help
Testen op rundertbc voor het collectief belang \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bont-Smolenaars, A. de \ 2016
Dat rundertbc nog steeds kan toeslaan, ook in officieel vrije landen, bleek afgelopen zomer nog maar eens. In België was een melkveebedrijf zwaar besmet. Gelukkig bleven Nederlandse contactbedrijven buiten schot. Maar hoe kan een ziekte in landen als ...
help
Transmissie van Mycobacterium bovis tussen mens en dier \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Vries, G. de \ Beer, J. de \ Bakker, D. \ Soolingen, D. \ 2015
Nederland is officieel vrij van rundertuberculose. Toch komt af en toe nog Mycobacterium bovis-tuberculose voor bij relatief jonge autochtone Nederlanders. Ook zijn er recent nog wel boviene-uitbraken geweest. Dat roept de vraag op of er ook nu nog t ...
help
Rundertuberculose duikt weer op in België : handhaven van quarantaine en aankooponderzoek belangrijke schakels in de bestrijding van rundertuberculose \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Afgelopen zomer stak rundertuberculose na een jaar van afwezigheid weer de kop op in Belgisch Limburg. De balans voor het aantal besmettingen in 2015 ligt op drie haarden en momenteel zijn nog tientallen contactbedrijven op slot.
help
Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2013 [Boek]
Teirlinck, A.C. \ Asten, L. van \ Brandsema, P.S. \ Dijkstra, F. \ Donker, G.A. \ Euser, S.M. \ Gageldonk-Lafeber, A.B. van \ Hooiveld, M. \ Lange, M.M.A. de \ Meijer, A. \ Slump, E. \ Hoek, W. van der \ 2014
Het griepseizoen (influenza) 2013/2014 was erg mild, na de uitzonderlijk langdurende epidemie in het seizoen 2012/2013. Ook was het een mild seizoen wat betreft het aantal mensen dat een longontsteking (pneumonie) opliep. In 2013 waren er geen grote ...
help
Steps to reduce your herd's TB 'risk' : take control of your boundaries and increase biosecurity \ CowManagement [Artikel]
Porter, R. \ 2014
What can producers do to reduce the risk of a positive test for TB in their herd? Contrary to popular belief, there’s quite a lot. So says one UK vet and a producer who is also a member of the Defra TB Eradication Group.
help
Backing badgers : why the cull will fail [Brochure]
[ca. 2013]
Bovine Tuberculosis (bTB), and the policy to control it, is devastating for farmers. It has a serious emotional and financial impact on their families and communities. bTB is a particular problem in certain areas, for instance it occurs at rates of h ...
help
Tuberculose terug van weggeweest? \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Passchyn, P. \ 2013
Ondanks het feit dat Nederland sinds 1994 officeel vrij is van tuberculose, duiken er sporadisch nog gevallen op. Veel haarden kunnen aan elkaar gelinkt worden, maar niet alle. Extra aandacht in het veld is dus zeker nodig door zowel dierenartsen als ...
help
Animal welfare [Website]
United Kingdom. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food \ 2011-
The Animal Health and Welfare pages are part of the website published by the UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF). The health and welfare of animals is central to MAFF’s work of protecting and improving livestock and controlling and ...
help
Bron- en contactonderzoek bij een Mycobacterium bovis-infectie \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Akkerman, O. \ Zanden, A. van der \ Nijmeijer, D. \ Loo, K. van der \ Beldman, R. \ Bakker, D. \ Soolingen, D. van \ Kremer, K. \ Mulder, B. \ 2011
Een Mycobacterium bovis-infectie bij mensen kan verschillende oorzaken hebben. Directe overdracht van dier naar mens is mogelijk door geïnfecteerd vee, bijvoorbeeld door het drinken van ongepasteuriseerde melk of door dieren in een dierentuin. Zeldza ...
help
Diergezondheid : themanummer \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Melissen, J. \ Lesscher, I. \ Beekman, J. \ Klein Swormink, B. \ 2010
Dieren gezond houden is het doel van iedere dierhouder. Het werken met gezonde dieren is prettiger en kost minder tijd en geld. Ook is er een maatschappelijke druk op het gebruik van diergeneesmiddelen. In dit themanummer aandacht voor het werken aan ...
help
Breeding without Mendelism: theory and practise of dairy cattle breeding in the Netherlands 1900 – 1950 \ Journal of the history of biology [Artikel]
Theunissen, B. \ 2009
In the 1940s and 1950s, Dutch scientists became increasingly critical of the practices of commercial dairy cattle breeders. Milk yields had hardly increased for decades, and the scientists believed this to be due to the fact that breeders still judge ...
help
Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2008 [Boek]
Dijkstra, F. \ 2009
Jaarrapportage met betrekking tot het voorkomen van respiratoire infectieziekten, waaronder: legionella, psittacose, Q-koorts, tuberculose
help
Symposium tubercolose \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
2009
Inleiding op een symposium, dat op 17 november 2009 wordt gehouden over de wereldwijde tuberculose-problematiek. Dit onderwerp roept veel vragen op: In hoeverre is de veterinaire situatie van invloed op de XDR- en MDR-problematiek?; Zorgt het veterin ...
help
Tuberculose \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Kleyn van Willigen, F.C. \ 2008
Tuberculose was bij pelsdieren een regelmatig voorkomende aandoening. Tegenwoordig heeft men de ziekte goed onder controle, maar dat kan alleen dankzij een goede behandeling
help
Tuberculose : de dierenarts \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Plaisier, A. \ 2008
Tbc is een aangifteplichtige ziekte, waarvoor in de EU verplichte bestrijdingsprograma's zijn opgesteld
help
Hele sector alert op para : van uitbannen naar beheersen van ziekte \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Linde, A. van der \ 2008
help
ASG maakt medicijnen voor mensen : ASG ontdekt de mens \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Braakman, J. \ 2008
In het verleden was de mens voor de Animal Sciences Group vooral de veehouder, die baat heeft bij gezond en productief vee. Maar de laatste tijd richt het onderzoek zich steeds vaker op de mens zelf. ASG is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieu ...
help
Tuberculose : controle bij aankoop blijft noodzakelijk : uit de dierenartsparktijk \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Raeymakers, T. \ 2008
Bij een tuberculinatietest op een vleesveebedrijf bleek een rund bij de controle positief te zijn voor tuberculose
help
Not all black and white \ Organic farming : Soil Association's journal for organic horticulture and agriculture [Artikel]
Stocker, P. \ 2007
In deze eerste van een serie artikelen over diergezondheid bespreekt de auteur de factoren die betrokken zijn bij de verspreiding en beheersing van tuberculose bij rundvee. Tevens schetst hij het standpunt van the Soil Association betreffend beheersi ...
help
Para-tuberculose nu onder controle \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2007
De Deense melkveehouder Laust Jensen had een hoge koesterfte en productieverlies als gevolg van para-tbc. In 2005 is op zijn bedrijf gestart met eeen speciaal programma om de ziekte onder de knie te krijgen. Hierdoor is de ziekte bijna helemaal verdw ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.