Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1060

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="toxische stoffen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verkenning verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden [Boek]
Laan, Peter \ 2019
Dit rapport bevat de resultaten van een eerste verkenning om met behulp van de inzet van planten-, paddenstoelen- of diersoorten (phytoremediatie) effectief metalen uit slib te verwijderen en daarmee wegen te openen naar hergebruik van slib in de lan ...
help
Ecologische sleutelfactor toxiciteit [Boek]
Kamp, Marlies van der \ 2016
In een serie van vijf rapporten is de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit uitgewerkt. Deel 1 (hoofdrapport 2016-15A) beschrijft de methode voor het in beeld brengen van de effecten van giftige stoffen in het oppervlaktewater. Deel 2 (2016-15B) gaat ...
help
Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden : risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden [Boek]
Zeilmaker, M.J. \ Janssen, P. \ Versteegh, A. \ Pul, A. van \ Vries, W. de \ Bokkers, B. \ Wuijts, S. \ Oomen, A. \ Herremans, J. \ 2016
Het RIVM heeft in deze risicobeoordeling onderzocht in hoeverre de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) tussen 1970 en 2012 uit de fabriek in Dordrecht is vrijgekomen in het milieu en welke mogelijke gezondheidseffecten dat heeft gehad voor omwonenden. Hie ...
help
Overdracht van contaminanten van moeder naar jong en chemische profielen in bruinvissen gestrand langs de Nederlandse kust : data rapport 2015 [Boek]
Heuvel-Greve, M.J. van den \ Kwadijk, C. \ Kotterman, M. \ 2016
Nederland heeft ten aanzien van de bruinvis een beschermingsplicht onder de Natuurbeschermingswet 1998. Om deze plicht goed te kunnen invullen is in 2011 het Bruinvisbeschermingsplan opgesteld. Dit beschermingsplan laat een aantal kennisleemten zien, ...
help
Mogelijkheden voor arseenverwijdering uit drinkwater: state of the art \ H2O online [Artikel]
Ahmad, A. \ Hofman-Caris, R. \ 2016
Arseen is één van de meest giftige stoffen op aarde. Toch worden miljoenen mensen er wereldwijd aan blootgesteld via hun drinkwater. Arseenconcentraties hierin kunnen van nature te hoog zijn, maar ook als gevolg van menselijke activiteiten. De gevare ...
help
Waterkwaliteit KRW, 2015 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit in de KRW beoordeling, de chemische kwaliteit voldoet meestal niet, de ecologische kwaliteit is matig, ontoereikend of slecht. Dit komt vooral door de geringe biologische kwaliteit.
help
Microverontreinigingen in water vormen een serieus probleem \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2015
Veel microverontreinigingen komen via het afvalwater op rwzi's terecht. Hier wordt een deel van de stoffen verwijderd door afbraak en adsorptie aan actief slib. Wat niet wordt verwijderd, wordt met het effluent op het oppervlaktewater geloosd. Microv ...
help
Is een weerbaar gewas gezond? \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Beurskens-van den Bosch, I. \ 2015
Planten kunnen zich verdedigen door bijvoorbeeld stoffen aan te maken die giftig zijn voor hun belagers. Welke invloed hebben deze verdedigingsprocessen en -stoffen in voedingsgewassen op onze gezondheid? Ilse Beurskens – van den Bosch ging op zoek n ...
help
Wat te doen met milieuvreemde stoffen in water? : beslissingsondersteuning \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Fischer, A. \ Hurk, F. van den \ Wezel, A. van \ Hoek, J.P. van der \ 2015
Milieuvreemde stoffen: steeds vaker treffen we ze aan in het oppervlaktewater. Welke stoffen leveren de grootste risico’s op voor mens en milieu? Wat is in bepaalde omstandigheden de meest efficiënte aanpak? In Europees verband wordt gewerkt aan een ...
help
Zeer Zorgwekkende Stoffen: screening op aanwezigheid in het milieu [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2015
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) worden door de overheid met voorrang aangepakt, omdat ze gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Voorbeelden van ZZS zijn stoffen die kankerverwekkend zijn of de voortplanting belemmeren. Ook bijvoorbeeld stoffen die slec ...
help
Microverontreinigingen in het water : een overzicht [Boek]
Derksen, A. \ Weeren, B.J. van \ 2015
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van zogenoemde microverontreinigingen in het water. Het rapport gaat onder meer in op de aangetroffen concentraties, de (mogelijke) effecten op mens en dier en op de mogelij ...
help
Nieuw instrument vertaalt chemische normoverschrijding naar ecologisch effect \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
In 2014 ging het project ‘Ecologische sleutelfactor Toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse’ van start. In het project ontwikkelen STOWA, Ecofide, RIVM, Deltares en Waternet een instrument waarmee waterbeheerders eenvoudig een risicoanalyse ku ...
help
Rikilt speurt naar gifstof die paarden doodt \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2015
Eten van esdoorns is soms dodelijk voor paarden. Rikilt onderzocht waar in Nederland de gevaren liggen.
help
Biobased biedt kansen voor veiligheid \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Waals, J. van der \ Bruijn, J. \ Heugens, E. \ Luit, R. \ 2015
De overgang naar een biobased economy is van groot belang om de uitputting van fossiele grondstoffen te verminderen. Maar het concept biedt ook kansen voor het vervangen van schadelijke stoffen in producten. Dat is goed nieuws voor de chemische veili ...
help
Probabilistic dietary exposure models : relevant for acute and chronic exposure assessment of adverse chemicals via food [Boek]
Boon, P.E. \ Voet, H. van der \ 2015
Exposure models are used to calculate the amount of potential harmful chemicals ingested by a human population. Examples of harmful chemicals are residues of pesticides, chemicals entering food from the environment (such as dioxins, cadmium, lead, me ...
help
Gemeente Breda wil leren van ongeval in Wetteren : verkennend onderzoek voorkoming giflozingen via riool \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Vlies, V. van de \ Bierens, B. \ Moens, M. \ Klootwijk, M. \ 2014
In mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Het ongeval maakte pijnlijk duidelijk dat er nog veel verbeterd kan worden rondom de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gemeente Bre ...
help
Prioriteren van chemische bedreigingen voor de (drink)waterketen [Boek]
Sjerps, Rosa \ Laak, Thomas ter \ Wezel, Annemarie van \ Schriks, Merijn \ 2014
Veel van de stoffen die door de mens worden geproduceerd kunnen terechtkomen in de waterketen en dus in het drinkwater. Om aandacht te schenken aan de stoffen die een relatief groot risico vormen voor de (drink)waterkwaliteit is prioritering van bela ...
help
Chemische voetafdruk: snel naar oplossingen voor watervervuiling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zijp, M. \ Posthuma, L. \ Meent, D. van de \ 2014
Water, bodem en lucht bevatte talloze chemische stoffen, die er niet thuishoren. De klassieke benadering is om voor elke stof afzonderlijk uit te vogelen waar deze vandaan komt, wat het effect is, en hoe de vervuiling kan worden tegegegaan of voorkom ...
help
Mycotoxinen zijn ongunstig voor resultaten \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2014
Mycotoxinen zijn giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd en bij haast alle graansoorten voorkomen. Ze kunnen dan ook in het voeder terechtkomen en ongewenste effecten veroorzaken bij de varkens.
help
Endotoxinen-niveaus op productmonsters van aardappelen, uien en zaden in het kader de identificatie van kansrijke mitigatietechnieken [Boek]
Spaan, S. \ Gröllers-Mulderij, M. \ Duuren-Stuurman, B. van \ Terwoert, J. \ 2014
In dit project zijn voor in totaal 330 productmonsters de endotoxinen-niveaus bepaald. De range in gevonden endotoxinen-niveaus was erg groot, variërend van 0,7 tot ~16.400.000 EU/g. Gemiddeld werden de hoogste endotoxinenniveaus gevonden op de monst ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.