help
Population densities of pests and natural enemies in wheat (Triticum aestivum) and potato (Solanum tuberosum L.) in a diverse strip cropping system in the Netherlands [Studentenverslag]
Hernández Romero, Ambar Giovanna \ 2016
The aim of this research was to evaluate the effect of crop diversification (monocropping and intercropping) and soil disturbance (tillage, manuring and mulching) on population dynamics of aphid pests and natural enemies on different treatments of wh ...
help
Comparative study of hulled (einkorn, emmer, and spelt) and naked wheats (durum and bread wheat): agronomic performance and quality traits \ Crop science / Crop Science Society of America [Artikel]
Longin, C.F.H. \ Ziegler, J. \ Schweiggert, R. \ Koehler, P. \ Carle, R. \ Würschum, T. \ 2015
Einkorn (Triticum monococcum L.), emmer (T. dicoccum L.), and spelt (T. spelta L.) are old-world hulled wheat crops currently receiving renewed interest of consumers, bakers, millers, and farmers. Our objectives were to (i) compare einkorn, emmer, an ...
help
Triazolen en strobilurines zijn nog altijd nuttig \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
BASF organiseerde de voorbije winter een studiemoment voor medewerkers van de landbouwcentra en voor de landbouwpers waarbij hun graanexperten stilstonden bij de schimmelziekten in graan. Ze gaven ook een antwoord op de vraag welke rol strobilurines ...
help
Towards an improved variety assortment for the Dutch organic sector : case studies on onion and spring wheat [Proefschrift]
Osman, A.M. \ 2014
help
Performance of several generations of winter wheat composite crosses populations with a modern cultivar for grain yield and disease resistance under organic farming [Studentenverslag]
Fufa, B.G. \ 2014
Composite cross populations (CCPs) are being tested for their value in organic systems as they are expected to buffer against chan ging environments due to their inherent genetic diversity resulting in improved yield stability over the years. The exp ...
help
Draft genome of the wheat A-genome progenitor Triticum urartu \ Nature : international journal of science [Artikel]
Ling et al., H.-Q. \ 2013
Bread wheat (Triticum aestivum, AABBDD) is one of the most widely cultivated and consumed food crops in the world. However, the complex polyploid nature of its genome makes genetic and functional analyses extremely challenging. The Agenome, as a basi ...
help
Phenotypic diversity and evolution of farmer varieties of bread wheat on organic farms in Europe \ Genetic resources and crop evolution : an international journal [Artikel]
Dawson, J.C. \ Serpolay, E. \ Giuliano, S. \ Schermann, N. \ Galic, N. \ Berthellot, J.-F. \ Chesneau, V. \ Ferté, H. \ Mercier, F. \ Osman, A. \ Pino, S. \ Goldringer, I. \ 2013
The contribution of farmers to the creation and maintenance of genetic diversity is beginning to receive more recognition in developed countries. Although the use of landraces and historic varieties has largely disappeared in countries with industria ...
help
Aegilops tauschii draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation \ Nature : international journal of science [Artikel]
Jia et al., J. \ 2013
About 8,000 years ago in the Fertile Crescent, a spontaneous hybridization of the wild diploid grass Aegilops tauschii (2n = 14; DD) with the cultivated tetraploid wheat Triticum turgidum (2n = 4x = 28; AABB) resulted in hexaploid wheat (T. aestivum; ...
help
Comparisons of several generations of winter wheat composite cross populations with a modern cultivar under organic farming [Studentenverslag]
Kassie, M.M. \ 2013
The study was conducted in the organic trial field of Wageningen University and Research Centre with the objective of assessing the potentials of composite cross populations of winter wheat with the pure line cultivars. Four different aged composite ...
help
Multi-trait evolution of farmer varieties of bread wheat after cultivation in contrasting organic farming systems in Europe \ Genetica : Nederlands tijdschrift over erfelijkheids- en afstammingsleer [Artikel]
Dawson, J.C. \ Serpolay, E. \ Giulano, S. \ Schermann, N. \ Galic, N. \ Chable, V. \ Goldringer, I. \ 2012
Because of the lack of varieties for organic agriculture, associations of organic farmers in several European countries have begun cultivating landraces and historic varieties, effectively practicing in situ conservation of agricultural biodiversity. ...
help
Assessing yield gaps for three cash crops in Germany by applying and testing a global protocol [Studentenverslag]
Schofer, P. \ 2012
The demand for crop production is rising on a global scale. The increased demand must be met with increased production. The increase can be achieved by expanding crop growth areas or crop yields on current arable land on a global scale. Whether and w ...
help
Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland - Rapportage van de resultaten van de veldproeven in wintertarwe (klei), zomergerst (zand) en zetmeelaardappelen (dalgrond) in NO-Nederland in 2010 [Boek]
Wijngaards, K.H. \ 2011
Het in 2009 gestarte onderzoek met MC (Mineralenconcentraat) is in 2010 op vergelijkbare wijze voortgezet. In de verschillende proeven met zetmeelaardappelen op dalgrond, zomergerst op zandgrond en wintertarwe op zware klei was gedurende het groeisei ...
help
Diversity of different farmer and modern wheat varieties cultivated in contrasting organic farming conditions in western Europe and implications for European seed and variety legislation \ Organic agriculture [Artikel]
Serpolay, E. \ Dawson, J.C. \ Chable, V. \ Lammerts van Bueren, E. \ Osman, A. \ Pino, S. \ Silveri, D. \ Goldringer, I. \ 2011
The importance of genetic diversity in cultivated varieties for organic and low-input agriculture has attracted increasing attention in recent years, with a need to identify relevant sources of diversity and strategies for incorporating diversity in ...
help
Bestrijding van Fusarium in wintertarwe [Boek]
Spits, H.G. \ Jansen, D. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2010
Bestrijding van Fusarium is een complexe aangelegenheid. Het voorkomen van aantasting door Fusarium (en de vorming van het mycotoxine DON) moet een samenspel zijn van maatregelen. Te denken valt aan: ruime vruchtwisseling, een kerende grondbewerking, ...
help
Fusarium in wintertarwe (2007 en 2008) : inventarisatie, identificatie en kwantificering van nieuwe soorten [Boek]
Waalwijk, C. \ Köhl, J. \ Vries, I. de \ Lee, T. van der \ 2009
Fusarium-aarziekte of kalfjesrood is vanwege de opbrengstderving een probleem in granen. Feitelijk wordt Fusarium-aarziekte veroorzaakt door een complex van schimmels dat in steeds andere samenstelling het gewas belaagt. Van recenter datum is de zorg ...
help
De tarwe staat er netjes bij : groeiomstandigheden ideaal en ziektedruk laag \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Dodde, H. \ 2009
Teeltspecialisten zijn tevreden over de stand van het tarwegewas in Nederland. Voldoende vochtvoorziening maken de groeiomstandigheden ideaal en de ziektedruk is over het algemeen laag, daarom zijn er diverse tarwetelers die alleen de afrijpingsziekt ...
help
Rassenproeven kwaliteitstarwe \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
2008
help
Heat-shock effects on photosynthesis and sink-source dynamics in wheat (Triticum aestivum L.) \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Schapendonk, A.H.C.M. \ Xu, H.Y. \ Putten, P.E.L. Van Der \ Spiertz, J.H.J. \ 2007
help
Maatregelen gewasbescherming wintertarwe [Boek]
2007
Informatie en relevante bronnen over gewasbescherming van wintertarwe. Aan de orde komen rassenkeuze en beslissingsondersteunden systemen voor de bestrijding van aaltjes, schimmels en ziekten
help
'Ruggenteelt ook spannend voor gangbare teler' : onderzoek op proefboerderij Kollumerwaard \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Reindsen, H. \ 2007
Permanente ruggenteelt verbetert de bodemstructuur, waardoor de gewassen beter groeien en de disteldruk afneemt. Dat zijn de eerste ervaringen van biologische telers en onderzoeksinstellingen in het buitenland. Proefboerderij Kollumerwaard onderzoekt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.