Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 46

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verkeer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waterschap onderzoekt verkeersbelasting op dijk [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwakman, L. \ Veen, N.J. van \ Soest, E. van \ 2012
Vooral bij smalle boezemkaden met steile taluds heeft de verkeersbelasting een grote negatieve invloed op de stabiliteit van dijken en kaden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op drie locaties een statische en dynamische praktijkproef ...
help
Zonder dekkend netwerk komen e-cars niet in beweging : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2010
"We hebben de parkeermeters net achter ons gelaten. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we daarvoor een woud oplaadpalen terugkrijgen. Aldus Chris Schaapman, voorziter van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen, over de invoering van 'elek ...
help
Schaalsprong in geluidreductie met stille wegdekken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schwanen, W. \ The, B.H.P.A.M. \ 2009
Door ontwikkelingen in de geluidwetgeving is er steeds grotere behoefte aan stillere wegen. Dat past geheel binnen het programma SuperStil Wegverkeer (SSW) van Rijkswaterstaat (RWS). RWS heeft een meetprogramma uitgevoerd op proefvakken om de invloed ...
help
Knabbelen onder het Beneluxplein : aanleg leidingentunnel met trektechniek : dossier No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meer, R.R. van der \ 2009
Onder het Beneluxplein in Rotterdam is de aanleg van een nieuwe leidingentunnel van 338 m in volle gang. Uitvoeringsmethode is de trektechniek, die het mogelijk maakt dat het verkeer gewoon de bovenliggende wegen kan blijven benutten
help
Nauwelijks restzettingen bij Verlengde Australiëweg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Weerheim, R. \ 2009
De uitvoering van de Verlengde Australiëweg in Zoetermeer heeft in verschillende, niet aaneengesloten perioden plaatsgevonden. Eind juni 2009 is de openstelling van de weg. Het wachten is dan nog op de aansluiting met de N209, waarvan de capaciteit w ...
help
Rekenregels beogen trillingen te voorspellen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, D.J. \ Lammers, J.W. \ 2009
Het consortium DC/COB (Delft Cluster en Centrum Ondergronds Bouwen) werkt sinds 2005 aan verbetering van de instrumenten om trillingshinder door railverkeer te beheersen. Deze problematiek speelt vooral een rol bij grote infrastructurele projecten, z ...
help
Naar een robuust wegennetwerk : voorbeeldvisie voor regio Den Haag-Rotterdam : dossier: Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snelder, M. \ 2009
Het huidige wegennetwerk in Nederland is kwetsbaar voor incidenten. Een robuust wegennetwerk kan de extra reistijd door files met 30 procent doen afnemen. Een uitgewerkte visie voor de stadsregio Den Haag-Rotterdam toont de noodzakelijke aanpassingen
help
Gevaar volksgezondheid door wegverkeer blijft van kracht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kijts, B. \ 2009
Over luchtkwaliteit valt sinds kort meer slecht nieuws te melden. TNO onderzoek laat een sterk verhoogde concentratie schadelijk 'ultra fijn stof' zien in het stedelijk gebied. Langs autosnelwegen ligt dit vijf tot tien keer zo hoog als de landelijke ...
help
Kunststof vezels kunnen zoab stiller maken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Blom, R.H.J. van der \ Montfort, J.L.M. van \ Breur, H.J.A. \ 2009
Zeer open asfaltbeton, zoab, leek in de beginjaren het antwoord op de toenemende geluidsoverlast. Het nieuwe wegdek werd in de jaren zeventig voor het eerst aangelegd en leidde tot een voor die tijd enorme geluidsreductie vergeleken met het toegepast ...
help
Nieuwe Wet Luchtkwaliteit schept duidelijkheid : meer focus op verkeersmaatregelen : dossier: Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hendriksen, G.H.G. \ Hepp, L.A. \ 2008
Er is meer duidelijkheid over de voorwaarden voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen gekomen. De nieuwe Wet Luchtkwaliteit en het accoord over de nieuwe Europese richtlijn geven de gewenste duidelijkheid over de luchtkwaliteitseisen
help
Fijnstof in België ernstig probleem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2008
Vlaanderen behoort tot de meest met fijnstof vervuilde regio's van Europa. In december 2007 werd hier in sommige delen op de snelwegen een maximumsnelheid van 90 km/h ingesteld, omdat de maximale niveaus aan fijnstof waren overschreden
help
Soms is er geen scheurtje te zien : inventarisatie van constructieve problemen : dossier: Bruggen en viaducten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klatter, H.E. \ 2008
Het beoordelen van bruggen en viaducten op constructieve problemen brengt een nieuwe dimensie in het onderhoud van deze kunstwerken. Bekend is dat het gebruik, en daarmee de verkeersbelasting, sterk is veranderd vergeleken met de situatie waarvan men ...
help
Zonder ICt en 'beprijzen' loopt het verkeer zeker vast \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Verkeersminister Eurlings wil naar een robuuster wegennet toe, dat minder kwetsbaar is voor verstoringen. Hier op voortbordurend zegt prof.dr. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid en logistieke organisatie aan de TU Delft: "Zonder kilometerheffin ...
help
Snelle oplossingen voor lucht en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hendriksen, G.H.G. \ Hepp, L.A. \ 2008
Het kennisprogramma SOLVE (Snelle Oplossingen voor Lucht en Verkeer) van CROW biedt - met een betere afstemming van verkeersregelinstallaties, het invoeren van een snelheidsbeperking of het instellen van een milieuzone voor vrachtverkeer - een samenh ...
help
Fonejachtbruggen maken einde aan oponthoud : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boersma, H.J. \ 2007
De Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal zorgde voor nogal wat oponthoud in het verleden. Met de realisatie van de ruim 3,5 m hogere slanke Fonejachtbrug, die in de toekomst niet meer open hoeft, zal oponthoud tot het verleden behoren. Prefab ...
help
Delftse brug onder ’t mes voor trambaan : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tempelman, J.H.A. \ Hesselink, B.H. \ 2007
Over enkele jaren moet de Sint Sebastiaansbrug in Delft een gecombineerde tram-busbaan aankunnen. Een haalbaarheidsonderzoek heeft duidelijk gemaakt wat de zwakke plekken in de brug zijn en welke maatregelen noodzakelijk zijn
help
Trillingen bij verkeersdrempels zijn te voorspellen : SBR-richtlijnen geven specificaties meetsysteem : dossier: Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westra, G.E. \ 2007
Bij de aanleg van een verkeersdrempel is het mogelijk een prognose te stellen van de trillingsgevolgen. Een uitleg volgt van hoe dit onderzoek naar triliingsoverlast in z'n werk gaat
help
Verkeersplateau doet intrede als snelheidsremmer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boender, J.P. \ 2007
Tot voor kort kende het Nederlandse wegennet geen richtlijnen voor ontwerp, aanleg en onderhoud van verkeersremmende plateaus. Sinds februari 2007 zijn nieuwe regels beschikbaar voor o.a. de cruciale vormgeving ervan
help
Van maximale naar optimale snelheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boormans, B. \ Swaans, B. \ 2007
Het gebruik van 'groene golven' in het verkeer is te verbeteren door een gewenste rijsnelheid te adviseren aan een groep voertuigen. Op de provinciale weg N282 tussen Tilburg en Breda heeft zo'n dynamisch systeem de reistijden en het aantal stops aan ...
help
Arnhem Centraal gaat hoogte en diepte in \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Paulus, H. \ 2006
De bouw en vernieuwing van het stadshart van Arnhem in de omgeving van het spoorstation
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.