help
Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid : input voor agendavorming van de Balans van de Leefomgeving 2014 [Boek]
Boonstra, F.G. \ Gerritsen, A.L. \ 2016
Het Rijk is systeemverantwoordelijke voor natuur. Maar over de inhoud van het begrip systeemverantwoordelijkheidbestaat geen eenduidigheid. Er zijn bovendien verschillende manieren waaropsysteemverantwoordelijkheid in de praktijk vorm krijgt. In de r ...
help
Doe het zelf : burgerinitiatieven in de natuur \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Nijland, R. \ 2015
Samen met Irini Salverda en Roel During schreef Van Dam het boek Burgers en hun Landschap. Dat biedt een overzicht van tien jaar onderzoek naar burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief. Wat bezielt deze bevlogen burgers, welke drijfveren hebb ...
help
Kan een waterschap wegbeheerder zijn zonder dat deze taak in het reglement is opgenomen? : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lange-Liemburg, N. de \ 2015
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 november 2014 uitspraak gedaan over de vraag wie bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de Jonenbrug te Giethoorn. Hiermee bepaalde de Raad van State indirect wie wegenbeheerder is ...
help
Verstrikt in het fonteinkruid: watersporters en Rijkswaterstaat zoeken oplossing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
Watersporters, vissers en zwemmers hebben iedere zomer veel last van fonteinkruid, een waterplant die grote delen van de Randmeren bedekt. Maaien lijkt een oplossing. Recreanten en Rijkswaterstaat worden het echter niet eens over de rekening: wie moe ...
help
Veiligheidsbewustzijn rond sportvelden schiet tekort : roep om duidelijker afspraken over verantwoordelijkheid \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Sneppert, P. van der \ 2015
‘Sportclubs en beheerders van sportvelden moeten duidelijke afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid rond Nederlandse sportvelden.’ Dat zegt William van Diemen, een van de initiatiefnemers van de campagne Voetbal Veilig. Er zij ...
help
Onschuldige hobby of gevaar voor de volksgezondheid? \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Bruinenberg, J. \ 2015
Overal in het land verschijnen moestuinen, Albert Heijn boekte succes met haar eigen 'moestuintjes' en in het EO-programma Van Hollandse Bodem strijden duo's om de beste paprika, boon of aardbei. Stadslandbouw is booming. In de luwte van de groente- ...
help
Medici wijzen te snel naar veehouderij \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Waar in de veehouderij in de diverse Europese landen steeds zorgvuldiger wordt omgesprongen met antibiotica, lijkt het tegengestelde het geval in de humane gezondheidszorg. De regeringsleiders van de G7 spraken zich deze zomer in het Duitse Elmau nad ...
help
Stad nog niet klaar voor klimaatextremen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Mees, H. \ 2015
Uit recent onderzoek blijkt dat het nu vooral gemeenten zijn die specifieke taken op zich nemen om steden beter te bewapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maar door de toenemende klimaatextremen zullen ook burgers en bedrijven hun steentj ...
help
Verbinden, versnellen, vernieuwen & vertellen \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Kuijpers, C. \ 2015
Het is goed om stil te staan bij wat we in Nederland op het gebied van milieu hebben bereikt en te zien waar we vandaan komen. Dat deden we eind 2014 bij het VVM-symposium over 25 jaar milieubeleid. Grote milieuproblemen zijn aangepakt. Vrijwel niema ...
help
Participatie in het groen : burgers overheid ondernemers [Boek]
Branchevereniging VHG \ Verenigd Stadswerk \ 2015
Cahier over Burgerparticipatie. De relatie tussen overheid, de makrt en de burger verandert. Burgerinitiatieven in de openbare ruimte worden steeds meer toegejuicht en waar mogelijk ondersteund. Hoe werkt dit in de praktijk? Welke rol kunnen en wille ...
help
Hoe houden we jongeren erbij : wij tegenover zij \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
2015
“Radicalisering speelt bij ons niet,” zeggen vertegenwoordigers van groene scholen. “We zijn een kleine school, leerlingen lopen niet anoniem rond en het contact is goed.” Goed, al die aandacht voor radicalisering en hoe je daar mee om moet gaan. Maa ...
help
'Een koe is geen ding': melkvee gaat volgens Frits van der Schans varkens- en pluimvee achterna \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2015
De koe in de wei, grondgebondenheid én het feit dat een melkveehouderij vaak een familiebedrijf is, noemt Frits van der Schans als dé kwaliteiten van de melkveehouderij. De senior adviseur bij Centrum Landbouw en Milieu (CLM) ziet die met de huidige ...
help
Preventie van beroepsziekten : mogelijkheden voor beleidsintensivering [Boek]
Sax, M. \ Hollander, M. \ 2015
Het Ministerie van SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten, en heeft om die reden Panteia, in samenwerking met VHP Human Performance, opdracht gegeven onderzoek te doen d ...
help
O jee, water in de kruipruimte : wie is er verantwoordelijk voor grondwateroverlast? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
Een te hoge of te lage grondwaterstand kan grote problemen opleveren voor woningeigenaren. Het is de taak van gemeenten grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Hoe ziet d ...
help
Participatie in de wijk via ‘groene coöperatie’ \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2015
Burgers, overheden en marktpartijen zouden samen kunnen werken in een groene coöperatie aan het beheer en onderhoud van groen in de openbare ruimte. Dat idee opperde VHG-directeur Egbert Roozen op vrijdag 10 april tijdens een werkbezoek van Tweede Ka ...
help
Workshop RWS/STOWA Asfaltdijkbekledingen 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
Op 15 april 2014 is de jaarlijkse workshop van de klankbordgroep Asfaltdijkbekledingen in Wieringerwerf gehouden. De dijkversterking van de Wieringermeerdijk liep als een rode draad door de workshop. Hier wordt de bestaande gezette steenbekleding ove ...
help
Public and private responsibilities for the protection of vulnerable citizens against extreme heat [Factsheet]
Mees, H.L.P. \ 2014
Protection against extreme heat is an emerging issue in urban areas in light of climate change, ongoing urbanisation and an ageing population. In particular the elderly, disabled and sociallydeprived are vulnerable to heat stress from hot days and he ...
help
Publieke en private verantwoordelijkheden voor klimaatadaptatie : een juridisch-bestuurlijke analyse en eerste beoordeling [Boek]
Runhaar, H. \ Gilissen, H.K. \ Uittenbroek, C. \ Mees, H. \ Rijswick, M. van \ Gerretsen, A. \ 2014
Een belangrijk vraagstuk bij klimaatadaptatie is wie verantwoordelijk is voor het nemen van welk soort adaptatiemaatregelen. In dit onderzoek zijn daarom voor verschillende vitale en kwetsbare (sub)sectoren de juridische verantwoordelijkheden voor kl ...
help
Dossier burgerparticipatie en burgerinitiatieven [Dossier]
[ca. 2014]
In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Bij burgerparticipatie vragen overheden en grote natuur- en landschapsorganisaties groepen burgers om mee te denken of mee te doen ...
help
Veiligheid en ladingzekering van goederen : codex voor de tuinaannemer \ Tuinaannemer [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2014
Dagelijks waarschuwt de verkeersinfo op de radio voor ladingverlies op de snelwegen. Medio mei van dit jaar heeft in heel België een grootscheepse controleactie op ladingzekering en overlading in de sector van zwaar vervoer plaatsgevonden. In totaal ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.