help
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) : nota naar aanleiding van het verslag [Boek]
2017
Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet opslag duurzame energie
help
Een overzicht van de benodigde vergunningen en regelgeving voor de start van een viskweekbedrijf [Boek]
Abbink, Wout \ 2016
Het ministerie van EZ heeft IMARES Wageningen UR gevraagd om een overzicht te maken van de aanvraagprocedures voor benodigde vergunningen en bepalende regelgeving voor het opzetten van een viskweekbedrijf. In dit rapport zijn de procedures opgedeeld ...
help
Eindrapportage peerreview : vergunningverlening waterkeringen december 2015 [Boek]
2016
De Zorgplicht Waterkeringen houdt in dat beheerders van primaire keringen de wettelijke taak hebben om deze keringen aantoonbaar aan de veiligheidseisen te laten voldoen via noodzakelijke inspecties, beheer en onderhoud. Het nieuwe waterveiligheidsbe ...
help
Brandveiligheid folieserres en de bouwvergunning \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Geest, W. De \ 2016
In nummer 16 van ons vakblad werd duiding gegeven bij de oplossingen die gezocht worden voor het feit dat voor het aspect brandveiligheid serres sinds 1/8/2009 onder ‘Bijlage 6 – industriële gebouwen’ vallen. Dit betekent dat de eisen die voor een ‘k ...
help
Omgevingsvergunning in zicht \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Beliën, B. \ Meykens, J. \ 2016
Vanaf 23 februari 2017 kan je geen stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning meer aanvragen, alleen nog een omgevingsvergunning. Het wordt aangekondigd als één van de grootste hervormingen in het Vlaamse omgevingsrecht sinds de introductie van ...
help
Doen alsof \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Lentz, J. \ 2016
Leren trekkerrijden zonder dat je meteen met een trekker de weg op moet. Dat is het idee van de trekkersimulator die opleidingscentra Terra in Groningen en Drenthe samen met New Holland laat ontwikkelen bij Vesc Group, een bedrijf dat gespecialiseerd ...
help
Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties [Boek]
Voorthuizen, Ellen van \ Overgoor, Ceciel \ Buisonje, Fridtjof de \ Verdoes, Nico \ Hoeksma, Paul \ Herpen, Frank van \ Leeuwis-Tolboom, Janine \ 2016
Waterbeheerders in Nederland krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Dit achtergronddocument biedt inzicht in het beleidskader voor en de ...
help
Mag de overheid de eigen spelregels achteraf veranderen? : met terugwerkende kracht een kapverbod instellen mag echt niet \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Wannink, R. \ 2016
De auteur van dit artikel vertelt: Vorige week speelde ik met mijn kinderen een kaartspelletje. Tijdens het spel probeerde de jongste de regels te veranderen. Uiteraard omdat het haar veel beter zou uitkomen. Met een glimlach vertelde ik haar dat dit ...
help
De tussenstand in de PAS \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2016
Op 1 juli werd de Programmatische Aanpak Stikstof van kracht. Sindsdien is het voor veel melkveebedrijven weer mogelijk een NB-vergunning aan te vragen. Want waar de afgelopen jaren de vergunningverlening spaak liep, kunnen nu binnen de PAS vaak ruim ...
help
Het Nieuwe Veehouden mogelijk maken : zoeken naar ruimte voor verduurzaming in de veehouderij [Boek]
Bremmer, Bart \ Kortstee, Harry \ Vierstra, Jelmer \ Wichen, Yvette van \ Veen, Kristel van \ Boezem, Ernest van de \ 2016
De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) streeft naar een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023 die, met behoud van haar concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier en milieu. De projectuitvoerders zijn gevraagd te verk ...
help
Praktische tips ter voorbereiding van een wasplaats met zuiveringssysteem [Factsheet]
2015
Nog steeds komen gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in de sloot. Een belangrijke bron is het erf. In de praktijk gebeurt het vullen en reinigen van de veldspuit toch vaak daar. Middelen kunnen dan rechtstreeks, of via het riool in de ...
help
Tien vragen over het T-rijbewijs \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Smids, R. \ 2015
Vanaf 1 juli 2015 moeten nieuwe trekkerchauffeurs hun trekkerrijbewijs halen. De komst van het zogenoemde ‘T-rijbewijs’ moet de verkeersveiligheid van landbouwmechanisatie in het verkeer verbeteren. Voor welke uitdaging komen toekomstige trekkerbestu ...
help
Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2015-2018 [Brief]
Ministerie van Economische Zaken \ [ca. 2015]
Deze nota beschrijft het beleid van het ministerie van Economische Zaken voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI-beleid) voor de periode 2015-2018. Door dit beleid, en binnen de kaders die hierin worden beschreven, kan de mosselsector voor deze period ...
help
Ben jij al klaar voor CLP? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Meykens, J. \ Penninckx, I. \ 2015
Op 1 juni 2015 werd een zeer grondige wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) van kracht. Daarmee implementeert de Vlaamse overheid de Europese CLP-verordening. CLP staat voor classification, labelling and packaging, dus de indeling, etiket ...
help
Bomen en rechtspraak : een omgevingvergunning voor vellen. Mag gemeente dan Flora- en faunawet negeren? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2015
Ik lig heerlijk in een Frans zwembadje, op een camping midden in de natuur. Het bad is zo klein dat het eigenlijk alleen kan dienen voor gesprekken met de campingbaas, zijn kinderen en de oude (grijze) garde die in de maand juni het eigen land uit du ...
help
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw [Factsheet]
Wielen, P. van der \ Dekking, A. \ Jong, D. de \ [2015]
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hi ...
help
PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wierenga, H. \ Boxtel, M. van \ Dekking, A. \ 2015
Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: ...
help
Kentekens en hogere snelheid : kabinet wil kentekens voor (land)bouwvoertuigen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Meer, S. van der \ 2015
De ministerraad heeft ingestemd met de invoering van kentekens voor landbouwtrekkers, mobiele machines en hun aanhangwagens die op de openbare weg rijden. Tegelijkertijd wordt de maximum snelheid voor (land)bouwvoertuigen verhoogd van 25 naar 40 km/u ...
help
Wees wijs met je T-rijbewijs : tips en vuistregels voor de toolboxmeeting \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Zoest-Meester, C. van \ 2015
Sinds 1 juli 2015 is voor het besturen van een landbouwtrekker of een zelfrijdend werktuig (dus ook grondverzetmachines) een rijbewijs verplicht. Voor bestaande bestuurders volstaat het B-rijbewijs (mits afgegeven vóór 1 juli 2015) of het trekkercert ...
help
Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant : analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies [Factsheet]
[ca. 2015]
Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk aanwezige aantallen melkveebedrijven en dieren. En de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant hebben de door gemeenten en provincie verleende vergunningen overzichtelijk gepubliceerd. De in de vergunnin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.