Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 639

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verkeer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot : vervolgstudie [Boek]
Muilwijk, M. \ Alewijn, M. \ Ruth, S.M. van \ 2015
Afgelopen jaar is er onderzoek verricht naar mogelijke vals-positieve meetresultaten van het alcoholslot (Muilwijk et al., 2014). Hierbij zijn verschillende producten geïdentificeerd die onder worstcase in vitro omstandigheden tot een uitslag van het ...
help
Aanvullende verkeersbelastingproeven regionale keringen 2014 [Boek]
2014
Deze rapportage beschrijft de door ARCADIS uitgevoerde analyse van de uitgevoerde praktijkproeven en de aanbevelingen voor aanpassingen in de nieuwe leidraad toetsen op veiligheid.
help
Eindrapportage ontwikkeling regionaal stikstofplafond [Boek]
Bleeker, A. \ Hensen, A. \ Rougoor, C. \ 2013
Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van een methodiek, waarbij integrale stikstofplafonds op gebiedsniveau kunnen worden bestudeerd. Dit onderzoek beschouwt, naast landbouw, ook andere sectoren (verkeer, industrie, etc.) voor het ontwikkelen v ...
help
Effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit : samenvattende rapportage en perspectieven toepassing groenelementen voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit rondom stallen [Boek]
Pronk, A. \ Ogink, N. \ Holterman, H.J. \ Hofschreuder, P. \ Vermeij, I. \ 2013
Bomen en struiken in een houtwal, een groenelement, kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van de concentratie emissies in de lucht. Deze overkoepelende samenvattende rapportage geeft een integraal overzicht van de beschikbare informatie uit on ...
help
Nederland verbeeld : een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving [Boek]
Blois, F. de \ [2012]
In ‘Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer, voedsel en energie.
help
Beplanting en luchtkwaliteit [Boek]
Plant Research International \ CROW \ 2012
Bomen en beplanting bieden vele voordelen voor stadsbewoners en -bezoekers: schaduw, verkoeling, verfraaiing van het straatbeeld, etc. Maar kunnen ze ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit? Met name op plaatsen w ...
help
Monitoring van korstmossen in Drenthe, 1991-2010 [Boek]
Herk, C.M. van \ 2011
help
Ontwerp structuurvisie infrastructuur en ruimte : Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig [Boek]
2011
Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, moet het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het ...
help
Bouwen aan een groene metropool : een duurzaam mobiliteitsplan voor de regio Rotterdam - Den Haag [Boek]
Verhaak, W. \ Drunen, J. van \ Vereniging Milieudefensie \ 2011
De Randstad als groene metropool, daar maakt Milieudefensie zich de komende jaren sterk voor. Leefbaarheid, goede bereikbaarheid en behoud van de groene ruimte in het stedelijk gebied kunnen hand in hand gaan. Momenteel wordt de aanleg van asfalt gez ...
help
Natuurbrug Oss : advies positionering, ontwerp en landschappelijke inpassing [Boek]
Grift, E.A. van der \ Sluis, T. van der \ Snep, R.R.H. \ Jaarsma, C.F. \ Vries, J.R. de \ Broers, J. \ Kruit, J. \ 2011
In het kader van de reconstructie van de N329 heeft de gemeente Oss gevraagd of een gecombineerde natuurbrug en verkeersviaduct op één kunstwerk vanuit ecologisch oogpunt mogelijk is. Er zijn 32 doelsoorten voor de natuurbrug geïdentificeerd: 21 soor ...
help
Milieueffectrapport ontwerp structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Elings, C. \ Zijlstra, R. \ Koomen, E. \ Groot, S. de \ 2011
Ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is een planMER opgesteld. Deze biedt informatie over de milieueffecten van het nieuwe beleid, zodat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvormi ...
help
Programmatische aanpak stikstof (PAS) : advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2011
De meeste stikstof komt van landbouw, verkeer en industrie. Alhoewel ieder bedrijf of iedere weg afzonderlijk slechts een kleine bijdrage levert aan de totale stikstofemissie, leidt cumulatie tot een overbelasting aan stikstof in natuurgebieden. Een ...
help
Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen : Trajectnota/MER : hoofdrapport [Boek]
Projectbureau ViA15 \ 2011
Een nieuwe A15 tussen Ressen en de A12 pakt goed uit voor het verkeer in het studiegebied. De Doortrekkingsalternatieven en het Bundelingsalternatief hebben geen of zelfs een positief effect op de Veluwe. Positieve effecten treden vooral op door een ...
help
50 jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam [Boek]
Jaarsma, R. \ cop. 2011
In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – ...
help
Van boerenkar tot PC Hoofttractor : over veranderd gebruik van plattelandswegen [Boek]
Jaarsma, R. \ Wildervanck, C. \ Hendriks, M. \ cop. 2011
help
Handleiding kwaliteitsnet landbouwverkeer [Boek]
Louwerse, K. \ KennisPlatform Verkeer & Vervoer \ 2011
Deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen in de provincie Zeeland met het ontwikkelen van een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer. Zeeland is de eerste provincie die een landbouwroutenetwerk heeft vastgesteld en een actieprogramma heeft opgesteld om d ...
help
51 vragen en antwoorden over verkeer en luchtkwaliteit : feiten en cijfers [Boek]
Heijnis, F.F.M. \ Brink, F. ten \ Breider, H.J. \ 2010
Welke schadelijke stoffen stoot het verkeer uit? Wat bepaalt hoe vervuilend een voertuig is? En wat zijn de effecten van maatregelen? Al deze vragen en meer worden beantwoord in de nieuwe publicatie van het kennisprogramma Solve (Snelle oplossingen v ...
help
Notitie innovaties op het gebied van bio-energie [Boek]
Meesters, K.P.H. \ Elbersen, H.W. \ 2010
De Nederlandse regering wil weten welke innovaties bij kunnen dragen aan het bereiken van 10% duurzame energie in de transportsector. Aan WUR-FBR is gevraagd om een analyse van de (on)mogelijkheden.
help
Effecten van prijsbeleid in verkeer en vervoer : kennisoverzicht [Boek]
Geilenkirchen, G.P. \ 2010
Veranderingen van de prijs van brandstof, vliegtickets en openbaar vervoer hebben effect op het mobiliteitsgedrag. Het personenvervoer per openbaar vervoer en per luchtvaart en de vraag naar brandstof blijken redelijk prijsgevoelig. Het goederenvervo ...
help
Verkenning mobiliteit en bereikbaarheid 2011-2015 [Boek]
Francke, J. \ 2010
Na een daling van de mobiliteit door de economische crisis neemt de hoeveelheid verkeer van 2010 tot 2015 weer toe. Het wegverkeer groeit de komende 5 jaar naar verwachting harder dan in de afgelopen 5 jaar. Dit betekent dat er ook weer meer files ko ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.