Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verbetering van bosterreinen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het Baarnse Bos : een vorstelijk wandelpark : herstelplan voor een koninklijk bos [Boek]
Blok, E. \ Brouwer, C. \ Bomert, K. \ Blijdenstijn, R. \ cop. 2007
Het Baarnse Bos is een restant van een van de meest weelderige buitenplaatsen in de provincie, waar de achttiende-eeuwse sfeer nog goed behouden is. In 2008 is het 250 jaar geleden dat de toenmalige buitenplaats De Eult in bezit kwam van de Koninklij ...
help
OBN heeft financieel probleem \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Borkent, I. \ 2003
De financiële perikelen rond de financiering van het LNV-programma Overlevingsplan Bos en Natuur. De subsidie van LNV dreigt stopgezet te worden waardoor met name de Effectgerichte Maatregelen in gevaar komen. Juist met dit onderdeel van de regeling ...
help
Forest development : succession, environmental stress and forest management : case studies [Boek]
Dohrenbusch, A. \ Bartsch, N. \ 2002
help
Terug naar het lindenwoud? alternatieve boomsoortkeuze verhoogt ecologische en recreatieve waarde van bossen op verzuringsgevoelige gronden \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Hullu, P.C. de \ Ouden, J. den \ Spek, T. \ Waal, R.W. de \ 2001
Uitleg over de relatie tussen bostype en boomsoorten enerzijds en bodemvormende processen anderzijds, met name de humusvorming onder invloed van de kwaliteit van het strooisel. Vooral op matig voedselrijke, verzuringsgevoelige gronden kunnen processe ...
help
Maatregelen om effecten van eutrofiering en verzuring in bossen met bijzondere natuurwaarden tegen te gaan : beschrijving van de uitgangssituatie en uitvoering van maatregelen op semi - praktijkschaal op een zestal proeflokaties [Boek]
Klap, J.M. \ Schmidt, P. \ 1995
help
Heggen, houtwallen en houtsingels op de zandgronden : een aanzet tot een staalkaart voor ontwerp, aanleg en onderhoud op basis van e[co]logische uitgangspunten : werkdocument [Boek]
Klerken, G.A.M. \ Zwart, H. \ 1991
help
Boom en bodem in "De Sijsselt" : bodemkundige onderzoekingen in de jaren 1978 en 1980 [Boek]
Burg, J. van den \ Ottenhof, F. \ Schulting, R. \ 1988
help
Das Problem der Aufforstung von Feststoffdeponien \ Zeitschrift fuer Kulturtechnik und Flurbereinigung = Journal of rural engineering and development [Artikel]
Hartge, K.H. \ 1986
Met betrekking tot de mogelijkheden van beplanting op afvalhopen is ingegaan op de specifieke standplaatseigenschappen in relatie tot water-, lucht- en warmtehuishouding van afvaldumpingen. Geconcludeerd wordt dat beplanting met bomen niet succesvol ...
help
Querschnitt von Methoden zur Verbesserung der Wurzelraeume geschaedigter Baeume \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Zaugg, H. \ 1986
Een negental beluchtingsmethoden wordt gepresenteerd met bijbehorende apparatuur. Ook 2 Nederlandse methoden komen hierbij ter sprake
help
A guide to the reclamation of mineral workings for forestry [Boek]
Wilson, K. \ 1985
Naast de technische uitvoering en de nazorg wordt ingegaan op factoren, die de groei van bomen op gereconstrueerde plaatsen beinvloeden
help
De vegetatieontwikkeling in gelichte beukenopstanden na oppervlakkige bodembewerking en bekalking \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Hees, A.F.M. van \ 1984
In 1982 en 1983 is de ontwikkeling van de vegetatie na oppervlakkige bodembewerking en bekalking in gelichte beukenopstanden bestudeerd. Het onderzoek is in het Speulderbos en het Edese bos uitgevoerd. De waarnemingen hadden betrekking op de tweede e ...
help
De invloed van landbouwvoorbouw op de bodemvruchtbaarheid en de groei van naaldhout in de "De Sysselt" [Studentenverslag]
Ottenhof, F. \ 1981
help
Nutrient conservation in forestry: a perspective \ Southern journal of applied forestry [Artikel]
Bengtson, G.W. \ 1981
Door de crisis in de meststoffen- en energiekosten in 1973-'74 werd de aandacht van de bosbouwers in het zuiden van de Ver. Staten gevestigd op de geldwaarde van de bodemvoedingsstoffen. Hun behoud kan bevorderd worden door het oogstsysteem en de gro ...
help
Het effekt van bemesting met stikstof, al of niet gekombineerd met chemische onkruidbestrijding, op de groei van Populus 'Dorskamp' in een beplanting in Oostelijk Flevoland \ Populier : tijdschrift voor teelt en afzet van populier en wilg [Artikel]
Glastra, T.F. \ 1980
help
Profielverbetering voor bos op een voormalige zandplaat in de Grevelingen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Rijniersce, K. \ Glastra, T.F. \ Wardenier, H.J. \ 1980
Over de effecten van profielverbetering uit oogpunt van bewortelbaarheid en vochtaanbod. Verder worden de resultaten weergegeven van bewortelingsopnamen en lengtemetingen. Uit de resultaten blijkt dat de groei van de houtsoorten wordt beinvloed door ...
help
Naaldverkleuringen bij enige Picea-soorten: oorzaken en bestrijding door bemesting \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Burg, J. van den \ 1979
In Picea-beplantingen (opstanden, kwekerijen, kerstsparcultures) kunnen storingen optreden in de minerale voedingsstoffenvoorziening in de vorm van zichtbare gebreksverschijnselen. Met behulp van naald- en grondonderzoek is de oorzaak meestal vast te ...
help
Vergelijking van de invloed van enige bodem verbeterende maatregelen op de financieele resultaten van aan te leggen boscomplexen [Studentenverslag]
Tol, G. van \ 1974
help
De bodemvruchtbaarheid van de Sijsselt, plaggenwinningsgebied van de voormalige buurtschap Maanen [Boek]
Goor, C.P. van \ Oosten Slingeland, J.F. van \ 1963
help
Bodemverbetering en de invloed van de houtsoort op de bodem : verslag van een bosbodemkundige excursie naar Belgie, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden in het voorjaar van 1955 [Boek]
Goor, C.P. van \ Pape, J.C. \ Schelling, J. \ 1955
Excursie Stiboka
help
Bewerking en vruchtbaarheid van droge bosgronden [Boek]
Goor, C.P. van \ 1952
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.