Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 1862

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verkeer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Groen plein als huiskamer van de buurt \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Mittelmeijer, M. \ 2012
Een betere kwaliteit van leven in de stad staat vol in het vizier van Amsterdamse bestuurders. “De mens moet centraal staan, niet de auto en zijn parkeerplein”, vindt ook Dirk de Jager, wethouder van stadsdeel West. Zijn stadsdeel wordt steeds groene ...
help
Van Beuningenplein 4 factoren voor succes \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
2012
Van een onveilig en ontoegankelijk plein veranderde het Van Beuningenplein in een levendige plek voor mensen van 0 tot 100 jaar. Een groene oase in de stad. Wat waren de succesfactoren?
help
Waterschap onderzoekt verkeersbelasting op dijk [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwakman, L. \ Veen, N.J. van \ Soest, E. van \ 2012
Vooral bij smalle boezemkaden met steile taluds heeft de verkeersbelasting een grote negatieve invloed op de stabiliteit van dijken en kaden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op drie locaties een statische en dynamische praktijkproef ...
help
Mobiliteit : heeft mobiliteit groen nodig? [Den Haag] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Moerenhout, R. \ 2012
Mobiliteit en groen zijn van nature geen vrienden. Ze staan op gespannen voet met elkaar. Mobiliteit kost nu eenmaal ruimte en dat gaat meestal ten koste van het groen. Ondertussen heeft bijna iedere verkeersdeelnemer zijn eigen ruimte gekregen.
help
Monitoring van korstmossen in Drenthe, 1991-2010 [Boek]
Herk, C.M. van \ 2011
help
Ontwerp structuurvisie infrastructuur en ruimte : Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig [Boek]
2011
Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, moet het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het ...
help
Bouwen aan een groene metropool : een duurzaam mobiliteitsplan voor de regio Rotterdam - Den Haag [Boek]
Verhaak, W. \ Drunen, J. van \ Vereniging Milieudefensie \ 2011
De Randstad als groene metropool, daar maakt Milieudefensie zich de komende jaren sterk voor. Leefbaarheid, goede bereikbaarheid en behoud van de groene ruimte in het stedelijk gebied kunnen hand in hand gaan. Momenteel wordt de aanleg van asfalt gez ...
help
Adverse weather and commuting speed \ Networks and spatial economics [Wetenschappelijk artikel]
Sabir, M. \ Ommeren, J. van \ Koetse, M.J. \ Rietveld, P. \ 2011
This paper investigates the welfare effect of travelling through congested areas and adverse weather through changes in the speed of individuals’ car trips based on the entire commuting trip. Weather measurements are local and time specific (hourly b ...
help
Natuurbrug Oss : advies positionering, ontwerp en landschappelijke inpassing [Boek]
Grift, E.A. van der \ Sluis, T. van der \ Snep, R.R.H. \ Jaarsma, C.F. \ Vries, J.R. de \ Broers, J. \ Kruit, J. \ 2011
In het kader van de reconstructie van de N329 heeft de gemeente Oss gevraagd of een gecombineerde natuurbrug en verkeersviaduct op één kunstwerk vanuit ecologisch oogpunt mogelijk is. Er zijn 32 doelsoorten voor de natuurbrug geïdentificeerd: 21 soor ...
help
Randeffecten van snelwegen op vleermuizen : verbreding onderzoek noodzakelijk? \ Zoogdier [Artikel]
Boonman, M. \ Smit, G. \ 2011
In Nederland wordt jaarlijks aanzienlijk geïnvesteerd in vleermuisonderzoek in het kader van de aanleg en verbreding van rijkswegen. Doel van dit onderzoek is het verminderen of voorkomen van schade aan vleermuizen. Wanneer sprake is van verschillend ...
help
Milieueffectrapport ontwerp structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Elings, C. \ Zijlstra, R. \ Koomen, E. \ Groot, S. de \ 2011
Ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is een planMER opgesteld. Deze biedt informatie over de milieueffecten van het nieuwe beleid, zodat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvormi ...
help
Programmatische aanpak stikstof (PAS) : advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2011
De meeste stikstof komt van landbouw, verkeer en industrie. Alhoewel ieder bedrijf of iedere weg afzonderlijk slechts een kleine bijdrage levert aan de totale stikstofemissie, leidt cumulatie tot een overbelasting aan stikstof in natuurgebieden. Een ...
help
Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen : Trajectnota/MER : hoofdrapport [Boek]
Projectbureau ViA15 \ 2011
Een nieuwe A15 tussen Ressen en de A12 pakt goed uit voor het verkeer in het studiegebied. De Doortrekkingsalternatieven en het Bundelingsalternatief hebben geen of zelfs een positief effect op de Veluwe. Positieve effecten treden vooral op door een ...
help
50 jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam [Boek]
Jaarsma, R. \ cop. 2011
In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – ...
help
Van boerenkar tot PC Hoofttractor : over veranderd gebruik van plattelandswegen [Boek]
Jaarsma, R. \ Wildervanck, C. \ Hendriks, M. \ cop. 2011
help
Binnenstad beter bereikbaar door water : Ingezonden \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Lindemans, W. \ Graaf, R. de \ 2011
Dagelijks staan vele mensen in de file, omdat de centra van Nederlandse steden kampen met slechte bereikbaarheid en parkeerproblemen. Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft DeltaSync onderzocht op welke manier stedelijke watersys ...
help
Evaluation of the national concept traffic management for mass evacuation in the Netherlands \ 2011 IEEE international conference on networking, sensing and control, Delft, The Netherlands, April 11-13, 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Friso, K. \ Zuilekom, K.M. \ Kolen, B. \ 2011
It is impossible to execute a complete and total preventive evacuation of coastal areas in the Netherlands within the available 48-hour time span in case of a storm surge [1,2]. This is mainly due to the limitations of the road capacity in proportion ...
help
Handleiding kwaliteitsnet landbouwverkeer [Boek]
Louwerse, K. \ KennisPlatform Verkeer & Vervoer \ 2011
Deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen in de provincie Zeeland met het ontwikkelen van een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer. Zeeland is de eerste provincie die een landbouwroutenetwerk heeft vastgesteld en een actieprogramma heeft opgesteld om d ...
help
Zonder dekkend netwerk komen e-cars niet in beweging : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2010
"We hebben de parkeermeters net achter ons gelaten. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we daarvoor een woud oplaadpalen terugkrijgen. Aldus Chris Schaapman, voorziter van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen, over de invoering van 'elek ...
help
De emancipatie van de landschapsarchitectuur [recensies] \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Brink, A. van den \ 2010
Bespreking van het lijvige boekwerk " Maakbaar landschap" dat de landschapsarchitectuur over de periode 1945-1970 behandelt en wel aan de hand van de werkvelden tuin, natuur, landbouw, stadsgroen, recreatie en verkeer.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.