help
Maatregelen om erosie te voorkomen aangepast vanaf teeltjaar 2016 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2016
Sinds een aantal jaren moeten land- en tuinbouwers die sterk en/of zeer sterk erosiegevoelige percelen bewerken, in het kader van de randvoorwaarden bij de jaarlijkse verzamelaanvraag, specifieke maatregelen nemen om het risico op erosie maximaal te ...
help
Kennisontwikkeling samen met stakeholders : ecosysteemdiensten in agrolandschappen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Geertsema, W. \ Bianchi, F.J.J.A. \ Pulleman, M. \ Rijn, P.C.J. van \ Rossing, W.A.H. \ Schaminée, J.H.J. \ Werf, W. van der \ 2016
Ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de landbouw. Maatregelen voor het versterken van ecosysteemdiensten kunnen genomen worden op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, van perceel tot landschap. Voor maatregelen o ...
help
Vruchtbare gronden : Integrale bodemvisie & Bodembeoordeling en verbetering [Presentatie]
Haan, J. de \ [2016]
In deze presentatie worden diverse aspecten van bodemvisie, bodembeoordeling en verbetering behandeld.
help
Beoordeel je bodem [Video]
2016
Deze kennisclip geeft aan hoe je het landschap, percelen en bodemkwaliteit in de akkerbouw kunt beoordelen.
help
‘Grond huren is ook een vorm van pacht’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
Een perceel grond huren is in de bollensector heel gebruikelijk. Juridisch gezien valt deze transactie onder de pachtwet en dat brengt risico’s met zich mee. Dat zei ‘pachtprofessor’ Willem Bruil op een bijeenkomst van SWDV Advocaten.
help
Grenzeloze mogelijkheden binnen grenzen : CNH lanceert onbemand luchtvaarttoestel \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2015
Waarom moeilijk doen als je data van percelen eenvoudig kunt vergaren door er overheen te vliegen en ze te scannen. CNH heeft dit fenomeen opgepakt en gaat het als complete dienst wereldwijd vermarkten via de Case IH/Steyr- en New Hollanddealernetwer ...
help
Elke meter de optimale pH : Veris-scan: precisielandbouw voor pH en organische stof \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Een gedetailleerde bodemscan brengt niet alleen de gemiddelde pH in beeld, maar toont ook heel gedetailleerd verschillen binnen een perceel. Daarmee wordt bekalken preciezer en effectiever. ‘Als je plaatsspecifiek bekalkt, benut je meststoffen veel b ...
help
Perceelskeuze \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
Waar moet aangedacht worden bij de perceelskeuze? Niet alleen aan de beschikbaarheid, vruchtwisseling en planning, maar ook aan onkruidgevoeligheid en de mogelijkheden om in de gewassen die er geteeld gaan worden onkruid te bestrijden. Enige kennis o ...
help
Neerschalen van ruimtelijke informatie : perceelsinformatie uit kaarten voor postcodegebieden [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Brus, J.D. \ Orton, T.G. \ Walvoort, D.J.J. \ Reijneveld, J.A. \ Oenema, O. \ Knotters, M. \ 2014
Kaarten kunnen informatie geven over grotere eenheden, bijvoorbeeld postcodegebieden, of nog kleinere, zoals percelen. Met een variant op een interpolatietechniek is het mogelijk informatie te verkrijgen over een kleiner gebied. We illustreren dit aa ...
help
Opbrengstprognose per perceel beschikbaar \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2013
De opbrengstprognose is begin september 2013 bijgesteld. De gemiddelde suikeropbrengst wordt ingeschat op 12,6 ton per hectare. Op zich een goede opbrengst, maar minder dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Via Unitip is te zien wat de opbreng ...
help
Toelichting bij de gecombineerde opgave 2013 [Boek]
2013
Deze toelichting hoort bij de Gecombineerde opgave 2013. Deze toelichting kan gebruikt worden bij de vragen op het formulier Gecombineerde opgave, het formulier Opgave Gewaspercelen, het formulier Verzoek Uitbetaling subsidie agrarisch natuur- en lan ...
help
Herstellen van akkers als onderdeel van een intact heidelandschap : de koppeling tussen arme heidegebieden en rijkere gronden [Boek]
Vogels, J. \ Jansman, H. \ 2013
De heidegebieden in Nederland herbergen een groot aantal habitattypen die in Europees opzicht erg waardevol zijn. Voorbeelden zijn droge en vochtige heide (H4030 en H4010), zandverstuivingen (H2330) en zwakgebufferde vennen (H3130). Deze heidegebiede ...
help
Workshop Bodemkwaliteitsplan [Presentatie]
Molendijk, L. \ 2012
Powerpointpresentatie van de informatiedag Masterplan Mineralenmanagement op 28-11-2012.
help
Klimaatverandering, toenemende verzilting en landbouw in Noord-Nederland [Boek]
Staveren, G. van \ Velstra, J. \ 2012
Het voorliggende deelrapport maakt deel uit van een serie van vier rapporten behorend bij de studie “Klimaatverandering en Toenemende Verzilting en landbouw in Noord-Nederland”. Dit rapport behandelt het onderzoek dat is gedaan naar de huidige en toe ...
help
Moderne ruilbeurs voor percelen : jonge ondernemers brengen grondvraag en -aanbod op internetsite bij elkaar \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Jonge, H. de \ 2012
Deelmijnperceel.nl is een vraag- en aanbodsite voor percelen in de land- en tuinbouw. Oprichters Erik Bosman en Jan Willem Kruize spelen met de internetpagina in op de behoefte bij agrarische ondernemers om zich te specialiseren.
help
Paarden als kudde gehuisvest : Bert Harmsen bootst natuur na met Hit actief stal \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Ypma, T. \ 2012
In een HIT actief stal wordt zoveel mogelijk aan de behoeftes van een paard voldaan. Ze staan in een groep, kunnen de hele dag lopen en krijgen twintig keer per dat te eten. Zo zijn ze het meest op hun gemak en gaan ze tegelijkertijd makkelijker van ...
help
Secuur werken op veel kleine percelen : Jacob van den Borne uit Reusel zet gps bedrijfsbreed in \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Swagemakers, J. \ 2011
Met behulp van gps weet akkerbouwer Jacob van den Borne uit Reusel de overlap in zijn grondbewerkingen terug te dringen van dertien naar één procent. „Tijdens mijn bespuitingen bespaar ik dus twaalf procent op het gebruik van gewasbeschermingsmiddele ...
help
Onkruidbestrijding in vaste planten : teeltadvies \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Verheijen, S. \ 2011
Op vaststaande percelen met Hosta en Paeonia waar nog geen onkruidbestrijding is uitgevoerd, vraagt dit begin maart de aandacht. Dit geldt ook voor percelen waar de vaste planten nog in de grond zitten omdat ze niet zijn verkocht of op percelen met v ...
help
Mijnakker vooral databank : ‘ondanks bewolking meer gebruikers Mijnakker’ \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2011
Steeds meer akkerbouwers maken gebruik van internetplatform Mijnakker.nl. Toch worden de plaatjes en grafieken van de percelen op zich steeds minder belangrijk, stelt manager Corné Braber. „Feitelijk is Mijnakker vooral een grote databank, die gronds ...
help
Bollenvogelstand gemakkelijk te verbeteren \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2011
Patrijs, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn erg gesteld op bloembollenvelden. De relatieve rust maakt het bollenland tot ideale broedplaats. Deze specifieke bollenvogels komen elders in veel lagere aantallen voor : In het kader van duurzaam ondern ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.