help
Een tot twee euro verlies per extra dag tussenkalftijd : gemiddeld lactatiestadium ligt bij voorkeur onder de 180 dagen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vandenberghe, H. \ 2016
Een slechte vruchtbaarheid betekent minder opbrengsten. Een hogere tussenkalftijd zorgt voor verlies aan melk, minder geboren kalveren en meer opgeruimde productieve koeien. Voeding en koecomfort spelen een cruciale rol bij vruchtbaarheid.
help
Baarmoederontsteking voorkomen met management \ Management&techniek [Artikel]
Depreester, E. \ 2016
Zowat 15 tot 40% van de dieren op een gemiddeld melkveebedrijf maakt de eerste twee weken na afkalven een klinische baarmoederontsteking door, waarbij de ziekte persisteert bij 20% van de dieren als het alom gekende witvuilen. Tot 50% van de dieren v ...
help
Nieuwe maat voor melkproductie : vergelijking melkgift koeien met verschillende droogstandslengte mogelijk met effectieve lactatie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Kok, A. \ Knegsel, A. van \ Middelaar, C. van \ 2016
De gebruikelijke maat voor lactatieproductie, de 305 dagenproductie, houdt geen rekening met de lengte van de droogstand of tussenkalftijd van de koe. Onderzoekers van Wageningen UR stellen daarom een nieuwe maat voor lactatieproductie voor.
help
Wie wil er nog ieder jaar een kalf? : variatie in persistentie van melkgift biedt kansen voor duurmelken in melkveesector \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2016
De discussie of ieder jaar een kalf vanuit maatschappelijk oogpunt nog gewenst is, bleef uit tij dens een themabijeenkomst van de FVZH in Waarder. Wel waren er duidelijk verschillende visies op het economisch belang van een korte tussenkalftijd.
help
Aanfokstrategie als hefboom naar meer en beter : gegroepeerde afkalvingen, twee afkalfperioden en een eerste afkalving op dertig maanden kunnen het inkomen verbeteren \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2015
Experts uit de vleesveeketen hebben de koppen bij elkaar gestoken om de Franse vleesproductie op korte en middellange termijn te optimaliseren. Gegroepeerde afkalvingen, twee afkalfperioden en een eerste afkalving op 30 maanden in plaats van op 36 maan ...
help
Help, mijn koe is niet drachtig \ De boerin [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2015
Het is ongetwijfeld een ergernis: koeien die na insemineren toch weer tochtig worden. Of koeien die amper hun tocht laten zien. En je denkt dat dat op jouw bedrijf nog best vaak gebeurt ook. Maar hoe kom je dat te weten? Adviseur bij CRV Jan van Zijt ...
help
'Streef naar persistentie, vergeet de tussenkalftijd' : familie Hubens is warm pleitbezorger van het duurmelken \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Hiemstra, A. \ 2015
Vader Frits (64) en zoon Rob Hubens (26) melken in Beesel (LB) koeien en geiten. De geiten lammeren soms maar één keer om vervolgens jarenlang gemolken te worden. De veehouders stellen dat er vanuit economisch én maatschappelijk oogpunt veel voor is ...
help
Een wereld te winnen : Peter Vercautern: 'Begin gewoon 35 dagen na kalven met insemineren' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2015
Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op met de vruchtbaarheid van Nederlandse en Vlaamse melkkoeien. Maar Peter Vercauteren, hoofd ki en et bij CRV, ziet nog genoeg aanknopingspunten om de cijfers verbeteren. ‘De groep open koeien is veel te groo ...
help
Verdienen aan een vruchtbare koe : jaarlijks 27.000 euro extra inkomsten als gevolg van korte tussenkalftijd \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2015
Het is voor veel veehouders waarschijnlijk de minst vervelende afvoerreden: een koe die niet meer dragen wil. Toch is er veel te winnen aan een verbetering van de vruchtbaarheid. De melkproductie per dag neemt met een korte tussenkalftijd fors toe.
help
Robot maximaal benut : Arjan van Gastel realiseert hoge dagproductie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2015
‘Verse koeien geven meer melk dan oudmelkte koeien.’ Met deze wetenschap streeft Arjan van Gastel naar een korte tussenkalftijd. Zo realiseert hij een productie van ruim 35 liter per koe en verwerkt zijn eenboxrobot dagelijks 2150 liter melk.
help
Vruchtbaarheid is efficiëntie : Sander Hofstee scoort goede cijfers in groot koppel koeien \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2015
‘Een korte tussenkalftijd levert geld op, want verse koeien zetten voer efficiënter om in melk’, stelt Sander Hofstee uit Scharnegoutum. Met een groot koppel koeien in een overbezette stal realiseert hij samen met zijn vader goede cijfers voor vruchtbaar ...
help
Tussenkalftijd succesfactor : bij Alfred en Hans Brinks moeten koeien pieken op het juiste moment \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2015
In het ‘pure graze’-bedrijfssysteem van de gebroeders Brinks moeten de koeien pieken op het juiste moment. Daarvoor is het van groot belang dat ze kalven in het voorjaar. Het realiseren van een korte tussenkalftijd is een belangrijke succesfactor. Drie ...
help
‘Attente’ cijfers voor vruchtbaarheid : insemination rate als nieuwe leidraad in de vruchtbaarheidsanalyse \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2015
Veehouders moeten aan de slag met nieuwe kengetallen voor vruchtbaarheid. Want de bestaande cij fers analyseren de vruchtbaarheid achteraf. En daar heb je weinig aan voor het dagelijks aansturen van het bedrijf. De vernieuwing krijgt ook kritiek.
help
Droogstandsmanagement is basis toplactatie \ Management&techniek [Artikel]
Depreester, E. \ 2015
Nog meer dan vroeger wordt, mede door het wegvallen van het quotum, een maximale productie nagestreefd: een vlotte opstart, korte tussenkalftijd en hoge persistentie! Van 60 dagen vóór tot 30 dagen na het afkalven, blijkt de meest kritische periode v ...
help
Focus op aanwas : voor Frank Steukers staat het buiten kijf dat vruchtbaarheid in het ras topprioriteit is : serie BWB-adviescommissie. Deel 4: Frank Steukers \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2014
Het ‘gezicht’ van de voormalige CRV-rascommissie witblauw, Frank Steukers, adviseert nu onder de vlag van het Vlaamse witblauwstamboek. Er is tot tevredenheid vooruitgang geboekt. Maar een nieuw doel dient zich aan: vruchtbaarheid.
help
Duurzame melkveetip 34: Goede conditie einde lactatie [Video]
2014
Tegen het einde van de lactatie is het belangrijk dat de koeien in goede conditie zijn, dat voorkomt veel problemen. Marjolein Feiken legt uit hoe u de tussenkalftijd en melkproductie het beste kunt sturen. Deze Duurzame Melkveetip is een productie v ...
help
Duurzame melkveetip 17: de juiste tochtdetectie [Video]
2014
Voor een goede reproductie van het vee is een goede waarneming en registratie van de tocht belangrijk. Een goede tochtdetectie zorgt voor een goede tussenkalftijd en een efficiënte veestapel. Marjolein Feiken legt uit in deze Duurzame Melkveetip van ...
help
Duurzame melkveetip 18: de tussenkalftijd [Video]
2014
Wat zegt de lengte van de tussenkalftijd over de vruchtbaarheid van de koeien? Wat bepaalt de tussenkalftijd? Marjolein Feiken geeft in deze Duurzame Melkveetip van Boerenbusiness en Valacon-Dairy adviezen over insemineren en tochtcontrole.
help
Vruchtbare koeien geven meeste melk \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2013
Wil je het maximum uit een melkkoe halen, dan is de vruchtbaarheid daarbij een van de bepalende factoren. Een koe geeft meer melk wanneer je het aantal ‘dagen in lactatie’ kan verminderen.
help
Alles begint met registratie : Mathijs Vandewalle: 'Als inteelt is ingeperkt, loopt het met de sterfte automatisch beter' : bedrijfsreportage \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2012
Tochtdetectie optimaliseren om zo de tussenkalftijd te verlagen. Met die gedachte lieten Willy en Mathijs Vandewalle het automatisch tochtdetectiesysteem Ovalert installeren. Het opsporen van bronstige koeien is nu een samenwerking tussen mens en com ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.