help
Nieuwe aanpak voor natuurbescherming en armoedebestrijding: de Koija case in Kenia \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Lamers, M. \ Duim, R. van der \ Wijk, J. van \ Nthiga, R. \ 2012
In de afgelopen twintig jaar zijn in Oostelijk en Zuidelijk Afrika, vaak financieel ondersteund door (internationale) donoren, steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan tussen lokale bevolking, natuurbeschermingsorganisaties en particuliere en toer ...
help
Erfgoedtoerisme : de waarde van de locatie en het verhaal erbij \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bos, J. \ Ennen, E. \ 2010
Vanuit de vrijetijdshoek wordt erfgoed als kapitaal herkend en erkend. Voor onderwijsinstituten zoals het internationaal hoger onderwijs voor vrije tijd en toerisme (NHTV) betekent dit bijvoorbeeld dat de relatie erfgoed en toerisme in verschillende ...
help
Tourism research: a 20-20 vision [Boek]
Pearce, D.G. \ Butler, R.W. \ cop. 2010
Tourism Research: a 20:20 vision examines how research agendas have evolved and might develop in coming years, consider conceptual and methodological advances, discuss obstacles that have been encountered and suggest ways forward. Its underpinning ob ...
help
Het Nederlandse landschap in de ogen van de buitenlandse toerist \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Jacobs, M. \ Breman, B. \ Li, C. \ Gravendeel, A. \ Kapper, A. \ Klingen, K. \ Li, N. \ Yang, Y. \ 2009
De doelen van dit onderzoek waren om te achterhalen hoe belangrijk het Nederlandse landschap is te midden van de verscheidene beweegredenen van buitenlandse toeristen om Nederland te bezoeken, en welke Nederlandse landschappen en landschapselementen ...
help
Accounting for tourism : the Tourism Satellite Account (TSA) in perspective [Proefschrift]
Steeg, A.M. van de \ Steeg, A. van de \ cop. 2009
The author about her thesis: The importance of tourism has increased considerably over the last couple of decades. This has fueled the need to better understand the role that tourism plays in a modern economy. The availability of internationally comp ...
help
Stedelijk toerisme : een onderzoek naar het stedelijk toeristisch beleid in de provincies Gelderland en Overijssel [Studentenverslag]
Talapessy, A. \ 2009
Het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) werkt als uitvoeringsorganisatie van het provinciaal beleid met als focus kennis, innovatie en bovenregionale projecten. De bijdrage van de toerisme en vrijetijdssector aan de Nederlandse samenlevin ...
help
Regionale component onderbelicht bij toeristische promotie van Nederland : ruimtelijke ordening speelt een merkwaardige rol \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Lukkes, P. \ 2008
In het toeristisch verkeer is nederland zowel qua aantallen personen als qua bestedingen een grote netto verliezer. Het beleid is nauwelijks gericht op een herstel van evenwicht. "Den Haag" en regionale spelers zitten qua marktbenadering allerminst o ...
help
Aanbevelingen voor het versterken van de toeristische aantrekkingskracht van Nederland : beter een goede buur dan een verre vriend? \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Breman, B. \ Luttik, J. \ Jacobs, M. \ 2008
In Spil (2008) nr. 4 plaatste P. Lukkes forse kanttekeningen bij de huidige toeristische promotie van Nederland en bij het ontbreken van een regionale component daarin. Lukkes daagt partijen uit een alternatief te bieden voor de Toerismebrief van sta ...
help
Ondernemers en overheden aan het werk voor de vrije tijd! \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Tameling, R. \ 2007
In het kader van het onderzoek 'Gemeenten, maak werk van vrije tijd' heeft de Kamer van Koophandel Rotterdam 47 gemeenten bevraagd op hun vrijetijdsbeleid. In aanvulling hierop vond in februari 2007 een flitscongres plaats waar beide doelgroepen met ...
help
Groeneveldconferentie : over toerisme en klimaatverandering \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Voermans, J. \ 2007
De relatie tussen toerisme en klimaat is tweezijdig. Enerzijds draagt toeristisch vliegverkeer bij aan het broeikaseffect: dat aandeel bedraagt circa 4-9%, maar kan oplopen tot 50% rond 2050. Anderzijds leidt klimaatsverandering tot wijziging van vak ...
help
Duurzame ontwikkeling van toerisme : een kennisagenda [Boek]
Veld, R. in 't \ Bartels, G. \ Meuleman, L. \ Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek \ 2006
Advies van RMNO
help
Bijbelse lading voorbij, maatschappij vraagt om interreligieus Orientalis : "marketing opbouwen rondom zingeving" \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Henzen, M. \ 2006
Het Bijbels Openluchtmuseum (Heilige Landstichting) ziet de maatschappij veranderen, past haar concept aan, en wijzigt haar naam in "Orientalis". Dat voorkomt ook spraakverwarring met een ander museum, in Amsterdam
help
Tourism and transition : governance, transformation and development [Boek]
Hall, D.R. \ cop. 2004
The starting point and basic organizing framework for this volume is the oft understated, yet obvious truism, that international tourism is part of a much wider set of social, cultural, economic, political and environmental change agents, and should ...
help
New Zealand tourism and hospitality research conference 2004 : tourism research: advances and applications, 8th-10th December 2004, Wellington : conference proceedings [Congresverslag]
Smith, K.A. \ Schott, C. \ 2004
help
Meer meer meer \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Huseman, J. \ 2004
Uitleg over het Friese-merenproject, waar de provincie in 2001 mee is begonnen en dat in 2010 voltooid moet zijn. Om het watertoerisme te behouden en de beroepsvaart te ontlasten worden vaargeulen uitgediept, havens, aanlegplaatsen en aquaducten gebo ...
help
Toerisme en leefbaarheid : rapportage 2002 [Boek]
Caalders, J. \ Harmelink, H. \ Boomars, L. \ 2002
help
In 't stille dal : Limburg wil smalle weggetjes reserveren voor fietsers \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Kiers, D. \ 2002
Met het project Toeristisch-recreatief verkeer Heuvelland, probeert de provincie Limburg het evenwicht tussen toerisme, natuur en milieu te herstellen
help
Een blik over de grens : recreatie in Noordwest-Europa [Boek]
Bruls, E.J. \ Boekhold, H.B. \ 2002
help
" Water als belevenis" : beleid voor recreatie op en langs het water [Boek]
Croese, T. \ Waterschap Regge en Dinkel \ 2002
De beleving van water is een belangrijk speerpunt in het Waterbeheerplan 2002-2005 van Regge en Dinkel. Het waterschap neemt duidelijk een andere houding aan dan voorheen: van passief, afwachtend naar actief, stimulerend. Diverse ontwikkelingen vrage ...
help
Letterboxen rond het Zuidlaardermeer \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Laros van der Veld, F. \ 2002
Uitleg over de Nederlandse (educatieve) variant van het uit Engeland afkomstige spel 'letterboxen', dat tegemoet komt aan de toenemende behoefte van mensen aan beleving en verkenning van de natuur. Het toeristische bedrijfsleven rond het Zuidlaarderm ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.