help
Ook bodemontsmettingsmachines zijn keuringsplichtig \ Management&techniek [Artikel]
Declerq, J. \ Nuyttens, D. \ 2015
Tijdens de vorige Belgische driejaarlijkse keuringscyclus (2011-2013) werden de bestaande keuringsprotocols voor de verschillende types spuittoestellen in het KB van 13 maart 2011 (BS 05/04/11) grondig aangepast om te voldoen aan de Europese richtlij ...
help
Effect van alternatieve mestaanwendingsmethoden op mestbenutting door het gras : resultaten van twee oriënterende veldproeven [Boek]
Schooten, H.A. van \ Houwelingen, K.M. van \ Huijsmans, J.F.M. \ 2015
help
Vloeibaar maatwerk : voerstations voor concentraten \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2014
Zowel Hanskamp Agrotech als MS Schippers leveren een automaat waarmee je koeien individueel vloeibare concentraten kunt verstrekken. Ze doen hetzelfde, maar bieden uitkomst voor andere bedrijfsstrategieën.
help
Doorbraak in mestmeting : komend jaar al tien machines in proef \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2014
De druk op de mestmarkt leidt tot snelle innovaties. Bij de toediening en het transport wordt gewerkt aan betere en snellere analysesystemen. Bij de mesttoediening starten dit jaar al meerdere proeven met het gebruik van de (nabij infrarood spectrosc ...
help
Spuittechniek en -machines : demodag 18 september - ILVO \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Nuyttens, D. \ Braeckman, P. \ 2012
Uit de verkoopstatistieken van de leden van Fedagrim en de gegevens van de Dienst Keuring Spuittoestellen van het ILVO blijkt dat er de voorbije jaren voornamelijk werd geïnvesteerd in goed uitgeruste machines. Dit is op zich goed nieuws maar een cor ...
help
Welke spuitdoppen gebruiken? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Declercq, J. \ 2011
De keuze aan spuitdoppen voor gewasbeschremingsmiddelen en bemesting is de voorbije 10 jaar enorm toegenomen. Zo’n dop bepaalt niet alleen in grote mate het spuitbeeld, maar afhankelijk van het doptype kan je er ook in minder gunstige weersomstandigh ...
help
Praktische toepassingen van gps in de boomteelt \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Tollenaars, W. \ 2011
Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw gaat de technologische vooruitgang als een sneltrein doorheen de hele landbouwsector. Om de bedrijven rendabel te houden, werden de percelen groter en de machines meer gesofisticeerd. Gps deed zijn intrede ...
help
Sleufvoetenmachines getest op zandgrond : demonstratie mestuitrijden in Nijeholtwolde : thema: Voeding plant en dier \ Plattelands post : magazine [Artikel]
Begeman, H. \ 2011
Met ingang van 2010 worden de regels voor het uitrijden van mest voor zand- en lössgronden opnieuw aangescherpt. Mogen dierlijke meststoffen of zuiveringsslib nu nog over het land worden uitgereden, vanaf volgend jaar moeten deze in de grond worden g ...
help
Van sponsdoekje tot Nassenheider mierenzuur verdamper \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Steen, H. van der \ 2011
Er zijn verschillende mierenzuurverdampers op de markt variërend van een eenvoudig sponsdoekje tot verdampers van kunststof die verdampmateriaal bevatten. Dat materiaal zorgt voor meer greep op de hoeveelheid mierenzuur die per tijdseenheid verdampt ...
help
Sensor, schijf of strijker : welke toedieningstechniek werkt het best? \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Kampenaar, C. \ 2010
In de wereld van toedieningstechnieken van glyfosaat is heel wat keus. Zo zijn er allerhande sensorgestuurde spuiten, schijfvernevelaars en onkruidstrijkers. Wageningen Universiteit nam zeven verschillende machines onder de loep.
help
Geef big liefst meer vaccinaties tegelijk \ Boerderij. Editie varkenshouderij [Artikel]
Hove, G. ten \ 2009
Vaccineren van biggen is precisieklus. Een goede werking van het vaccin staat of valt met een juiste toediening. Oplettendheid is geboden
help
Zeugen 'ingeruild' voor vleesvarkens : een afgewogen keuze : groei en investeringsklimaat \ Groeien. Investeringsgids voor varkens- en pluimveehouders [Artikel]
2009
In het Limburgse Ysselsteyn staat het nieuwe vleesvarkensbedrijf van Maatschap Gellings. De maatschap houdt 2.900 dieren, voert brijvoer, en hoopt in de toekomst uit te breiden in dieren en groene energie. Het wachten is op het juiste moment. Samen m ...
help
'Het smaakt goed en is microbieel veilig' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Phillipsen, P. \ 2009
Het vleesvarkensbedrijf van de van Genugten groep in Middelharnis voert al jaren bijproducten. Het is nu begonnen met het voeren van het nieuwe protiwanze
help
2.1.5 Specifiek herkennen en verwijderen van aardappelopslag \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Nieuwenhuizen, A. \ Hofstee, J. W. \ Zande, J. de \ Henten, E. van \ 2008
help
Extra managementinfo met voerstation \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Duindam, D. \ 2008
Arjan Berghuis is overgeschakeld naar groepshuisvesting voor dragende zeugen. De nieuwe zeugenstal heeft vier automatische voerstations
help
Snoeien en sproeien met unieke zelfrijder \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Engels, A. \ 2007
Bij boomkwekerij Coonen in Baarlo hebben ze sinds kort een zelfrijder die gebruikt kan worden voor snoei- en spuitwerkzaamheden
help
Duport Liquiliser bemest secuur in de grond \ Tuin en park techniek [Artikel]
Bonte, E. \ 2007
Efficiënt omgaan met meststoffen is behalve in de landbouw ook een hot item in de groensector. Met name voor het bemesten van sportvelden speelt dit een rol. Met de Dupont Liquiliser leg je alle nodige nutriënten op de juiste plek zonder dat er iets ...
help
Effectiever spuiten met lucht \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Visser, P. \ 2007
Enkele telers van vruchtgroente voeren bespuitingen uit met luchtondersteuning. Tijdens een bijeenkomst in Steenbergen werden ’s avonds in het donker met behulp van UV-licht de resultaten beoordeeld. Het biedt de mogelijkheid gewasbeschermingsmiddele ...
help
Groeiverhoging mogelijk met speciale installatie : warme, hygiënische papjes voor de big [: thema]: Beter groeien \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Lamers, J. \ 2007
In het kort worden verbeteringen in de uitvoering van een aantal brijvoerinstallaties voor biggen beschreven. Ook worden de financiële voordelen van brij voeren t.o.v. droogvoer toediening weergegeven
help
We maken het verschil met voer- en drinksystemen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Reynders, C. \ 2007
Dit artikel geeft een overzicht van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf Roxell die in 2007 40 jaar bestaat. Roxell is actief in het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde voer- en drinksystemen voor de intensieve vee- en pluimveehouderij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.