Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 50 / 833

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verkeer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot : vervolgstudie [Boek]
Muilwijk, M. \ Alewijn, M. \ Ruth, S.M. van \ 2015
Afgelopen jaar is er onderzoek verricht naar mogelijke vals-positieve meetresultaten van het alcoholslot (Muilwijk et al., 2014). Hierbij zijn verschillende producten geïdentificeerd die onder worstcase in vitro omstandigheden tot een uitslag van het ...
help
Aanvullende verkeersbelastingproeven regionale keringen 2014 [Boek]
2014
Deze rapportage beschrijft de door ARCADIS uitgevoerde analyse van de uitgevoerde praktijkproeven en de aanbevelingen voor aanpassingen in de nieuwe leidraad toetsen op veiligheid.
help
Eindrapportage ontwikkeling regionaal stikstofplafond [Boek]
Bleeker, A. \ Hensen, A. \ Rougoor, C. \ 2013
Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van een methodiek, waarbij integrale stikstofplafonds op gebiedsniveau kunnen worden bestudeerd. Dit onderzoek beschouwt, naast landbouw, ook andere sectoren (verkeer, industrie, etc.) voor het ontwikkelen v ...
help
Effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit : samenvattende rapportage en perspectieven toepassing groenelementen voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit rondom stallen [Boek]
Pronk, A. \ Ogink, N. \ Holterman, H.J. \ Hofschreuder, P. \ Vermeij, I. \ 2013
Bomen en struiken in een houtwal, een groenelement, kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van de concentratie emissies in de lucht. Deze overkoepelende samenvattende rapportage geeft een integraal overzicht van de beschikbare informatie uit on ...
help
Nederland verbeeld : een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving [Boek]
Blois, F. de \ [2012]
In ‘Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer, voedsel en energie.
help
Beplanting en luchtkwaliteit [Boek]
Plant Research International \ CROW \ 2012
Bomen en beplanting bieden vele voordelen voor stadsbewoners en -bezoekers: schaduw, verkoeling, verfraaiing van het straatbeeld, etc. Maar kunnen ze ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit? Met name op plaatsen w ...
help
Monitoring van korstmossen in Drenthe, 1991-2010 [Boek]
Herk, C.M. van \ 2011
help
Ontwerp structuurvisie infrastructuur en ruimte : Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig [Boek]
2011
Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, moet het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het ...
help
Bouwen aan een groene metropool : een duurzaam mobiliteitsplan voor de regio Rotterdam - Den Haag [Boek]
Verhaak, W. \ Drunen, J. van \ Vereniging Milieudefensie \ 2011
De Randstad als groene metropool, daar maakt Milieudefensie zich de komende jaren sterk voor. Leefbaarheid, goede bereikbaarheid en behoud van de groene ruimte in het stedelijk gebied kunnen hand in hand gaan. Momenteel wordt de aanleg van asfalt gez ...
help
Natuurbrug Oss : advies positionering, ontwerp en landschappelijke inpassing [Boek]
Grift, E.A. van der \ Sluis, T. van der \ Snep, R.R.H. \ Jaarsma, C.F. \ Vries, J.R. de \ Broers, J. \ Kruit, J. \ 2011
In het kader van de reconstructie van de N329 heeft de gemeente Oss gevraagd of een gecombineerde natuurbrug en verkeersviaduct op één kunstwerk vanuit ecologisch oogpunt mogelijk is. Er zijn 32 doelsoorten voor de natuurbrug geïdentificeerd: 21 soor ...
help
Milieueffectrapport ontwerp structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Elings, C. \ Zijlstra, R. \ Koomen, E. \ Groot, S. de \ 2011
Ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is een planMER opgesteld. Deze biedt informatie over de milieueffecten van het nieuwe beleid, zodat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvormi ...
help
Programmatische aanpak stikstof (PAS) : advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2011
De meeste stikstof komt van landbouw, verkeer en industrie. Alhoewel ieder bedrijf of iedere weg afzonderlijk slechts een kleine bijdrage levert aan de totale stikstofemissie, leidt cumulatie tot een overbelasting aan stikstof in natuurgebieden. Een ...
help
Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen : Trajectnota/MER : hoofdrapport [Boek]
Projectbureau ViA15 \ 2011
Een nieuwe A15 tussen Ressen en de A12 pakt goed uit voor het verkeer in het studiegebied. De Doortrekkingsalternatieven en het Bundelingsalternatief hebben geen of zelfs een positief effect op de Veluwe. Positieve effecten treden vooral op door een ...
help
50 jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam [Boek]
Jaarsma, R. \ cop. 2011
In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – ...
help
Van boerenkar tot PC Hoofttractor : over veranderd gebruik van plattelandswegen [Boek]
Jaarsma, R. \ Wildervanck, C. \ Hendriks, M. \ cop. 2011
help
Handleiding kwaliteitsnet landbouwverkeer [Boek]
Louwerse, K. \ KennisPlatform Verkeer & Vervoer \ 2011
Deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen in de provincie Zeeland met het ontwikkelen van een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer. Zeeland is de eerste provincie die een landbouwroutenetwerk heeft vastgesteld en een actieprogramma heeft opgesteld om d ...
help
51 vragen en antwoorden over verkeer en luchtkwaliteit : feiten en cijfers [Boek]
Heijnis, F.F.M. \ Brink, F. ten \ Breider, H.J. \ 2010
Welke schadelijke stoffen stoot het verkeer uit? Wat bepaalt hoe vervuilend een voertuig is? En wat zijn de effecten van maatregelen? Al deze vragen en meer worden beantwoord in de nieuwe publicatie van het kennisprogramma Solve (Snelle oplossingen v ...
help
Notitie innovaties op het gebied van bio-energie [Boek]
Meesters, K.P.H. \ Elbersen, H.W. \ 2010
De Nederlandse regering wil weten welke innovaties bij kunnen dragen aan het bereiken van 10% duurzame energie in de transportsector. Aan WUR-FBR is gevraagd om een analyse van de (on)mogelijkheden.
help
Effecten van prijsbeleid in verkeer en vervoer : kennisoverzicht [Boek]
Geilenkirchen, G.P. \ 2010
Veranderingen van de prijs van brandstof, vliegtickets en openbaar vervoer hebben effect op het mobiliteitsgedrag. Het personenvervoer per openbaar vervoer en per luchtvaart en de vraag naar brandstof blijken redelijk prijsgevoelig. Het goederenvervo ...
help
Het recreatief gebruik van Veluwetransferia en P-Veluwe [Boek]
Beunen, R. \ Schutter, L. de \ Jaarsma, C.F. \ 2010
In de afgelopen jaren heeft de provincie Gelderland samen met diverse partners gewerkt aan het realiseren van Veluwetransferia en P-Veluwe locaties. Het doel van deze voorzieningen is enerzijds de recreatieve beleving van de Veluwe te vergroten en an ...
help
Verkenning mobiliteit en bereikbaarheid 2011-2015 [Boek]
Francke, J. \ 2010
Na een daling van de mobiliteit door de economische crisis neemt de hoeveelheid verkeer van 2010 tot 2015 weer toe. Het wegverkeer groeit de komende 5 jaar naar verwachting harder dan in de afgelopen 5 jaar. Dit betekent dat er ook weer meer files ko ...
help
Wilde zwijnen [Boek] - 1e dr
Groot Bruinderink, G. \ Dekker, J. \ Vos, C. de \ cop. 2010
De discussie rond het wilde zwijn is al jaren sterk gepolariseerd. Voorstanders benadrukken de rol van het wilde zwijn in het ecosysteem en zijn culturele waarde. Tegenstanders wijzen op de landbouwschade, verkeersveiligheid en de overdracht van ziek ...
help
Rekenen met beleid : anders omgaan met verkeersmodellen [Boek]
Martens, M. \ 2010
De huidige verkeersmodellen sluiten niet goed aan op de behoeften van het beleid. We zullen dan ook in de toekomst anders met de modellen moeten omgaan. Willen verkeersmodellen ook de komende jaren bruikbaar blijven, dan moeten we ze verbeteren, de k ...
help
Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - Dl. XXI: Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in 2008 [Boek]
Vries, J.R. de \ Jaarsma, C.F. \ Oudes, D. \ 2010
help
Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Lammertsma, D.R. \ Goedhart, P.W. \ Buist, W.G. \ Wegman, R.M.A. \ Spek, G.J. \ 2010
De trend van de aantallen wilde hoefdieren op de Veluwe is de laatste jaren positief voor edelhert en wild zwijn en stabiel voor ree. Het aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe neemt toe, het duidelijkst met ree en wild zwijn. Om onder ...
help
De betekenis van de wet op de ruimtelijke ordening (Wro) voor het verkeer- en vervoersbeleid (VVB) [Boek]
Blonk, H. \ Voerknecht, H. \ KennisPlatform Verkeer & Vervoer \ 2010
help
Het belang van openbaar vervoer : de maatschappelijke effecten op een rij [Boek]
Bakker, P. \ Zwaneveld, P. \ Berveling, J. \ 2009
In discussies rond het openbaar vervoer (ov) gaat het vaak over de vraag of de baten van het ov voldoende worden meegenomen in de gangbare systematiek om de maatschappelijke effecten van investeringen te beoordelen. Het Centraal Planbureau (CPB) en h ...
help
Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen : een ex-ante-evaluatie [Boek]
Beek, A.J. van \ Dassen, A.G.M. \ cop. 2009
Het kabinet werkt aan een voorstel voor de herziening van de Wet geluidhinder. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting medio 2009 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Deze herziening is de grootste sinds de invoering van de Wet geluidhinder in 1979. Z ...
help
Acupunctuur in de hoofdstructuur : naar een betere verknoping van verstedelijking en mobiliteit [Boek]
Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer \ 2009
In dit advies staat de samenhang tussen verstedelijking en mobiliteit centraal in de hoofdstructuur van Nederland. De raad is van mening dat de rijksoverheid zich primair moet richten op multimodale knooppunten als kristallisatiepunten voor stedelijk ...
help
Boer zoekt bus : openbaar vervoer in landelijke gebieden [Boek]
Bouwknegt, H. \ Winter, P. de \ 2009
Openbaar vervoer in plattelandsgebieden staat onder druk. Daarom moeten de betrokken partijen slim omgaan met de mogelijkheden om de bereikbaarheid ook in de toekomst te kunnen garanderen. Gelukkig is er tegenwoordig een scala van creatieve oplossing ...
help
Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten - Dl. 1: Processen en rollen [Boek]
Lindt, M.C. van de \ 2009
Dit boekje is de eerste in een reeks van vijf over "Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten"
help
Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten - Dl. 2: Afstemmen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit [Boek]
Lindt, M.C. van de \ 2009
Tweede deeltje uit de reeks Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten
help
Landbouwtrekkers en werkmaterieel op weg : de positie van landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid op de openbare weg [Boek]
Morsink, P. \ Wege, M. van de \ Leuveren, J. van \ 2009
Voor wegbeheerders is het vaak lastig om landbouwvoertuigen goed op de weg te positioneren: ze zijn te groot voor de parallelrijbaan en te langzaam voor de hoofdrijbaan. Met deze position paper wil CUMELA Nederland bijdragen aan verbetering van een v ...
help
Onderzoek naar de schematisering van verkeersbelasting op kades [Boek]
Gast, T. de \ Wiertsema & Partners \ 2009
De primaire keringen (zeedijken, compartimentkeringen, e.d.) worden 5-jaarlijks getoetst. Na de doorbraak van te boezemkering bij Wilnis is het duidelijk geworden dat ook de regionale keringen landelijk meer aandacht dienen te krijgen. Tijdens het to ...
help
De ontwikkeling van de fractie door wegverkeer uitgestoten NO2 in Nederland [Boek]
Mooibroek, D. \ Wesseling, J.P. \ 2009
Tussen 2000 en 2007 is in Nederland de gemiddelde fractie stikstofdioxide (NO2) die wegverkeer direct uitstoot verdubbeld. In 2007 bestond gemiddeld 14 procent van de stikstofoxiden (NOX) die voertuigen uitstoten uit stikstofdioxide. In 2000 bedroeg ...
help
De Randstad altijd bereikbaar: advies over robuuste verkeers- en vervoersnetwerken [Boek]
Raad voor Verkeer en Waterstaat \ 2009
Extra capaciteit op wegen en spoorwegen kan wel erkende knelpunten wegnemen of ontlasten, maar maakt het verkeers- en vervoersnetwerk niet automatisch minder kwetsbaar voor verstoringen. De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert het beleid ook te ...
help
Inspiratie voor integrale planvorming : lessen uit de praktijk [Boek]
Groot, R. de \ 2009
Voor de kwaliteit van de leefomgeving is het van groot belang dat vakdisciplines die betrokken zijn bij de ruimtelijke planning en inrichting, goed samenwerken. Planologen, verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, beheerders en pl ...
help
If things do go wrong: crisis management versus national traffic management in the event of extreme flooding in The Netherlands [Boek]
Kolen, B. \ [2009]
This article discusses the relation between optimal use of the road capacity for preventive evacuation and traffic management during evacuation related to crisis management. The exercise Waterproef (the first national exercise for flooding in the Net ...
help
GIDEON : basisvoorziening geo-informatie Nederland : visie en implementatiestrategie (2008-2011) [Boek]
2008
Het belang van geografische informatie voor onze maatschappij neemt de laatste jaren toe. Dat geldt voor het bedrijfsleven, zie het succes van Google Earth en TomTom. Dat geldt ook voor de overheid. Geo-informatie is onmisbaar voor elektronische toep ...
help
Van transport naar mobiliteit - Dl. 1: De transportrevolutie, 1800-1900 [Boek]
Filarski, R. \ Mom, G. \ cop. 2008
Waarom worstelen steeds meer forensen dagelijks met overvolle treinen en lange files? Hoe komt het dat Nederland een unieke plaats inneemt binnen Europa als het gaat om vrachtvervoer over onze waterwegen? Waarom steggelen nu al twee generaties Nederl ...
help
A50: oorverdovend & adembenemend : een ontwerpstudie voor het tracé Grijsoord - Rijnbrug [Boek] - 2e dr
Kooij, H.J. \ Hofschreuder, P. \ Jaarsma, C.F. \ Massop, H.T.L. \ Sande, B. van de \ Theuws, P. \ 2008
In dit rapport is voor een drietal deelgebieden van de noord - zuid verbinding A50 onderzocht welke alternatieven er voor handen zijn om de snelweg wel naar 2x3 rijstroken uit te breiden, maar tegelijk de negatieve aspecten te minimaliseren. Het betr ...
help
De verkeersveiligheid in 2007: is stilstand achteruitgang? : analyse van ongevallen, mobiliteit, gedrag en beleid [Boek]
Weijermars, W.A.M. \ 2008
In dit rapport worden de ontwikkelingen in de aantallen verkeers-doden en ziekenhuisgewonden bekeken voor verschillende groepen verkeersdeelnemers, locaties, tijdstippen en voor combinaties van deze kenmerken. In de eerste plaats is onder-zocht of zi ...
help
Welfare effects of adverse weather through speed changes in car commuting trips [Boek]
Sabir, M. \ Ommeren, J. van \ Koetse, M. \ Rietveld, P. \ 2008
This paper investigates the welfare effect of adverse weather through changes in the speed of individuals’ car commuting trips in the entire Netherlands. Weather measurements are local and time specific (hourly basis). As most commuters travel twice ...
help
Trends in beleving : een notitie naar aanleiding van het KiM rapport "Beleving en beeldvorming van mobiliteit" [Boek]
Harms, L. \ 2008
Over meerdere jaren (en zelfs decennia) bezien zijn er nauwelijks veranderingen in de manier waarop mensen denken over mobiliteit. Dat blijkt uit een globale analyse van eerder onderzoek naar beleving en beeldvorming van auto, fiets en openbaar. Het ...
help
Wat drijft de reiziger van de Waterbus? : eindrapportage [Boek]
Dicke-Ogenia, M. \ Stemerding, M. \ Projectteam Goudappel Coffeng \ 2008
Gebruikersevaluatie veerdienst en sneldienst Waterbus, openbaar vervoer per water op het traject Dordrecht - Rotterdam. Bewust ingezet als alternatief voor het vervoer over de weg. Om files te voorkomen. En het werkt: er wordt bewust voor gekozen in ...
help
Vrijetijdsverkeer in perspectief : de relatieve economische waarde van het vrijetijdsverkeer [Boek]
Jorritsma, P. \ Korteweg, J.A. \ 2008
In 2020 daalt het aandeel van de totale waarde van het vrijetijdsverkeer ten opzichte van 2006 sterk, doordat de reisduur van de verplaatsingen met andere motieven sterker toeneemt. De dynamiek van de vrije tijd zal zich voornamelijk manifesteren bij ...
help
De N340 – noodzakelijk goed door de tuin van Nederland : de relatie tussen infrastructuur en gebiedsontwikkeling gerelateerd aan het karakter van het Vechtdal [Boek]
Middag, A. \ Timmermans, M. \ Hoofwijk, H. \ Jaarsma, R. \ 2008
De inrichting van Nederland gaat de komende decennia veranderen. Tegelijk blijft de mobiliteit sterk toenemen. Op verzoek van Stichting Duurzaam door het Vechtdal heeft de Wetenschapswinkel resultaten van onderzoek gepubliceerd, waaraan een eerder ve ...
help
Handboek verkeersonderzoek [Boek]
CROW \ Willemse Communicatie \ 2008
De publicatie zet de meest toegepaste methoden en technieken voor verkeersonderzoek op een rij. Het handboek biedt handvatten voor het selecteren, opzetten, uitvoeren en analyseren, interpreteren en vertalen van verkeersonderzoeken
help
Handboek verkeersveiligheid [Boek]
Tekstbureau Tussenhaakjes \ 2008
Het ‘Handboek verkeersveiligheid’ bundelt de kennis op dit gebied in Nederland. Het geeft een evenwichtige en inhoudelijke afspiegeling van de Nederlandse praktijk doordat alle relevante disciplines eraan hebben bijgedragen. Alleen de relatief ‘tijdl ...
help
Een prijs voor elke reis : een beleidsstrategie voor CO2-reductie in verkeer en vervoer [Boek]
Raad voor Verkeer en Waterstaat \ Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer \ Algemene Energieraad \ 2008
Nederland is als belangrijke speler op transportgebied in de positie om in Europa krachtig klimaatbeleid voor de transportsector op geloofwaardige en overtuigende manier voor te stellen. De raden (VROM, Verkeer en Waterstaat en Energieraad) adviseren ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.