help
Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland [Boek]
Huijsmans, J.F.M. \ Hol, J.M.G. \ Schooten, H.A. van \ 2015
help
Pneumatische injectie van vaste stoffen in de bodem \ Tuinaannemer [Artikel]
Geest, W. de \ 2014
Veel bomen in het stedelijk gebied zijn toe aan bodemkwaliteitsverbetering. Dit wordt vooral toegepast bij verdichte groeiplaatsen of daar waar de bodemkwaliteit te wensen overlaat.
help
Klaas Wolters introduceert een revolutionaire manier van bemesten \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2013
Klaas Wolters (33) uit het Groningse Winsum introduceerde in 2012 een revolutionaire manier van bemesten: een mesttank bestaande uit een compartiment mest en een compartiment water. “Een bemester die de drijfmest bovengronds uitrijdt en in dezelfde w ...
help
Niets verspillen : Kverneland-combinatie zaait en bemest met behulp van GPS \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2013
Niet alleen zaaizaad, maar ook de vloeibare kunstmest precies op maat toedienen. Dat is mogelijk met de nieuwe Kverneland-zaaicombinatie met een doseerunit voor vloeibare kunstmest. Afgelopen voorjaar deed Loonbedrijf Pelle in Hengevelde hiermee de e ...
help
Nieuwigheden op de praktijkdag prei \ Management&techniek [Artikel]
Van Neck, W. \ 2012
Op de derde editie van de Praktijkdag prei in Kruishoutem was een academisch gedeelte, maar ook demo’s van rooi- en bemestingsmachines stonden op het programma. In dit artikel legt Management & Techniek vooral de nadruk op de bemesters.
help
Precisiebemester klaart klus in één gang : spuiwater met drijfmest sterke combinatie \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Doorn, D. van \ 2012
De precisiebemestingsrobot moet in april 2012 zijn eerste rondjes draaien over akkerbouwland. De robot rijdt na elke werkgang zelfstandig naar een mobiel vulstation en wordt daar automatisch bijgevuld. Hij kan in één werkgang de volledige bemestingsb ...
help
Sleepslangen in winter tarwe 2012 op Harrysfarm [Video]
2012
In opdracht van Jan Bakker uit Oldebroek injecteert loonbedrijf Breure uit Swifterbant de varkensdrijfmest via sleepslangensysteem in de wintertarwe. Voor de akkerbouwer is het een voordelige manier om de wintertarwe met deze methode te bemesten. Nie ...
help
Mest toedienen met de precisie van kunstmest \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Krebbers, H. \ 2012
Mineralenconcentraat en spuiloog zijn prima organische meststoffen die wat werking betreft kunnen concurreren met kunstmest. De toediening vraagt wel om apparatuur waarmee deze vloeibare meststoffen nauwkeurig in het voorjaar in de gewassen kunnen wo ...
help
Concentraat blijkt goedkope meststof \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Meijering, L. \ 2012
Mineralenconcentraat is een alternatief voor kunstmest. De stikstofwerking van beide mestststoffen is gelijk. Toediening vraagt aangepaste apparatuur.
help
Vloeibare meststoffen injecteren met 100 bar-pulstechniek : een hoosbui opende pas echt de ogen! \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Boer, B. de \ 2009
De overstap maken van een veehouderijbedrijf naar het exploiteren van een golfaccommodatie is even wennen. De gebroeders Pheninckx namen enkele jaren geleden deze stap. De hoge onkostenpost voor de bemesting op Golfbaan Landgoed Bergvliet was echter ...
help
Advies fosfaatbemesting verfijnder : thema - bemesting \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ 2009
Op grondmonsteranalyses gaat Blgg de fosfaattoestand weergeven als direct beschikbaar deel (P-PAE) en naleveringspotentieel (P-AI). Zo ontstaat een verfijnder advies voor fosfaatbemesting dan op basis van Pw.
help
Simpel en betaalbaar injecteren : thema - bemesting \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J \ 2009
De injectiekouters voor vloeibare bemesting zitten vaak op de plantmachine. Het kan echter ook anders. Voorop injecteren, achterop planten. Bloemkoolteler Aad Brandsen en Wervershoof werkt er voor het eerst mee. ''Simpel en betaalbaar.''
help
Automatische niveaumeting geeft extra zekerheid en tijdsbesparing : automatisering van afleversysteem vloeibare meststoffen \ Onder glas [Artikel]
Bouwman-van Velden, P. \ 2009
Leverancier van vloeibare meststoffen Van Iperen is gestart met automatische niveaumeting op voorraadtanks bij hun klanten. Automatische niveaumeting voorkomt dat telers zonder meststoffen komen te zitten. De leverancier kan de aflevering efficiënter ...
help
Duport Liquiliser bemest secuur in de grond \ Tuin en park techniek [Artikel]
Bonte, E. \ 2007
Efficiënt omgaan met meststoffen is behalve in de landbouw ook een hot item in de groensector. Met name voor het bemesten van sportvelden speelt dit een rol. Met de Dupont Liquiliser leg je alle nodige nutriënten op de juiste plek zonder dat er iets ...
help
Nieuwe kans vloeibare kunstmest : spaakwielbemester en meer stabiele meststof moeten stikstofbenutting verhogen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2007
Bemesten met vloeibare kunstmest wil geen grote vlucht nemen. Hoge kosten en stikstofverlies door vervluchtiging werpen een schaduw over de mogelijk gunstige werking. ASG onderzoekt nu een nieuwe techniek met de spaakwielbemester
help
Spaakwiel mag blijven, mits prijs niet stijgt \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hattum, B. van \ 2007
Maatschap Olthuis in Een (Dr.) liet in 2005 voor het eerst al haar grasland bemesten met vloeibare kunstmest via een spaakwielbemester. In 2007 is het de vraag of de veehouders dat nog steeds doen en hoe dit systeem hen bevalt
help
Nieuwe kans vloeibare kunstmest : spaakwielbemester en meer stabiele meststof moeten stikstofbenutting verhogen \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Zessen, T. van \ 2007
Bemesten met vloeibare kunstmest wil maar geen grote vlucht nemen. Hoge kosten en stikstofverlies door vervluchtiging werpen een schaduw over de in potentie gunstige werking. ASG onderzoekt een nieuwe techniek met de spaakwielbemester
help
Arbeidsbesparing en foutloos aanmaken van voedingsschema's : automatisch vullen van de A- en B-mestbakken \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2007
Door schaalvergroting bij glastuinbouwbedrijven kiezen steeds meer telers voor vloeibare meststoffen. Vloeibaar geeft mogelijkheden tot volledige automatisering en flexibiliteit bij het samenstellen van de voedingsschema’s. Dit zijn twee belangrijke ...
help
Meer toepassingen Duport Liquiliser : knoflook prikken tegen emelten en engerlingen \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Vreemann, G. \ 2006
Sinds vorig jaar is er een spaakwielbemester van de firma Duport op de markt. Hij wordt steeds vaker ingezet. Met een knoflookpreparaat kunnen emelten en engerlingen bestreden worden. Steeds vaker wordt de machine ingezet op sportvelden, zij het dat ...
help
Organische mest met laag stikstofgehalte biedt veel mogelijkheden \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Steen, M. van der \ 2006
Door het gebruik van mest met een laag stikstofgehalte kan de fruitteler met een aanvullende stikstofbemesting sturen op basis van eigen kunde, kennis en ervaring. Daarom wordt in de fruitteelt een bewerkte kalvermest met een laag percentage stikstof ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.