help
'Bouwboer' Verhaegh bezig aan laatste klus : Limburger Coen Verhaegh zit twee derde van zijn tijd in Duitsland \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2014
Op zijn 54ste begon Coen Verhaegh aan het grootste project in zijn leven. Hij kocht een voormalig staatsbedrijf in het noorden van Duitsland en verbouwde het tot een SPF-bedrijf voor 1.860 zeugen. Nu zeven jaar later is hij nog steeds de grote drijve ...
help
Minder koeien, minder kosten, maar lager inkomen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2014
Minder dieren aanhouden leidt over het algemeen tot een daling van het inkomen. Dit komt vooral doordat de opbrengsten voor melk en omzet en aanwas fors dalen. Dit blijkt uit een doorrekening van de inkomenseffecten bij het wegdoen van dieren binnen ...
help
Effect van exploratievoedering en hokbezetting op het welzijn van vleesvarkens = Effect of exploration feeding and space on welfare of growing finishing pigs [Boek]
Vermeer, H. \ Dirx-Kuijken, N. \ Wisman, A. \ Bikker, A. \ 2012
Om het dierenwelzijn te verbeteren, o.a. door staartbijten te verminderen, is het effect van exploratievoedering onderzocht bij vleesvarkens. De huidscores waren beter bij exploratievoedering en de groei beter bij een lagere hokbezetting. De manier v ...
help
Onderbezetting heeft gevolgen \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
2009
varkenshouders zouden zich vaker af kunnen vragen wat de bezettingsgraad is van hun bedrijf. Ze hebben niet altijd in de gaten wat de financiële gevolgen van onderbezetting zijn
help
Informatiedocument leefoppervlaktes in de intensieve veehouderij : concept versie 3 [Boek]
2008
In dit document staat het begrip leefoppervlakte centraal. Voor de diercategorieën varkens, pluimvee en vleeskalveren wordt ingegaan op de wet- en regelgeving en verordeningen die zijn opgesteld met betrekking tot de minimale oppervlakte per dier. Pe ...
help
Mitsen en maren aan goedkope grond : dijkbeweiding \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Welink, M. \ 2007
Schapen weiden op een dijk. Handig voor als je zelf niet zoveel grond hebt en het is nog eens lekker goedkoop ook. Er zitten echter wel haken en ogen aan. 's Winsters weiden mag bijvoorbeeld niet. En bemesten, hooien en onkruid bestrijden mag lang ni ...
help
Niet alleen het praatje dat scoort : hogere vergoeding bij langer leeg \ De kalverhouder [Artikel]
2007
De kalfsvleesintegratie VanDrie Groupheeft een vergoeding voor langere leegstand bij kalverhouders geïntroduceerd, variërend tussen de 2 en 10 weken
help
Extra hectare mag ruim €800 kosten \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Esselink, W. \ 2006
Huren van extra grond levert extra mestplaatsingsruimte op een bedrijf op. Die ruimte is veel geld waard, zeker als er ook nog behoefte is aan extra ruwvoer
help
Herders voeren druk op voor hogere beheersvergoeding : schaapskudde kost 90.000 euro per jaar \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Sleurink, D. \ 2004
De Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS) heeft berekeningen gemaakt van de kosten van een particuliere schaapskudde die wordt ingezet voor natuurbeheer. Daaruit blijkt dat de huidige vergoedingen volgens het Programma Beheer bij la ...
help
Een dijk is een dijk. Of toch niet? : grote verschillen in pacht en regels voor schapen op dijken \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Sleurink, D. \ 2004
Landelijk overzicht van het beleid van diverse waterschappen (Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Vallei en Eem, Zeeuwse Eilanden) wat betreft het beheer van dijken d.m.v. schapen. Er is een grote variatie in pachtcontracten en in de vrijheid di ...
help
Een stap naar echt welzijn : Engelse kritiek op norm voor bezettingsgraad onterecht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Hopster, H. \ 2004
De Engelse studie laat zien dat er bij een goede registratie van welzijnsrelevante parameters, ruimte is om de houderijomstandigheden op vleeskuikenbedrijven te verbeteren
help
Kilo's maken per plaats loont \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hooven, M. ten \ 2004
De varkens zwaar afleveren betekent dat per vierkante meter stal een flink aantal kilo's afgeleverd kan worden
help
Scharrelkip krijgt meer ruimte door nieuwe stanknormen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
2003
Door de goede resultaten van legpluimveebedrijven en de langdurig slechte prijzen voor vleeskuikens overwegen veel boeren met slachtkuikens of slachtkuikenouderdieren de overstap naar scharrelhennen. Door het woud aan milieu- en dierenwelzijnsregels ...
help
Uit de brand met geleasde rechten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2003
Met de aanpassing van de wetgeving verdween de koppeling tussen het verwerven van productierechten en voldoen aan het Varkensbesluit. Door het plotseling opkomen van het leasen van varkensrechten kon deze ondernemer zijn 20 lege zeugen plaatsen alsno ...
help
Met maatwerk mogen schapen toch op Zeeuwse dijken \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Engelen, J. \ 2003
De schapen hoeven niet van de Zeeuwse dijken af 's winters. Een praktijkproef toont hoe de kwaliteit van de grasmat in stand kan blijven. Het Waterschap moet de boeren blijven begeleiden om de grasmatkwaliteit te bewaken
help
Duur systeem, maar het werkt : kosten dragendezeugenstallen \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2003
Voerligboxen met uitloop is een duur systeem maar staat vooral bij grote bedrijven in de belangstelling
help
Investeren in de top van de kolom \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hooven, M. ten \ 2003
Nederlandse-Landvarkens-zeugen die gekruist worden met de Dalland-A30-beer. De nakomelingen in de mesterij hebben een goede weerstand, groei en uniformiteit en last but not least de goede combinatiegeschiktheid met de Piétrain eindbeer
help
Hogere veebezetting, minder steun \ Praktijkkompas. Rundvee [Artikel]
Galama, P. \ Wierda, C. \ 2003
Steeds meer melkveehouders investeren liever in quotum dan in grond. Logisch, want meer quotum levert meer 'cashgeld' op. Deze ondernemersgeest dient er goed rekening mee te houden dat het verwachte mest- en zuivelbeleid meer gericht is op extensiver ...
help
Kaltscharraum is in aantocht : Wilhelm en Diti Odink boeren pal op de grens. Vijf jaar later... \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bijleveld, H. \ 2003
Koude scharrelruimte voor het houden van scharrelkippen. De bedrijfsontwikkeling van een bedrijf dat op de grens van Nederland en Duitsland ligt en dat overschakelde van een gemengd bedrijf met akkerbouw, varkens en koeien naar leghennen
help
Eenderde van zeugen met abortus werpt toch : zeugenhouders kiezen tijdens MKZ voor fokverbod \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hooven, M. ten \ 2002
De noodzaak tot deelname aan de opkoopregeling
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.