help
Altijd varend naar het land : Piet Praag: ‘Als je niets met natuur hebt, zit je hier niet meer’ : kerstspecial Boeren binnen grenzen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2013
Het lijkt niet meer van deze tijd. Per boot melken en koeien omweiden. Toch bewaren Piet en Carolien Praag in Jisp met succes dit cultuurgoed. ‘We willen en zullen laten zien dat je hier kunt boeren.’
help
Lozingsverbod pleziervaartuigen vrijwel niet te handhaven \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
Lamme, Z. \ 2011
Sinds 1 januari 2009 is het voor pleziervaartuigen verboden om op de Nederlandse binnenwateren toiletwater te lozen. Door lozingen van het vieze water wordt de kwaliteit van het zwemwater in de buurt van aanlegplaatsen slechter. Overtreders riskeren ...
help
Kansen voor Zeeuws-Vlaams vaarroutenetwerk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2011
Zeeuws-Vlaanderen kan een aantrekkelijk watersportgebied worden, als oude watergangen en kreken weer toegankelijk worden gemaakt. Veel wateren staan bovendien in verbinding met het Vlaamse achterland. Grontmij heeft een verkenning uitgevoerd naar de ...
help
Verkenning van de technische en bestuurlijke haalbaarheid van een bijdrage voor de recreatietoervaart : advies van de Taskforce Versterking Recreatietoervaart [Boek]
Taskforce Versterking Recreatietoervaart \ 2008
Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden van een watersportbijdrage (heffing of vergunning) om te mogen toervaren in Nederland. Om zodoende te bewerkstelligen: 1) Brug-, sluis- en toegangsgelden voor het gebruik van vaargebieden af te kopen. 2) De uitvoe ...
help
Ingezonden: vergeet de beleving van het water niet \ Waterwonen [Artikel]
Peeters, K. \ 2008
Vanaf het water ziet de wereld er heel anders uit dan vanaf het land. Waterrecreanten stellen bepaalde eisen aan het landschap waarin zij varen. Nieuwe ontwikkelingen worden vaak niet als positief ervaren. Gaat het om incidenten dan vaart men er snel ...
help
Waterwet stimuleert regionaal vaarwegenbeheer door waterschap \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wieten, M. \ 2008
De nieuwe Waterwet geeft een impuls aan het integraal waterbeheer. Zo wordt het vaarwegenbeheer, het technisch of infrastructurele beheer, in principe neergelegd bij de uitvoerende waterbeheerder: het waterschap. Voor het nautisch beheer - de zorg vo ...
help
Concept convenant vaarrecreatie Waddenzee : advies aan de Stuurgroep Waddenprovincies [Boek]
Raad voor de Wadden \ 2006
Vaarrecreatie kan naar de opvatting van de Raad prima plaatshebben in en op de Waddenzee, indien de recreanten zich verantwoord gedragen en de kwetsbare gebieden (op de kwetsbare tijden) ontzien. De Raad zal in 2007 een integrale beschouwing geven op ...
help
Meer meer meer \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Huseman, J. \ 2004
Uitleg over het Friese-merenproject, waar de provincie in 2001 mee is begonnen en dat in 2010 voltooid moet zijn. Om het watertoerisme te behouden en de beroepsvaart te ontlasten worden vaargeulen uitgediept, havens, aanlegplaatsen en aquaducten gebo ...
help
De veiligheid boven water : een inventarisatie naar de huidige recreatiedruk in relatie tot de opnamecapaciteit van het Alkmaarder en Uitgeestermeer [Studentenverslag]
Jong, M. de \ 2003
help
Varen in het land van turf en honing : ontwikkeling recreatietoervaart in Noord-Nederland en Noord-Duitsland \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]Bijbehorende website
Poel, R. van de \ 2002
Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe werken al jaren gezamenlijk aan het behoud, herstel en de toeristische ontwikkeling van de oude turfkanalen en kleine vaarwegen in Noord-Nederland. In Oost-Groningen zijn een aantal toeristische vaarroutes ...
help
Toervaren met Interreg-bijdrage : subsidie in theorie en prakijk \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Laarhoven, W. van \ 2002
Resultaat van twee Interreg-projecten van het Brabants Bureau voor Toerisme waarbij met hulp van subsidie van de EU toeristisch-recreatieve projecten zijn opgezet: de projecten Grensoverschrijdend Watertoerisme en Toervaren Benelus Middengebied hebbe ...
help
Op weg naar landsdekkende basiskaarten voor routegebonden recreatievormen : de bruikbaarheid van TOP10-vector voor het in kaart brengen van wandel-, fiets en vaarmogelijkheden [Boek]
Lentjes, P.G. \ Vries, S. de \ 2002
Gekeken is in hoeverre Top10-vectorbestanden bruikbaar zijn om de bestaande mogelijkheden voor een drietal aan routes gebonden recreatievormen (wandelen, fietsen, varen) in kaart te brengen. Het uit de basisbestanden lichten van de relevante elemente ...
help
Landschap, een divisie op koers : rapportage Avanti 24-25-26 januari 2002 [Boek]
Bruinsma, J.L.M. \ Kooistra, M.J. \ Divisie Landschap \ 2002
help
Recreatietoervaart : 9 jaar later [Boek]
Goossen, C.M. \ Langers, F. \ 2002
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart, is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 20 ...
help
Hulp voor beter ontwerp & beheer van vaarwegen : meer inzicht nodig in gevolgen waterbewegingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Janssen, P.C. \ 2001
Waterbewegingen als gevolg van scheepvaart vormen een belangrijk element bij het ontwerpen en beheren van vaartwegen. Om de gevolgen in verschillende situaties na te gaan is een computerprogramma ontwikkeld
help
Beleidsvisie kleine waterrecreatie Nederland 2001-2020 : beleidsvisie van: Nederlandse Kanobond, Toeristische Kano Bond Nederland, Koninklijke Nederlandsche Roeibond, Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, Nederlandse Vereniging van Sportvissersfed Nederlandse Toeristenbond ANWV [Boek]
Buro Stroband \ 2001
help
Pleziervaart krijgt te maken met emissie-eisen : Stichting Waterpakt: kansen voor betere aanpak grijpen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, M. \ 2000
Door een aantal water-milieuorganisaties is onderzoek gedaan naar de omvang van de waterverontreiniging door pleziervaartuigen en zijn mogelijke reducerende maatregelen bekeken op hun effect op de waterkwaliteit. De voorgestelde Europese normen voor ...
help
Wergea : waterdorp met gouden kansen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Karstkarel, P. \ 2000
De geschiedenis van de droogmaking van de meren rond Wergea ten zuidoosten van Leeuwarden in de 17e en 18e eeuw, en een pleidooi voor opnieuw inunderen ten behoeve van watertoerisme en -recreatie. Het plan voor een omleidingskanaal rond Wergea kan da ...
help
Beleidsvisie recreatie toervaart Nederland : BRTN 2000 [Boek]
Stichting Recreatietoervaart Nederland \ 2000
help
Alle hens aan de milieusteiger : jachthavens wedijveren met extra aandacht voor milieuzorg \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Evenblij, M. \ 1999
Milieuzorg bij jachthavens. Om de milieuvervuiling door de watersport terug te dringen komt de overheid met een een algemene maatregel van bestuur, maar bij jachthavens is inmiddels al een groot aantal projecten gestart (preventieteams; milieusteiger ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.