help
Green deal tijdelijke natuur : gedurfde, innovatieve samenwerking met structurele resultaten : eindverslag [Boek]
Bureau Stroming en InnovatieNetwerk \ [ca. 2015]
Het probleem is overzichtelijk: veelgrondeigenaren met ontwikkelplannen proberen de vestiging van beschermde plant- en diersoorten op hun toekomstige bouwterreinen te voorkomen om conflicten met de Flora- en faunawet vermijden. De innovatieve oplossi ...
help
Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Agricola, H. \ Beun, N.J. \ 2015
InnovatieNetwerk heeft in samenwerking met partijen uit de samenleving het concept ‘Tijdelijke Natuur’ ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat tot op heden dertig grondeigenaren op 2.000 ha tijdelijke natuur hebben laten ontstaan. Het concept houdt in ...
help
Beleidslijn Tijdelijke Natuur : (concept 11 juni 2015) [Boek]
2015
Het verwijderen van natuur toestaan om de ontwikkeling van natuur mogelijk te maken. Dat is de schijnbare paradox van het concept Tijdelijke Natuur. Deze nieuwe manier van kijken naar natuur(bescherming) biedt kansen voor zowel natuur als bedrijfslev ...
help
Reizend Landschap naar Braambergen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Roncken, P. \ Kruit, J. \ Kuiper, E. \ Aben, R. \ 2015
Een onbestemde afvalberg blijkt een bron van inspiratie te kunnen zijn. Reizen Landschap van de WLO organiseerde twee salons over de bestemming van de afgesloten afvalstort Braambergen bij Almere. Wild en geheimzinnig of groots en iconisch?
help
Waterparken : tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen : voorbeeldenboek [Boek]
Pouw, M. \ Rooij, P. de \ Tilburg, J. van \ 2015
Overal in Nederland kom je ze tegen, op het platteland, in bedrijventerreinen of midden in het stedelijk gebied: braakliggende terreinen. Meestal met een hekwerk afgesloten van de omgeving en daarbij een troosteloze indruk achterlatend. Ook West- Bra ...
help
Wilgen op bedrijventerreinen : kansen voor hernieuwbare energie \ Stadswerk : tijdschrift voor ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Boosten, M. \ 2014
Als gevolg van de economische crisis komt de ontwikkeling van duizenden hectares bedrijventerrein nauwelijks op gang. Uit een recent uitgevoerde verkenning blijkt dat er kansen liggen voor de teelt van biomassa op (tijdelijk onbenutte) bedrijventerre ...
help
Wilgenteelt op bedrijventerreinen \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Oldenburger, J. \ Groot, C. de \ 2014
Als gevolg van de economische crisis komt de ontwikkeling van duizenden hectares bedrijventerrein niet of slechts moeizaam op gang. Daar waar nieuwe bedrijventerreinen worden gerealiseerd, zijn deze niet binnen één jaar geheel ontwikkeld en geëxploit ...
help
Negotiating the production of space: the implementation of rewilding in North-East Portugal [Studentenverslag]
Walet, L.A. \ 2014
Rewilding Europe is a new conservation vision for Europe that aims to turn the ongoing land abandonment into an opportunity to create large, new wilderness areas. The organization started in 2011 with several pilot areas in Europe, collaborating with ...
help
Public final report for moving South Africa forward towards certified sustainable energy from oilseeds [Boek]
Kwant, K. \ 2013
The National Development Agency is a public entity established in South Africa. One of its main goals is to contribute towards the eradication of poverty. Against this background, the biomass project, ‘Moving South Africa forward to certified sustain ...
help
Het succes van Tijdelijke Natuur : monitoring vier jaar Tijdelijke Natuur Eeserwold [Boek]
Zekhuis, M. \ Gelder, A. de \ 2013
Het concept Tijdelijke Natuur wordt sinds 2010 als pilot toegepast op de locatie Eeserwold bij Steenwijk: een braakliggend bedrijven- en woonterrein van ongeveer 100 hectare. Uit de in 2011 gehouden inventarisatie op broedvogels kwam naar voren dat h ...
help
‘Altijd op zoek naar land’ \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2012
Grond heeft schapenhouder Mark Teeuw niet. Hij gebruikt onbenutte terreinen van de gemeente en huurt percelen bij boeren en tuinders. Elk jaar is het onzeker hoeveel land hij kan krijgen. Ook eigen stalruimte ontbreekt. Hij laat zijn ooien daarom afl ...
help
Tijdelijke natuur, permanente winst : zelf aan de slag met tijdelijke natuur [Brochure]
2011
Verspreid over Nederland liggen tienduizenden hectares grond in afwachting op definitieve inrichting. Terreineigenaren zorgen er vaak actief voor dat de gebieden kaal en ongeschikt blijven voor planten en dieren. Dit is een onbedoeld negatief effect ...
help
Broedvogels van braakliggende bedrijventerreinen \ Vogels in Overijssel 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Zekhuis, M. \ Weele, J. van der \ 2011
Intenties om te bouwen kunnen gefrustreerd worden als zich daar beschermde soorten hebben gevestigd die daar ten tijde van de start niet aanwezig waren. Met intensief beheer proberen beheerders van die bouwgrond de vestiging van beschermde soorten te ...
help
Op weg naar 'tijdelijke natuur' : van denken en dromen naar durven en doen [Boek]
Steenhuis, P.H. \ Beun, N. \ 2011
Het natuurbeleid en het achterliggende denken over natuur zet op dit moment in op permanente natuur en niet op tijdelijke. Natuur wordt steeds schaarser. De bedreigde natuur in Nederland vraagt vooral om behoud en ontwikkeling en niet om ‘Tijdelijke ...
help
Tijdelijke natuur heeft het even voor het zeggen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Kuitert, K. \ 2010
Op een braakliggend terrein van het Amsterdamse havengebied mag natuur zich ontwikkelen. Tegelijkertijd is de gemeente verzekerd dat zij deze grond in de toekomst bouwrijp mag maken, óók als er zeldzame soorten worden aangetroffen. Dat is de bedoelin ...
help
Half Rusland ligt nog braak : 'het systeem is veranderd, maar de mensen zijn gelijk gebleven' \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Reindsen, H. \ 2009
Wessel Jansema uit Sellingen gaat met enige regelmaat naar Rusland om grote bedrijven door te lichten en technische resultaten te verbeteren. Het is een avontuur met een mix van resultaten en projecten die vroegtijdig stoppen. "Rusland is geen bedrei ...
help
Brachflächenrevitalisierung im Rahmen der Flächenkreislaufwirtschaft [Proefschrift]
Weitkamp, A. \ 2009
help
Van niemandsland tot florerend wijkpark \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2007
Braakliggende terreinen midden in de stad ontsieren het aanzien van de openbare ruimte. Creatief Beheer in Rotterdam richt ze daarom tijdelijk in met groen. Zonder een vaststaand ontwerp, maar wel met veel inbreng van omwonenden. Dit resulteert in vr ...
help
Tijdelijke natuur : de ecologische betekenis van braakliggende terreinen \ Boomblad [Artikel]
Moons, K. \ 2006
Braakliggende terreinen veranderen al snel in kleine natuurgebiedjes, waar soms zeldzame soorten de kop opsteken. Juist deze zeldzame soorten boezemen de eigenaren van de terreinen angst in: ze belemmeren de definitieve inrichting van het gebied. Sam ...
help
Onderhoud als investering voor de toekomst! [creatief beheer Rotterdam] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Biemans, R. \ Keijzer, K. \ 2006
Openbare ruimte moet weer ieders bezit worden. Onder de naam "Creatief beheer" wordt in Rotterdam sinds 2001 met tijdelijke inrichtingen op braakliggende terreinen geëxperimenteerd, namelijk via proefpark de Punt (Delfshaven)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.