help
Is there life after hype for Jatropha? : exploring growth and yield in Indonesia [Proefschrift]
Tjeuw, Juliana \ 2017
Jatropha curcas L. is a biofuel crop that has not lived up to expectations due to a combination of hype and disappointment and biophysical factors. This PhD thesis is based on the plant production component of the JARAK programme which aimed to bridg ...
help
Natuurlijke plaagbestrijding door combinatie soorten \ Management&techniek [Artikel]
Alhmedi, A. \ Beliën, T. \ 2016
Een van de redenen voor de moeizame plaagbeheersing in onze intensieve fruitteelt is monocultuur. Hierdoor hebben ook plaaginsecten vaak een monopolie en kunnen ze ongehinderd hele (groepen van) percelen koloniseren en zich exponentieel ontwikkelen. ...
help
Gecombineerd zaaien tegen stuiven \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2014
Veenkoloniaal akkerbouwer Berend Jansema zoekt het voorkomen van stuifschade in de techniek. Hij bouwde een combinatie waarmee hij de hoofdgrondbewerking, het zaaien van bieten en het zaaien van een stuifdek combineert. Bijzonder aan de combinatie is ...
help
Ziektepreventie met groenbedekkers \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ 2011
Walter Vervoort van Limagrain ziet het inzetten van groenbedekkers als een mogelijkheid om allerlei problemen in de akkerbouw te corrigeren. Reden genoeg om eens te luisteren naar zijn verhaal.
help
Ackerbohnen-Gemenge mit Ölfrüchten : Saflor, Senf und Öllein [Proefschrift]
Kießling, D. \ 2011
Faba bean intercropped with oil crops : safflower, white mustard and oilflax
help
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting : opbrengst, energierendement, broeikasgasemissiereductie en nutriëntenafvoer [Boek]
Huijbregts, T. \ Hanse, B. \ Voort, M. van der \ cop. 2011
In het kader van het project Energieboerderij is de mogelijkheid onderzocht om voor vergisting suikerbieten te telen na een vroegruimend gewas, waarbij de oogst na de winter plaatsvindt (tussenteelt). Alleen bij vroege uitzaai voor begin augustus wer ...
help
Duurzame Tilapia op BioVak : persbericht [Brochure]
2010
Persbericht. Vissen en bloemen. Het lijkt geen voor de hand liggende combinatie, maar toch worden in het tweejarige project Optima Futura van De Groene Welle uit Zwolle de vissoort tilapia en de bloemsoort gerbera aan elkaar gekoppeld. Waarom? Als de ...
help
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Huijbregts, T. \ Hanse, B. \ 2010
Suikerbieten leveren veel biomassa. De suiker die er in zit, is zeer geschikt om te verwerken tot bio-ethanol. Het loof en de bieten zijn prima te gebruiken voor de productie van biogas. Het energierendement is hoog en de broeikasgasreductie voldoet ...
help
Systeemontwerp rendabele algen [Presentatie]
Hemming, S. \ 2010
Powerpointpresentatie over het ontwerpen van een rendabel algenteeltsysteeem. Er wordt ingegaan op de energiehuishouding, lichtbenutting, gasuitwisseling en de mogelijkheden voor combinatieteelt.
help
Leindotter im Mischfruchtanbau \ Bio-land : Fachzeitschrift fuer den Organisch-Biologischen Land- und Gartenbau [Artikel]
Spengler, J. \ Wiggert, M. \ 2009
De Camelina sativa (vlasdotter of huttentut), blijkt een goed gewas te zijn om te gebruiken als tussengewas. Behalve dat het een sterke plant is, snel groeit, en weinig extra's vergt, kan het het ook goed op zandgronden worden geteeld. Camelina sativ ...
help
Diversiteit aan gewassen en rassen biedt kansen : genetische erosie door schaalvergroting en productieverhoging \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Raaijmakers, M. \ Lammerts van Bueren, E. \ 2009
Het behoud van de diversiteit aan gewassen en rassen voor de voedselproductie is van groot belang. Niet alleen is het gezonder en lekkerder om gevarieerd te eten, de onderliggende genetische diversiteit is noodzakelijk als 'bron' voor de veredeling v ...
help
Mengteelt en mechanisatie : combinatie heeft baat bij rassen die goed bij elkaar passen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Buizer, B. \ 2009
De mengteelt van een energierijk gewas met een eiwitrijk gewas, oftewel een graangewas met een peulvrucht, is een aanwinst voor de biologische melkveehouderij, de biologische akkerbouw én de gangbare melkveehouderij. Het is een welkome krachtvoerbron ...
help
Meer productie door meer ruimte tussen plantrijen : thema belichting \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Boonekamp, G. \ 2008
WUR Glastuinbouw voerde een proef uit met verschillende tussenplantsystemen bij belichte tomaat. De structuur van de plantrij bleek flinke invloed te hebben op de fotosynthese en de productie
help
Beste tussenplantmethode verschilt per situatie \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Boonekamp, G. \ 2007
Een tomatenteler die jaarrond wil produceren ontkomt bijna niet aan tussenplanten. Daarbij hangt het beste tussenplantsyteem af van veel factoren die per bedrijf anders zijn. Telers en voorlichters concluderen hetzelfde: er zijn vele wegen, maar het ...
help
Enhancing the Push-Pull strategy \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Amudavi, D.M. \ Khan, Z.R. \ Pickett, J.A. \ 2007
Affordable alternative strategies are needed to combat the growing threats to the smallholders’ livelihoods. One such method is the “Push-Pull” strategy. This combines knowledge of the chemical ecology and agro-biodiversity of the stemborer, with Str ...
help
Rendabele biologische komkommerteelt [Brochure]
Janmaat, L. \ Jansen, J. \ Wageningen UR \ Communicatiewerkgroep biologische landbouw \ 2007
De biologische komkommerteelt is in meerdere opzichten een lastige teelt. De kwetsbaarheid van het gewas is groot, zowel vanuit de bodem als vanuit de lucht liggen belagers op de loer. Glastuinders zijn daarom op zoek naar een teeltsysteem dat past b ...
help
Tussenplanten pure noodzaak voor jaarrond productie \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Boonekamp, G. \ 2007
Eén teelt per jaar is niet genoeg om met belichting meer productie te realiseren. Tussenplanten is nodig om in perioden met de hoogste prijzen geen lege kas te hebben. De beste tussenplantmethode is echter nog niet bekend. Trostomatenteler Maurice We ...
help
Intercropping cereals and grain legumes: a farmer’s perspective \ European joint organic congress, 30 - 31 mei 2006, Odense, Denemarken en SAFO workshop, 1 juni 2006 [Artikel]
Prins, U. \ Wit, J. de \ 2006
Intercropping cereals and grain legumes show potential for organic agriculture in many ways. However, the use of land equivalent ratio (LER) as a measure for calculating the cropping advantage of intercrops over sole crops is too simple: neglecting w ...
help
Ölrettich gegen Wurzelgallennematoden? \ Bio-land : Fachzeitschrift fuer den Organisch-Biologischen Land- und Gartenbau [Artikel]
Hallmann, J. \ 2005
Ob als Fangpflanze oder Zwischenfrucht, der Ölrettich hat sich in Versuchen zur Nematodenregulierung gut bewährt.
help
Phythophthora blijft aandacht vragen : Praktijkgerichte oplossingen op een rijtje \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Hospers-Brands, M. \ Bremer, E. \ 2005
Het Louis Bolk Instituut heeft in het kader van een Europees onderzoek gezocht naar praktijkmaatregelen om met phytophthora infestans om te gaan. In dit artikel worden de beschikbare praktijkmaatregelen om schade door phytophthora infestans zoveel mo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.