhizotonia solani AG2 onder nutriëntenlimitering in de bodem \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Overbeek, L.S. van \ Senechkin, I.V. \ Er, H.L. \ Vos, O.J. de \ Bruggen, A.H.C. van \ 2012
Onder bepaalde omstandigheden, zoals behandelingen met verschillende soorten organische stof, zijn bodems weerbaarder tegen Rhizoctonia solani. De vraag is wat het mechanisme achter deze verhoogde weerbaarheid is en de hypothese van de onderzoekers i ...
help
Bestrijding van Rhizoctonia solani in bloemkool 2012 [Boek]
Lange, J. de \ 2012
In 2012 heeft Proeftuin Zwaagdijk twee proeven in bloemkool uitgevoerd in opdracht van telers via het Productschap Tuinbouw. Het doel was het vinden van een behandeling om uitval door Rhizoctonia solani (zwartpoten) op het veld te verminderen. Uit ee ...
help
GoeddoorGrond : Introductie bodemkwaliteit en biodiversiteit in de landbouwpraktijk van Noord-Holland : eindverslag 1 januari 2009 – 30 juni 2012 [Boek]
Samenwerkingsverband Duurzaam Bodemleven \ 2012
In 2010 is het project Goed door Grond van start gegaan, een initiatief van 10 bollentelers in Noord-Holland. In dit project zetten de betrokken bloembollenbedrijven een passend bodemmanagementsysteem op dat gedurende 3 jaar op een deel van het perce ...
help
Gemengde rijentoepassing GBM en meststoffen : meerjarige onderzoeksresultaten naar de werking van Actara, Subliem en Amistar bij gecombineerde rijentoediening met APP of Humifirst in de teelt van pootgoed (Innovator) [Boek]
Malda, J.T. \ Rutgers, R. \ 2012
Van de Rhizoctoniamiddelen Subliem en Amistar is bekend dat deze een goede werking hebben tegen lakschurft. Het is echter onvoldoende bekend hoe de werking van deze middelen is wanneer deze gemengd aan meststoffen als rijenbemesting worden toegediend ...
help
SESVanderHave’s Technical Days schot in de roos \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2011
Eind augustus organiseerde suikerbietzadenproducent SESVanderHave de eerste ‘SESVanderHave Technical Days’. Deze tweedaagse wetenschappelijke conferentie, die plaatsvond in het Franse Strasbourg, richtte zich op de impact van rhizoctonia bij suikerbi ...
help
Beoordeling van aardappelknollen op lakschurft (Rhizoctonia): het vaststellen van de Sclerotiënindex [Boek]
[ca, 2011]
In dit document wordt aangegeven hoe bepaald wordt in welke mate aardappelknollen bezet zijn met lakschurft. In een monster van voorzichtig gewassen aardappelknollen wordt iedere knol ingedeeld in een aantastingsklasse, variërend van schoon tot zwaar ...
help
Rhizoctonia solani beheersen door bodemweerbaarheid te bevorderen : bladgewassen : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
França, S. \ Van Beneden, S. \ Höfte, M. \ Wachters, L. \ De Rooster, L. \ Bleyaert, P. \ Vergote, N. \ 2011
Rhizoctonia is een belangrijke bodempathogeen in sla. Gezien de druk op het gebruik van gewasbeschermingmiddelen wordt gezocht naar duurzame alternatieven. Ligninehoudend materiaal zou een onderdrukkend effect hebben op de scleroten in de bodem. De e ...
help
Bestrijding van Rhizoctonia solani in zomerbloemen [Poster]
Bulle, A. \ Slootweg, C. \ [2011]
Poster met informatie over onderzoek naar alternatieve gewasbeschermingsmiddelen voor Rizolex tegen Rhizoctonia solani in zomerbloemen.
help
Detectie van Lysobacter spp. in de bodem; het dilemma van te veel of te weinig meten \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Schilder, M. \ 2010
Onderzoek van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat de aanwezigheid van de antagonistische bacterie Lysobacter correleert met ziektewering in bodems tegen Rhizoctonia solani-aantasting. Het betreft de nauw verwante soorten L. antibioticus, L. capsi ...
help
Bodemweerbaarheidstoets voor Rhizoctonia solani \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Schilder, M. \ Postma, J. \ 2009
Reeds vele jaren wordt de bodemweerbaarheidstoets die door Pedro Oyarzun werd ontwikkeld met succes toegepast om de ziektewering van verschillende bodems tegen Rhizoctonia solani met elkaar te vergelijken. Deze toets wordt onder gestandaardiseerde co ...
help
Organische stof en ziektewering in de sierteelt \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Os, G. van \ Bent, J. van der \ Conijn, C. \ 2009
Resultaten uit lopend onderzoek naar de effecten van organische stof op de bodemkwaliteit van duinzandgrond en de haalbaarheid van geïntegreerde en biologische teelten met een gewasrotatie van 1:7 met bolgewassen, heesters en vaste planten
help
Ziektewering van bodemgebonden pathogenen en functionele diversiteit van de bodemmicroflora \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Schilder, M. \ 2009
Dit onderzoek richt zich op het vinden van micro-organismen of hun eigenschappen die correleren met ziektewering op verschillende bedrijfstypen en grondsoorten.
help
Biotoetsen als een van de mogelijkheden om bodemgezondheid te meten en te begrijpen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Visser, J. \ 2009
In het onderzoek komt steeds meer aandacht voor aspecten die te maken hebben met algehele bodemgezondheid. Er zijn verschillende grote projecten, zoals de Bodemgezondheidsproef te Vredepeel, waarbij geprobeerd wordt om de Bodemgezondheid te verbetere ...
help
Streptomyceten-diversiteit in grond met behulp van DGGE \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Schilder, M. \ Postma, J. \ 2008
Streptomyceten vormen een belangrijke groep bacteriën in de bodem. Ze spelen een grote rol bij de afbraak van organische stof. Bovendien is aangetoond dat ze correleren met ziektewering van verschillende bodempathogenen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.