help
Mechanisms of vegetative propagation in bulbs : a molecular approach [Proefschrift]
Moreno-Pachón, Natalia \ 2017
help
Kaalkap? : bezint eer ge begint \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Thomassen, E. \ Griek, M. \ Boosten, M. \ Delforterie, W. \ 2016
In het Nederlandse bos is inmiddels veel ervaring opgebouwd met kleinschalig groepsgewijs ingrijpen. In de praktijk lijkt er sprake te zijn van een trend richting grotere verjongingsgroepen. Zelfs de kaalkap is weer terug in het Nederlandse bos. Daar ...
help
Weg van kaalkap? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Delforterie, W. \ Thomassen, E. \ 2016
Kaalkap is een efficiënte oogst- en verjongingsmethode voor bos. Door de grootschaligheid van de methode kunnen dure houtoogstmachines kostenefficiënt werken en is de planning en begeleiding van de oogst overzichtelijk. Het is echter de vraag of kaal ...
help
Een frisse blik op het verzorgen van jong bos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Swart, B. \ Schulting, R. \ 2016
Sinds de jaren tachtig is er veel veranderd in het bosbeheer in Nederland. Belangrijke mijlpaal daarin was het afschaffen in 1994 van de herplantsubsidie op de bosverjonging. Daardoor werd het minder aantrekkelijk om bos over grotere oppervlaktes kaa ...
help
Verjonging van jeneverbessen op Artillerie Schietkamp ‘t Harde \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot, J. de \ Groot, M. de \ 2016
De jeneverbes is een van de twee inheemse naaldhoutsoorten die het Nederlandse landschap kenmerkt. Zijn natuurlijke verspreidingsgebieden zijn stuifgronden (zowel kust- als rivierduinen) en droge heidegronden. Helaas is het met de verjonging in de af ...
help
Beheren is vooruitzien \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Onzenoort, K. van \ 2015
Voor beheerder Brian van Beek is het klip en klaar. "Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen genieten van gevarieerde bossen en oude bomen, moeten we voortdurend zorgen voor bosverjonging." Van Beek is beheerder van de Zuid-Veluwe ...
help
Use and transfer of forest reproductive material : in Europe in the context of climate change [Boek]
Konnert, Monika \ Fady, Bruno \ Gömöry, Dus̆an \ A'Hara, Stuart \ Wolter, Frank \ Ducci, Fulvio \ Koskela, Jarkko \ Bozzano, Michele \ Maaten, Tiit \ Kowalczyk, Jan \ 2015
The selection of suitable FRM has assumed a new importance both because trees are long-lived species and because rapid climate change will have an impact on the environmental conditions of the trees as they grow and mature. The long-standing importan ...
help
Potentie van onderstandige douglasverjonging : kleinschalig natuurvolgend bosbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Delforterie, W. \ Ouden, J. den \ 2015
De douglas is vanwege zijn snelle groei en waardevolle hout een belangrijke bron van inkomsten voor veel boseigenaren. Doordat douglaszaailingen gemakkelijk opslaan onder een dicht kronendak en veel schaduw kunnen verdragen, komt onder volwassen gedu ...
help
Verjonging van bomen en struiken en de diversiteit van planten en ongewervelden in de Oostvaardersplassen \ De levende natuur [Artikel]
Klink, R. van \ Ruifrok, J.L. \ Smit, C. \ 2015
De Oostvaardersplassen is de laatste tijd zonder twijfel het meest besproken natuurgebied van Nederland. Het minimale-interventiebeleid dat plaatsvindt in dit gebied heeft geleid tot indrukwekkende kuddes, die onder andere te zien zijn in de film De ...
help
Doelgericht doorzaaien : niet techniek maar timing bepaalt het succes van graslandverjonging : gesponsorde serie Ruwvoermanagement. Deel 4: Doelgericht doorzaaien \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2014
Graslandverjonging in plaats van graslandvernieuwing. Met deze achterliggende gedachte experimenteren veehouders en loonwerkers met routinematig doorzaaien. Veel kennis moet nog worden ontwikkeld, maar de interesse groeit.
help
Jeneverbessen in Nationaal Park De Meinweg : de twijfel tussen natuurlijke kolonisatie en kunstmatige herintroductie [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2014
In 2013 werd op de Herkenboscherheide een natuurlijke groeiplaats van een Jeneverbes aangetroffen. Dit artikel gaat in op een mogelijke kolonisatie en schetst met de nodige twijfel een plaatselijk perspectief voor deze beschermde plant.
help
Praktijknetwerk toont aan: graslandverjonging loont \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Elferink, E. \ 2013
Duurzaam grasland is de basis onder het rundveebedrijf van de toekomst. Meer ruwvoer betekent immers lagere voerkosten. Voor een optimale grasmat is graslandverjonging effectief. Dat is een systeem waarbij structureel gewerkt wordt aan onderhoud van ...
help
Bosverjonging, doel of middel : verslag najaarsbijeenkomst Pro Silva op 9, 10 en 11 oktober 2013 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Delforterie, W. \ 2013
De najaarsbijeenkomst van Pro Silva vond dit jaar plaats in de boswachterij Ruinen van Staatsbosbeheer. Het is een goed geslaagde excursie geworden. Het onderwerp werd door veel bezoekers zeer gewaardeerd. Er waren exact 100 deelnemers. De boswachter ...
help
Hoe verhoog je het rendement van bos? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kuper, J. \ 2013
De KNVB organiseerde in 2012 een studiedag over bosvernieuwing. Daarbij werd de ervaring van Kroondomein Het Loo ingebracht. Omdat verjonging geen doel op zich is, leidde die bijdrage tot het ontrafelen van de onderliggende analyses die gedaan moeten ...
help
Wie niet verjongt, vergrijst \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2013
Veel organisaties in Nederland bestaan al heel lang, zij vergrijzen en hebben er moeite mee zich tijdig te vernieuwen. De energie ebt weg. Organisatiepsycholoog Aart Bontekoning doet veel wetenschappelijk onderzoek naar bedrijfsveranderingen en gener ...
help
Laanbeheer vergt offers \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Wetten, J. van \ 2013
Wanneer een of enkele bomen in een laan uitvallen, worden deze doorgaans vervangen door nieuwe. Tussenplanten werkt niet, volgens Simon Klingen, werkzaam bij Utrechts Landschap. Om ook toekomstige generaties het genot van een fraai laanbeeld te geven ...
help
The perspective of forest regeneration with new wildlife migration possibilities : a research performed in “Het Nationale Park De Hoge Veluwe” on the effects on forest regeneration when free migration of ungulates is possible after putting two wildlife crossings into use [Studentenverslag]
Kuipers, B. \ Wanrooij, F. van \ Breeje, L. den \ 2012
As part of the “Ecological main structure” the province of Gelderland strives to make the migration for ungulates possible on the Veluwe. Two wildlife crossings have been build, but are not yet operational because the fence around the National Park H ...
help
Uw bos, uw toekomst [Boek]
2012
Bomen zijn de natuurlijke producenten van hout en biomassa. Jaar op jaar groeit de staande voorraad hout in het bos, maar tegelijkertijd wordt er minder geoogst. Voor de boseigenaar is het belangrijk, dat de gewenste functies voor de komende generati ...
help
Ontwikkeling van soortensamenstelling en kwaliteit van gemengde natuurlijke bosverjonging \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Berg, C. van den \ 2012
Bij gemengde verjongingen is het soms een probleem om gewenste boomsoort(en) in de menging te houden. Om een gewenste soort voldoende kans te bieden, moet wellicht in een vroeg stadium ingegrepen worden. In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de on ...
help
Ontwikkeling van gemengde natuurlijke bosverjonging : soortensamenstelling en kwaliteit op hoge zandgronden [Boek]
Oosterbaan, A. \ Berg, C.A. van den \ 2011
Om na te gaan of het in gemengde verjongingen voor de soortensamenstelling en de kwaliteit noodzakelijk is om in de eerste 15-25 jaar verzorgende maatregelen uit te voeren, is in 2010 een heropname verricht van een reeks natuurlijke verjongingen, waa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.