Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 110

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="trofische graden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Watermozaiek 27 jan 2010 P05 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Bijdrage van Marcel Klaassen, Nederlands Instituut voor Ecologie, met de presentatie 'What's the role of birds in aquatic ecosystems and how may birds be affected by climate change?', op dag 1 van het symposium Climate changes and aquatic ecosystems, ...
help
Multitrofe interacties tussen onder- en bovengrondse insecten via de gezamenlijke waardplant \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Gamborena, R.S. \ 2008
De resultaten van dit proefschrift laten zien dat het voor de bestrijding van bovengrondse plaaginsecten van groot belang is te weten welke ondergrondse insecten aanwezig zijn en wat er rond de wortel van de plant gebeurt, en vice versa. Zulke boveng ...
help
Biodiversiteit: onzichtbare interacties belicht [Rede]
Putten, W.H. van der \ 2004
help
Sieralgen in Het Hol : effecten van trilveenbeheer \ Stratiotes [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ Tooren, B.F. van \ 2002
Mesotrofe trilveentjes in Het Hol dreigen sterk aan biologische waarde in te boeten als gevolg van voortschrijdende verzuring en verlanding. Een van de maatregelen, het graven van een aantal greppels, is bemonsterd op sieralgen
help
Enkele zeldzame, taxonomisch problematische sieralgsoorten uit Het Hol \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 2002
Temidden van vele algen in het natuurreservaat bij Kortenhoef, bevonden zich enkele moeilijk te determineren soorten. Een analyse hiervan wordt gegeven
help
Sieralgen en natuurwaarden van wateren op de Utrechtse Heuvelrug \ De levende natuur [Artikel]
Coesel, P.F.M. \ 2000
Op grond van het voorkomen van sieralg-soorten (Desmidiaceae) werd voor negen wateren een oecologische evaluatie uitgevoerd (zuurgraad; voedselrijkdom) en de natuurwaarde bepaald op grond van de criteria diversiteit, zeldzaamheid en signaalwaarde
help
Gedifferentieerde normstelling voor nutrienten in oppervlaktewater : de vraagstelling \ Naar een gedifferentieerde en gebiedsgerichte waternormering : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Sloten op 17 september 1998 [Hoofdstuk uit boek]
Roos, A. \ 1999
help
RIZA : zware metalen in sediment wel degelijk een ecotoxicologisch risico, reactie op artikel 'Stortplaatsen en vuile bagger als biotoop voor de natuur' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vink, J.P.M. \ Hendriks, A.J. \ 1999
Uiteenzetting over de complexiteit van het kwantificeren van ecotoxicologische risico's bij het gebruik van vervuilde baggerspecie als afdeklaag van stortplaatsen. Voedselketen, biobeschikbaarheid en omgevingsfactoren spelen een rol
help
Eutrofieringsmodellen in watermanagement : reacties op proefschrift Van der Molen (RIZA) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Over de 'credibility' en 'acceptability' van modelstudies in de praktijk van het waterbeheer
help
Gedifferentieerde normstelling voor nutrienten in oppervlaktewater : het onderzoeksvoorstel \ Naar een gedifferentieerde en gebiedsgerichte waternormering : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Sloten op 17 september 1998 [Hoofdstuk uit boek]
Liere, L. van \ 1999
help
Normering vanuit de intrinsieke ecologische waarde van regionale wateren : geroeid met de riemen die er waren \ Naar een gedifferentieerde en gebiedsgerichte waternormering : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Sloten op 17 september 1998 [Hoofdstuk uit boek]
Peeters, E.T.H.M. \ 1999
help
Evaluatie van de methode Peeters - Gardeniers voor gedifferentieerde normstelling \ Naar een gedifferentieerde en gebiedsgerichte waternormering : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Sloten op 17 september 1998 [Hoofdstuk uit boek]
Tongeren, O.F.R. van \ Gremmen, N.J.M. \ 1999
help
Gebiedsgerichte waternormering in Fryslan \ Naar een gedifferentieerde en gebiedsgerichte waternormering : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Sloten op 17 september 1998 [Hoofdstuk uit boek]
Meerendonk, J.H. van \ 1999
help
Algemene discussie \ Naar een gedifferentieerde en gebiedsgerichte waternormering : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Sloten op 17 september 1998 [Hoofdstuk uit boek]
Dijk, E. van \ 1999
help
Ecohydrologische effectvoorspelling duinen : standplaatsmodellering in NICHE duinen [Boek]
Koerselman, W. \ Haan, M.W.A. de \ Meuleman, A.F.M. \ 1999
help
Ondiepe stilstaande wateren - deel 1 : een indeling aan de hand van viswatertypen \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van indelingssystemen van watertypen, en van de door de OVB gehanteerde indeling van ondiepe zoete wateren in vier visgemeenschap-watertype-combinaties, van relatief voedselarm naar voedselrijk: ruisvoorn-snoektype, snoek-blankvoorntype, ...
help
Viswatertypen in ondiepe stilstaande wateren (2) \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van twee viswatertypen van ondiepe, stilstaande wateren: het ruisvoorn-snoektype (Ondiep 1) en het snoek-blankvoorntype (Ondiep 2). Met vooral aandacht voor voedselketens, voortplanting en visbezetting
help
Viswatertypen in ondiepe stilstaande wateren (3) \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van twee viswatertypen van ondiepe, stilstaande of langzaam stromende wateren: het blankvoorn-brasem type (Ondiep 3) en het brasem-snoekbaars type (Ondiep 4)
help
Diepe wateren en hun visstand (3) \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1997
Indeling en ecologische beschrijving van diepe wateren aan de hand van de voorkomende visgemeenschappen. In volgorde van voedselarm naar voedselrijk worden vier visgemeenschappen/watertypen onderscheiden: coregonen-(diepwater)type, baars-blankvoorn-( ...
help
Giftige algen en de reductie van de nutrientenbelasting (BEON-GARdeN) : competitite tussen algen [Boek]
Riegman, R. \ Peeters, K. \ Los, H. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.