help
Sluiting VIC Sterksel vertrekpunt nieuw begin \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Lesscher, I. \ 2020
Het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel sluit eind dit jaar. Een alternatief voor het fundamentele onderzoek dat er plaatsvindt, is er nog niet, maar daaraan wordt gewerkt. Het 'varken als kringloopdier' biedt daarbij een uitgelezen kans om de topp ...
help
Kringlooplandbouw - Verdienvermogen veehouderij [Video]
2020
In deze video gaat Robert Hoste van Wageningen University & Research in gesprek met Sander Thus over het sluiten van kringlopen in de varkenshouderij en nieuwe verdienmodellen. Thus heeft samen met zijn ouders een gemengd bedrijf met vleesvarkens.
help
Kringlooplandbouw - Reststromen veehouderij [Video]
2020
Varkenshouder Ruud van Dijck voert zijn varkens zoveel mogelijk met reststromen. Hij spreekt met voedselverspillingsexpert Toine Timmermans van Wageningen University & Research over de mogelijkheden én onmogelijkheden van het gebruik van reststromen ...
help
‘Reststromen voeren is echt topsport’, varkenshouder Ruud van Dijck \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
Dijck, R. van \ 2020
Ruud van Dijck is varkenshouder uit het Noord-Limburgse Oirlo. Het is een bevlogen man die de ambitie heeft het rantsoen voor zijn varkens geheel uit reststromen te laten bestaan. Hij komt een heel eind.
help
'Goede voeding is de basis van kringlooplandbouw' \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Minder mest en beter vlees dankzij goede voeding. Met die overtuiging probeert varkensboer Coen van Gorp kringlooplandbouw in de praktijk te brengen. Vroeger had Van Gorp, naast zijn baan in de techniek, een klein bedrijfje met 255 vleesvarkens. Late ...
help
Vijf ambities voor een vitale varkenshouderij [Factsheet]
[2019]
Varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers, financiers en partners hebben hun krachten gebundeld in de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Wij staan gezamenlijk voor een vitale varkenshouderij! Via vijf ambities willen wij de varkenshouderij ontwi ...
help
Ambitie 4 : Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij [Factsheet]
2019
De Coalitie Vitale Varkenshouderij staat voor een diervriendelijke varkenshouderij met gezonde, robuuste dieren. Een varkenshouderij die wereldwijd voorop loopt in zorg voor en behoud van de integriteit van het varken. Het welzijn van de varkens is g ...
help
Ambitie 1: Goede zorg voor de leefomgeving [Factsheet]
2019
Vanuit de samenleving is er een groeiende roep om het leefklimaat rondom veehouderijbedrijven in veedichte gebieden te verbeteren. Het gaat hier primair om varkensbedrijven met een grote geurimpact op omwonenden in de concentratiegebieden Zuid en Oos ...
help
Ambitie 2 : Centrale positie in de circulaire economie [Factsheet]
2019
De varkensketen wil een toonaangevende bijdrage leveren aan de Nederlandse circulaire economie. Hierbij zet de varkenshouderij in op het verminderen van de competitie tussen ‘feed - food - fuel’ en het optimaal sluiten van de mineralenkringloop. De v ...
help
Ambitie 3 : Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie [Factsheet]
2019
De Coalitie Vitale Varkenshouderij staat voor een varkenshouderij die direct bijdraagt aan de opgaves van de klimaat- en energietransitie. Conform de afspraken aan de Klimaattafel Veehouderij heeft de Coalitie als doel om in 2030 de methaanemissies v ...
help
De boosdoeners : infectueuze oorzaken diarree \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Geudeke, T. \ 2017
Diarree bij jonge biggen heeft vaak een infectieuze oorzaak. In dit artikel leest u welke bacteriën, virussen en parasieten boosdoeners van diarree kunnen zijn.
help
“Ze moeten de wind voelen” : varkenshouder Peter van Leeuwen gaat voor natuurlijk \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Taverne, A. \ 2017
In 1998 is Peter van Leeuwen overgestapt van een scharrelbedrijf naar een biologisch bedrijf. Iets wat misschien niet iedereen in die tijd snel zou doen, maar voor hem voelde het als een logische stap. “Het sprak me altijd al aan en daarbij houd ik w ...
help
Van stal tot sectiezaal : logistiek planner Anne-Marie Boerkamp legt uit \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Taverne, A. \ 2017
Dat GD met de eigen ophaaldienst dieren ophaalt voor pathologisch onderzoek in het eigen lab, is inmiddels bij de meeste lezers wel bekend. Maar welke planning er achter deze ophaaldienst zit, weet eigenlijk maar één iemand echt goed te vertellen. An ...
help
Ekovar: "Blije varkens maken blije boeren" : winnaar van de Ekoland innovatieprijs integreert natuur- en landschapsbeheer in moderne varkenshouderij : bedrijf in beeld \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Boxtel, M. van \ 2017
Met Dijkstallen, een wandelpad door de varkenswei, weidegang voor zeugen en actief weidevogelbeheer houdt Ekovar in Schagen rekening met landschap en natuur. Aan de andere kant maakt een automatisch voer- en weegsysteem individuele voerkeuzes mogelij ...
help
Stadsvarkens als schakel in de circulaire economie : onder voorwaarden kunnen varkens reststromen verwerken, er zijn nog wel wettelijke beperkingen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ 2017
Aan welke regelgeving moet je voldoen om varkens in de stad te houden en te voeden met reststromen? Wageningen University & Research heeft hier onderzoek naar gedaan voor de Stichting Stadsvarkens in Ede. Deze stichting heeft als doelstelling het rea ...
help
Goede toekomst voor biologisch varkensvlees : beschikbaarheid biologisch voer knelpunt \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Gezonde groei realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, benadrukken ketenpartijen in de biologische varkenshouderij. Vanuit de reguliere sector kan het aanbod toenemen en de vraag groeit ook flink, maar de beperkte beschikbaarheid van biol ...
help
Elearning : cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij [Brochure]
Ruis, M. \ 2017
Hoe ervaart een varken de omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit ...
help
De sectiezaal: wat gebeurt er allemaal? \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Junker, K. \ Greijdanus, S. \ Garderen, E. van \ Geudeke, T. \ 2017
GD ontvangt veel dieren voor sectie-onderzoek. Het aantal inzendingen van runderen, varken, pluimvee en kleine herkauwers is ongeveer 7.000 per jaar. Ruim een derde daarvan zijn inzendingen met varkens. Maar wat gebeurt er nadat varkens zijn aangebod ...
help
Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vermeer, H. \ 2017
Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan b ...
help
Beantwoording vragen over de stalkeuring [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over stalkeuring (ingezonden 15 december 2016).
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.