help
Toplaag versterkt biologische bestrijding in potplantenteelt : roofmijten effectiever tegen trips en varenrouwmug \ Onder glas [Artikel]
Hoogstraten, K. van \ 2012
Door bij de potplantenteelt een organische toplaag op de potgrond aan te brengen, kunnen de natuurlijke vijanden van trips en varenrouwmug beter overleven. Dat maakt biologische bestrijding effectiever en mogelijk goedkoper. Of dit ook werkt in de vo ...
help
Bestrijding trips in gladiool met warme lucht [Boek]
Kok, H. \ 2011
Tijdens de knollenteelt van gladiolen zijn geen goede middelen meer beschikbaar om trips in het gewas te bestrijden. Als gevolg van de slechtere bestrijding van tripsen in het veld komen er na het rooien veel knollen in de schuur die door tripsen zij ...
help
Geïntegreerde tripsbestrijding in anjer : Anjerkwekerij Nieuwland [Boek]
Klein, E. \ 2011
Dit onderzoek heeft tot doel het verder ontwikkelen en versnellen van geïntegreerde bestrijding in de anjerteelt. Dit project is een vervolg op twee eerder uitgevoerde onderzoeken: "Geïntegreerde bestrijding in de teelt van anjer" (2008) en "Geïntegr ...
help
Trips bij hyacint goed te voorkomen en te bestrijden \ BloembollenVisie [Artikel]
Vreeburg, P. \ Korsuize, A. \ 2011
Trips veroorzaakt de laatste jaren veel schade bij hyacint. Naast meldingen van aantasting in de holkamer komen steeds meer gevallen van tripsschade in de broei voor. PPO-onderzoek geeft aan dat een dompeling in Admire het beste resultaat gaf en dat ...
help
Heetstook effectief in de bestrijding van gladiool \ BloembollenVisie [Artikel]
Kok, H. \ Aanholt, H. van \ 2011
Een heetstookbehandeling van pitten en knollen van 24 uur bij 41ºC is effectief in de bestrijding van trips tijdens de bewaring van gladiolen. De heetstookbehandeling is zonder schade toe te passen in pitten en knollen.
help
Geïntegreerde bestrijding in chrysant [Presentatie]
Linden, A. van der \ Staaij, M. van der \ [2011]
Powerpointpresentatie over de bestrijding van plagen in chrysant, Welk soorten roofmijten zijn er op chyrsant, wat eten ze is massakweek mogelijk? Is er toekomst voor meer natuulijke vijanden in chrysant?
help
Gewasbescherming : themanummer \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Jansen, M. \ Houweling, P. van \ Sterren, M. van der \ Dodde, H. \ 2010
De glastuinbouw krijgt meer kritiek omdat er te veel middelen in het milieu komen. Als de sector niet zelf maatregelen treft, zal de overheid in actie komen. De paddenstoelensector is in de winter van 2009 de weg ingeslagen naar een teelt zonder chem ...
help
Nieuwe roofmijt Euseius ovalis werkt goed tegen trips en wittevlieg : Ovalis heeft veel potentie maar is nog niet praktijkrijp \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2010
Euseius ovalis is een zeer actieve roofmijt, die trips en witte vlieg eet. Wageningen UR onderzoekster Juliette Pijnakker bestudeert de eisen die deze roofmijt stelt aan prooi, voedsel en klimaatomstandigheden. Martin Zuijderwijk zegt nog een jaar no ...
help
Ziekte- en plagendruk in 2009 \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]Bijbehorende website
Dijk, A. van \ Kuik, F. van \ Tol, R. van \ 2009
Een overzicht van de belangrijkste ziekten en plagen die het afgelopen jaar de boomkwekerij parten speelden
help
Kasgeluiden : gewasbescherming \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Diemen, B. van \ 2009
Om de twee weken laat het Vakblad vier telers vertellen over chemische of geïntegreerde bestrijding. In deze aflevering Mart van Holsteijn over kortschildkevers uitzetten is nieuw bij ons. Ron Colijn 'Ovalis inmiddels in grote aantallen teruggevonden ...
help
Ellende in de preiteelt door extreme weersomstandigheden : vollegrond actueel \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ 2009
Door de aanhoudende droogte komen er op redelijk wat preipercelen problemen voor met schot, Fusarium en/of trips. In de belangrijkste preiregio, West-Vlaanderen, zijn de problemen groter dan in de rest van België. De problemen zijn een gevolg van sre ...
help
Biologische bestrijding van trips in paprika : thema: innovatie en management – gesloten teelten - BO-06-003-005 [Poster]
Ramakers, P. \ Wensveen, W. van \ [2009]
Poster over de biologische bestrijding van trips in paprika. Trips is de enige vector van Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). Toenemende problemen met dit virus in de praktijk leidt tot agressievere chemische bestrijding van de vector en zetten daarmee ...
help
Trips geeft zich nog niet helemaal bloot \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Verstegen, S. \ 2009
Inzicht krijgen in de beste aanpak van trips valt niet mee. Onderzoek naar de toepasbaarheid van waarschuwingssysteem PLANT-plus en blauwe vangplaten toont aan dat beide systemen elkaar aanvullen met elk hun eigen voor- en nadelen
help
Leer trips beter (her)kennen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Dorresteijn, W. \ Lommen, S. \ 2009
In de glastuinbouw is trips al heel lang een goede bekende. In de boomkwekerij is dat niet zo. Toch moet je het insect goed (her)kennen om er iets tegen te kunnen doen
help
Schade in veld en bewaring : trips in uien een bedreiging \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Ester, A. \ Huiting, H. \ 2009
Trips veroorzaakt aantasting in het veld en in de bewaring. Alertheid is dus geboden, want trips in de bewaring kan een domper zetten op de vele zorg voor een mooie opbrengst
help
Heetstook effectief tegen trips in gladiool tijdens bewaring \ BloembollenVisie [Artikel]
Kok, H. \ Aanholt, H. van \ 2009
Een heetstookbehandeling van pitten en knollen van 24 of 48 uur bij 43°C is effectief in de bestrijding van trips tijdens de bewaring. De heetstookbehandeling is zonder schade toe te passen
help
Kasgeluiden \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Diemen, B. van \ 2009
Wat houdt telers bezig? Wat zijn de geluiden uit de kas? Om de twee weken laat het Vakblad vier telers vertellen over chemische of geïntegreerde bestrijding op hun bedrijf
help
Vooral bladluizen en tripsen brengen virussen over : besmet vegetatief vermeerderd materiaal vaak bron voor infectie \ Onder glas [Artikel]
Peters, D. \ Vermunt, A. \ Arkesteijn, M. \ 2009
Behalve door contact kunnen ook insecten virussen overbrengen. Besmet vegetatief vermeerderd materiaal vormt vaak een bron voor infectie. Vooral bladluizen en trips brengen in de Nederlandse tuinbouw belangrijke virussen over
help
Trips : fotoserie plagen \ Onder glas [Artikel]
2009
In een fotoserie over plagen aandacht voor trips. Trips leeft in groeipunten een verborgen bestaan. Op deze plek richten zowel larven als volwassenen trips veel schade aan door plantensappen op te zuigen. Later wordt de schade pas zichtbaar als het b ...
help
Tripsbeheersing met behulp van resistentiegenen : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.001 [Poster]
Jongsma, M. \ Stoopen, G. \ Gao, L. \ Wiegers, G. \ Kogel, W.J. de \ [2008]
Voor tripsresistentie in sier- en groentegewassen is genetische modificatie gewenst omdat er onvoldoende resistentie aanwezig is in wilde verwanten, veredeling in polyploide bloemen ondoenlijk is en de virusproblematiek een nijpend economisch problee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.