Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 47 / 47

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verkeer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waterschap onderzoekt verkeersbelasting op dijk [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwakman, L. \ Veen, N.J. van \ Soest, E. van \ 2012
Vooral bij smalle boezemkaden met steile taluds heeft de verkeersbelasting een grote negatieve invloed op de stabiliteit van dijken en kaden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op drie locaties een statische en dynamische praktijkproef ...
help
Zonder dekkend netwerk komen e-cars niet in beweging : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2010
"We hebben de parkeermeters net achter ons gelaten. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we daarvoor een woud oplaadpalen terugkrijgen. Aldus Chris Schaapman, voorziter van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen, over de invoering van 'elek ...
help
Schaalsprong in geluidreductie met stille wegdekken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schwanen, W. \ The, B.H.P.A.M. \ 2009
Door ontwikkelingen in de geluidwetgeving is er steeds grotere behoefte aan stillere wegen. Dat past geheel binnen het programma SuperStil Wegverkeer (SSW) van Rijkswaterstaat (RWS). RWS heeft een meetprogramma uitgevoerd op proefvakken om de invloed ...
help
Knabbelen onder het Beneluxplein : aanleg leidingentunnel met trektechniek : dossier No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meer, R.R. van der \ 2009
Onder het Beneluxplein in Rotterdam is de aanleg van een nieuwe leidingentunnel van 338 m in volle gang. Uitvoeringsmethode is de trektechniek, die het mogelijk maakt dat het verkeer gewoon de bovenliggende wegen kan blijven benutten
help
Nauwelijks restzettingen bij Verlengde Australiëweg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Weerheim, R. \ 2009
De uitvoering van de Verlengde Australiëweg in Zoetermeer heeft in verschillende, niet aaneengesloten perioden plaatsgevonden. Eind juni 2009 is de openstelling van de weg. Het wachten is dan nog op de aansluiting met de N209, waarvan de capaciteit w ...
help
Rekenregels beogen trillingen te voorspellen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, D.J. \ Lammers, J.W. \ 2009
Het consortium DC/COB (Delft Cluster en Centrum Ondergronds Bouwen) werkt sinds 2005 aan verbetering van de instrumenten om trillingshinder door railverkeer te beheersen. Deze problematiek speelt vooral een rol bij grote infrastructurele projecten, z ...
help
Naar een robuust wegennetwerk : voorbeeldvisie voor regio Den Haag-Rotterdam : dossier: Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snelder, M. \ 2009
Het huidige wegennetwerk in Nederland is kwetsbaar voor incidenten. Een robuust wegennetwerk kan de extra reistijd door files met 30 procent doen afnemen. Een uitgewerkte visie voor de stadsregio Den Haag-Rotterdam toont de noodzakelijke aanpassingen
help
Gevaar volksgezondheid door wegverkeer blijft van kracht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kijts, B. \ 2009
Over luchtkwaliteit valt sinds kort meer slecht nieuws te melden. TNO onderzoek laat een sterk verhoogde concentratie schadelijk 'ultra fijn stof' zien in het stedelijk gebied. Langs autosnelwegen ligt dit vijf tot tien keer zo hoog als de landelijke ...
help
Kunststof vezels kunnen zoab stiller maken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Blom, R.H.J. van der \ Montfort, J.L.M. van \ Breur, H.J.A. \ 2009
Zeer open asfaltbeton, zoab, leek in de beginjaren het antwoord op de toenemende geluidsoverlast. Het nieuwe wegdek werd in de jaren zeventig voor het eerst aangelegd en leidde tot een voor die tijd enorme geluidsreductie vergeleken met het toegepast ...
help
Nieuwe Wet Luchtkwaliteit schept duidelijkheid : meer focus op verkeersmaatregelen : dossier: Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hendriksen, G.H.G. \ Hepp, L.A. \ 2008
Er is meer duidelijkheid over de voorwaarden voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen gekomen. De nieuwe Wet Luchtkwaliteit en het accoord over de nieuwe Europese richtlijn geven de gewenste duidelijkheid over de luchtkwaliteitseisen
help
Fijnstof in België ernstig probleem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2008
Vlaanderen behoort tot de meest met fijnstof vervuilde regio's van Europa. In december 2007 werd hier in sommige delen op de snelwegen een maximumsnelheid van 90 km/h ingesteld, omdat de maximale niveaus aan fijnstof waren overschreden
help
Soms is er geen scheurtje te zien : inventarisatie van constructieve problemen : dossier: Bruggen en viaducten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klatter, H.E. \ 2008
Het beoordelen van bruggen en viaducten op constructieve problemen brengt een nieuwe dimensie in het onderhoud van deze kunstwerken. Bekend is dat het gebruik, en daarmee de verkeersbelasting, sterk is veranderd vergeleken met de situatie waarvan men ...
help
Zonder ICt en 'beprijzen' loopt het verkeer zeker vast \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Verkeersminister Eurlings wil naar een robuuster wegennet toe, dat minder kwetsbaar is voor verstoringen. Hier op voortbordurend zegt prof.dr. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid en logistieke organisatie aan de TU Delft: "Zonder kilometerheffin ...
help
Snelle oplossingen voor lucht en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hendriksen, G.H.G. \ Hepp, L.A. \ 2008
Het kennisprogramma SOLVE (Snelle Oplossingen voor Lucht en Verkeer) van CROW biedt - met een betere afstemming van verkeersregelinstallaties, het invoeren van een snelheidsbeperking of het instellen van een milieuzone voor vrachtverkeer - een samenh ...
help
Fonejachtbruggen maken einde aan oponthoud : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boersma, H.J. \ 2007
De Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal zorgde voor nogal wat oponthoud in het verleden. Met de realisatie van de ruim 3,5 m hogere slanke Fonejachtbrug, die in de toekomst niet meer open hoeft, zal oponthoud tot het verleden behoren. Prefab ...
help
Delftse brug onder ’t mes voor trambaan : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tempelman, J.H.A. \ Hesselink, B.H. \ 2007
Over enkele jaren moet de Sint Sebastiaansbrug in Delft een gecombineerde tram-busbaan aankunnen. Een haalbaarheidsonderzoek heeft duidelijk gemaakt wat de zwakke plekken in de brug zijn en welke maatregelen noodzakelijk zijn
help
Trillingen bij verkeersdrempels zijn te voorspellen : SBR-richtlijnen geven specificaties meetsysteem : dossier: Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westra, G.E. \ 2007
Bij de aanleg van een verkeersdrempel is het mogelijk een prognose te stellen van de trillingsgevolgen. Een uitleg volgt van hoe dit onderzoek naar triliingsoverlast in z'n werk gaat
help
Verkeersplateau doet intrede als snelheidsremmer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boender, J.P. \ 2007
Tot voor kort kende het Nederlandse wegennet geen richtlijnen voor ontwerp, aanleg en onderhoud van verkeersremmende plateaus. Sinds februari 2007 zijn nieuwe regels beschikbaar voor o.a. de cruciale vormgeving ervan
help
Van maximale naar optimale snelheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boormans, B. \ Swaans, B. \ 2007
Het gebruik van 'groene golven' in het verkeer is te verbeteren door een gewenste rijsnelheid te adviseren aan een groep voertuigen. Op de provinciale weg N282 tussen Tilburg en Breda heeft zo'n dynamisch systeem de reistijden en het aantal stops aan ...
help
Arnhem Centraal gaat hoogte en diepte in \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Paulus, H. \ 2006
De bouw en vernieuwing van het stadshart van Arnhem in de omgeving van het spoorstation
help
Veel elektronica tijdens verkeersvakbeurs : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2006
Een bezoek aan de Intertraffic 2006 in de Amsterdamse RAI
help
Overschie heeft baat bij 80 km/h op A13 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keuken, M.P. \ 2006
Sinds 2003 geldt op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie een snelheidsbeperking van 80 km/h. TNO brengt in kaart wat de effecten van deze maatregel zijn op de luchtkwaliteit
help
Wacht tot het rode licht gedoofd is \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2006
Spoorwegbeheerder ProRail wil in de driehoek Tilburg-Den Bosch-Boxtel een groot aantal spoorwegovergangen sluiten. Echter: niet ProRail bepaalt wat er met de overwegen gaat gebeuren, maar de gemeentelijke overheden. De Fietsersbond ageert tegen de pl ...
help
Evacuatie hachelijke onderneming bij dreigende overstroming : TNO en TU Delft ontwikkelien verkeerskundige modellen [dossier: wateroverlast] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, E. de \ Kalfsbeek, J. \ Sanders, F.M. \ 2005
In Nederland lijken wij het zeewater na de catastrofe van 1953 in grote lijnen onder controle te hebben, zeker na de bouw van de Maeslant-kering. Maar wat gebeurt er als er ergens een dijk bezwijkt? Dan leidt het ontbreken van tweede keringen tot gro ...
help
Stille wegdekken vereisen speciale zorg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gerritsen, W. \ Groenendijk, J. \ Blokland, G.J. van \ 2005
De aandacht voor stille wegdekken als geluidmaatregel heeft in de laatste vijftien jaar een enorme verscheidenheid aan wegdektypen en -producten opgeleverd. Naast de Wet geluidhinder was ook het beschikbaar komen van een classificatiesysteem een stim ...
help
Eigen vermogen bouwbedrijven zwak punt bij pps : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2005
Een belangrijke meerwaarde ziet Nico de Vries van de Koninklijke BAM Groep in het aanbieden van zogeheten ‘ongevraagde oplossingen’ voor bijvoorbeeld knelpunten in de verkeersinfrastructuur. Maar Nederland lijkt daar niet warm voor te lopen. “We hoev ...
help
Verkeersminister opent 17de Intertraffic : producten van Nederlandstalige exposanten op Intertraffic 2004 : dossier: Wegenbouw/Verkeerstechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2004
Aankondiging van de 17e editie van de vakbeurs voor de verkeers- en vervoersinfrastructuur Intertraffic Amsterdam 2004, waarbij in het artikel tevens een aantal straatverlichtingsproducten wordt gepresenteerd
help
Bouwen op een postzegel : beperkte ruimte bemoeilijkt aanleg Calandtunnel : dossier: Boor- en zinktunnels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Negen, E.H. \ Brantenaar, J. \ 2003
Bij de aanleg van de tunnel onder het Calandkanaal, die een nieuwe verbinding vormt tussen het Botlek- en Europoortgebied, heeft men te maken met een onregelmatige opbouw van de ondergrond en met een dichte infrastructuur, zowel boven- als ondergrond ...
help
Tunnelboormachine kan continu vooruit door Haagse bodem : industriële tunnelbouwmethode bij Hubertustunnel : dossier: Boor- en zinktunnels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Sonke, E.J. \ Marell, M.H. \ 2003
Bij de bouw van een nieuwe geboorde verkeerstunnel in Den Haag kan men gebruik maken van een innovatieve tunnelbouwmethode: direct achter de boormachine wordt beton geïnjecteerd in de vrijkomende ruimte tussen de grond en een stalen bekisting
help
Rijkswaterstaat studeert op ondertunneling A6-A9 : ook twee innovatieve boortunnels beschouwd : dossier: Boor- en zinktunnels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kooijman, G. \ 2003
Een tunnel kan de rijkswegen A6 en A9 met elkaar verbinden en het verkeer tussen Amsterdam en Almere stroomlijnen. In een voorstudie komen 5 varianten van mogelijke boortunnels aan bod
help
Geen plaats voor 'stapelweg' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2003
Sanders, hoogleraar infrastructuur van de TU Delft, reageert negatief op het hernieuwde idee van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om plaatselijk boven autosnelwegen, in dit geval boven de A27, een verdieping te bouwen voor personenauto's als ...
help
Veiligheid gebruikers WOV in gevaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2002
Ir. Van Eeden kwam in het verleden in het nieuws met zijn pleidooi voor een vaste oeververbinding ter hoogte van het veer Kruiningen-Perkpolder. Tenslotte is de Westerschelde Oeververbinding (WOV) er gekomen tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk. Van Eed ...
help
Boven elkaar bouwen creëert specifieke risico's : TU Delft verricht onderzoek naar fysieke veiligheid : dossier: Meervoudig ruimtegebruik \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Suddle, S.I. \ 2002
Informatie over onderzoek aan de TU Delft, waar men bezig is inzicht te verkrijgen in risico's, risicoscenario's en mogelijke maatregelen bij meervoudig ruimtegebruik (in gebouwen of in het verkeer)
help
Nieuwe CROW-richtlijn voor toepassing verkeersdrempels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westera, G.E. \ 2002
Een CROW-werkgroep heeft de problemen onderzocht voor grote, lage voertuigen bij het passeren van verkeersdrempels, waarbij gelet is op het profiel van de drempel en de trillingsoverlast
help
Verkeer raast door tijdens onderhoud Kleinpolderplein : handig gebruik van tijdelijke hulpconstructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Waterreus, J.H.L. \ 2002
Slimme hulpconstructies maakten het bij renovatiewerkzaamheden aan het Kleinpolderplein mogelijk oude opleggingen te verwijderen terwijl het verkeer gebruik bleef maken van de fly-overs. Doordat de werkzaamheden vanaf de onderkant werden uitgevoerd e ...
help
Trillingsprognose effectief in ontwerpfase : goede resultaten met trillingsisolatie en -reductie : thema: (Boor)tunnels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vecht, J. van der \ 2001
Trillingshinder in woon- en kantoorgebouwen door trein-, tram- en metrolijnen of drukke verkeerswegen kan worden voorkomen door in de ontwerpfase aandacht te besteden aan trillingsisolerende en -reducerende maatregelen. Een trillingsprognose geeft hi ...
help
Veiligheid tunnelgebruiker voorop : integraal veiligheidsplan voor Westerscheldetunnel : thema: (Boor)tunnels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Worm, E.W. \ 2001
Veiligheid is bij ontwerp en bouw van de Westerscheldetunnel een belangrijk aandachtspunt. Er is een norm overeengekomen voor de veiligheid van de tunnelgebruiker en in een veiligheidsplan zijn de maatregelen tijdens bouw- en exploitatiefase vervat
help
'Maak overkluizing op ringwegen mogelijk' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2001
Als de ringwegen rond Amsterdam en Rotterdam worden overkluisd i.p.v. ondertunneld, is dat goedkoper. Dat stelt promovendus Frank van der Hoeven
help
Techniek waakt over Tweede Heinenoordtunnel : tunnelinstallatie biedt veel sociale veiligheid en comfort : thema: Boortunnels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Fournier, P. \ 2000
Aandacht voor de elektrische apparatuur, de pompinstallatie, de ventilatie, de communicatie-apparatuur en de televisiebewaking van de tunnel voor het langzame verkeer onder de Oude Maas bij Barendrecht
help
Schademechanismen bij brand : afspatten moeilijk te voorspellen : thema: Boortunnels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoeksma, J. \ Wolsink, G.M. \ 2000
Bij een hoge temperatuur kan beton afspatten. Een nadere beschouwing hiervan, waarvan nog weinig bekend is
help
Hittewerende bekleding : concept-richtlijnen voor bescherming verkeerstunnels tegen brand : thema: Boortunnels \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoeksma, J. \ Wolsink, G.M. \ 2000
Verkeerstunnels in autosnelwegen worden tegenwoordig voorzien van hittewerende bekleding, die onder meer afspatten van beton moet tegengaan. Het is een van de maatregelen die worden genomen om tunnels te beschermen tegen brand. Hier een overzicht van ...
help
Vervoer op dood spoor \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 1999
Een gesprek met de directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU Amsterdam over de verschuivingen die in de 21e eeuw zullen optreden op het gebied van vervoer
help
Spagaat tussen denken en doen : Brainport of Mainport: de fysieke mobiliteit vermindert niet : thema: Infra 2000+ \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Teisman, G.R. \ 1999
Gedachten over de toenemende mobiliteit en hoe hier mee om te gaan in de komende eeuw
help
Gedeelde last is halve last : aanleg en onderhoud van wegen voor morgen : thema: Infra 2000+ \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, A.A.A. \ 1999
Richtingen worden aangegeven, waarin gezocht kan worden naar oplossingen om het capaciteitstekort van verkeerswegen in de hand te houden
help
Wegdekcorrectiefactoren voor verkeerslawaai : recente ontwikkelingen in wegverhardingen noodzaken tot uitgebreidere normen : thema: Wegenbouw in binnen- en buitenland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Padmos, C. \ 1999
Bij geluidsbelasting gaat het huidige R/M-voorschrift verkeerslawaai uit van Dicht Asfalt Beton. In geval van een andere wegdektoplaag moet een correctie worden toegepast
help
Minder verkeerslawaai door stille wegen : Europa veronachtzaamt bijdrage rolgeluid aan verkeerslawaai \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keulen, W. van \ 1999
Bij personenauto's overstijgt het rolgeluid vanaf ongeveer 40 km/uur het motorgeluid. Met stille deklagen moet de hinder van het rolgeluid van het wegverkeer nog verder worden teruggedrongen
help
Country delta position : The Netherlands : how to continue \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jong, J. de \ Huisman, P. \ Powel, R. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.