Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 271

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="veenkolonien"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten grondbewerking op bodemstructuur 2014 [Video]
2016
Deze kennisclip staat stil bij de effecten grondbewerking op de bodemstructuur. Daarbij wordt stilgestaan bij de volgende aspecten: rijsnelheid en mesttoediening; groenbemester en compost; spitten en woelen.
help
Global Focus Tour Nuffield Veenkolonien 2014 en 2015 [Boek]
Beldman, A. \ [2016]
Twee groepen Nuffield scholars kwamen gezamenlijk naar Nederland in juni 2014. Een derde groep scholars bracht juni 2015 een bezoek aan de Veenkoloniën. Een Nuffield scholar reist de wereld rond om informatie te verzamelen om de antwoorden op de bela ...
help
Blijven boeren in de Veenkoloniën : hogere hectareopbrengst, betere afzet \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Vos, P. \ 2015
Veenkoloniale boeren moeten het gat vullen dat ontstaat door het wegvallen van inkomenssteun uit Brussel. Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën draagt eraan bij met elf innovatieprojecten.
help
Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Buij, R. \ Gerritsen, A. \ Heide, M. van der \ Bos, E. \ Martens, S. \ Blanken, H. \ Holt, H. ten \ 2015
Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Sa ...
help
Beslisboom opheffen bodemverdichting veenkoloniën [Factsheet]
Booij, J. \ Essen, E. van \ [2015]
Hoe verbeter je een perceel met bodemverdichting.
help
Steenmeel vult mineralentekort bodem aan \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2015
Stenen in de grond stoppen als voedingsmiddel. Dat klinkt niet logisch. Biogeoloog Gino Smeulders ziet de belangstelling voor steenmeel in de land- en tuinbouw toenemen. Wat is steenmeel eigenlijk, welke functies heeft het, en hoeveel soorten zijn er ...
help
‘Ui op zand is een blijver’ : loonwerker Izebrand Haaijer zet in op Veenkoloniale uien \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
Vrienden van de klei verklaarden hem voor gek: je gaat toch geen uien telen in de Veenkoloniën? Zes jaar later ziet akkerbouwer en loonwerker Izebrand Haaijer uit Veelerveen het gewas niet meer uit het gebied verdwijnen. „De hoge onkruiddruk is lasti ...
help
Bodemscan© zand- en dalgronden : beoordelingskader veenkoloniale gronden [Brochure]
Koopmans, C. \ Zanen, M. \ Berg, C. ter \ 2015
Deze brochure is opgesteld in het kader van het Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën. Bijdragen zijn geleverd door akkerbouwers die volgens de systematiek van Stichting Veldleeuwerik werken en door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut. Daa ...
help
Sturen met organische stof in de Veenkoloniën [Brochure]
Zanen, M. \ 2015
Veel organische stof in de veenkoloniale gronden is afkomstig van veen dat er ooit groeide. Deze organische stof is zeer koolstofrijk en stikstofarm. De humus die hieruit ontstaat heeft dezelfde eigenschappen. Het C/N-quotiënt van deze gronden ligt m ...
help
Demonstratie effecten grondbewerking, groenbemester en rijsnelheid op de bodemstructuur [Video]
Wageningen UR \ 2015
In de Veenkoloniën is een grote kans op stuifschade en verslemping. Een goede bodemstructuur kan veel leed voorkomen. Om een goede bodemstructuur te krijgen is een juiste grondbewerking met een passende rijsnelheid belangrijk. Ook groenbemesters kunn ...
help
Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën [Factsheet]
Zanen, M. \ Luske, B. \ Daniels, L. \ 2015
Biodiversiteit is de basis voor het menselijk welzijn. Het levert namelijk grondstoffen zoals graan en katoen en zorgt voor de afbraak van dode dieren en planten (mineralisatie), bestuiving van landbouwgewassen en b.v. het zuiveren van water. Intensi ...
help
Nederlandse aardappelzetmeelketen : van gedwongen huwelijk naar ketenpartners [Brochure]
2014
De impact van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) op de Veenkoloniën is enorm. Ruim één derde van het inkomen van een gemiddeld aardappelzetmeelbedrijf valt weg. Telers van zetmeelaardappelen bezinnen zich op hun toekomst. Twee derde v ...
help
Innovatie veenkoloniën [Website]
cop. 2014
Het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat voor grote veranderingen zorgen in de Veenkoloniën. Om tijdig op die veranderingen in te kunnen spelen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hu ...
help
Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 : vastgesteld door de Regiegroep InnovatieVeenloloniën op 2 juni 2014 [Boek]
InnovatieVeenloloniën \ 2014
Dit is de update van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 met daarin elf projecten voor vernieuwing van de landbouwsector in de Veenkoloniën. Projecten die nodig zijn om de transitie te maken als gevolg van het nieuwe landbouwbeleid ...
help
Oogst Kenniswerkplaats Veenkoloniën 2012-2013 [Brochure]
2014
Brochure over de Kenniswerkplaats. 1. Wat is het. 2. Hoe werkt het? 3. Voordelen samenwerking. 4. Programma's (nl. duurzame energie, opbrengstverhoging, samenwerking akkerbouw veehouderij; groene blauwe diensten). 5. Wat zetten we voort (2014-2015). ...
help
Klimaatbestendige landbouw Veenkoloniën : maatschappelijke kosten-batenanalyse [Boek]
Kuhlman, T. \ Prins, H. \ Smit, B. \ Wijnholds, K. \ 2014
Dit rapport gaat over duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën, specifiek in de akkerbouw - verreweg de belangrijkste deelsector in de Veenkoloniale landbouw. Het behandelt de vraag in hoeverre klimaatverandering wijzigingen in het bodembeheer noodzak ...
help
De Veenkoloniën, een ongekende schatkamer voor akkervogels \ Nature Today [Artikel]
Ottens, H.J. \ Koks, B. \ 2014
Onderzoek naar akkervogels in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland laat er geen misverstand over bestaan. Het veenkoloniale gebied dat de provincies Drenthe en Groningen met elkaar verbindt, behoort voor akkervogels tot het beste ...
help
De invloed van aanvoerwater op het watersysteem Veenkoloniën [Studentenverslag]
Laan, E. van der \ Fransen, X. \ 2014
Deze analyse is bedoeld om op hoofdlijnen de invloed van het aanvoerwater voor de parameters chloride, fosfor en stikstof in beeld te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van aanvoerwater in de Veenkoloniën groot is. In Veenkoloniën Zuid ...
help
Meerjarig graan : mogelijkheden van meerjarige graanachtigen voor erosiebestrijding [Boek]
Wander, J. \ Crijns, S. \ Duijzer, F. \ Emmens, E. \ Russchen, H.J. \ Meuffels, G. \ 2014
Meerjarige granen, waaronder Thinopyrum intermedium, wortelen dieper en intensiever en houden daardoor bodem, voedingsstoffen en water goed vast. Voor Nederlandse omstandigheden zou de teelt van dergelijke gewassen dan ook kunnen zorgen voor minder w ...
help
Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe : eindverslag [Boek]
Zanen, M. \ Kikkert, A. \ 2014
Eindverslag van het demonstratie project Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe (2010-2013). Met 21 Drentse akkerbouwers is gewerkt aan verduurzaming van het bodembeheer op eigen bedrijf. Projectactiviteiten waren gericht op denken (studiebijeenk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.