help
Use it or lose it : STTC-congres over duurzaam geproduceerd tropisch hout \ Timmerfabrikant [Artikel]
Vries, K. de \ 2016
De gemeente Rotterdam heeft zich na Amsterdam en Leeuwarden als derde Nederlandse gemeente gecommitteerd aan de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) om het gebruik van duurzaam geproduceerd tropisch hout te stimuleren. Dit gebeurt me ...
help
Timtrace tegen illegale kap tropisch hout \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2015
Naar schatting de helft van het tropisch hout op de markt is fout. En goede methoden om dat foute hout op te sporen zijn er niet. Ecoloog Pieter Zuidema denkt evenwel het antwoord gevonden te hebben: Timtrace. Deze methode maakt gebruik van jaarringe ...
help
Costs and benefits of a more sustainable production of tropical timber [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Veeneklaas, F.R. \ 2014
Alterra Wageningen UR heeft voor het Planbureau voor de Leefomgeving drie productiewijzen van tropisch hout met elkaar vergeleken in Zuid-Amerika en in Zuidoost-Azië. Behalve kosten en baten van houtoogst zijn ook die van andere ecosysteemdiensten zo ...
help
Integrating ecosystem services into the tropical timber value chain : Dutch policy options from an innovation system approach [Boek]
Berg, J. van den \ Ingram, V.J. \ Bogaardt, M.J. \ Harms, B. \ 2013
This WOt Working document explores the governance options available to the Dutch government for the promotion of the sustainable use and maintenance of ecosystem services in tropical timber value chains with Dutch links and how ecosystem services can ...
help
Holzauge, sei wachsam - Tropenholz in der Diskussion \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Vorwerk, M. \ 2011
Hoe gaan wij met natuurlijke hulpbronnen om? Welke prijs en welke risico accepteert de markt voor bepaalde producten? Dat is de essentiële vraag waar het om gaat, nadat bij grote natuurrampen en catastrophes de eerste verontwaardiging en ontzetting i ...
help
Technical and commercial feasibility study for Accoya wood in Dutch civil waterworks constructions [Studentenverslag]
Bartels, T. \ 2011
To find the demands for Dutch civil waterworks constructions literature was studied and an Internet Survey was created and sent to customers of civil waterworks constructions such as most Dutch water boards, Rijkswaterstaat and the province of North ...
help
Sterke groei import van bewerkte houtproducten \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Leek, N.A. \ 2006
De import van bewerkte en verder bewerkte houtproducten is de afgelopen 10 jaar verdubbeld respectievelijk verdrievoudigd. Vooral de import uit tropische landen vertoont een explosieve groei. Bijna driekwart van de geïmporteerde verder bewerkte houtp ...
help
Integraal Nederlands bossenbeleid hard nodig \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Wakker, E. \ 2003
Twaalf jaar na het Nederlandse regeringsstandpunt tropisch regenwoud (RTR) blijkt dat het regenwoud met het aanpakken van de hardhouthandel alléén reddeloos verloren is. Aan de hand van een overzicht van recente ontwikkelingen in Maleisië en Indonesi ...
help
Staan voor wat we doen : interview Pontmeyer en Jongeneel \ Het houtblad [Artikel]
Veerman, J. \ 2003
N.a.v. de beschuldiging van Vereniging Milieudefensie dat de houtimport van Jongeneel en PontMeyer uit Indonesië niet duurzaam zou zijn verdedigen 2 zegslieden van de beide firma's zich in een weerwoord
help
Houtdeterminatie als middel tot reconstructie van de reis van een 18e eeuws schip, Het BZN-4 wrak [Studentenverslag]
Lückers, J. \ 2002
help
CITES identification guide - tropical woods : guide to the identification of tropical woods controlled under the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora = Guide d'identification CITES - bois tropicaux : guide d'identification des bois tropicaux protégées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction = Guía de identificación de CITES - maderas tropicales : guía de identificación de las maderas tropicales protegidas por la convención sobre el comercio international de especies amenazadas de fauna y flora silvestres [Boek]
Environment Canada \ 2002
help
Robinia, teak en bosbouwers \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Oldenkamp, L. \ 2001
Bosbouwkundige, economische en maatschappelijke aspecten van de teak-teelt, en de overeenkomsten en verschillen met robinia-teelt. Wereldwijd bezien heeft teak-aanplant veel betere vooruitzichten; beleggingsprojecten in Costa Rica zijn niet maatgeven ...
help
Aspecten van de teakteelt in Costa Rica (1) \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Maessen, P.T.M. \ 2001
Hoe het succes van teakplantages in Costa Rica te beoordelen. Gegevens m.b.t. te behalen productieniveaus, houtkwaliteit en prijsniveaus
help
Aspecten van de teakteelt in Costa Rica (2) \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Maessen, P.T.M. \ 2001
Recente ontwikkelingen m.b.t. teakplantages in Costa Rica en vooruitzichten. Aan de orde komen: de historie van de discussie over te behalen opbrengstniveaus; verleden en heden van aanleg- en inrichtingsprocedures; ervaringen met ziekten en plagen; d ...
help
Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat starten proef met "nieuwe" houtsoorten en - producten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Weijers, J. \ Mulder, S. \ 2001
Nu hout uit duurzaam beheerde bossen verkrijgbaar is en er nieuwe, milieuvriendelijke methoden zijn voor het verduurzamen van hout is het mogelijk nieuwe houtsoorten te testen voor oeverbeschoeiing
help
Plantagebosbouw: de dromen en de realiteit \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Straten, H. van \ Mulder, H.A. \ 2001
De Nederlandse Internationale Bosbouw Onderneming (NIBO) participeert in duurzame teakhoutproductie in Costa Rica en de verwerking en verkoop van het hout. Hoe het niet en wel moet bij beleggingsproducten in tropisch hardhout, en realistische cijfers ...
help
Goed hout op de Nederlandse markt \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Wit, M. \ 2001
In 1991 heeft de Nederlandse overheid vastgelegd dat in 2000 uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen op de Nederlandse markt verhandeld zou worden. Verschillende initiatieven hebben dit proces ondersteund, maar de doelstelling is niet waargemaa ...
help
Nieuwe houtsoorten voor de gww : veel nieuwe kansen voor oeverbescherming : thema: Infrastructuur \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mulder, A.J. \ 2000
Nieuwe gecertificeerde tropische houtsoorten bieden nieuwe kansen voor oeverbescherming
help
Een regeling voor de handel in duurzaam geproduceerd hout \ Milieu en recht [Artikel]
Uylenburg, R. \ 1999
Een voorstel voor een wet tot wijziging van de Wet Milieubeheer met een regeling in hoofdstuk 9 inzake 'de handel in duurzaam geproduceerd hout' heeft als doel de terugdringing van de ontbossing van oerbossen en het tropisch regenwoud. Aan de orde ko ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.