Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 21 - 40 / 833

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verkeer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verkenning mobiliteit en bereikbaarheid 2011-2015 [Boek]
Francke, J. \ 2010
Na een daling van de mobiliteit door de economische crisis neemt de hoeveelheid verkeer van 2010 tot 2015 weer toe. Het wegverkeer groeit de komende 5 jaar naar verwachting harder dan in de afgelopen 5 jaar. Dit betekent dat er ook weer meer files ko ...
help
Wilde zwijnen [Boek] - 1e dr
Groot Bruinderink, G. \ Dekker, J. \ Vos, C. de \ cop. 2010
De discussie rond het wilde zwijn is al jaren sterk gepolariseerd. Voorstanders benadrukken de rol van het wilde zwijn in het ecosysteem en zijn culturele waarde. Tegenstanders wijzen op de landbouwschade, verkeersveiligheid en de overdracht van ziek ...
help
Rekenen met beleid : anders omgaan met verkeersmodellen [Boek]
Martens, M. \ 2010
De huidige verkeersmodellen sluiten niet goed aan op de behoeften van het beleid. We zullen dan ook in de toekomst anders met de modellen moeten omgaan. Willen verkeersmodellen ook de komende jaren bruikbaar blijven, dan moeten we ze verbeteren, de k ...
help
Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - Dl. XXI: Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in 2008 [Boek]
Vries, J.R. de \ Jaarsma, C.F. \ Oudes, D. \ 2010
help
Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Lammertsma, D.R. \ Goedhart, P.W. \ Buist, W.G. \ Wegman, R.M.A. \ Spek, G.J. \ 2010
De trend van de aantallen wilde hoefdieren op de Veluwe is de laatste jaren positief voor edelhert en wild zwijn en stabiel voor ree. Het aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe neemt toe, het duidelijkst met ree en wild zwijn. Om onder ...
help
De betekenis van de wet op de ruimtelijke ordening (Wro) voor het verkeer- en vervoersbeleid (VVB) [Boek]
Blonk, H. \ Voerknecht, H. \ KennisPlatform Verkeer & Vervoer \ 2010
help
Het belang van openbaar vervoer : de maatschappelijke effecten op een rij [Boek]
Bakker, P. \ Zwaneveld, P. \ Berveling, J. \ 2009
In discussies rond het openbaar vervoer (ov) gaat het vaak over de vraag of de baten van het ov voldoende worden meegenomen in de gangbare systematiek om de maatschappelijke effecten van investeringen te beoordelen. Het Centraal Planbureau (CPB) en h ...
help
Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen : een ex-ante-evaluatie [Boek]
Beek, A.J. van \ Dassen, A.G.M. \ cop. 2009
Het kabinet werkt aan een voorstel voor de herziening van de Wet geluidhinder. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting medio 2009 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Deze herziening is de grootste sinds de invoering van de Wet geluidhinder in 1979. Z ...
help
Acupunctuur in de hoofdstructuur : naar een betere verknoping van verstedelijking en mobiliteit [Boek]
Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer \ 2009
In dit advies staat de samenhang tussen verstedelijking en mobiliteit centraal in de hoofdstructuur van Nederland. De raad is van mening dat de rijksoverheid zich primair moet richten op multimodale knooppunten als kristallisatiepunten voor stedelijk ...
help
Boer zoekt bus : openbaar vervoer in landelijke gebieden [Boek]
Bouwknegt, H. \ Winter, P. de \ 2009
Openbaar vervoer in plattelandsgebieden staat onder druk. Daarom moeten de betrokken partijen slim omgaan met de mogelijkheden om de bereikbaarheid ook in de toekomst te kunnen garanderen. Gelukkig is er tegenwoordig een scala van creatieve oplossing ...
help
Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten - Dl. 1: Processen en rollen [Boek]
Lindt, M.C. van de \ 2009
Dit boekje is de eerste in een reeks van vijf over "Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten"
help
Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten - Dl. 2: Afstemmen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit [Boek]
Lindt, M.C. van de \ 2009
Tweede deeltje uit de reeks Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten
help
Landbouwtrekkers en werkmaterieel op weg : de positie van landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid op de openbare weg [Boek]
Morsink, P. \ Wege, M. van de \ Leuveren, J. van \ 2009
Voor wegbeheerders is het vaak lastig om landbouwvoertuigen goed op de weg te positioneren: ze zijn te groot voor de parallelrijbaan en te langzaam voor de hoofdrijbaan. Met deze position paper wil CUMELA Nederland bijdragen aan verbetering van een v ...
help
Onderzoek naar de schematisering van verkeersbelasting op kades [Boek]
Gast, T. de \ Wiertsema & Partners \ 2009
De primaire keringen (zeedijken, compartimentkeringen, e.d.) worden 5-jaarlijks getoetst. Na de doorbraak van te boezemkering bij Wilnis is het duidelijk geworden dat ook de regionale keringen landelijk meer aandacht dienen te krijgen. Tijdens het to ...
help
De ontwikkeling van de fractie door wegverkeer uitgestoten NO2 in Nederland [Boek]
Mooibroek, D. \ Wesseling, J.P. \ 2009
Tussen 2000 en 2007 is in Nederland de gemiddelde fractie stikstofdioxide (NO2) die wegverkeer direct uitstoot verdubbeld. In 2007 bestond gemiddeld 14 procent van de stikstofoxiden (NOX) die voertuigen uitstoten uit stikstofdioxide. In 2000 bedroeg ...
help
De Randstad altijd bereikbaar: advies over robuuste verkeers- en vervoersnetwerken [Boek]
Raad voor Verkeer en Waterstaat \ 2009
Extra capaciteit op wegen en spoorwegen kan wel erkende knelpunten wegnemen of ontlasten, maar maakt het verkeers- en vervoersnetwerk niet automatisch minder kwetsbaar voor verstoringen. De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert het beleid ook te ...
help
Inspiratie voor integrale planvorming : lessen uit de praktijk [Boek]
Groot, R. de \ 2009
Voor de kwaliteit van de leefomgeving is het van groot belang dat vakdisciplines die betrokken zijn bij de ruimtelijke planning en inrichting, goed samenwerken. Planologen, verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, beheerders en pl ...
help
If things do go wrong: crisis management versus national traffic management in the event of extreme flooding in The Netherlands [Boek]
Kolen, B. \ [2009]
This article discusses the relation between optimal use of the road capacity for preventive evacuation and traffic management during evacuation related to crisis management. The exercise Waterproef (the first national exercise for flooding in the Net ...
help
GIDEON : basisvoorziening geo-informatie Nederland : visie en implementatiestrategie (2008-2011) [Boek]
2008
Het belang van geografische informatie voor onze maatschappij neemt de laatste jaren toe. Dat geldt voor het bedrijfsleven, zie het succes van Google Earth en TomTom. Dat geldt ook voor de overheid. Geo-informatie is onmisbaar voor elektronische toep ...
help
Van transport naar mobiliteit - Dl. 1: De transportrevolutie, 1800-1900 [Boek]
Filarski, R. \ Mom, G. \ cop. 2008
Waarom worstelen steeds meer forensen dagelijks met overvolle treinen en lange files? Hoe komt het dat Nederland een unieke plaats inneemt binnen Europa als het gaat om vrachtvervoer over onze waterwegen? Waarom steggelen nu al twee generaties Nederl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.