help
The Nature Game : Cross-overs met de Topsector Creatieve Industrie: een droom komt uit \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ham, M. van den \ 2016
Op 12 mei is The Nature Game gepresenteerd: een echte game, die gespeeld wordt op een iPad. Dit spel speel je niet thuis op de bank, maar lopend door het bos. Deze magische beleving is niet alleen een communicatieinstrument om nieuwe doelgroepen te b ...
help
verkenning (on)mogelijkheden windenergie in bosgebieden : achtergrondrapport [Boek]
Wing \ Bosch& Van Rijn \ 2016
Dit rapport is een bundeling van de deelverkenningen die zijn uitgevoerd naar natuur, recreatie, techniek, landschap, maatschappelijke betrokkenheid en financiën. Naast dit achtergrondrapport is er een samenvattend rapport, waarin voor het geheel van ...
help
Verkenning (on)mogelijkheden windenergie in bosgebieden : samenvattend rapport [Boek]
Wing \ Bosch &Van Rijn \ 2016
Dit rapport geeft een samenvatting van verkenning naar windenergie in bosgebieden. Het bevat een algemene samenvatting, een uitleg over de totstandkoming en een samenvatting van de afzonderlijke onderdelen: natuur, recreatie, techniek, landschap, bet ...
help
Natuurvolgend bosbeheer en een hoge wildstand: gaat dat samen? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Staak, E. van der \ 2016
Het Nederlandse bos is een belangrijk leefgebied voor grofwild, zoals ree, edelhert en wild zwijn. In veel gebieden is de grofwildstand de laatste jaren sterk toegenomen. Hoge(re) wildstanden leiden in toenemende mate tot zorgen bij bosbeheerders ove ...
help
Vertraag het Lopend Vuurtje! \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Zwart, H.J. \ Janssen, R. \ Francke, W. \ Kok, C. \ 2016
Natuurbranden zijn ‘hot’. Wereldwijd: denk aan de enorme, alles verwoestende branden in Australië en Californië en recent in Canada. Maar ook in onze eigen land raken de gemoederen bij tijd en wijle behoorlijk verhit als er weer een stuk bos of heide ...
help
Beken Atlas Veluwe [Kaart]
2016
Bekenatlas van de Veluwe.
help
‘Nieuwe toekomstvisie NP Veluwezoom’ \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wit, W. de \ 2016
Toen ik de eerste pagina zag van de Nieuwe toekomstvisie Veluwezoom (Natuur, Bos en Landschap; maart 2016, pag. 23) met daarop de foto van dode bomen met paddenstoelen, was mijn eerste gedachte: “Daar gaan we weer!” Gelukkig bleek het niet alweer een ...
help
Nieuwe toekomstvisie voor de Veluwezoom \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schmidt, P. \ Duinhoven, G. van \ 2016
Natuurmonumenten wil in Nationaal Park Veluwezoom zoveel mogelijk voorrang geven en ruimte bieden aan natuurlijke ontwikkelingen en processen. Maar niet door een dogmatisch ‘niets doen’-beheer. Beheerteammedewerker André ten Hoedt vertelt hoe zij een ...
help
Camping De Braamhorst : quickscan naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden op camping De Braamhorst e.o. i.r.t. de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum voor 300 bewoners [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Vries, D. de \ 2016
Dit is een quickscan van campingterrein De Braamhorst waar is gekeken naar beschermde natuurwaarden in relatie tot een voorgenomen locatie voor 300 asielzoekers.
help
Assessment of evaporative water loss from Dutch cities \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Wetenschappelijk artikel]
Jacobs, C.M.J. \ Elbers, J.A. \ Brolsma, R. \ Hartogensis, O.K. \ Moors, E.J. \ Rodriguez-Carretero Marquez, M.T. \ Hove, B. van \ 2015
Reliable estimates of evaporative water loss are required to assess the urban water budget in support of division of water resources among various needs, including heat mitigation measures in cities relying on evaporative cooling. We report on urban ...
help
Heated debates: the transformation of urban warming into an object of governance in the Netherlands \ Evolutionary governance theory : theory and applications [Wetenschappelijk artikel]
Boezeman, D. \ Kooij, H.J. \ 2015
In the Netherlands climate adaptation policies and measures have been dominated by a strong water-centered discourse. We observed four moments of transformation of the object from science into governance, and will illustrate these transformations in ...
help
De tuinen van Paleis Het Loo [themanummer] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Tijdschrift]
2015
Op 20 juni 1984 werden de gereconstrueerde tuinen van Paleis Het Loo officieel geopend. In binnen- en buitenland was bewondering voor de gedegen, wetenschappelijke aanpak. Het vakblad Groen wijdde er een themanummer aan. Nu, meer dan dertig jaar late ...
help
Noord-Veluwe actief in groene economie : biobased projecten in pilotfase \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Hentzepeter, V. \ 2015
IGEV heeft in de regio Noord-Veluwe een aantal ambitieuze, biobased projecten lopen die nu in de pilotfase komen. Door onder meer laagwaardige biomassa en reststromen om te zetten naar hoogwaardige voeders, biogas of meststoffen, worden stappen gezet ...
help
Renkumse landgoederen en buitenplaatsen : vista's participatie [Boek]
During, R. \ Jagt, P. van der \ 2015
De Veluwezoom is rijk aan landgoederen en buitenplaatsen. Alleen al binnen de gemeente Renkum is er een dertigtal aanwezig. Dit maakt de zuidelijke Veluwezoom en de gemeente Renkum in het bijzonder tot een bijzonder fraai gebied, dat vanouds veel bez ...
help
Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
Veel soorten die kenmerkend zijn voor laaglandbeken met een goede ecologische kwaliteit zijn ondanks beekherstel nog niet teruggekeerd. In deze veldwerkplaats zijn recente onderzoeken gepresenteerd over de herintroductie van fauna in beekdalen. Langs ...
help
Afgraven, bodemtransplantaties en uitstrooien van maaisel op voormalige landbouwgronden: het Reijerscamp experiment \ De levende natuur [Artikel]
Noppen, F.D. van \ Bosch, M. \ Wubs, E.R.J. \ Haanstra, L. \ Verbaan, W. \ Houwelingen, G.D.B. van \ Philippona, J. \ Ekeris, R. van \ Putten, W.H. van der \ Bezemer, T.M. \ 2015
Op de Reijerscamp bij Wolfheze zijn de effectiviteit van bodemtransplantaties en het uitstrooien van maaisel voor het ontwikkelen van heide en heischraal grasland op een voormalig landbouwgebied vergeleken. Deze natuurherstelmaatregelen zijn toegepas ...
help
Broedvogels van Peppelenburg Westerrode en de Stortplaats Wekerom in 2014 [Boek]
Deuzeman, S. \ 2015
In het voorjaar van 2014 is Peppelenburg Westerrode en de Stortplaats Wekerom (241 ha) in opdracht van de Gemeente Ede, Afdeling Beheer geïnventariseerd op broedvogels. Peppelenburg Westerrode bestaat hoofdzakelijk uit bos. De structuur van de oude ( ...
help
Cultuurhistorie Vaassense bekenroute \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2015
Op geen enkele wandeling langs de Veluwse sprengen vind je zoveel (restanten van) cultuurhistoire aan als in Vaassen. De auteur bespreekt 17 locaties langs deze route, waarvan lang niet alles behouden blijkt te zijn. Drie papiermolens bij elkaar, afh ...
help
De Grift op de Oost-Veluwe als een spiegel van de tijd. Dl. 3: 2000-heden \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2015
De Grift heeft van Ugchelen tot Heerde een totale lengte van ca 22 km. Een deel loopt door de bebouwde kom van Apeldoorn. De Grift heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan en de verdere geschiedenis van deze gemeente. Maar in de huidige tij ...
help
Het uitzetten van macrofauna als beekherstelmaatregel \ H2O online [Artikel]
Verdonschot, R. \ Verdonschot, P. \ 2015
In het voorjaar van 2014 zijn in de herstelde middenloop van de Heelsumse beek op de Veluwe enkele duizenden larven van de voor laaglandbeken karakteristieke kokerjuffer Lepidostoma basale uitgezet. De reden om de natuur een handje te helpen is dat v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.