help
Vakantiedagenregeling gewijzigd \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Hulst, P. van der \ 2012
Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof is de Nederlandse wetgeving per 1 januari 2012 aangepast. Hiermee komt een eind aan het opbouwen van 'vakantiedagenstuwmeren.' Maar dat is niet het enige. Ook het opbouwen en opnemen van vakantie ...
help
Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Heijningen, P. van \ 2011
Ook zelfstandig ondernemers hebben recht op zwangerschapsverlof. Financieel is het verlof wel op te vangen. Praktisch ligt het iets anders. Het vinden goede vervanging is een ding, het loslaten van de winkel een tweede. Dit artikel combineert de erva ...
help
Verlof vragen : de behoefte aan en het gebruik van verlofregelingen [Boek]
Meester, E. de \ Keuzenkamp, S. \ Ross, J. \ 2011
Door de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen en de toegenomen deelname door mannen aan zorgtaken zijn er steeds meer taakcombineerders. Vooral vrouwen kiezen er massaal voor om in deeltijd te werken. Kinderopvang en verlofregelingen zijn andere mog ...
help
Meeste werknemers nemen geen verlof op om voor ziek familielid te zorgen \ CBS webmagazine [Artikel]
Vries, J. de \ 2010
Bijna een op de zes werknemers die voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid zorgen nam hiervoor vorig jaar verlof op. Werknemers die voor een partner of kind zorgen namen vaker verlof op dan werknemers die voor een ouder zorgen.
help
Sparen voor vrije tijd: doen of niet? : achtergrond levensloopregelingen \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2009
Relatief weinig werknemers doen mee aan de levensloopregeling; een deel van je inkomen sparen voor extra vrije tijd. Hoe komt het dat het geen succes is?
help
Minder werknemers met ouderschapsverlof \ CBS webmagazine [Artikel]
Kösters, L. \ 2009
In 2008 namen minder werknemers ouderschapsverlof op dan de jaren daarvoor. Wel nam de gemiddelde duur van het verlof toe
help
Belangstelling voor levensloopregeling groeit \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
2009
De deelname van ambtenaren aan een levensloopregeling neemt toe, om eerder te kunnen stoppen met werken. Aanpassingen zijn echter noodzakelijk om de potentie volledig te realiseren
help
Werkende mantelzorgers nemen iets vaker verlof op \ CBS webmagazine [Artikel]
Souren, M. \ 2008
Het aantal werknemers dat voor korte of lange tijd mantelzorg verleent was in 2007 nagenoeg hetzelfde als in 2005. Wel namen ze in 2007 iets vaker verlof op om te kunnen zorgen. Vooral het gebruik van kortdurend zorgverlof nam toe
help
Levensloopregeling onder vuur \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2008
Sparen voor verlof via de levensloopregeling is nog geen succes. Moet deze regeling worden aangepast of afgeschaft?
help
Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Souren, M. \ 2007
In dit artikel wordt beschreven in welke situaties werknemers gebruik maken van een verlofregeling. Ook wordt nagegaan of er behoefte is aan verlof. Verder wordt bekeken of de redenen om niet te zorgen of om geen verlof op te nemen verband houden met ...
help
Ouderschapsverlof voor gevorderden \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Kooiman, P. \ Vuuren, D. van \ 2007
Gezinnen moeten complexe afwegingen maken over de wijze waarop ze ouderschapsverlof willen inzetten. Om de ouderschapsverlofkorting te verzilveren, moeten ouders aanvullend onbetaald verlof opnemen, of extra geld storten in de levensloop
help
Ouderschap in de levensloop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Haan, P. de \ Plantenga, J. \ 2007
In het regeerakkoord wordt voorgesteld om het ouderschapsverlof te verlengen tot 26 weken. De levensloopregeling zal hierop worden aangepast. De koppeling met de levensloopregeling is echter niet doorzichtig en niet verdedigbaar. Het belang van ouder ...
help
Mantelzorgers nemen weinig zorgverlof op \ CBS webmagazine [Artikel]
Souren, M. \ 2007
Mantelzorgers maakten in 2005 weinig gebruik van een verlofregeling om te kunnen zorgen voor een ernstig zieke of hulpbehoevende naaste. Meestal omdat ze er geen behoefte aan hadden. Als ze verlof opnamen, dan namen ze vaak gewone vrije dagen op en g ...
help
De combinatie van betaalde arbeid en zorg in Europa: instituties, regelingen en verzorgingsstaten : [themanummer: werkende vaders, zorgende mannen] \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
Koopmans, I. \ Scippers, J. \ 2006
In dit artikel wordt voor de Europese landen de instituties en regelingen in kaart gebracht die een betere combinatie arbeid en zorg mogelijk moeten maken. Deze instituties en regelingen hebben betrekking op tijd (flexibele werktijden en verlofregeli ...
help
Ouderschapsverlof \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Beckers, I. \ Siermann, C. \ 2006
Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. Vrouwen nemen veel vaker ouderschapsverlof op dan mannen. De meerderheid van de personen die ouderschapsverlof opnemen, krijg ...
help
Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof \ CBS webmagazine [Artikel]
Beckers, I. \ Siermann, C. \ 2005
Ruim een kwart van de werknemers die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, heeft dit verlof ook opgenomen. Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen. Wel is het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt tussen 2000 en 20 ...
help
Voorbereiden op levensloopregeling \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2005
Informatie voor ondernemers over de nieuwe levensloopregeling. Iedere werknemer heeft per 1 januari 2006 het recht via de levensloopregeling te sparen voor onbetaald verlof. Werkgevers zullen tijdig maatregelen moeten nemen om voorbereid te zijn op d ...
help
Zieke ouder, partner of kind : de mogelijkheden van langdurend zorgverlof \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Zweistra, R. \ 2005
Vanaf 1 juni 2005 is in de wet opgenomen dat werknemers die hulp moeten bieden aan een partner, kind of ouder met een levensbedreigende ziekte, onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking kunnen komen voor langdurend zorgverlof. Wat zijn die mogelij ...
help
Verlofregelingen op een rij \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2005
In de Wet arbeid en zorg zijn enkele verlofregelingen opgenomen al dan niet met doorbetaling van loon of een uitkering tijdens verlof. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet de regelingen op een rij. Besproken worden: adoptieverlof, ...
help
[Thema] sociale zaken : [Nieuwe wetgeving] de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2006 op een rijtje \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Stok, T. van der \ Woerkom, M. van \ Zweistra, R. \ 2005
Nieuwe wetgeving met de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2006 op een rijtje. De nieuwe zorgverzekering, arbeidsongeschiktheid (WIA) en de levensloopregeling. Met stappenplan voor de werkgever
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.