help
Morphological and molecular characterization of heading traits in Chinese cabbage (Brassica rapa) [Studentenverslag]
Yan, Z. \ 2015
The initial purpose of this study is to research the phenotypic differences between Chinese cabbage and Pak choi, and investigate the expression levels of some heading related genes through their developmental stages.
help
(In)sensitivity towards high ambient temperature in cauliflower: confirmation and continuation [Studentenverslag]
Ji, Y. \ 2014
The cauliflower cultivars Lindurian and Fremont were treated with a heat period of 27oC/22oC day/night for 7 days in the 5th week after sowing to study the effect of increased ambient temperature on the two cultivars. The growth stages were rec-orded ...
help
Molecular and morphological characterization of meristems in cauliflower: effects of high ambient temperature on switch to generative stage [Studentenverslag]
Sun, X. \ 2013
Flowering time is the most important developmental trait for most crops, including Brassica crops ( Brassica oleracea ssp. Botrytis ). It determines where the crops can be cultivated and ensures high agricultural productivity. In many early cauliflow ...
help
Eenjarige zomerbloeiers doorgelicht \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Spingelen, J. van \ Gevers, M. \ Verberkt, H. \ 2010
DLV Plant heeft onderzocht wat de effecten zijn van een teelt met lange dag en cyclische dagverlenging in zes eenjarige zomerbloeiers. In grote lijnen luidt de conclusie dat er eerder bloei-inductie is bij dagverlenging maar ook meer strekking
help
Verduisteringsmogelijkheden bij snijchrysant [Boek]
Corsten, R. \ 2010
Effecten van een verkorting van de verduisteringsperiode in de ‘winterperiode’ op een breed assortiment chrysanten rassen inzake groei, ontwikkeling en houdbaarheid.
help
Hagelnetten sluiten tijdens de bloei : het hoeft geen probleem te zijn \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Vliegen-Verschure, A. \ 2010
Hagelnetten tijdens of na de bloei sluiten is onderwerp van discussie. Telers van wie het gewas in de bloei sterk verhageld is, laten dit geen tweede keer gebeuren. Wat zijn de voor- en nadelen van eerder of juist later sluiten? Wat kan in de teelt w ...
help
Groene vingers noodzakelijk voor goede balans in het gewas : zoeken naar optimaal evenwicht tussen generatieve en vegetatieve groei \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2010
Zeker bij jonge planten is het belangrijk om te sturen op de balans tussen vegetatieve en generatieve groei. De plant kan dan zodanig uit balans raken dat de productie er ernstig onder lijdt. Plantkundig gezien gaat het om sturen tussen source en sin ...
help
Source/sink-verhouding tijdens bloei bepalend voor zetting paprika : verhouding tussen source (suikerproductie) en sinks (suikerbenutting) \ Onder glas [Artikel]
Wubs, M. \ Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2010
Fluctuaties in zetting en oogst horen bij paprika. Meer zicht op de oorzaken daarvan zou de veredelaars de instrumenten in handen geven om te komen tot een stabieler ras. Nieuw Wagenings onderzoek biedt perspectief daarvoor. De verhouding tussen sour ...
help
Kennis van plantfysiologie biedt betere grip op groei \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2009
In een semigesloten kas reageert een gewas niet altijd als verwacht. Een teler vindt hier grotendeels vaak al een verklaring voor als hij veel weet over plantenfysiologie ofwel de groei van een plant. Ep Heuvelink van Wageningen UR vindt de hernieuwd ...
help
Belichtingsmogelijkheden bij éénjarige zomerbloeiers [Boek]
Spingelen, J. van \ Gevers, M. \ Verberkt, H. \ [2009]
Fuchsia, Verbena, Petunia en Lobelia bloeien allen met natuurlijk daglicht rond week 17/18. Het gaat hier om lange dag planten. Bij lange dag planten kan middels een dagverlenging de bloei eerder geïnduceerd worden. Bij deze dagverlenging is de rood/ ...
help
Planten laten bloeien op commando \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Angenent, G. \ Immink, R. \ 2009
Planten gaan bloeien als de condities daarvoor geschikt zijn, maar hoe 'voelt' een plant dat het juiste moment daar is? Onderzoekers weten inmiddels welke genen dit proces aansturen. Dat biedt mogelijkheden om de bloei van planten in de veredeling en ...
help
Inzicht in bloem- en vruchtvorming helpt abortie te beperken : vooral licht en temperatuur beïnvloeden afsplitsing in groeipunten \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2009
Bloem- en vruchtvorming hangen samen met tal van factoren, waarvan de invloed per gewas kan verschillen. De balans tussen deze factoren bepaalt hoe de plant zich ontwikkelt en overschakelt van vegetatieve naar generatieve groei. Optimalisering van de ...
help
Effect dag-/nachttemperatuur tijdens opkweek en effect CO2 tijdens afkweek van Phalaenopsis [Boek]
Kromwijk, A. \ 2008
Bij de Phalaenopsisteelt wordt tijdens de vegetatieve fase (=opkweek) continu een temperatuur van 27 °C of 28 °C aangehouden om voortijdige bloemtak vorming (voortakken) te voorkomen. Phalaenopsis is een CAM-plant en neemt ’s nachts CO2 op dat als ap ...
help
Invloed toepassing verduisteringsscherm voor korte dag (KD) in combinatie met koeling bij Gerbera [Boek]
Dings, E. \ Verberkt, H. \ 2008
In 2006 zijn verrassende resultaten gehaald met het verkorten van de natuurlijke dag tot 11,5 uur. Tot 28% meer bloemen, maar met een kortere steellengte. Door het compactere gewas is de capaciteit om door verdamping te koelen beduidend kleiner in de ...
help
Leds kietelen paprika vooral 's nachts \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Jakupaj-de Snoo, E. \ 2008
Wim en Stephan Dingemans zijn een van de twee paprikatelers in Nederland die leds testen. In een proef van 1000 vierkante meter worden drie verschillende niveau's en rood/blauwverhoudingen beproeft. Een bedrijfsreportage
help
Temperatuurintegratie in combinatie met planmatig telen bij Begonia [Boek]
Rooij, E. de \ Spingelen, J. van \ Verberkt, H. \ [2008]
Onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing door het toepassen van temperatuurintegratie zonder dat negatieve effecten optreden. Daarnaast wordt gekeken naar het toepassen van temperatuurintegratie als sturingsmechanisme, uitgaande van sturi ...
help
Wortelgroei en suikerproduktie \ Suikerbietsignalen : praktijkgids voor een optimale suikeropbrengst [Hoofdstuk uit boek]
Hout, K. in 't \ Maassen, J. \ 2008
De suikerbiet is een tweejarige plant. In het eerste jaar vormt ze een wortel met daarin veel suiker als reservevoedsel. Dat is dus het stadium waar het u om gaat. In het tweede jaar gaat de plant over van de vegetatieve(groei)fase naar de generatiev ...
help
Toepassing verduisteringsscherm voor korte dag (KD) en vermindering lichtuitstoot bij Gerbera [Boek]
Dings, E. \ Verberkt, H. \ 2007
Op de meeste gerbera bedrijven wordt vanaf week 36 tot circa week 12 belicht met assimilatiebelichting. Veelal houdt men een maximale daglengte van 11,5 uur aan. Met betrekking tot de lichtuitstoot zijn de nieuwe regels op dit moment nog niet exact b ...
help
Voorstudie van nietdestructieve bepaling van groeipunten en bloemknoppen [Boek]
Dijkstra, T. \ Marwijk, D. van \ Verberkt, H. \ Rest, J. van \ Zweth, E. van \ 2007
Er wordt geïnventariseerd voor welke gewassen niet-destructieve bepaling van het ontwikkelstadium van bloemknoppen economisch en teelttechnisch interessant is. Vervolgens wordt voor een aantal gewassen met een aantal experimenten aangetoond dat op ba ...
help
Bloemkool beregenen werkt opbrengstverhogend \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Wyngene, B. \ 2007
Bloemkool correct beregenen zorgt voor een verhoogde productie- en kwaliteit. De vochtvraag van bloemkool varieert volgens de groeifase. De beregening moet overeenkomstig aangepast worden. Met aanbevelingen over de variënde watervraag, watertekort, e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.